Tử vi

Tử vi đấu sổ phụ tinh: tả phụ, hữu bật

Tả phụ hữu bật là nguyệt hệ ngôi sao, lấy tháng sinh mấy hàng định, tả phụ là thuận hành, hữu bật là đi ngược chiều.

Tả phụ là bắc đẩu đệ bát tinh, tên là hiểu rõ, là sao vũ khúc hộ tinh, ở đẩu người tham mưu, làm việc thiện lệnh, đang đếm phần kết quý, hóa khí nói trợ. Tả phụ ổn trọng, viên xảo, khẳng khái hào phóng, hiền hoà phong lưu, thủ tượng tay lái, hơi cao phòng ốc, vùng núi, buôn bán cơ cấu.

Hữu bật là bắc đẩu thứ chín ngôi sao, tên là ẩn ánh sáng, cũng thế vũ khúc hộ tinh, ở đẩu người tham mưu, đi chế lệnh, đang đếm chủ quan hiển, hóa khí nói trợ. Hữu bật dịch mã, cơ trí, độ lượng khoan dung độ lượng, thanh tú, thủ tượng lốp xe, hố nước, thủy đạo, giếng suối các loại.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ phụ tinh: tả phụ, hữu bật

Tả hữu là tử vi chi tướng, là giúp đỡ, thông minh thuận theo; trái là mậu thổ, phải là quý thủy, ở luận mệnh bên trên là quý nhân, bình thường nói vui mừng nhập di chuyển vi hữu lực, mà quý nhân chi sinh tiếu lấy tả hữu nhập tới cung đấy cung chi đến định. Vui mừng nhập mệnh tới tam hợp, cao cách cục mệnh, có tả hữu củng chiếu, ích hình tôn quý. Không mừng nhập cung phu thê, nhân giữa phu thê không thích có ngoại lai trợ lực, đó là tả hữu vi bên thứ ba, nhập cung phu thê dễ phát sinh bên thứ ba tham gia việc vợ chồng; lại tả hữu nhập cung phu thê biểu hiện mệnh tạo bản nhân tính dục khá mạnh ( tử cung vi quá mức ), thường nhu phát tiết đến bên thứ ba. Vui mừng cùng lộc tồn đồng cung, sứ lộc tồn đấy cát lực gia tăng gấp trăm lần. Sẽ Tứ Sát phú quý không bền; thêm không kiếp vô phương. Vu cung tật ách, tả phụ biểu hiện chân phù thũng, hữu bật biểu hiện tinh thủy không đủ, thận hư ( nữ mệnh biểu hiện kinh nguyệt không đều ). Tả hữu uy lực mạnh yếu trình tự vi: tả hữu giáp, tam hợp, đồng cung. Tả hữu chủ dịch mã ngôi sao, rất biết chạy, đại nạn năm xưa hội ngộ hoặc tam hợp tả hữu, đi xa; đương nhiên, giáp di chuyển cũng rất sẽ chạy. Tả hữu vu vợ chồng dễ có bên thứ ba tham gia, khác có một loại tình trạng, dễ dàng bị sơ sẩy, chính là tả hữu giáp cung phu thê, dễ dàng khiến vợ chồng không hợp, cao minh nhất là, sứ phối ngẫu thành vì mình cao nhất trợ lực, hơi kém là vợ chồng nhiều chuyện đoan, cần phải có bên thứ ba phối hợp, một loại khác là bên thứ ba cảm tình tham gia.

Tử vi đấu sổ toàn thư mây: tả phụ, đế cực chúa tể ngôi sao, thủ thân mệnh, chư cung giáng bức. Chủ nhân tướng mạo đôn hậu, khẳng khái phong lưu.

Hữu bật, đế cực chúa tể ngôi sao, thủ thân mệnh, viết văn cực thông. Lại ca nói: tả phụ nguyên thuộc thổ, hữu bật thủy làm gốc; thất quân thì không dùng, tam hợp nên gặp vua.

Tử vi đấu sổ toàn thư mây: tả phụ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao, tá đế lệnh càng hay… . Càng hữu bật cùng viên, phú quý không nhỏ, tài Quan song mỹ.

Tả phụ dương thổ, hữu bật âm thủy. Tả phụ tháng giêng xuất phát từ thìn cung, cho nên có chứa gỗ dư khí, hữu bật tháng giêng bắt nguồn từ tuất cung, cho nên có chứa kim dư khí.

Hai vì sao đều là trợ lực ngôi sao. Có chứa mộc dư khí đấy tả phụ, trợ lực thiện nhu; có chứa kim dư tức giận hữu bật, trợ lực cường ngạnh.

