Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: sao liêm trinh

   Sao liêm trinh

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: sao liêm trinh

1. Hình tính

(1) hình thể

1. Chiều cao thể tráng, mắt lộ thần quang.

2. Nữ mệnh thanh tú, đoan trang.

(2) tính tình

Ngạnh phái tác phong, theo đuổi không câu nệ, tiêu sái hiếu thắng, mạo hiểm cầu biến.

2. Đặc sắc

(1) sơ cuồng

Không câu nệ tiểu tiết, tiêu sái hào khí, cá tính kiên cường, tính hung bay bổng.

(2) ngũ quỷ

Ông chủ nhỏ nhân, tranh cãi, thị phi, hóa kị lúc không…nhất lợi nhuận, thân mình lại vi đổ ngôi sao, chủ đánh bạc, mạo hiểm. Như lấy hiện tại quan điểm đạo tới: ngôi sao này không thể câu lại, không úy kỵ trường hợp, không cần ánh mắt người khác, quan hệ nhân mạch tốt bụng, nhưng vẫn lấy vào nghề vi nên.

(3) hoa đào

Thứ hoa đào ngôi sao. Ở Quan lộc làm quan lộc chủ, trong người mệnh làm thứ hoa đào.

Hoa đào tính chất:

Sự nghiệp công tác có cùng dị làm tình khá nhiều cơ hội, như quầy, trang phục, tiếp viên hàng không, cũng cùng tửu sắc tài vận góc tiếp cận người.

Liêm trinh tham sắc

Ngôi sao tính thứ hoa đào ngôi sao hoa đào ngôi sao

Đẩu phân sao Bắc đẩu sao Bắc đẩu

Năm đi âm hỏa, âm mộc, dương thổ ( biểu hiện ) dương mộc, ( lý ) âm thủy

Chủ cung cung quan lộc dục vọng, họa phúc

Chủ mầu xanh vàng xanh hồng

Đặc biệt chất chiều cao thể tráng, mắt lộ thần quang, vóc người trung đẳng, nữ tính xinh đẹp

Nhưng nữ tính tắc đoan trang thanh tú vi diễm lệ hình, nhưng đối với người khác phái săn sóc,

Khí chất dị thường, tuy tốt đổ, đánh bạc tốt ích kỷ ăn ngon uống, thật là thần tiên thuật.

Nhưng phi ích kỷ.

(4) nữ mệnh

Nữ mệnh liêm trinh, khí chất tốt, thanh tú đoan trang, nhưng phi diễm lệ ( tham lang nhập nữ mệnh, mới chủ diễm lệ ), biết bơi ngôi sao, không chủ hoa đào, ngược lại chủ trinh tiết tự thủ, cả đời cùng khác phái giữ một khoảng cách.

(5) sự nghiệp

Việc vui nhất nghiệp cung, có thể có biểu hiện, lợi cho công chức, càng thích hợp đơn vị hành chính, nhà nước cơ quan các loại.

(6) lục cát

1. Vui mừng sẽ xương khúc, góc không mừng còn lại tứ cát, như sẽ xương khúc, hảo lễ vừa vui âm nhạc, nhưng chủ cảm tình không như ý, hình tổn thương nhiều, chết sớm.

2. Sẽ đem ngôi sao, chủ có quyền uy, cần phòng quá phận cố chấp, cá tính quá mạnh.

(7) lục sát

1. Cùng địa kiếp, địa không đồng cung, chức vị khá cao, nhưng vì lý công nhân tài.

2. Đúng Tứ Sát sức chống cự nhược sẽ chịu quấy nhiễu ảnh hưởng.

(8) tứ hóa

1. Không mừng hóa kị, tất có khó khăn, giống như ngũ quỷ quấn thân, trăm nan trước mắt. Tất cả ngôi sao đều sợ hóa kị, nhưng liêm trinh, vũ khúc, thiên cơ này SAMSUNG là sợ nhất.

