Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục tới dương liễu mộc

Nghĩa gốc

 
Dương liễu cứng rắn mà giơ lên, cho nên gọi là dương, cành liễu yếu mà thùy lưu, cho nên gọi là liễu. Dương liễu nãi một loại hai loại, lại thường lấy dương liễu vi liễu có khác xưng.

 
 
Đặc tính

Cá tính nhu nhược, cũng rất cứng cỏi; nói cách khác, bởi vì tính nhu mà nhược lại phi yếu ớt.

Nhu tình muôn dạng, dáng vẻ thướt tha mềm mại; nhân gió lưu động, vì tình dời đi.

Khiêm cung theo bản, tâm tư tích chặt chẽ; nhưng Vô Tâm cơ, bị động tâm vì ngoại vật dời, hoàn cảnh biến đổi, tức không tự chủ chuyển động theo

Sợ nhất nhâm thân quý dậu kiếm phong kim.

 
Đề nghị

 
Giỏi dùng tính dai, làm cho trở thành tính nhẫn nại, chớ làm cho trở thành tùy hứng. Tính nhẫn nại có thể chống cự hung vận, tùy hứng tướng chế tạo hung vận.

Bị vật chuyển nãi nhân mê, đệ nhất cảnh; không bị vật chuyển nãi nhân ngộ, là đệ nhị cảnh; có thể chuyển vật nãi nhân bi thương ( từ bi ), là đệ tam cảnh.

 
Lời răn là:

Nhân nếu gần hiền lương, thí dụ như chỉ hé ra.

Lấy bọc giấy lan xạ hương, nhân hương mà được hương.

Nhân nếu gần tà bạn bè, thí dụ như một nhánh liễu.

Lấy liễu quán cá miết, nhân thối mà được thối.

 
Hành vận

 
Bản mạng dương liễu mộc người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh nhâm ngọ ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi dương liễu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi hai tuổi đi giếng nước suối.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

63 tuổi tới 82 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Cung mệnh quý chưa ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi dương liễu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi giếng nước suối.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi phòng bỏ đất lên.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Các vận biến hóa

Giếng nước suối: vi cung sinh cục thông thuận. Vận thế đắc lợi, rất có thu hoạch. Riêng chỉ cần chú ý hôn nhân quan hệ, nhân làm bổn mạng vợ chồng là trắng lạp kim, bản vận vợ chồng đi dương liễu mộc, kim mộc cùng khắc, thả hai người không biết rõ ai đúng ai sai. Hết thẩy các loại mệnh bàn có tình trạng này huống người, giai chỉ đây luận.

Phòng bỏ đất lên: vi cục khắc cung cứng vây. Mặc dù phòng bỏ đất lên không sợ dương liễu mộc, nhưng biểu hiện nãi có bất mãn thời thế chi tâm. Thả tâm trí cố chấp, khi thì tính dai, khi thì suy yếu.

Phích Lịch Hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Trải qua cả đời ấm lạnh, ở tính nết biến hóa bên trên, có khi như Phích Lịch Hỏa bàn xông ra, có khi lại như dương liễu mộc như ý thùy. Như trong cuộc đời đã xem tính dai nuôi trồng thành tính nhẫn nại tắc cát, như vi tùy hứng, lại có hại đạo dưỡng sinh.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh nhâm ngọ ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi dương liễu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi bạch lạp kim.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi đầu tường thổ.

63 tuổi tới 82 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Cung mệnh quý chưa ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi dương liễu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi bạch lạp kim.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi đầu tường thổ.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Các vận biến hóa

Bạch lạp kim: vi cung khắc cục nguy ngập. Bạch lạp Kim chi kim khí mới thành lập, đúng dương liễu mộc còn không có gì đáng ngại. Riêng chỉ cần cẩn thủ đây vận khó khăn gian khổ tới hoàn cảnh học tập, nhiều một phần cân nhắc, nhiều một phần cảnh đẹp, giảm chia ra đá mài, giảm chia ra phong cảnh.

Đầu tường thổ: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đầu tường thổ sợ dương liễu mộc, cho nên cần có thể tự giữ, từ có thể đột phá vây vận. Cùng tăng một vận tới tôi luyện, rất có quan hệ. Đột phá trình độ, nằm ở tự mình bản lãnh vận dụng cập lịch luyện phát huy. Dương liễu mộc cùng đầu tường thổ giằng co, là nguy cơ biến chuyển cơ cục diện, có không có chuyển cơ, lịch lãm quá trọng yếu.

Phích Lịch Hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Trải qua cả đời ấm lạnh, ở tính nết biến hóa bên trên, có khi như Phích Lịch Hỏa bàn xông ra, có khi lại như dương liễu mộc như ý thùy. Như trong cuộc đời đã xem tính dai nuôi trồng thành tính nhẫn nại tắc cát, như vi tùy hứng, lại có hại đạo dưỡng sinh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: mộc tam cục tới dương liễu mộc

Nghĩa gốc

 
Dương liễu cứng rắn mà giơ lên, cho nên gọi là dương, cành liễu yếu mà thùy lưu, cho nên gọi là liễu. Dương liễu nãi một loại hai loại, lại thường lấy dương liễu vi liễu có khác xưng.

