Tử vi

Tai ách dự đoán triết lý

Tai ách, chủ yếu là khác biệt với tật bệnh, đa số chỉ đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn tạo thành tai hại, thương vong mà nói. Tai ách đối với nhân loại uy hiếp rất lớn, ứng khiến cho mọi người cao độ coi trọng. Khoa học hiện đại đối cá nhân tai ách dự đoán vẫn một mảnh trống không, tổ quốc chu dịch dự trắc học mang đến cho chúng ta quang minh. Tử vi đấu sổ cũng có thể dùng đến dự đoán tai ách, nhưng vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu khai phá, vẫn đợi chúng ta đi phát dương quang đại.

Tai ách dự đoán triết lý, tại trong tứ trụ dự trắc học, chủ yếu là thông qua tứ trụ ngũ hành của sinh khắc chế hóa tình hình đến suy đoán, tứ trụ ngũ hành cân bằng thì an thuận, không cân bằng thì dễ có tai ách. Tại trong tử vi đẩu số, chủ yếu là căn cứ thiên nhân cảm ứng nguyên lý, thiên thể là một cái đại vũ trụ, nhân thể là – tiểu vũ trụ, thời không khác biệt, thiên thể tinh thần không gian cùng tổ hợp sẽ bất đồng, sinh ra lực vũ trụ đối với cơ thể người ảnh hưởng tình hình cũng sẽ bất đồng, thì cát hung họa phúc của người tự nhiên khác biệt.

Tại trong tử vi đẩu số, nguyên mệnh bàn là “Thể” là nhân(nguyên nhân), hành hạn bàn là “Dụng” là quả. Nguyên mệnh bàn là “Thiên”, đại hạn bàn là “Địa”, lưu niên bàn là “Nhân” . Tai ách sản sinh thai nghén với thiên bàn, thành hình tại địa bàn, sản sinh tại nhân bàn, lưu niên là tai ách sinh ra kết quả. Cho nên đoán tai ách phải tam bàn đồng thời kiêm đoán, đặc biệt chú ý đại hạn cùng lưu niên, lấy mệnh bàn mệnh, thân, thiên di, cung tật ách đoán có hay không hung sát tinh gieo xuống tai ách nhân tố, lại lấy đại hạn, tiểu hạn, lưu niên của mệnh, thiên, tật các loại cung đoán có hay không hung tinh gửi họa khế cơ, tam phương diện của điều kiện đầy đủ thời, thì tai ách dễ phát sinh. Tỷ như, mệnh thân cung chủ tinh thất hãm, lại gia tăng hao tổn ác sát thủ chiếu, hạn thứ hai hung thì một đường hung tượng; lại gặp lưu niên của lưu Kình lưu Đà hoặc thất sát trùng phùng, đã là dữ nhiều lành ít; lại gia lưu niên thái tuế của tang môn điếu khách bạch hổ gặp tại mệnh thân cùng tam phương tứ chính, càng dễ như vậy họa vô đơn chí; lại gặp thiên thương thiên sứ đồng thủ hoặc giáp, có thể đoán người này có có thể chết.

Hạn, năm hung tinh tụ hợp, vậy dễ sản sinh tai ách, riêng chỉ nguyên cục cát tai họa nhẹ, nguyên cục hung tai họa nặng. Có khi đại hạn cát lưu niên hung mà ứng đại hung, hoặc đại hạn hung lưu niên cát mà ứng đại cát, đó có thể là tích ác, dương thiện hoặc phong thuỷ các loại nhân tố gây nên.

Hung họa sẽ hay không phát sinh, mấu chốt là đoán hung tinh có hay không tụ hợp. Tai ách sản sinh, phần lớn là hung sát tinh tụ hợp tại mệnh bàn, hạn bàn, trong lưu niên bàn của mệnh thân, thiên di, tật ách các loại cung tạo thành. Phụ tật, tử điền, huynh hữu, ba tuyến này gặp hóa kị thêm hình thương tinh, huyết quang tinh, tử vong tinh tụ hội thời, đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng.

