Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 084, thiên tướng ở thập nhị cung

   084, thiên tướng ở thập nhị cung

·· ở cung mệnh

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 084, thiên tướng ở thập nhị cung

Có tinh thần trọng nghĩa, hơi hoa đào, vui vẻ bị trợ giúp người khác. Thiên tướng tinh diệu thuyết minh: thiên tướng ở trong đẩu số là ấn ngôi sao, đại biểu đế tinh tử vi đấy chưởng ấn Quan, cơ bản vận thế bên trong có thiên tướng, làm cho người ta có khách quan tính chất đặc biệt. Khách quan có thể làm cho mình hy sinh cái tôi, nơi chốn vì người khác suy nghĩ, có lòng trắc ẩn, chịu mệt nhọc, dễ có được nhân duyên, cũng có thể được người khác tin cậy. Nhưng về phương diện khác, rất khách quan cũng dễ dàng mất đi mình, mà mất phương hướng. Mà như thế nào nắm giữ khách quan đúng mực, chính là thiên cùng có không phát huy trọng điểm.

Cá tính đặc thù: cá tính khách quan, có thể hy sinh mình, chịu mệt nhọc, nơi chốn vì người khác suy nghĩ, lấy giúp người làm niềm vui, có thể gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Xử thế bằng cùng thiện lương, cá tính ổn định, dễ dàng cho con người cảm giác thân thiết. Cũng thói quen dùng khách quan quy phạm để cân nhắc sự tình, tỷ như hẳn là làm việc quy củ, người ngoài thành tín, tri thư đạt lễ các loại, do đó làm cho người ta phụ trách chững chạc cảm giác, có thể được người khác tin cậy nể trọng.

Ngôn ngữ thành thực, tâm địa thiện lương, nhĩ mềm bị dễ tin người khác, thích nghe xu nịnh lời nói, thích chưng diện chú ý phục sức. Cẩn thận nói năng, làm việc, xử sự công chính, lấy giúp người làm niềm vui, vi lý tưởng nhất phụ tá nhân tài, trung thành và tận tâm. Làm việc kiên trì nguyên tắc của mình, có trách nhiệm tâm, cũng đầy hứa hẹn nhân giải quyết khó khăn thiên phú tiềm năng.

(1) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Hội Tam Hợp ngôi sao may mắn, quyền bính không nhỏ.

Ⅱ. Vui mừng sẽ trái, phải, xương khúc, Khôi Việt, tử phủ có đại hành động. Nhưng nữ mệnh không nên sẽ xương khúc có nhà kề mệnh.

Ⅲ. Như cùng tả hữu, long trì, phượng các cùng giáp, tài cán vì hiển quý người phục vụ, thả một mình đảm đương một phía.

2. Sát tinh

Ⅰ. Sẽ Tứ Sát, cả đời phập phồng, như sát hướng, có công văn phiền não. ( đại nạn phùng tới thận phòng )

Ⅱ. Tối kỵ dương, đà, tiệt không, vận hạn tới rủi ro, hình tụng, võ mồm, tung phủ tướng triều viên cũng kị tới.

Ⅲ. Kị hỏa linh tất có tàn tật, vận hạn tới, như cung tật ách không lành, sẽ có tai nạn đổ máu, như đổ máu cập đao nạn.

3. Miếu vượng

Ⅰ. Miếu vượng lúc, xử sự công chính, càng thêm ổn trọng, đúng sát tinh có chế lực, cũng có tài nghệ biểu hiện.

Ⅱ. Bằng cung lạc hãm chắc có sát tinh, sẽ gặp biến thành ích kỷ.

(2) so sánh

1. Thiên tướng tọa mệnh: cần lao.

2. Phá quân tọa mệnh: dao động.

3. Thất sát tọa mệnh: gian khổ.

4. Thiên lương tọa mệnh: lo lắng nhiều.

·· ở cung huynh đệ

Bình thường chủ hòa mục hỗ trợ. Thủ túc tình thâm, thiên tướng thêm lục sát chủ cô độc.