Tả hữu lực lượng, giáp đối chiếu lớn, chiếu so với phát triển an toàn.

Tả hữu giáp mệnh, tài, Quan, điền, là chân chánh chịu đến đỡ. Nhưng sở kẹp cung vị tọa ngôi sao tốt, như tả hữu giáp kị là thằng ngu không chịu nổi, tả hữu ở hai lân cung, cũng không có thể phùng sát kị, nếu không nâng kiệu cùng cản đấy đều biết chui vào.

Tả hữu ở tài, Quan, thiên, so sánh có sức sống. Như tọa mệnh, góc vô lực, muốn cường điệu tự giúp mình, giúp người, mà hậu nhân trợ.

Tử vi đấu sổ toàn thư mây: tả hữu, văn xương, đứng hàng đài phụ.

Tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Chú giải mây: như an mệnh tại sửu cung, tả phụ tại tí cung, hữu bật ở dần cung, chín, tháng mười một sinh ra thị dã, không quý tắc đại phú.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày. Chú giải mây: ở cung mệnh, cung thiên di thị dã, tam phương thứ hai. Chú ý phúc dầy di chứng là không có hành động.

Tả hữu đồng cung, khoác áo lưới tử. Chú giải mây: thìn tuất an mệnh, chính, bảy tháng người sống ( ấn tả hữu một năm rõ ràng, một ở thiên ); sửu cung an mệnh, chín tháng người sống ( ấn tả hữu giáp mệnh ). Mão hợi an mệnh, sáu, mười hai tháng người sống ( ấn: một ở mệnh quan, một ở mệnh tài ). Tam phương chớ luận. Đây một chú giải tương đương hỗn luận, tường quan sát kỹ là được biết giáp, chiếu, tọa.

Tả hữu đơn thủ cung mệnh, rời tông con thứ. Chú giải mây: thân mệnh vô chính diệu thị dã. Nếu tam phương hợp tử vi, thiên tướng, thiên phủ cát.

Tả hữu xương khúc cái này hai tổ ngôi sao, đúng cách cục tăng lên, có tính quyết định tác dụng; đúng số lượng gia tăng, cũng thế rõ ràng trứ.

Đúng tốt cùng hư đều đồng cụ uy lực. Như vào cung tật ách, không sinh bệnh thì thôi, vừa nhuốm bệnh tắc mỗi khi không phải một bệnh mà thôi.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ phụ tinh: tả phụ, hữu bật

Tả phụ hữu bật là nguyệt hệ ngôi sao, lấy tháng sinh mấy hàng định, tả phụ là thuận hành, hữu bật là đi ngược chiều.

Tả phụ là bắc đẩu đệ bát tinh, tên là hiểu rõ, là sao vũ khúc hộ tinh, ở đẩu người tham mưu, làm việc thiện lệnh, đang đếm phần kết quý, hóa khí nói trợ. Tả phụ ổn trọng, viên xảo, khẳng khái hào phóng, hiền hoà phong lưu, thủ tượng tay lái, hơi cao phòng ốc, vùng núi, buôn bán cơ cấu.

Hữu bật là bắc đẩu thứ chín ngôi sao, tên là ẩn ánh sáng, cũng thế vũ khúc hộ tinh, ở đẩu người tham mưu, đi chế lệnh, đang đếm chủ quan hiển, hóa khí nói trợ. Hữu bật dịch mã, cơ trí, độ lượng khoan dung độ lượng, thanh tú, thủ tượng lốp xe, hố nước, thủy đạo, giếng suối các loại.

Tả hữu là tử vi chi tướng, là giúp đỡ, thông minh thuận theo; trái là mậu thổ, phải là quý thủy, ở luận mệnh bên trên là quý nhân, bình thường nói vui mừng nhập di chuyển vi hữu lực, mà quý nhân chi sinh tiếu lấy tả hữu nhập tới cung đấy cung chi đến định. Vui mừng nhập mệnh tới tam hợp, cao cách cục mệnh, có tả hữu củng chiếu, ích hình tôn quý. Không mừng nhập cung phu thê, nhân giữa phu thê không thích có ngoại lai trợ lực, đó là tả hữu vi bên thứ ba, nhập cung phu thê dễ phát sinh bên thứ ba tham gia việc vợ chồng; lại tả hữu nhập cung phu thê biểu hiện mệnh tạo bản nhân tính dục khá mạnh ( tử cung vi quá mức ), thường nhu phát tiết đến bên thứ ba. Vui mừng cùng lộc tồn đồng cung, sứ lộc tồn đấy cát lực gia tăng gấp trăm lần. Sẽ Tứ Sát phú quý không bền; thêm không kiếp vô phương. Vu cung tật ách, tả phụ biểu hiện chân phù thũng, hữu bật biểu hiện tinh thủy không đủ, thận hư ( nữ mệnh biểu hiện kinh nguyệt không đều ). Tả hữu uy lực mạnh yếu trình tự vi: tả hữu giáp, tam hợp, đồng cung. Tả hữu chủ dịch mã ngôi sao, rất biết chạy, đại nạn năm xưa hội ngộ hoặc tam hợp tả hữu, đi xa; đương nhiên, giáp di chuyển cũng rất sẽ chạy. Tả hữu vu vợ chồng dễ có bên thứ ba tham gia, khác có một loại tình trạng, dễ dàng bị sơ sẩy, chính là tả hữu giáp cung phu thê, dễ dàng khiến vợ chồng không hợp, cao minh nhất là, sứ phối ngẫu thành vì mình cao nhất trợ lực, hơi kém là vợ chồng nhiều chuyện đoan, cần phải có bên thứ ba phối hợp, một loại khác là bên thứ ba cảm tình tham gia.