Lấy hóa kị mà nói, cung thiên di hóa kị xung mệnh, quan, điền, tử các loại cung dễ có điều bất trắc tai ách; tật ách hóa kị xung Điền trạch, cũng dễ có tai ách; có thể nguyên cục theo dõi niên hạn đến định phát sinh tai ách thời gian cụ thể. Tỷ như, thiên di hóa kị xung bản mệnh (tý vị), đại hạn nhập cung thân, hóa kị xung đại quan, hạn này dễ có điều bất trắc tai ách mà chết; đại hạn nhập thìn cung, hóa kị xung đại tài, hạn này dễ đụng bị thương người khác mà phá tài.

Ứng tai họa thời gian: Nguyên mệnh bàn có điềm xấu, đại hạn bàn lại hung, thì phải chú ý đại hạn này trong vòng mười năm hung nhất một năm, hung sự thì có thể sẽ phát sinh, đặc biệt chú ý nguyên mệnh bàn, cung hóa kỵ của đại hạn mang hung tinh xung nhập lưu niên của mệnh, thiên, tật ba cung, cùng lưu niên hóa kị tinh mang hung tinh xung vào nguyên mệnh của mệnh, thiên, tật ba cung, là năm ứng tai họa. Nguyên mệnh, thiên, cung Tật thất hãm mà lại hung tinh tụ hợp, chú ý hạn, năm trùng điệp hạn năm tháng ngày giờ. Thất sát, kình dương đà la thay nhau hợp lại của năm dễ có tai họa. Nguyên mệnh, thiên, cung Tật thất hãm hoặc hung tinh tụ mà lại hóa kị, đại hạn, lưu niên của hóa kị trùng điệp của năm.

Đoán ứng kỳ, có thể ứng dụng tứ hóa “Đồng loại tương xung là một cái cấm kỵ” của lý luận (giải thích tham khảo thêm chương 14: Tiết 8: Thứ hai) đến phân tích, chú ý trọng bệnh tiêu điểm cung, tỷ như nguyên mệnh cung tật ách thất hãm mà lại hung tinh tụ (tức trọng bệnh tiêu điểm cung), đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên của cung tật ách cùng nguyên mệnh cung tật ách trùng điệp thời, tức năm lưu tật bị xung ứng tai họa; nếu như nguyên mệnh cung thất hãm mà lại hung tinh tụ, đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên đi đến nguyên mệnh cung thời ứng tai họa; nếu như bắt đầu mệnh thiên di cung có thất hãm của cự môn, thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại sao, đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên cùng nguyên mệnh cung trùng điệp thời, tức năm thiên di lưu niên bị xung, sẽ phát sinh tai nạn xe cộ; trên đây mệnh, cung Thiên di cũng là ứng tại trên người chính mình, mà cung tật ách tức sẽ ứng với bản thân, lại sẽ ứng với phụ thân, tại sao? Bởi vì tật ách là thiên di của cha mẹ; đoán cái khác lục thân tai ách vậy đồng lý, tỷ như cung điền trạch có thất hãm của cự môn, thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại sao, đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên của cung điền trạch cùng nguyên mệnh bàn điền trạch trùng điệp thời, tức năm lưu điền bị xung, thì chủ tử nữ phát sinh tai nạn xe cộ, tại sao? Bởi vì điền trạch là cung thiên di của tử nữ. Ứng với tháng nào ngày nào khi nào? Phương pháp cũng như vậy lý, lưu niên hung thì nhìn một tháng, cái nào một nhật, cái nào một thời hung nhất, thường thường tai ách liền hiện tại; nếu ứng dụng “Đồng loại tương xung” thì phải chú ý Tam cấp tương ứng, tỷ như, đoán lưu nguyệt thì khán đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt cái này Tam cấp, đoán lưu nhật thì đoán lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật cái này Tam cấp, nếu như đại hạn của cung thiên di có thất hãm của cự môn, thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại sao, lưu niên hóa kị đến xung, lúc lưu nguyệt cùng đại hạn đồng cung, tức tháng lưu thiên di bị xung, sẽ phát sinh tai nạn xe cộ; ứng dụng “Đồng loại tương xung pháp”, còn có thể như vậy để xem, nguyên mệnh cục hung, lại xem một đại hàn nào hung nhất (bình thường là70 tuổi trong hạn, không được kéo đến quá xa), liền lấy cái can đại hạn hóa kị xung cung là nguyên mệnh của cái cung nào để xem, tỷ như là cung thiên di, lúc lưu niên của đồng loại cung, tức lưu niên của cung thiên di đi đến hóa kị xung cung, một năm này tai ách liền sinh ra; đồng lý lấy một cái đại hạn hung nhất lưu niên hóa kị xung cung đến phân tích một tháng ứng tai họa.

