Tử vi

Bính làm cơ bản hàm nghĩa◇ bính làm cơ bản hàm nghĩa:

※ bính làm thuộc hỏa thuần dương, 〔 quần thư thi dị 〕 nói: bính là bính ý tứ của, tượng trưng cỏ cây đuổi dần lớn dần bính nhưng trứ gặp.

Bạn đang xem: Bính làm cơ bản hàm nghĩa

※ bính như lửa gồm có như mặt trời năng lượng lộ ra ngoài bức bắn; nắng hè chói chang bính chiếu ý. Che trời tủy cái gọi là bính hỏa mãnh liệt; khi sương khinh tuyết. Có gồm thâu cạnh tranh trang phục đích bản năng, có bốc đồng không keo kiệt biểu hiện, cũng có kính dâng phục vụ chi tâm, cho nên thích hợp đại chúng công chúng sự vụ tóc triển khai.

※ bính hỏa tâm địa quang minh nhiệt tâm nhiệt tình, nhưng gấp gáp khô không bền trước cần về sau nọa. Hỏa vi thái dương vị, viêm nồng nhiệt đỏ liệt, cho nên hỏa lấy rõ ràng nóng làm thể, viêm bên trên vi tính, viêm thượng giả nãi dục ở nhân thượng cho nên kính dâng đeo vì chinh phục; có khi mất đi cương bạo.

※ tính nóng ngũ đức làm lễ, hỏa mặc dù thái dương vị nhưng âm ở bên trong cho nên hỏa trong cơ thể ám; nội tâm cũng có này không muốn người biết một trong mặt.

※ bính hỏa làm lửa tới Huynh, ngậm có triều khí phồn thịnh, nhiệt tình sáng sủa bác ái, công bình thẳng thắn thành khẩn ý. Cho nên thích hợp các loại hoạt động xã giao, nhưng là dễ bị hiểu lầm vi thành công vĩ đại. Bính hỏa nhân năng lượng ngoài lộ rõ tính cách sáng ngời thẳng thắn, cho nên nam mệnh nhiều có khác phái trợ lực.

※ bính hỏa vì thiên địa nhân tam tài ở bên trong, thiên chi nhân. Thiên giả nhiều độc lập; nhân giả nhiều dựa vào nhân.

※ bính làm sứ thiên đồng hóa lộc thiên cơ hóa quyền văn xương hóa khoa liêm trinh hóa kị.

※ tinh thần thuộc tính ngũ hành vi bính làm có thái dương, thiên khôi, đốm lửa, địa kiếp, thiên mã, thiên hình, cô thần.

※ cung quan lộc bính hỏa, tắc cung mệnh tất vi can nhâm hoặc giáp làm, cho nên thỉnh nhất tịnh tham khảo. Có đúng sự tình nghiệp gồm thâu cạnh tranh trang phục đích bản năng, có bốc đồng không keo kiệt biểu hiện cũng có kính dâng phục vụ chi tâm. Cho nên bình thường thích hợp hướng công chúng sự vụ như chính trị xã hội phục vụ quan hệ xã hội phương diện tóc triển khai. Nhưng gấp gáp khô không bền; cho nên đối với cần thời kì dài chấp hành cập chú ý án kiện sợ trước cần về sau nọa, không thể chuyên chú. Người có thể kính dâng, nhưng mục đích là vì thỏa mãn mình, bởi vậy cũng vừa về công quan kinh doanh. Bính hỏa năng lượng ngoài lộ rõ tính cách sáng ngời thẳng thắn, cho nên nam mệnh sự nghiệp nhiều có khác phái trợ lực.

※ cung tài bạch bính hỏa, tắc cung mệnh tất vi can canh hoặc mậu làm, cho nên thỉnh nhất tịnh tham khảo. Có đúng tài lộc cạnh tranh trang phục đích bản năng, có bốc đồng không keo kiệt biểu hiện cũng có kính dâng phục vụ chi tâm. Kính dâng mục đích là vì thực hiện chinh phục mình thỏa mãn, bính hỏa thích hợp các loại hoạt động xã giao, nguyên nhân bởi vậy thích hợp lấy quan hệ xã hội kinh doanh thủ tài. Bính hỏa năng lượng ngoài lộ rõ tính cách sáng ngời thẳng thắn, cho nên nam mệnh nhiều có khác phái trợ lực. Đối đãi khác phái tình duyên bên trên, tâm địa quang minh nhiệt tâm nhiệt tình, bác ái có thừa, chuyên chú không đủ, sợ trước cần về sau nọa.