 
Dương liễu mộc, lã lướt nhẹ nhàng, cành rủ xuống, đón gió lay động, này tính dai mạnh, không đổi bẻ gẫy.

 
Đặc tính

Cá tính nhu nhược, cũng rất cứng cỏi; nói cách khác, bởi vì tính nhu mà nhược lại phi yếu ớt.

Nhu tình muôn dạng, dáng vẻ thướt tha mềm mại; nhân gió lưu động, vì tình dời đi.

Khiêm cung theo bản, tâm tư tích chặt chẽ; nhưng Vô Tâm cơ, bị động tâm vì ngoại vật dời, hoàn cảnh biến đổi, tức không tự chủ chuyển động theo

Sợ nhất nhâm thân quý dậu kiếm phong kim.

 
Đề nghị

 
Giỏi dùng tính dai, làm cho trở thành tính nhẫn nại, chớ làm cho trở thành tùy hứng. Tính nhẫn nại có thể chống cự hung vận, tùy hứng tướng chế tạo hung vận.

Bị vật chuyển nãi nhân mê, đệ nhất cảnh; không bị vật chuyển nãi nhân ngộ, là đệ nhị cảnh; có thể chuyển vật nãi nhân bi thương ( từ bi ), là đệ tam cảnh.

 
Lời răn là:

Nhân nếu gần hiền lương, thí dụ như chỉ hé ra.

Lấy bọc giấy lan xạ hương, nhân hương mà được hương.

Nhân nếu gần tà bạn bè, thí dụ như một nhánh liễu.

Lấy liễu quán cá miết, nhân thối mà được thối.

 
Hành vận

 
Bản mạng dương liễu mộc người, kỳ hành vận như sau.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh nhâm ngọ ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi dương liễu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi hai tuổi đi giếng nước suối.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi phòng bỏ đất lên.

63 tuổi tới 82 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Cung mệnh quý chưa ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi dương liễu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi giếng nước suối.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi phòng bỏ đất lên.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Các vận biến hóa

Giếng nước suối: vi cung sinh cục thông thuận. Vận thế đắc lợi, rất có thu hoạch. Riêng chỉ cần chú ý hôn nhân quan hệ, nhân làm bổn mạng vợ chồng là trắng lạp kim, bản vận vợ chồng đi dương liễu mộc, kim mộc cùng khắc, thả hai người không biết rõ ai đúng ai sai. Hết thẩy các loại mệnh bàn có tình trạng này huống người, giai chỉ đây luận.

Phòng bỏ đất lên: vi cục khắc cung cứng vây. Mặc dù phòng bỏ đất lên không sợ dương liễu mộc, nhưng biểu hiện nãi có bất mãn thời thế chi tâm. Thả tâm trí cố chấp, khi thì tính dai, khi thì suy yếu.

Phích Lịch Hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Trải qua cả đời ấm lạnh, ở tính nết biến hóa bên trên, có khi như Phích Lịch Hỏa bàn xông ra, có khi lại như dương liễu mộc như ý thùy. Như trong cuộc đời đã xem tính dai nuôi trồng thành tính nhẫn nại tắc cát, như vi tùy hứng, lại có hại đạo dưỡng sinh.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh nhâm ngọ ( dương cục )

Ba tuổi tới hai mươi hai tuổi đi dương liễu mộc.

Hai mươi ba tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi bạch lạp kim.

Bốn mươi ba tuổi tới 62 tuổi đi đầu tường thổ.

63 tuổi tới 82 tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Cung mệnh quý chưa ( âm cục )

Ba tuổi tới mười hai tuổi đi dương liễu mộc.

Mười ba tuổi tới ba mươi hai tuổi đi bạch lạp kim.

Ba mươi ba tuổi tới năm mươi hai tuổi đi đầu tường thổ.

Năm mươi ba tuổi tới bảy mươi hai tuổi đi Phích Lịch Hỏa.

 
Các vận biến hóa

Bạch lạp kim: vi cung khắc cục nguy ngập. Bạch lạp Kim chi kim khí mới thành lập, đúng dương liễu mộc còn không có gì đáng ngại. Riêng chỉ cần cẩn thủ đây vận khó khăn gian khổ tới hoàn cảnh học tập, nhiều một phần cân nhắc, nhiều một phần cảnh đẹp, giảm chia ra đá mài, giảm chia ra phong cảnh.

Đầu tường thổ: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Đầu tường thổ sợ dương liễu mộc, cho nên cần có thể tự giữ, từ có thể đột phá vây vận. Cùng tăng một vận tới tôi luyện, rất có quan hệ. Đột phá trình độ, nằm ở tự mình bản lãnh vận dụng cập lịch luyện phát huy. Dương liễu mộc cùng đầu tường thổ giằng co, là nguy cơ biến chuyển cơ cục diện, có không có chuyển cơ, lịch lãm quá trọng yếu.

Phích Lịch Hỏa: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Trải qua cả đời ấm lạnh, ở tính nết biến hóa bên trên, có khi như Phích Lịch Hỏa bàn xông ra, có khi lại như dương liễu mộc như ý thùy. Như trong cuộc đời đã xem tính dai nuôi trồng thành tính nhẫn nại tắc cát, như vi tùy hứng, lại có hại đạo dưỡng sinh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button