Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 066, sao liêm trinh tới đặc tính

   066, sao liêm trinh tới đặc tính

1. Thuần dương mộc âm hỏa, bắc đẩu thứ năm ngôi sao. Lấy dương mộc vi nội tại bản chất đặc tính, âm hỏa vi biểu hiện bên ngoài hình thức, tức lấy dương mộc làm thể, âm hỏa vi dùng. Mộc chủ nhân (nhân ái nhân từ), thái độ làm người nhân từ tốt hòa hợp, không có đúng sai tới tính, dương mộc vọt lên mà có lý tưởng tính; người gây nên hoả hoạn lễ,

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 066, sao liêm trinh tới đặc tính

Lửa mạnh người, có phạm thượng thất lễ giống, hỏa suy người, có thấp hèn hèn mọn việc. Hỏa nói viêm bên trên, âm hỏa viêm bên trên cần dựa vào, cần quý nhân trợ giúp đến đỡ, đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc, thích hợp quản lý giai tầng nhậm chức.

2. Hóa tù vi giết. Tỏ vẻ ý thức chủ quan khá mạnh, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, sứ ý thức của mình bị nhốt, cho nên ảnh hưởng đến người khác. Có khái niệm tính, nhận tri tính, nhìn người chú trọng ấn tượng đầu tiên, sẽ đặt ra dàn giáo cùng người ở chung, tự cho là đúng, mặc kệ cảm thụ của người khác.

3. Ti cấp bậc, ti quyền lệnh. Vui mừng cầm quyền, khống chế cấp bậc, thân cung mệnh có liêm trinh người, chính trị minh mẫn lực cường, thường ở cấp lãnh đạo.

4. Cung quan lộc chủ. Có rất mạnh sự nghiệp tâm hòa ý đồ tâm, lợi cho nhân viên chính phủ, như quan hệ xã hội, hành chính quản lý, công tác xã hội có quan hệ chức vụ nghiệp. Làm việc tính dễ nổ, động lực mười phần, đúng công danh lợi lộc đấy thành tựu rất để ý.

5. Trong người cung mệnh, làm thứ hoa đào ngôi sao. Nội tâm cất dấu ôn nhu, nhiệt tình đặc tính. Ôn nhu vi mộc tính, nhiệt tình làm lửa tới tính. Đánh bạc tốt bác, háo sắc, hoặc nhân tài sắc nổi lên tranh chấp.

6. Đan nguyên ngôi sao, chế quan chi yếu. Đan nguyên người sinh mệnh chi động lực cũng. Lòng tự trọng mạnh, cá tính ngay thẳng, thích phê bình người khác, ngôn ngữ vui mừng sính sảng khoái nhất thời, bị đắc tội với người mà không tự biết. Có bù đắp động tác, mà sẽ không giải thích. Nhưng là lòng háo thắng mạnh, không dễ dàng nhận thua, dũ tỏa dũ phấn, có thể chịu mệt nhọc, yên lặng thừa nhận; có thể đảm đương trọng trách, có nghị lực, yêu cầu cao, dễ dàng thành công.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 066, sao liêm trinh tới đặc tính

   066, sao liêm trinh tới đặc tính

1. Thuần dương mộc âm hỏa, bắc đẩu thứ năm ngôi sao. Lấy dương mộc vi nội tại bản chất đặc tính, âm hỏa vi biểu hiện bên ngoài hình thức, tức lấy dương mộc làm thể, âm hỏa vi dùng. Mộc chủ nhân (nhân ái nhân từ), thái độ làm người nhân từ tốt hòa hợp, không có đúng sai tới tính, dương mộc vọt lên mà có lý tưởng tính; người gây nên hoả hoạn lễ,

Lửa mạnh người, có phạm thượng thất lễ giống, hỏa suy người, có thấp hèn hèn mọn việc. Hỏa nói viêm bên trên, âm hỏa viêm bên trên cần dựa vào, cần quý nhân trợ giúp đến đỡ, đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc, thích hợp quản lý giai tầng nhậm chức.

2. Hóa tù vi giết. Tỏ vẻ ý thức chủ quan khá mạnh, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, sứ ý thức của mình bị nhốt, cho nên ảnh hưởng đến người khác. Có khái niệm tính, nhận tri tính, nhìn người chú trọng ấn tượng đầu tiên, sẽ đặt ra dàn giáo cùng người ở chung, tự cho là đúng, mặc kệ cảm thụ của người khác.

3. Ti cấp bậc, ti quyền lệnh. Vui mừng cầm quyền, khống chế cấp bậc, thân cung mệnh có liêm trinh người, chính trị minh mẫn lực cường, thường ở cấp lãnh đạo.

4. Cung quan lộc chủ. Có rất mạnh sự nghiệp tâm hòa ý đồ tâm, lợi cho nhân viên chính phủ, như quan hệ xã hội, hành chính quản lý, công tác xã hội có quan hệ chức vụ nghiệp. Làm việc tính dễ nổ, động lực mười phần, đúng công danh lợi lộc đấy thành tựu rất để ý.

5. Trong người cung mệnh, làm thứ hoa đào ngôi sao. Nội tâm cất dấu ôn nhu, nhiệt tình đặc tính. Ôn nhu vi mộc tính, nhiệt tình làm lửa tới tính. Đánh bạc tốt bác, háo sắc, hoặc nhân tài sắc nổi lên tranh chấp.

6. Đan nguyên ngôi sao, chế quan chi yếu. Đan nguyên người sinh mệnh chi động lực cũng. Lòng tự trọng mạnh, cá tính ngay thẳng, thích phê bình người khác, ngôn ngữ vui mừng sính sảng khoái nhất thời, bị đắc tội với người mà không tự biết. Có bù đắp động tác, mà sẽ không giải thích. Nhưng là lòng háo thắng mạnh, không dễ dàng nhận thua, dũ tỏa dũ phấn, có thể chịu mệt nhọc, yên lặng thừa nhận; có thể đảm đương trọng trách, có nghị lực, yêu cầu cao, dễ dàng thành công.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button