·· ở cung phu thê

Phu xướng phụ tùy,

(1) phối ngẫu thận trọng từ lời nói đến việc làm, phối ngẫu lại có gia đình trách nhiệm, yêu ở nhà chơi rông cuộc sống, nhiệt tình thành khẩn, tức có lý tính cập bao dung tính.

(2) có thân càng thêm thân hình thái.

·· tại tử nữ cung

Đôn hậu, thành thực, hướng nội, biết dùng người yêu thích, miếu vượng thêm cát, bày ra tài giỏi, đứa con đôn hậu, thành thực, thích ăn.

·· ở cung tài bạch

Tiền tài đều là từ đang lúc cách phải đến.

(1) thu vào

Ⅰ. Vào miếu thường có cao thu vào, cũng khả tích tụ.

Ⅱ. Vào miếu độc tọa, lại có hỏa, linh đồng cung, mà không có địa kiếp, địa không, cùng cái khác tinh diệu đồng cung, ở đại nạn phùng tới có cao thu vào, mà được giàu có, nhưng không cách nào kéo dài cũng nan tồn trữ.

Ⅲ. Thu vào dựa vào đang lúc cách.

(2) phương thức

Xử lý tiền tài, bảo thủ cẩn thận, nhưng không so đo.

(3) tinh hóa

Thiên tướng vũ khúc, từ kim chúc phương diện thu nhập tiền tài.

Thiên tướng liêm trinh khả kinh thương.

·· ở cung tật ách

Bệnh mẩn ngứa, thận, phong thấp các loại bệnh. Chủ dương thủy, bàng quang, hạ thân nhanh thuộc tới, lại phòng làn da cơ năng yếu cập kẹo nước tiểu. Thiên tướng vũ khúc thêm Tứ Sát phòng mặt mày hốc hác. Thiên tướng liêm trinh thêm không trung, địa kiếp, tay thuận túc chi tổn thương.

·· ở cung thiên di

Gặp cát giáp tắc nhiều người duyến, gặp hung tắc cô lập. Nhân duyên tốt, nơi nơi được hoan nghênh, thường có người cùng đi theo.

·· ở cung nô bộc

Được trung hậu thành khẩn tới bạn bè, có thể giao tài chính yếu nhân.

(1) bằng hữu đàn đều tốt áo cơm, phần lớn cùng tuổi người.

(2) thiên tướng liêm trinh thêm lục sát, chủ người gần người bối nghịch.

·· ở cung quan lộc

Lấy phó chức vi nên,

(1) ổn định ít biến, vui mừng sẽ tử phủ, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt.

(2) cùng vũ khúc đồng cung, thường có kiêm chức, hoặc viễn phó biên cương trọng trách.

(3) phàm phong thủ lĩnh kiện, bãi trường hợp, áo cơm khảo cứu việc nghiệp tính chất người giai thích hợp.

·· ở cung điền trạch

Hãm địa tổ nghiệp ít,

(1) có sản nghiệp tổ tiên.

(2) thiên tướng gia sát, phòng quyền tài sản hình cập công văn bên trên tới phiền toái.

(3) thiên tướng tử vi, điền sản từ cấu.

Thiên tướng vũ khúc, không chỉ một trạch. Thiên tướng liêm trinh gia sát phòng tổ nghiệp phiêu linh.

·· ở cung phúc đức

Có ỷ lại tâm. Vật nặng chất hưởng thụ, đẹp áo mỹ thực. Tử vi thiên tướng chủ hạnh phúc. Thiên tướng thái dương Phúc Thọ toàn bộ. Thiên tướng thiên cơ lòng người làm.

·· ở cung phụ mẫu

Hỏa linh giáp, chủ rời xa cha mẹ, kiến Thiên Mã càng xác thực.

(1) song thân khai sáng, nhiều hoạt động xã giao, vi công đạo bá.

(2) thêm tả hữu, Khôi Việt, xương khúc vi công chức, thân sĩ.

(3) thiên tướng liêm trinh có hình khắc, thiên tướng liêm trinh thêm lục sát, còn nhỏ tức có hình khắc.

