Tử vi

Tử vi đấu sổ phụ tinh: long trì ngôi sao, phượng các ngôi sao

Ở trong tử vi đẩu số, hạng 2 tinh chủ muốn bao quát thiên quan, thiên phúc, thiên hư, thiên khốc, long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, phỉ liêm, thoát phá, mui xe, hàm trì, thiên đức, thiên tài, thiên thọ, thiên hình, thiên diêu, giải thần, thiên vu, thiên nguyệt, âm sát, đài phụ, phong cáo, bát tọa, tam thai, ân quang, thiên quý các loại 30 ngôi sao diệu.

 
Đầu tiên, mọi người phải hiểu rõ một chút, này đó hạng 2 sao nhỏ, tại trong mệnh bàn sẽ có những trạng thái này, tại không có thêm tứ hóa dưới tình huống chính là trạng thái, sẽ không sinh cát hung. Trả giá lớn gia nhất định phải hiểu được, không thể nhìn thấy nói không sai tốt, liền hướng trên người mình cứng rắn bộ.

 
 
Nam mệnh cùng ngôi sao may mắn hội hợp, khả bước lên thân thượng lưu xã hội, danh dự ngày long, được cả danh và lợi.

 
Nữ mệnh đoan trang cao quý, trí tuệ có lễ, tâm chí kiên định, trong sạch tự thủ.

 
Với mệnh, thân khách, nếu sát kị hướng, chủ thân tật. Với tật ách khách, chủ nhĩ tật, tật ở mắt, trên nóng dưới lạnh, eo chân nhanh.

 
Với điền trạch, chủ phụ cận có nước đạo, hố nước, khắc lương, ban công, đền, hồ nước. Trong nhà nên trần thiết hồ cá.

 
Phượng các thuần dương thổ, chủ Phúc Quý, vi khoa bảng ngôi sao.

 
Nhập với thân mệnh, thái độ làm người có phong độ, chú ý dáng vẻ, yêu thích trang sức, có văn nghệ, hội họa thiên phú.

 
Nữ mệnh diện mạo dáng đẹp, cử chỉ tao nhã, tốt cách ăn mặc, hưởng thụ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ phụ tinh: long trì ngôi sao, phượng các ngôi sao

Ở trong tử vi đẩu số, hạng 2 tinh chủ muốn bao quát thiên quan, thiên phúc, thiên hư, thiên khốc, long trì, phượng các, hồng loan, thiên hỉ, cô thần, quả tú, phỉ liêm, thoát phá, mui xe, hàm trì, thiên đức, thiên tài, thiên thọ, thiên hình, thiên diêu, giải thần, thiên vu, thiên nguyệt, âm sát, đài phụ, phong cáo, bát tọa, tam thai, ân quang, thiên quý các loại 30 ngôi sao diệu.

 
Đầu tiên, mọi người phải hiểu rõ một chút, này đó hạng 2 sao nhỏ, tại trong mệnh bàn sẽ có những trạng thái này, tại không có thêm tứ hóa dưới tình huống chính là trạng thái, sẽ không sinh cát hung. Trả giá lớn gia nhất định phải hiểu được, không thể nhìn thấy nói không sai tốt, liền hướng trên người mình cứng rắn bộ.

 
Long trì thuần dương thủy, chủ Phúc Quý, vi khoa bảng ngôi sao.

 
Nam mệnh cùng ngôi sao may mắn hội hợp, khả bước lên thân thượng lưu xã hội, danh dự ngày long, được cả danh và lợi.

 
Nữ mệnh đoan trang cao quý, trí tuệ có lễ, tâm chí kiên định, trong sạch tự thủ.

 
Với mệnh, thân khách, nếu sát kị hướng, chủ thân tật. Với tật ách khách, chủ nhĩ tật, tật ở mắt, trên nóng dưới lạnh, eo chân nhanh.

 
Với điền trạch, chủ phụ cận có nước đạo, hố nước, khắc lương, ban công, đền, hồ nước. Trong nhà nên trần thiết hồ cá.

 
Phượng các thuần dương thổ, chủ Phúc Quý, vi khoa bảng ngôi sao.

 
Nhập với thân mệnh, thái độ làm người có phong độ, chú ý dáng vẻ, yêu thích trang sức, có văn nghệ, hội họa thiên phú.

 
Nữ mệnh diện mạo dáng đẹp, cử chỉ tao nhã, tốt cách ăn mặc, hưởng thụ.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button