2. Hóa lộc thiên hướng hoa đào.

(9) đại nạn

Đại nạn phùng tới, có thể khiến người mọc góc cực đoan biến hóa, như một tính hướng nội, chuyển biến tương đối hướng ngoại; hoặc vô trùng thứ lực, chuyển biến làm đúng sự tình nghiệp góc có nhiệt tình.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) lợi cho nhân viên chính phủ, lại như quan hệ xã hội, hành chính quản lý, công tác xã hội có quan hệ chức vụ nghiệp.

(2) có ẩn núp tính táo bạo cá tính, khả nhân giáo dục mà thay đổi.

(3) quan hệ nhân mạch tốt bụng.

2. Huynh đệ

(1) anh em gầy nghĩa, đều tự doanh mưu, hung tinh sẽ có ác vong, lại sẽ Tứ Sát, hóa kị thường có huynh đệ quan.

(2) độc tọa có hai người. Liêm trinh, tham lang có liên lụy.

(3) liêm trinh, thiên đồng có hai người. Liêm trinh, thất sát có một nhân. Liêm trinh, thiên phủ có ba người.

3. Vợ chồng

(1) chỉ cần vô lục sát, hóa kị, vô luận nam nữ phối ngẫu giai có lợi cho công chức, cũng có thể có địa vị rất cao.

(2) ngôi sao này phi tài ngôi sao, độc tọa lúc, chủ phối ngẫu làm việc nghiêm túc, mà đạm bạc tiền tài.

(3) thứ hoa đào ngôi sao

Cùng hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, tắm rửa, thiên diêu, hóa kị ngồi chung đều nghe theo, tắc phối ngẫu thích hợp hơn làm giải trí, diễn nghệ, cập cùng khác phái có quan hệ sự nghiệp.

(4) cảm tình tranh cãi

Ⅰ. Không thích cùng xương, khúc, giúp đỡ ngồi chung cung phu thê, bị có cảm tình tranh cãi.

Ⅱ. Không thích cùng hóa kị, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh ngồi chung cung phu thê, bị có cảm tình thương tổn.

(5) cảm tình hình khắc

Ⅰ. Liêm trinh tọa cung phu thê, chủ hình khắc, không người có thể miễn, gần trong trình độ kém dị mà thôi.

Ⅱ. Liêm trinh thiên phủ, liêm trinh thiên tướng, liêm trinh lộc tồn, thì không hình khắc.

Ⅲ. Liêm trinh hãm địa

Nam khắc ba vợ, nữ nhân hình ba phu. ( rõ nhiều ý )

Liêm trinh tham lang, liêm trinh thất sát, tắc hình khắc nghiêm trọng.

Liêm trinh thêm lục sát, tức là sinh ly tử biệt.

(6) cái khác ảnh hưởng

Ⅰ. Liêm trinh, thiên khôi, thiên việt ngồi chung cung phu thê, có thể tăng phối ngẫu sáng rọi.

Ⅱ. Liêm trinh, địa không, địa kiếp ngồi chung cung phu thê, phối ngẫu có chuyên gia.

Vô luận nam nữ, bề ngoài giai xinh đẹp, tiêu sái, nhưng không mất đoan trang, sẽ lý giải đạo lí đối nhân xử thế, quan hệ nhân mạch tốt, cũng có chính mình đấy nguyên tắc xử thế.

4. Đứa con

(1) tính liệt kiêu hùng, có phản nghịch tính, phá hư tính, nghiên cứu tâm, thường tướng món đồ chơi mở ra phân giải, chú ý đồ điện đồ dùng, cẩn thận an toàn.

(2) liêm trinh cùng tham lang, thất sát, phá quân ( giết, phá, sắc gì nhất tinh ) đồng cung, chủ cô khắc, lại thêm lục sát, tắc hoàn toàn không có tử vọng.

(3) độc tọa chủ tử nữ nhân một người. Liêm trinh, thiên tướng có hai con trai. Liêm trinh, thiên phủ tử ba người.

5. Tiền tài

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Liêm trinh làm thứ tài ngôi sao, mặc dù tài góc lưu động, nếu có khả cách cục làm giầu.