Tại hung tinh tụ hợp, nếu gặp tiêu tai tinh, dưới bình thường tình huống là có thể giảm bớt tai họa. Tiêu tai tinh là: Tử vi, thiên phủ tinh, đây là tiêu tai chế hóa chi tinh; Thiên Hỉ, “Vui mừng có thể giải tam sát” ; giải thần, đối tiêu trừ, giảm bớt tai hoạ có tác dụng nhất định; cự môn tinh, biểu thị có thể trốn rời hiện trường cùng tai hoạ chi tinh; thiên không, chuyện tốt khó đến chuyện xấu bất sinh chi tinh. Trước bốn sao giải tai tác dụng là khẳng định, sau hai sao thì phải phân tích cụ thể, bởi vì cự môn, thiên không hai sao bản thân cũng là hung họa tinh, khi chúng nó cùng đặc định hung tinh tụ hợp, ngược lại mà đưa đến gia tốc tai họa tác dụng. Tỷ như, cự môn nếu cùng thái dương tinh đồng cung, lại thêm hung sát tang môn bạch hổ tụ thời, tất có rời khỏi dương gian tâm ý; nếu như cự môn cùng thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại giao thông tinh lại thêm hung sát tinh tụ thời, tất có tai nạn xe cộ khả năng; ngoại trừ bên trên lưỡng loại tình huống bên ngoài, cự môn có thể có giải tai tác dụng. Thiên không tinh, tại tai nạn trên không, tai nạn xe cộ, rớt ngã các loại tai hại trong là hung ý, mà ở bệnh tật, trúng độc, giết người trong tất có hung không nổi tác dụng; dự đoán đi máy bay gặp thiên không gia tăng hung sát tinh thời thì không đi thì tốt hơn. Giải thần tinh đối – một ít hung tinh nhất định có giải tai tác dụng, nhưng nếu cùng giao thông tinh, hung họa tinh tụ hội thời, vậy biểu thị có vượt quá giới hạn, rời khỏi làn xe, giải thể cùng tinh thần phân tán ý nghĩa, đồng thời đối – chút ít đại hung tinh, như thiên không địa kiếp các loại cũng khó đưa đến giải tai tác dụng.

Đang gặp hung họa tinh tụ hợp, nhất định phải hành sự cẩn thận, để phòng bất trắc tai ương.

Hương cảng tiền bối dùng đến “Trung hạn”, bản thân cho rằng không có cần thiết, chỉ dùng nguyên cục, đại hạn, lưu niên tam bàn liền có thể.