※ còn lại các cung cũng có thể tham khảo tới.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bính làm cơ bản hàm nghĩa◇ bính làm cơ bản hàm nghĩa:

※ bính làm thuộc hỏa thuần dương, 〔 quần thư thi dị 〕 nói: bính là bính ý tứ của, tượng trưng cỏ cây đuổi dần lớn dần bính nhưng trứ gặp.

※ bính như lửa gồm có như mặt trời năng lượng lộ ra ngoài bức bắn; nắng hè chói chang bính chiếu ý. Che trời tủy cái gọi là bính hỏa mãnh liệt; khi sương khinh tuyết. Có gồm thâu cạnh tranh trang phục đích bản năng, có bốc đồng không keo kiệt biểu hiện, cũng có kính dâng phục vụ chi tâm, cho nên thích hợp đại chúng công chúng sự vụ tóc triển khai.

※ bính hỏa tâm địa quang minh nhiệt tâm nhiệt tình, nhưng gấp gáp khô không bền trước cần về sau nọa. Hỏa vi thái dương vị, viêm nồng nhiệt đỏ liệt, cho nên hỏa lấy rõ ràng nóng làm thể, viêm bên trên vi tính, viêm thượng giả nãi dục ở nhân thượng cho nên kính dâng đeo vì chinh phục; có khi mất đi cương bạo.

※ tính nóng ngũ đức làm lễ, hỏa mặc dù thái dương vị nhưng âm ở bên trong cho nên hỏa trong cơ thể ám; nội tâm cũng có này không muốn người biết một trong mặt.

※ bính hỏa làm lửa tới Huynh, ngậm có triều khí phồn thịnh, nhiệt tình sáng sủa bác ái, công bình thẳng thắn thành khẩn ý. Cho nên thích hợp các loại hoạt động xã giao, nhưng là dễ bị hiểu lầm vi thành công vĩ đại. Bính hỏa nhân năng lượng ngoài lộ rõ tính cách sáng ngời thẳng thắn, cho nên nam mệnh nhiều có khác phái trợ lực.

※ bính hỏa vì thiên địa nhân tam tài ở bên trong, thiên chi nhân. Thiên giả nhiều độc lập; nhân giả nhiều dựa vào nhân.

※ bính làm sứ thiên đồng hóa lộc thiên cơ hóa quyền văn xương hóa khoa liêm trinh hóa kị.

※ tinh thần thuộc tính ngũ hành vi bính làm có thái dương, thiên khôi, đốm lửa, địa kiếp, thiên mã, thiên hình, cô thần.

※ cung quan lộc bính hỏa, tắc cung mệnh tất vi can nhâm hoặc giáp làm, cho nên thỉnh nhất tịnh tham khảo. Có đúng sự tình nghiệp gồm thâu cạnh tranh trang phục đích bản năng, có bốc đồng không keo kiệt biểu hiện cũng có kính dâng phục vụ chi tâm. Cho nên bình thường thích hợp hướng công chúng sự vụ như chính trị xã hội phục vụ quan hệ xã hội phương diện tóc triển khai. Nhưng gấp gáp khô không bền; cho nên đối với cần thời kì dài chấp hành cập chú ý án kiện sợ trước cần về sau nọa, không thể chuyên chú. Người có thể kính dâng, nhưng mục đích là vì thỏa mãn mình, bởi vậy cũng vừa về công quan kinh doanh. Bính hỏa năng lượng ngoài lộ rõ tính cách sáng ngời thẳng thắn, cho nên nam mệnh sự nghiệp nhiều có khác phái trợ lực.

※ cung tài bạch bính hỏa, tắc cung mệnh tất vi can canh hoặc mậu làm, cho nên thỉnh nhất tịnh tham khảo. Có đúng tài lộc cạnh tranh trang phục đích bản năng, có bốc đồng không keo kiệt biểu hiện cũng có kính dâng phục vụ chi tâm. Kính dâng mục đích là vì thực hiện chinh phục mình thỏa mãn, bính hỏa thích hợp các loại hoạt động xã giao, nguyên nhân bởi vậy thích hợp lấy quan hệ xã hội kinh doanh thủ tài. Bính hỏa năng lượng ngoài lộ rõ tính cách sáng ngời thẳng thắn, cho nên nam mệnh nhiều có khác phái trợ lực. Đối đãi khác phái tình duyên bên trên, tâm địa quang minh nhiệt tâm nhiệt tình, bác ái có thừa, chuyên chú không đủ, sợ trước cần về sau nọa.

※ còn lại các cung cũng có thể tham khảo tới.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button