Tử vi đấu sổ toàn thư mây: tả phụ, đế cực chúa tể ngôi sao, thủ thân mệnh, chư cung giáng bức. Chủ nhân tướng mạo đôn hậu, khẳng khái phong lưu.

Hữu bật, đế cực chúa tể ngôi sao, thủ thân mệnh, viết văn cực thông. Lại ca nói: tả phụ nguyên thuộc thổ, hữu bật thủy làm gốc; thất quân thì không dùng, tam hợp nên gặp vua.

Tử vi đấu sổ toàn thư mây: tả phụ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao, tá đế lệnh càng hay… . Càng hữu bật cùng viên, phú quý không nhỏ, tài Quan song mỹ.

Tả phụ dương thổ, hữu bật âm thủy. Tả phụ tháng giêng xuất phát từ thìn cung, cho nên có chứa gỗ dư khí, hữu bật tháng giêng bắt nguồn từ tuất cung, cho nên có chứa kim dư khí.

Hai vì sao đều là trợ lực ngôi sao. Có chứa mộc dư khí đấy tả phụ, trợ lực thiện nhu; có chứa kim dư tức giận hữu bật, trợ lực cường ngạnh.

Tả hữu lực lượng, giáp đối chiếu lớn, chiếu so với phát triển an toàn.

Tả hữu giáp mệnh, tài, Quan, điền, là chân chánh chịu đến đỡ. Nhưng sở kẹp cung vị tọa ngôi sao tốt, như tả hữu giáp kị là thằng ngu không chịu nổi, tả hữu ở hai lân cung, cũng không có thể phùng sát kị, nếu không nâng kiệu cùng cản đấy đều biết chui vào.

Tả hữu ở tài, Quan, thiên, so sánh có sức sống. Như tọa mệnh, góc vô lực, muốn cường điệu tự giúp mình, giúp người, mà hậu nhân trợ.

Tử vi đấu sổ toàn thư mây: tả hữu, văn xương, đứng hàng đài phụ.

Tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Chú giải mây: như an mệnh tại sửu cung, tả phụ tại tí cung, hữu bật ở dần cung, chín, tháng mười một sinh ra thị dã, không quý tắc đại phú.

Tả phụ hữu bật, chung thân phúc dày. Chú giải mây: ở cung mệnh, cung thiên di thị dã, tam phương thứ hai. Chú ý phúc dầy di chứng là không có hành động.

Tả hữu đồng cung, khoác áo lưới tử. Chú giải mây: thìn tuất an mệnh, chính, bảy tháng người sống ( ấn tả hữu một năm rõ ràng, một ở thiên ); sửu cung an mệnh, chín tháng người sống ( ấn tả hữu giáp mệnh ). Mão hợi an mệnh, sáu, mười hai tháng người sống ( ấn: một ở mệnh quan, một ở mệnh tài ). Tam phương chớ luận. Đây một chú giải tương đương hỗn luận, tường quan sát kỹ là được biết giáp, chiếu, tọa.

Tả hữu đơn thủ cung mệnh, rời tông con thứ. Chú giải mây: thân mệnh vô chính diệu thị dã. Nếu tam phương hợp tử vi, thiên tướng, thiên phủ cát.

Tả hữu xương khúc cái này hai tổ ngôi sao, đúng cách cục tăng lên, có tính quyết định tác dụng; đúng số lượng gia tăng, cũng thế rõ ràng trứ.

Đúng tốt cùng hư đều đồng cụ uy lực. Như vào cung tật ách, không sinh bệnh thì thôi, vừa nhuốm bệnh tắc mỗi khi không phải một bệnh mà thôi.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button