Vận mệnh ăn khớp

1. Phụ tá: chưởng Quan lộc văn tinh, cho nên không tham dự tứ hóa, nhìn như không tranh quyền thế, kì thực khiếm khuyết tính cách, do đó tinh hóa phân lượng ảnh hưởng rất nặng, cổ quyết nữ mệnh thiên tướng hữu bật phúc tiến đến, nay hiểu hơi lớn bà mệnh, nữ mệnh thiên tướng xương khúc quá thông minh mà bạc mệnh. Thiên tướng chưởng ấn vi hành chính chủ quản, thiên cơ mưu thần vi kế hoạch nhân tài, nhị tinh điểm tương đồng cùng khiếm khuyết lãnh đạo lực, câu giúp đỡ lực, nan theo đỉnh núi. Mặt khác thiên tướng thị bách quan triều củng trình độ, đoạn quyền lực lớn nhỏ, tử phủ âm dương thị bách quan triều củng đoạn vận mệnh lớn nhỏ.

2. Ý chí: cát hung vô định ngôi sao, thị hội hợp tính chất sao chất mà định ra thiện ác. Thứ nhất mấu chốt ở phủ tướng, Tử Tướng, Vũ Tướng, liêm tướng hình dạng huống, cửa thứ hai kiện ở “Giáp “, cánh cửa cực lớn, thiên lương giáp cùng gọi là giáp ấn, hóa lộc đeo giáp cùng, xưng “Tài ấm giáp ấn “, hóa kị đeo hoặc Kình Đà giáp cùng, xưng “Hình kị giáp ấn” . Đẩu số biến thiên lý lẽ, trong cuộc sống cũng giống vậy, cận chu giả xích, gần mực thì đen, như vô tình ở bên trong xông vào nào đó hoàn cảnh, khiến cho chính mình không thể tự kềm chế, trừ cái này nhân tại giang hồ thân bất do kỷ đấy cảm thán ở ngoài, đương nhiên cũng sâu xa vu cá tính của chính mình hòa ý chí.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 084, thiên tướng ở thập nhị cung

   084, thiên tướng ở thập nhị cung

·· ở cung mệnh

Có tinh thần trọng nghĩa, hơi hoa đào, vui vẻ bị trợ giúp người khác. Thiên tướng tinh diệu thuyết minh: thiên tướng ở trong đẩu số là ấn ngôi sao, đại biểu đế tinh tử vi đấy chưởng ấn Quan, cơ bản vận thế bên trong có thiên tướng, làm cho người ta có khách quan tính chất đặc biệt. Khách quan có thể làm cho mình hy sinh cái tôi, nơi chốn vì người khác suy nghĩ, có lòng trắc ẩn, chịu mệt nhọc, dễ có được nhân duyên, cũng có thể được người khác tin cậy. Nhưng về phương diện khác, rất khách quan cũng dễ dàng mất đi mình, mà mất phương hướng. Mà như thế nào nắm giữ khách quan đúng mực, chính là thiên cùng có không phát huy trọng điểm.

Cá tính đặc thù: cá tính khách quan, có thể hy sinh mình, chịu mệt nhọc, nơi chốn vì người khác suy nghĩ, lấy giúp người làm niềm vui, có thể gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Xử thế bằng cùng thiện lương, cá tính ổn định, dễ dàng cho con người cảm giác thân thiết. Cũng thói quen dùng khách quan quy phạm để cân nhắc sự tình, tỷ như hẳn là làm việc quy củ, người ngoài thành tín, tri thư đạt lễ các loại, do đó làm cho người ta phụ trách chững chạc cảm giác, có thể được người khác tin cậy nể trọng.

Ngôn ngữ thành thực, tâm địa thiện lương, nhĩ mềm bị dễ tin người khác, thích nghe xu nịnh lời nói, thích chưng diện chú ý phục sức. Cẩn thận nói năng, làm việc, xử sự công chính, lấy giúp người làm niềm vui, vi lý tưởng nhất phụ tá nhân tài, trung thành và tận tâm. Làm việc kiên trì nguyên tắc của mình, có trách nhiệm tâm, cũng đầy hứa hẹn nhân giải quyết khó khăn thiên phú tiềm năng.