Tại tuế vận trong phân tích, không dễ thấy tiểu hung tinh, lưu tinh lại chiếm hữu rất trọng yếu tác dụng, bọn chúng sẽ ảnh hưởng cùng tả hữu đại tinh, chủ tinh. Hóa kị tinh tác dụng càng không thể đánh giá thấp, nó năng lượng xung động mệnh cục, tuế hạn trong cung của hung sát tinh, đưa đến dẫn động bạo phát tác dụng.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Tai ách dự đoán triết lý

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tai ách dự đoán triết lý

Tai ách, chủ yếu là khác biệt với tật bệnh, đa số chỉ đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn tạo thành tai hại, thương vong mà nói. Tai ách đối với nhân loại uy hiếp rất lớn, ứng khiến cho mọi người cao độ coi trọng. Khoa học hiện đại đối cá nhân tai ách dự đoán vẫn một mảnh trống không, tổ quốc chu dịch dự trắc học mang đến cho chúng ta quang minh. Tử vi đấu sổ cũng có thể dùng đến dự đoán tai ách, nhưng vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu khai phá, vẫn đợi chúng ta đi phát dương quang đại.

Tai ách dự đoán triết lý, tại trong tứ trụ dự trắc học, chủ yếu là thông qua tứ trụ ngũ hành của sinh khắc chế hóa tình hình đến suy đoán, tứ trụ ngũ hành cân bằng thì an thuận, không cân bằng thì dễ có tai ách. Tại trong tử vi đẩu số, chủ yếu là căn cứ thiên nhân cảm ứng nguyên lý, thiên thể là một cái đại vũ trụ, nhân thể là – tiểu vũ trụ, thời không khác biệt, thiên thể tinh thần không gian cùng tổ hợp sẽ bất đồng, sinh ra lực vũ trụ đối với cơ thể người ảnh hưởng tình hình cũng sẽ bất đồng, thì cát hung họa phúc của người tự nhiên khác biệt.

Tại trong tử vi đẩu số, nguyên mệnh bàn là “Thể” là nhân(nguyên nhân), hành hạn bàn là “Dụng” là quả. Nguyên mệnh bàn là “Thiên”, đại hạn bàn là “Địa”, lưu niên bàn là “Nhân” . Tai ách sản sinh thai nghén với thiên bàn, thành hình tại địa bàn, sản sinh tại nhân bàn, lưu niên là tai ách sinh ra kết quả. Cho nên đoán tai ách phải tam bàn đồng thời kiêm đoán, đặc biệt chú ý đại hạn cùng lưu niên, lấy mệnh bàn mệnh, thân, thiên di, cung tật ách đoán có hay không hung sát tinh gieo xuống tai ách nhân tố, lại lấy đại hạn, tiểu hạn, lưu niên của mệnh, thiên, tật các loại cung đoán có hay không hung tinh gửi họa khế cơ, tam phương diện của điều kiện đầy đủ thời, thì tai ách dễ phát sinh. Tỷ như, mệnh thân cung chủ tinh thất hãm, lại gia tăng hao tổn ác sát thủ chiếu, hạn thứ hai hung thì một đường hung tượng; lại gặp lưu niên của lưu Kình lưu Đà hoặc thất sát trùng phùng, đã là dữ nhiều lành ít; lại gia lưu niên thái tuế của tang môn điếu khách bạch hổ gặp tại mệnh thân cùng tam phương tứ chính, càng dễ như vậy họa vô đơn chí; lại gặp thiên thương thiên sứ đồng thủ hoặc giáp, có thể đoán người này có có thể chết.

Hạn, năm hung tinh tụ hợp, vậy dễ sản sinh tai ách, riêng chỉ nguyên cục cát tai họa nhẹ, nguyên cục hung tai họa nặng. Có khi đại hạn cát lưu niên hung mà ứng đại hung, hoặc đại hạn hung lưu niên cát mà ứng đại cát, đó có thể là tích ác, dương thiện hoặc phong thuỷ các loại nhân tố gây nên.

Hung họa sẽ hay không phát sinh, mấu chốt là đoán hung tinh có hay không tụ hợp. Tai ách sản sinh, phần lớn là hung sát tinh tụ hợp tại mệnh bàn, hạn bàn, trong lưu niên bàn của mệnh thân, thiên di, tật ách các loại cung tạo thành. Phụ tật, tử điền, huynh hữu, ba tuyến này gặp hóa kị thêm hình thương tinh, huyết quang tinh, tử vong tinh tụ hội thời, đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng.

