Tử vi

Hồng loan ở thập nhị cung ý nghĩa

Một, cung mệnh: tư tưởng lãng mạn, cảm tình hay thay đổi. Hồng loan tọa mệnh của người khác phái duyến là vô cùng tốt, vận dụng thích đáng là quan hệ nhân mạch lên một cái trợ lực, nếu vận dụng không tốt, cả đời này khốn nhiễu về tình cảm cũng đã biết rất nhiều đấy, hơn nữa hồng loan tọa mệnh của người sẽ phi thường đấy trưởng thành sớm, do đó có thể biết tuổi còn rất trẻ thời điểm sẽ tiến vào hai quan hệ xác thịt rồi.

Hai, cung huynh đệ: nhạn tự thành hàng, huynh đệ hữu tình. Nếu hồng loan ở cung huynh đệ mà lại không có sát tinh trong lời nói, như vậy hòa giữa huynh đệ đấy cảm tình là sẽ cực kì tốt đấy, khả là thế nào có sát tinh trong lời nói có thể sẽ ngộ giao tửu sắc bạn trời thần.

Ba, cung phu thê: cảm tình chủ động, lòng ham chiếm hữu mạnh. Sao hồng loan ở cung phu thê thời điểm, điều này đại biểu đúng tình cảm thái độ, nếu phùng cát trong lời nói, tình cảm vợ chồng sẽ rất tốt, nếu phùng hung lời nói, có thể muốn chú ý có ngoại tình đấy có thể.

Bạn đang xem: Hồng loan ở thập nhị cung ý nghĩa

Bốn, cung tử nữ: bị sinh nữ nhân, cưng chiều đứa con. Hồng loan tại tử nữ cung thời điểm, sẽ rất thương yêu đứa con, nếu phùng hung lúc, phải chú ý không cần cưng chiều đứa con, còn có một giải thích là, đối với hai sinh hoạt tình dục rất vui với trong đó.

Năm, cung tài bạch: yêu thích đầu cơ, tài lai tài đi. Nếu hồng loan ở cung tài bạch mà lại không có sát tinh trong lời nói, có thể kiếm khác phái tài, nhưng là muốn chú ý đầu cơ sự tình không nên làm.

Sáu, cung tật ách: máu nhanh, phụ khoa tới bệnh nhẹ. Nếu hồng loan ở cung tật ách trong lời nói có thể biết có lưỡng chủng tật bệnh sinh ra, một là máu phương diện tật bệnh, tỷ như cao huyết áp hoặc huyết áp thấp, lại đến nếu như là nam sinh lời nói, phải chú ý bí nước tiểu hệ thống tật bệnh, nữ sinh lời nói phải chú ý phụ khoa phương diện tật bệnh.

Bảy, cung thiên di: xuất ngoại có nhân duyên, thận phòng tiên nhân khiêu. Hồng loan ở cung thiên di người bởi vì hoa đào thực vượng, do đó xuất ngoại sẽ rất có nhân duyên, khả là thế nào phùng đến âm sát lời nói phải cẩn thận gặp được tiên nhân khiêu.

Tám, cung nô bộc: khác phái có trợ lực lực, đồng tính thiểm một bên. Hồng loan ở cung nô bộc trong lời nói đại biểu về công tác đấy trợ lực đại bộ phận đến từ khác họ, cái chỗ mạnh này muốn hảo hảo vận dụng.

Chín, cung quan lộc: hoa đào sinh ta tài, công nhân duyến tốt. Nếu như là nam sinh lời nói có thể làm tỷ như thợ trang điểm, thợ trang điểm, nếu như là nữ sinh lời nói liền từ thí dụ như bán nam tính thương phẩm vân vân, đều biết mọi việc đều thuận lợi.

Mười, cung điền trạch: phòng lớn phòng nhỏ, đẹp luân đẹp hoán. Hồng loan ở cung điền trạch người bất kể là ở căn phòng lớn hoặc nhà nhỏ cũng tốt, đều biết cây phòng ở bố trí xa hoa, rất trọng thị nhà tình thú cùng ở nhà chất lượng.

Mười một, cung phúc đức: buồn bực hoa đào, nhân tươi đẹp rủi ro. Hồng loan ở cung phúc đức đấy hoa đào là ẩn tính, nam hài tử lại bởi vì hoa đào mà rủi ro, nữ nhân sanh dã lại bởi vì cảm tình mà rủi ro.