(1) tinh hóa

1. Ngôi sao may mắn

Ⅰ. Hội Tam Hợp ngôi sao may mắn, quyền bính không nhỏ.

Ⅱ. Vui mừng sẽ trái, phải, xương khúc, Khôi Việt, tử phủ có đại hành động. Nhưng nữ mệnh không nên sẽ xương khúc có nhà kề mệnh.

Ⅲ. Như cùng tả hữu, long trì, phượng các cùng giáp, tài cán vì hiển quý người phục vụ, thả một mình đảm đương một phía.

2. Sát tinh

Ⅰ. Sẽ Tứ Sát, cả đời phập phồng, như sát hướng, có công văn phiền não. ( đại nạn phùng tới thận phòng )

Ⅱ. Tối kỵ dương, đà, tiệt không, vận hạn tới rủi ro, hình tụng, võ mồm, tung phủ tướng triều viên cũng kị tới.

Ⅲ. Kị hỏa linh tất có tàn tật, vận hạn tới, như cung tật ách không lành, sẽ có tai nạn đổ máu, như đổ máu cập đao nạn.

3. Miếu vượng

Ⅰ. Miếu vượng lúc, xử sự công chính, càng thêm ổn trọng, đúng sát tinh có chế lực, cũng có tài nghệ biểu hiện.

Ⅱ. Bằng cung lạc hãm chắc có sát tinh, sẽ gặp biến thành ích kỷ.

(2) so sánh

1. Thiên tướng tọa mệnh: cần lao.

2. Phá quân tọa mệnh: dao động.

3. Thất sát tọa mệnh: gian khổ.

4. Thiên lương tọa mệnh: lo lắng nhiều.

·· ở cung huynh đệ

Bình thường chủ hòa mục hỗ trợ. Thủ túc tình thâm, thiên tướng thêm lục sát chủ cô độc.

·· ở cung phu thê

Phu xướng phụ tùy,

(1) phối ngẫu thận trọng từ lời nói đến việc làm, phối ngẫu lại có gia đình trách nhiệm, yêu ở nhà chơi rông cuộc sống, nhiệt tình thành khẩn, tức có lý tính cập bao dung tính.

(2) có thân càng thêm thân hình thái.

·· tại tử nữ cung

Đôn hậu, thành thực, hướng nội, biết dùng người yêu thích, miếu vượng thêm cát, bày ra tài giỏi, đứa con đôn hậu, thành thực, thích ăn.

·· ở cung tài bạch

Tiền tài đều là từ đang lúc cách phải đến.

(1) thu vào

Ⅰ. Vào miếu thường có cao thu vào, cũng khả tích tụ.

Ⅱ. Vào miếu độc tọa, lại có hỏa, linh đồng cung, mà không có địa kiếp, địa không, cùng cái khác tinh diệu đồng cung, ở đại nạn phùng tới có cao thu vào, mà được giàu có, nhưng không cách nào kéo dài cũng nan tồn trữ.

Ⅲ. Thu vào dựa vào đang lúc cách.

(2) phương thức

Xử lý tiền tài, bảo thủ cẩn thận, nhưng không so đo.

(3) tinh hóa

Thiên tướng vũ khúc, từ kim chúc phương diện thu nhập tiền tài.

Thiên tướng liêm trinh khả kinh thương.

·· ở cung tật ách

Bệnh mẩn ngứa, thận, phong thấp các loại bệnh. Chủ dương thủy, bàng quang, hạ thân nhanh thuộc tới, lại phòng làn da cơ năng yếu cập kẹo nước tiểu. Thiên tướng vũ khúc thêm Tứ Sát phòng mặt mày hốc hác. Thiên tướng liêm trinh thêm không trung, địa kiếp, tay thuận túc chi tổn thương.

·· ở cung thiên di

Gặp cát giáp tắc nhiều người duyến, gặp hung tắc cô lập. Nhân duyên tốt, nơi nơi được hoan nghênh, thường có người cùng đi theo.

