Tử vi

Tử vi đấu sổ học tập: học tập bước (đi)

   Học tập bước (đi)

( một ) cần hiểu rõ cơ bản khái niệm:

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ học tập: học tập bước (đi)

● Thiên can cùng địa chi

○ thập thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý

○ mười hai địa chi: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, tuất, hợi

● ngũ hành sinh khắc chế hóa

○ ngũ hành tương sinh: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim

○ ngũ hành tương khắc: kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim

● bài bàn ( đơn giản nhất, một ngày sẽ ): trên phố đã có vô số tử vi đấu sổ bài bàn bộ sách, gì một quyển đều được. ( mèo mun mèo trắng, chỉ cần có thể quơ được con chuột thật là tốt chồn )

● thập nhị cung đấy định nghĩa cùng ứng dụng thực tế

○ cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc ( bằng hữu cung ), cung quan lộc ( cung sự nghiệp ), cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu các loại mười hai cung vị trí lấy nghịch đồng hồ báo thức phương hướng đến sắp hàng, ứng dụng thực tế dung sau này tái phân tích cặn kẽ.

● tính chất sao: sẽ lấy cụ thể cũng hình tượng hóa các loại góc dễ hiểu phương thức đến giúp đỡ trí nhớ.

● cung cùng ngôi sao giữa lẫn nhau quan hệ

● các sao giữa lẫn nhau xem đeo

● vận mệnh

● sao tứ hóa đấy ứng dụng: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị đấy phân tích.

● mệnh bàn cùng thực tế cuộc sống cùng phối hợp ( khó khăn nhất, nhưng đây cũng là tử vi phòng học mục tiêu cuối cùng )

Trên cơ bản, ta sở hàng này đó cơ bản khái niệm ở trên phố đấy phần lớn tử vi đấu sổ trong thư tịch đều phải có nhắc tới, chẳng qua là ta sẽ lấy bất đồng phương thức biểu đạt, linh hoạt sử dụng này đó cơ bản nhất cũng trọng yếu nhất nguyên tắc.

( hai ) tử vi đấu sổ đẩu số học tập nước chảy bức tranh: đẩu số lịch sử → Thiên can → địa chi → thập nhị cung định vị → bài bàn nguyên lý → đẩu số tính chất sao → đẩu số vận mệnh → đẩu số tứ hóa → ứng dụng thực tế

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ học tập: học tập bước (đi)

   Học tập bước (đi)

( một ) cần hiểu rõ cơ bản khái niệm:

● Thiên can cùng địa chi

○ thập thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý

○ mười hai địa chi: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, tuất, hợi

● ngũ hành sinh khắc chế hóa

○ ngũ hành tương sinh: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim

○ ngũ hành tương khắc: kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim

● bài bàn ( đơn giản nhất, một ngày sẽ ): trên phố đã có vô số tử vi đấu sổ bài bàn bộ sách, gì một quyển đều được. ( mèo mun mèo trắng, chỉ cần có thể quơ được con chuột thật là tốt chồn )

● thập nhị cung đấy định nghĩa cùng ứng dụng thực tế

○ cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc ( bằng hữu cung ), cung quan lộc ( cung sự nghiệp ), cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu các loại mười hai cung vị trí lấy nghịch đồng hồ báo thức phương hướng đến sắp hàng, ứng dụng thực tế dung sau này tái phân tích cặn kẽ.

● tính chất sao: sẽ lấy cụ thể cũng hình tượng hóa các loại góc dễ hiểu phương thức đến giúp đỡ trí nhớ.

● cung cùng ngôi sao giữa lẫn nhau quan hệ

● các sao giữa lẫn nhau xem đeo

● vận mệnh

● sao tứ hóa đấy ứng dụng: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị đấy phân tích.

● mệnh bàn cùng thực tế cuộc sống cùng phối hợp ( khó khăn nhất, nhưng đây cũng là tử vi phòng học mục tiêu cuối cùng )

Trên cơ bản, ta sở hàng này đó cơ bản khái niệm ở trên phố đấy phần lớn tử vi đấu sổ trong thư tịch đều phải có nhắc tới, chẳng qua là ta sẽ lấy bất đồng phương thức biểu đạt, linh hoạt sử dụng này đó cơ bản nhất cũng trọng yếu nhất nguyên tắc.

( hai ) tử vi đấu sổ đẩu số học tập nước chảy bức tranh: đẩu số lịch sử → Thiên can → địa chi → thập nhị cung định vị → bài bàn nguyên lý → đẩu số tính chất sao → đẩu số vận mệnh → đẩu số tứ hóa → ứng dụng thực tế

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button