Tử vi

Thiên tướng ngôi sao thủ cung điền trạch

Thiên tướng vi tài âm giáp người, chủ có tổ âm, vi hình kị giáp người thì không, hoặc khó có nhưng rách nát.

Thiên tướng cần gặp lộc, sau đó thủy chủ có thể từ đưa. Càng thấy phụ tá chư diệu người, tắc sản nghiệp đẫy đà.

Thiên tướng làm lửa linh giáp người, chủ gia trạch bất an, nơi ở tiếng động lớn náo, chắc có chỗ thiếu hụt. Nếu càng không kiếp hao tổn đồng độ, tắc chủ hỏa tai họa.

Bạn đang xem: Thiên tướng ngôi sao thủ cung điền trạch

Thiên tướng vui mừng xương khúc giáp, long phượng giáp, giúp đỡ giáp, tắc nơi ở hoa lệ. Nếu có chút sát đồng độ, tắc cận chủ bề ngoài mỹ quan.

Thiên tướng vi hình kị Kình Đà giáp, chịu láng giềng quấy rầy hoặc uy hiếp.

Thiên tướng cùng sát kị hình cùng sẽ, nguyên nhân chính sản nghiệp gây chuyện tranh cãi, sát nặng thì chủ phá xáo khuynh bại.

Thiên tướng vi lộc quyền khoa giáp, khôi thành giáp, giai chủ nơi ở gần quý. Cũng chủ điền trạch phát khoa danh.

Thiên tướng thủ điền trạch phải thị thiên phủ, tồn kho tràn đầy người cát, phủ khố khoảng không lộ người hung.

Thiên tướng vui mừng biết võ khúc hóa lộc, chủ sản nghiệp dày. Nếu vũ khúc hóa kị tắc chủ khuynh hiệu quả. Liêm trinh hóa lộc người, tất nhân mọi chuyện mà trí nghiệp, hoặc gia đình có thai khánh, thảng hóa kị, chủ thương tâm rơi lệ, chắc có không ngờ tai ương.

Vũ khúc hóa khoa cùng trời giống nhau độ, được liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền củng sẽ, từ đưa sản nghiệp tất phong. Tốt nhất nên đang phục vụ cơ cấu nắm quyền sở hữu tài sản, cũng nên kinh doanh bảo an.

Thiên tướng vi hung diệu giáp, hoặc cùng hung thần cùng sẽ, cũng chủ chịu chủ quản cơ cấu cản tay, hoặc phục vụ cơ cấu không yên, có áp lực.

Thiên tướng đúng phong thuỷ tương đương mẫn cảm, gặp sát, vũ khúc phá quân đúng củng người càng hơn. Cũng chủ chung thân ở nơi ở cũ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thiên tướng ngôi sao thủ cung điền trạch

Thiên tướng vi tài âm giáp người, chủ có tổ âm, vi hình kị giáp người thì không, hoặc khó có nhưng rách nát.

Thiên tướng cần gặp lộc, sau đó thủy chủ có thể từ đưa. Càng thấy phụ tá chư diệu người, tắc sản nghiệp đẫy đà.

Thiên tướng làm lửa linh giáp người, chủ gia trạch bất an, nơi ở tiếng động lớn náo, chắc có chỗ thiếu hụt. Nếu càng không kiếp hao tổn đồng độ, tắc chủ hỏa tai họa.

Thiên tướng vui mừng xương khúc giáp, long phượng giáp, giúp đỡ giáp, tắc nơi ở hoa lệ. Nếu có chút sát đồng độ, tắc cận chủ bề ngoài mỹ quan.

Thiên tướng vi hình kị Kình Đà giáp, chịu láng giềng quấy rầy hoặc uy hiếp.

Thiên tướng cùng sát kị hình cùng sẽ, nguyên nhân chính sản nghiệp gây chuyện tranh cãi, sát nặng thì chủ phá xáo khuynh bại.

Thiên tướng vi lộc quyền khoa giáp, khôi thành giáp, giai chủ nơi ở gần quý. Cũng chủ điền trạch phát khoa danh.

Thiên tướng thủ điền trạch phải thị thiên phủ, tồn kho tràn đầy người cát, phủ khố khoảng không lộ người hung.

Thiên tướng vui mừng biết võ khúc hóa lộc, chủ sản nghiệp dày. Nếu vũ khúc hóa kị tắc chủ khuynh hiệu quả. Liêm trinh hóa lộc người, tất nhân mọi chuyện mà trí nghiệp, hoặc gia đình có thai khánh, thảng hóa kị, chủ thương tâm rơi lệ, chắc có không ngờ tai ương.

Vũ khúc hóa khoa cùng trời giống nhau độ, được liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền củng sẽ, từ đưa sản nghiệp tất phong. Tốt nhất nên đang phục vụ cơ cấu nắm quyền sở hữu tài sản, cũng nên kinh doanh bảo an.

Thiên tướng vi hung diệu giáp, hoặc cùng hung thần cùng sẽ, cũng chủ chịu chủ quản cơ cấu cản tay, hoặc phục vụ cơ cấu không yên, có áp lực.

Thiên tướng đúng phong thuỷ tương đương mẫn cảm, gặp sát, vũ khúc phá quân đúng củng người càng hơn. Cũng chủ chung thân ở nơi ở cũ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button