Lấy hóa kị mà nói, cung thiên di hóa kị xung mệnh, quan, điền, tử các loại cung dễ có điều bất trắc tai ách; tật ách hóa kị xung Điền trạch, cũng dễ có tai ách; có thể nguyên cục theo dõi niên hạn đến định phát sinh tai ách thời gian cụ thể. Tỷ như, thiên di hóa kị xung bản mệnh (tý vị), đại hạn nhập cung thân, hóa kị xung đại quan, hạn này dễ có điều bất trắc tai ách mà chết; đại hạn nhập thìn cung, hóa kị xung đại tài, hạn này dễ đụng bị thương người khác mà phá tài.

Ứng tai họa thời gian: Nguyên mệnh bàn có điềm xấu, đại hạn bàn lại hung, thì phải chú ý đại hạn này trong vòng mười năm hung nhất một năm, hung sự thì có thể sẽ phát sinh, đặc biệt chú ý nguyên mệnh bàn, cung hóa kỵ của đại hạn mang hung tinh xung nhập lưu niên của mệnh, thiên, tật ba cung, cùng lưu niên hóa kị tinh mang hung tinh xung vào nguyên mệnh của mệnh, thiên, tật ba cung, là năm ứng tai họa. Nguyên mệnh, thiên, cung Tật thất hãm mà lại hung tinh tụ hợp, chú ý hạn, năm trùng điệp hạn năm tháng ngày giờ. Thất sát, kình dương đà la thay nhau hợp lại của năm dễ có tai họa. Nguyên mệnh, thiên, cung Tật thất hãm hoặc hung tinh tụ mà lại hóa kị, đại hạn, lưu niên của hóa kị trùng điệp của năm.

Đoán ứng kỳ, có thể ứng dụng tứ hóa “Đồng loại tương xung là một cái cấm kỵ” của lý luận (giải thích tham khảo thêm chương 14: Tiết 8: Thứ hai) đến phân tích, chú ý trọng bệnh tiêu điểm cung, tỷ như nguyên mệnh cung tật ách thất hãm mà lại hung tinh tụ (tức trọng bệnh tiêu điểm cung), đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên của cung tật ách cùng nguyên mệnh cung tật ách trùng điệp thời, tức năm lưu tật bị xung ứng tai họa; nếu như nguyên mệnh cung thất hãm mà lại hung tinh tụ, đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên đi đến nguyên mệnh cung thời ứng tai họa; nếu như bắt đầu mệnh thiên di cung có thất hãm của cự môn, thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại sao, đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên cùng nguyên mệnh cung trùng điệp thời, tức năm thiên di lưu niên bị xung, sẽ phát sinh tai nạn xe cộ; trên đây mệnh, cung Thiên di cũng là ứng tại trên người chính mình, mà cung tật ách tức sẽ ứng với bản thân, lại sẽ ứng với phụ thân, tại sao? Bởi vì tật ách là thiên di của cha mẹ; đoán cái khác lục thân tai ách vậy đồng lý, tỷ như cung điền trạch có thất hãm của cự môn, thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại sao, đại hạn hóa kị đến xung, lúc lưu niên của cung điền trạch cùng nguyên mệnh bàn điền trạch trùng điệp thời, tức năm lưu điền bị xung, thì chủ tử nữ phát sinh tai nạn xe cộ, tại sao? Bởi vì điền trạch là cung thiên di của tử nữ. Ứng với tháng nào ngày nào khi nào? Phương pháp cũng như vậy lý, lưu niên hung thì nhìn một tháng, cái nào một nhật, cái nào một thời hung nhất, thường thường tai ách liền hiện tại; nếu ứng dụng “Đồng loại tương xung” thì phải chú ý Tam cấp tương ứng, tỷ như, đoán lưu nguyệt thì khán đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt cái này Tam cấp, đoán lưu nhật thì đoán lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật cái này Tam cấp, nếu như đại hạn của cung thiên di có thất hãm của cự môn, thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại sao, lưu niên hóa kị đến xung, lúc lưu nguyệt cùng đại hạn đồng cung, tức tháng lưu thiên di bị xung, sẽ phát sinh tai nạn xe cộ; ứng dụng “Đồng loại tương xung pháp”, còn có thể như vậy để xem, nguyên mệnh cục hung, lại xem một đại hàn nào hung nhất (bình thường là70 tuổi trong hạn, không được kéo đến quá xa), liền lấy cái can đại hạn hóa kị xung cung là nguyên mệnh của cái cung nào để xem, tỷ như là cung thiên di, lúc lưu niên của đồng loại cung, tức lưu niên của cung thiên di đi đến hóa kị xung cung, một năm này tai ách liền sinh ra; đồng lý lấy một cái đại hạn hung nhất lưu niên hóa kị xung cung đến phân tích một tháng ứng tai họa.