·· ở cung nô bộc

Được trung hậu thành khẩn tới bạn bè, có thể giao tài chính yếu nhân.

(1) bằng hữu đàn đều tốt áo cơm, phần lớn cùng tuổi người.

(2) thiên tướng liêm trinh thêm lục sát, chủ người gần người bối nghịch.

·· ở cung quan lộc

Lấy phó chức vi nên,

(1) ổn định ít biến, vui mừng sẽ tử phủ, tả hữu, xương khúc, Khôi Việt.

(2) cùng vũ khúc đồng cung, thường có kiêm chức, hoặc viễn phó biên cương trọng trách.

(3) phàm phong thủ lĩnh kiện, bãi trường hợp, áo cơm khảo cứu việc nghiệp tính chất người giai thích hợp.

·· ở cung điền trạch

Hãm địa tổ nghiệp ít,

(1) có sản nghiệp tổ tiên.

(2) thiên tướng gia sát, phòng quyền tài sản hình cập công văn bên trên tới phiền toái.

(3) thiên tướng tử vi, điền sản từ cấu.

Thiên tướng vũ khúc, không chỉ một trạch. Thiên tướng liêm trinh gia sát phòng tổ nghiệp phiêu linh.

·· ở cung phúc đức

Có ỷ lại tâm. Vật nặng chất hưởng thụ, đẹp áo mỹ thực. Tử vi thiên tướng chủ hạnh phúc. Thiên tướng thái dương Phúc Thọ toàn bộ. Thiên tướng thiên cơ lòng người làm.

·· ở cung phụ mẫu

Hỏa linh giáp, chủ rời xa cha mẹ, kiến Thiên Mã càng xác thực.

(1) song thân khai sáng, nhiều hoạt động xã giao, vi công đạo bá.

(2) thêm tả hữu, Khôi Việt, xương khúc vi công chức, thân sĩ.

(3) thiên tướng liêm trinh có hình khắc, thiên tướng liêm trinh thêm lục sát, còn nhỏ tức có hình khắc.

Vận mệnh ăn khớp

1. Phụ tá: chưởng Quan lộc văn tinh, cho nên không tham dự tứ hóa, nhìn như không tranh quyền thế, kì thực khiếm khuyết tính cách, do đó tinh hóa phân lượng ảnh hưởng rất nặng, cổ quyết nữ mệnh thiên tướng hữu bật phúc tiến đến, nay hiểu hơi lớn bà mệnh, nữ mệnh thiên tướng xương khúc quá thông minh mà bạc mệnh. Thiên tướng chưởng ấn vi hành chính chủ quản, thiên cơ mưu thần vi kế hoạch nhân tài, nhị tinh điểm tương đồng cùng khiếm khuyết lãnh đạo lực, câu giúp đỡ lực, nan theo đỉnh núi. Mặt khác thiên tướng thị bách quan triều củng trình độ, đoạn quyền lực lớn nhỏ, tử phủ âm dương thị bách quan triều củng đoạn vận mệnh lớn nhỏ.

2. Ý chí: cát hung vô định ngôi sao, thị hội hợp tính chất sao chất mà định ra thiện ác. Thứ nhất mấu chốt ở phủ tướng, Tử Tướng, Vũ Tướng, liêm tướng hình dạng huống, cửa thứ hai kiện ở “Giáp “, cánh cửa cực lớn, thiên lương giáp cùng gọi là giáp ấn, hóa lộc đeo giáp cùng, xưng “Tài ấm giáp ấn “, hóa kị đeo hoặc Kình Đà giáp cùng, xưng “Hình kị giáp ấn” . Đẩu số biến thiên lý lẽ, trong cuộc sống cũng giống vậy, cận chu giả xích, gần mực thì đen, như vô tình ở bên trong xông vào nào đó hoàn cảnh, khiến cho chính mình không thể tự kềm chế, trừ cái này nhân tại giang hồ thân bất do kỷ đấy cảm thán ở ngoài, đương nhiên cũng sâu xa vu cá tính của chính mình hòa ý chí.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button