Mười hai, cung phụ mẫu: cha mẹ niềm vui. Nếu như không có phùng sát tinh trong lời nói, cha mẹ sẽ vô cùng thương yêu. Nhưng nếu phùng sát tinh trong lời nói, cha mẹ yêu lại biến thành cưng chiều.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hồng loan ở thập nhị cung ý nghĩa

Một, cung mệnh: tư tưởng lãng mạn, cảm tình hay thay đổi. Hồng loan tọa mệnh của người khác phái duyến là vô cùng tốt, vận dụng thích đáng là quan hệ nhân mạch lên một cái trợ lực, nếu vận dụng không tốt, cả đời này khốn nhiễu về tình cảm cũng đã biết rất nhiều đấy, hơn nữa hồng loan tọa mệnh của người sẽ phi thường đấy trưởng thành sớm, do đó có thể biết tuổi còn rất trẻ thời điểm sẽ tiến vào hai quan hệ xác thịt rồi.

Hai, cung huynh đệ: nhạn tự thành hàng, huynh đệ hữu tình. Nếu hồng loan ở cung huynh đệ mà lại không có sát tinh trong lời nói, như vậy hòa giữa huynh đệ đấy cảm tình là sẽ cực kì tốt đấy, khả là thế nào có sát tinh trong lời nói có thể sẽ ngộ giao tửu sắc bạn trời thần.

Ba, cung phu thê: cảm tình chủ động, lòng ham chiếm hữu mạnh. Sao hồng loan ở cung phu thê thời điểm, điều này đại biểu đúng tình cảm thái độ, nếu phùng cát trong lời nói, tình cảm vợ chồng sẽ rất tốt, nếu phùng hung lời nói, có thể muốn chú ý có ngoại tình đấy có thể.

Bốn, cung tử nữ: bị sinh nữ nhân, cưng chiều đứa con. Hồng loan tại tử nữ cung thời điểm, sẽ rất thương yêu đứa con, nếu phùng hung lúc, phải chú ý không cần cưng chiều đứa con, còn có một giải thích là, đối với hai sinh hoạt tình dục rất vui với trong đó.

Năm, cung tài bạch: yêu thích đầu cơ, tài lai tài đi. Nếu hồng loan ở cung tài bạch mà lại không có sát tinh trong lời nói, có thể kiếm khác phái tài, nhưng là muốn chú ý đầu cơ sự tình không nên làm.

Sáu, cung tật ách: máu nhanh, phụ khoa tới bệnh nhẹ. Nếu hồng loan ở cung tật ách trong lời nói có thể biết có lưỡng chủng tật bệnh sinh ra, một là máu phương diện tật bệnh, tỷ như cao huyết áp hoặc huyết áp thấp, lại đến nếu như là nam sinh lời nói, phải chú ý bí nước tiểu hệ thống tật bệnh, nữ sinh lời nói phải chú ý phụ khoa phương diện tật bệnh.

Bảy, cung thiên di: xuất ngoại có nhân duyên, thận phòng tiên nhân khiêu. Hồng loan ở cung thiên di người bởi vì hoa đào thực vượng, do đó xuất ngoại sẽ rất có nhân duyên, khả là thế nào phùng đến âm sát lời nói phải cẩn thận gặp được tiên nhân khiêu.

Tám, cung nô bộc: khác phái có trợ lực lực, đồng tính thiểm một bên. Hồng loan ở cung nô bộc trong lời nói đại biểu về công tác đấy trợ lực đại bộ phận đến từ khác họ, cái chỗ mạnh này muốn hảo hảo vận dụng.

Chín, cung quan lộc: hoa đào sinh ta tài, công nhân duyến tốt. Nếu như là nam sinh lời nói có thể làm tỷ như thợ trang điểm, thợ trang điểm, nếu như là nữ sinh lời nói liền từ thí dụ như bán nam tính thương phẩm vân vân, đều biết mọi việc đều thuận lợi.

Mười, cung điền trạch: phòng lớn phòng nhỏ, đẹp luân đẹp hoán. Hồng loan ở cung điền trạch người bất kể là ở căn phòng lớn hoặc nhà nhỏ cũng tốt, đều biết cây phòng ở bố trí xa hoa, rất trọng thị nhà tình thú cùng ở nhà chất lượng.

Mười một, cung phúc đức: buồn bực hoa đào, nhân tươi đẹp rủi ro. Hồng loan ở cung phúc đức đấy hoa đào là ẩn tính, nam hài tử lại bởi vì hoa đào mà rủi ro, nữ nhân sanh dã lại bởi vì cảm tình mà rủi ro.

Mười hai, cung phụ mẫu: cha mẹ niềm vui. Nếu như không có phùng sát tinh trong lời nói, cha mẹ sẽ vô cùng thương yêu. Nhưng nếu phùng sát tinh trong lời nói, cha mẹ yêu lại biến thành cưng chiều.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button