Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới cát trung kim

Nghĩa gốc

 
Cát trung kim, kim khí đã thành, duy cùng cát cùng hỗn, bằng vàng so với cát chất khoẻ mạnh, hai người cùng hỗn.

 
 
Bởi vậy có thể lý giải:

Một là cát trung kim nãi là một loại kim khoáng, kim khí đã thành, nhưng phi vàng ròng, chưa tinh luyện.

Hai là giáp ngọ đấy cát trung kim góc suy nhược, ất chưa đấy cát trung kim góc kiên cố.

 
Đặc tính:

Bản chất kiên cố, nhưng ngại mơ hồ, e rằng có đầu voi đuôi chuột tới lừa đảo. Giáp ngọ tọa mệnh người, cũng dễ có lực bất tòng tâm tới cảm khái.

Cát trung chi kim, phải đi qua đào vui mừng hoặc tinh luyện, mới có thể thành vàng ròng.

Hoan hỷ nhất bính dần Đinh Mão trong lò hỏa, vừa vui ngôi sao may mắn vào cung, mà thành cát khí; kị hung tinh xâm nhập, sợ thành hung khí.

 
Đề nghị

 
Cần bị người dạy dỗ, chớ ngại cứng vây. Đây mệnh người cần là “Nếm trải trong khổ đau “, mới là “Người trên người” . Dũ bị ngăn trở, dũ phát quang huy, không để né tránh nhàn hạ; dũ tôi luyện, tắc dũ kiên định, cứng ổn.

 
Lời răn là:

Thiên hạ thế, lấy tiệm mà thành.

Thiên hạ việc, lấy tích mà vững chắc.

 
Hành vận

 
Bản mạng cát trung kim người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh giáp ngọ ( dương cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi cát trung kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi tử kim ngưu.

64 tuổi tới 83 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Cung mệnh ất chưa ( âm cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi cát trung kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi tử kim ngưu.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Các vận biến hóa

Dưới chân núi hỏa: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ vận hiểm trở, dưới chân núi hỏa vô lực luyện cát trung kim, cho nên nên ẩn nhẫn. Nếu hành vận cao chót vót, ngược lại không ổn, sợ nguy cơ tứ phía. Nên chỉ “Nằm gai nếm mật “, hết sức trung thành học tập, kị xuất phong thủ lĩnh.

Tử kim ngưu: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ gian nan, trách nhiệm nặng lớn, lấy “Nước chảy đá mòn “, “Chày sắt, gậy sắt mài thành tú hoa châm, kim may” tinh thần, thì có thể đảm nhiệm. Phản chi, tắc bại lui.

Trên vách đá thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề đối ngoại vật cảm thấy hứng thú.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh giáp ngọ ( dương cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi cát trung kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi nước chảy dài.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi tùng bách mộc.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Cung mệnh ất chưa ( âm cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi cát trung kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi nước chảy dài.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi tùng bách mộc.

64 tuổi tới 83 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Các vận biến hóa

Nước chảy dài: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ được lấy duỗi thân, nhưng hôn nhân nên chú ý.

Tùng bách mộc: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ, nhưng bản tính kiên định, ý chí kiên trinh; lại sợ hung vận tăng lên, sợ khó chống xanh.

Trên vách đá thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề đối ngoại vật cảm thấy hứng thú.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới cát trung kim

Nghĩa gốc

 
Cát trung kim, kim khí đã thành, duy cùng cát cùng hỗn, bằng vàng so với cát chất khoẻ mạnh, hai người cùng hỗn.

 
Nhân phi vàng ròng, còn ngại yếu đuối, không đủ cứng rắn, nan chỉ chặt cây chi dụng.

 
Bởi vậy có thể lý giải:

Một là cát trung kim nãi là một loại kim khoáng, kim khí đã thành, nhưng phi vàng ròng, chưa tinh luyện.

Hai là giáp ngọ đấy cát trung kim góc suy nhược, ất chưa đấy cát trung kim góc kiên cố.

 
Đặc tính:

Bản chất kiên cố, nhưng ngại mơ hồ, e rằng có đầu voi đuôi chuột tới lừa đảo. Giáp ngọ tọa mệnh người, cũng dễ có lực bất tòng tâm tới cảm khái.

Cát trung chi kim, phải đi qua đào vui mừng hoặc tinh luyện, mới có thể thành vàng ròng.

Hoan hỷ nhất bính dần Đinh Mão trong lò hỏa, vừa vui ngôi sao may mắn vào cung, mà thành cát khí; kị hung tinh xâm nhập, sợ thành hung khí.

 
Đề nghị

 
Cần bị người dạy dỗ, chớ ngại cứng vây. Đây mệnh người cần là “Nếm trải trong khổ đau “, mới là “Người trên người” . Dũ bị ngăn trở, dũ phát quang huy, không để né tránh nhàn hạ; dũ tôi luyện, tắc dũ kiên định, cứng ổn.

 
Lời răn là:

Thiên hạ thế, lấy tiệm mà thành.

Thiên hạ việc, lấy tích mà vững chắc.

 
Hành vận

 
Bản mạng cát trung kim người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh giáp ngọ ( dương cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi cát trung kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi tử kim ngưu.

64 tuổi tới 83 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Cung mệnh ất chưa ( âm cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi cát trung kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi dưới chân núi hỏa.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi tử kim ngưu.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Các vận biến hóa

Dưới chân núi hỏa: vi cung khắc cục nguy ngập. Chủ vận hiểm trở, dưới chân núi hỏa vô lực luyện cát trung kim, cho nên nên ẩn nhẫn. Nếu hành vận cao chót vót, ngược lại không ổn, sợ nguy cơ tứ phía. Nên chỉ “Nằm gai nếm mật “, hết sức trung thành học tập, kị xuất phong thủ lĩnh.

Tử kim ngưu: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ gian nan, trách nhiệm nặng lớn, lấy “Nước chảy đá mòn “, “Chày sắt, gậy sắt mài thành tú hoa châm, kim may” tinh thần, thì có thể đảm nhiệm. Phản chi, tắc bại lui.

Trên vách đá thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề đối ngoại vật cảm thấy hứng thú.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh giáp ngọ ( dương cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi cát trung kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi nước chảy dài.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi tùng bách mộc.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Cung mệnh ất chưa ( âm cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi cát trung kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi nước chảy dài.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi tùng bách mộc.

64 tuổi tới 83 tuổi đi trên vách đá thổ.

 
Các vận biến hóa

Nước chảy dài: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ được lấy duỗi thân, nhưng hôn nhân nên chú ý.

Tùng bách mộc: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ, nhưng bản tính kiên định, ý chí kiên trinh; lại sợ hung vận tăng lên, sợ khó chống xanh.

Trên vách đá thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ nghỉ ngơi lấy lại sức, không hề đối ngoại vật cảm thấy hứng thú.

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button