Tại hung tinh tụ hợp, nếu gặp tiêu tai tinh, dưới bình thường tình huống là có thể giảm bớt tai họa. Tiêu tai tinh là: Tử vi, thiên phủ tinh, đây là tiêu tai chế hóa chi tinh; Thiên Hỉ, “Vui mừng có thể giải tam sát” ; giải thần, đối tiêu trừ, giảm bớt tai hoạ có tác dụng nhất định; cự môn tinh, biểu thị có thể trốn rời hiện trường cùng tai hoạ chi tinh; thiên không, chuyện tốt khó đến chuyện xấu bất sinh chi tinh. Trước bốn sao giải tai tác dụng là khẳng định, sau hai sao thì phải phân tích cụ thể, bởi vì cự môn, thiên không hai sao bản thân cũng là hung họa tinh, khi chúng nó cùng đặc định hung tinh tụ hợp, ngược lại mà đưa đến gia tốc tai họa tác dụng. Tỷ như, cự môn nếu cùng thái dương tinh đồng cung, lại thêm hung sát tang môn bạch hổ tụ thời, tất có rời khỏi dương gian tâm ý; nếu như cự môn cùng thiên cơ, đà la, Thiên Mã các loại giao thông tinh lại thêm hung sát tinh tụ thời, tất có tai nạn xe cộ khả năng; ngoại trừ bên trên lưỡng loại tình huống bên ngoài, cự môn có thể có giải tai tác dụng. Thiên không tinh, tại tai nạn trên không, tai nạn xe cộ, rớt ngã các loại tai hại trong là hung ý, mà ở bệnh tật, trúng độc, giết người trong tất có hung không nổi tác dụng; dự đoán đi máy bay gặp thiên không gia tăng hung sát tinh thời thì không đi thì tốt hơn. Giải thần tinh đối – một ít hung tinh nhất định có giải tai tác dụng, nhưng nếu cùng giao thông tinh, hung họa tinh tụ hội thời, vậy biểu thị có vượt quá giới hạn, rời khỏi làn xe, giải thể cùng tinh thần phân tán ý nghĩa, đồng thời đối – chút ít đại hung tinh, như thiên không địa kiếp các loại cũng khó đưa đến giải tai tác dụng.

Đang gặp hung họa tinh tụ hợp, nhất định phải hành sự cẩn thận, để phòng bất trắc tai ương.

Hương cảng tiền bối dùng đến “Trung hạn”, bản thân cho rằng không có cần thiết, chỉ dùng nguyên cục, đại hạn, lưu niên tam bàn liền có thể.

Tại tuế vận trong phân tích, không dễ thấy tiểu hung tinh, lưu tinh lại chiếm hữu rất trọng yếu tác dụng, bọn chúng sẽ ảnh hưởng cùng tả hữu đại tinh, chủ tinh. Hóa kị tinh tác dụng càng không thể đánh giá thấp, nó năng lượng xung động mệnh cục, tuế hạn trong cung của hung sát tinh, đưa đến dẫn động bạo phát tác dụng.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button