Ⅱ. Liêm trinh hóa lộc, liêm trinh lộc tồn có thể làm giàu.

Ⅲ. Có phát thiên tài điều kiện, nhưng đây tài nan tồn trữ.

Ⅳ. Như thấy lớn hao tổn, địa kiếp, không trung, tắc thường rủi ro vu quan phi ở bên trong.

Ⅴ. Phùng sát dễ bị thiết, phùng hóa kị tài bị cướp.

Ngôi sao này tuy là tài ngôi sao, nhưng lưu động tính quá lớn, có thiên tài đặc tính, thiên tài người phi chính tài vậy. Chủ dễ có được bị thất, nhâm công chức khả giảm bớt dao động, gây dựng sự nghiệp ứng với lựa chọn phục vụ tính chất công tác, tận lực bù lại tài khố tới không đủ.

(2) hưởng thụ

Vật nặng chất hưởng thụ, như trang hoàng, ô tô, phục sức, du lịch, giải trí, ẩm thực các loại.

(3) so sánh

Liêm trinh :

Hiểu được khi nào nên tiêu tiền, một loại kia tiền tài đáng giá đi thu hoạch. Đối ứng thù không tiếc tốn, đi gia tăng quan hệ nhân mạch. Nhưng so với thiên cơ bảo thủ.

Tham sắc:

Thiện quản lý tài sản, cố hữu tiền tài sử dụng, thập phần rộng khắp hiện tượng. Thu nhập tiền tài có đầu cơ tính, cạnh tranh tính. Sẽ nhân giao tế xã giao mà tiêu tiền. Không sợ hóa kị, sẽ giảm bớt xã giao cơ hội.

Thiên cơ :

Vui mừng kiếm đầu cơ tới tài. Quay vòng năng lực rất mạnh. Phương diện kỹ thuật kiếm tiền tương đối thích hợp, nhưng như gặp hóa kị, tắc hao tổn tài nghiêm trọng.

6. Tật ách

Tính thuần âm hỏa, âm thủy, cho nên thuộc tính nhiều, chủ tâm lửa mạnh, tâm tính cấp, mất ngủ, phong tà bị quấn thân, dễ như khoang miệng bất giác thối rữa, lòng dạ không đủ, ruột đầu cơ năng nhược đẳng.

7. Di chuyển

Ngôi sao may mắn sẽ, xuất ngoại cát tường, hung tinh chiếu, định khuynh nguy, lao lực, hiếu động, nếu có lúc cũng chây lười. Nhiều kỳ ngộ, nên hướng đô thị phát triển, lúc rảnh rỗi vui mừng lên dạo chơi ngoại thành.

8. Nhân tế

Vào miếu, họ hàng gần bạn bè chúng, lạc hãm phản chi, bạn cũ bạn bè thay đổi tính lớn, cùng khác phái duyến dày, đồng tính phản chi.

9. Sự nghiệp ( cung chủ )

Quan lộc chủ, khả phục công chức, chủ ngoại giao, quan võ, quân cảnh, tư pháp đều có thể cầm quyền, lại thấy thất sát vi quan võ lão Đại. Xí nghiệp dân doanh liền ứng với thiên hướng đồ điện, kỹ thuật chi lưu.

10. Điền trạch

(1) liêm trinh lạc hãm phá tổ nghiệp, cùng tham lang đồng cung không bền, còn lại không ngại.

(2) liêm trinh thất sát khá tốt tổ nghiệp, tay không thành gia từ mua thêm.

(3) liêm trinh hóa kị, trong nhà dễ có võ mồm, thả trong nhà đồ điện thường trục trặc.

11. Phúc đức

Phí sức lao lực, hóa kị lúc có tâm kết, nhưng hoạn nạn lúc có thể chửng nguy cấp.

12. Cha mẹ

(1) cha mẹ tính tình quái dị khó bắt sờ, bị văn thơ đối ngẫu phát giận, cho nên phụ tử duyến yếu.

(2) liêm trinh cùng thiên phủ đồng cung hình khắc thiếu, nếu không sớm khắc.

(3) liêm trinh tham lang hình khắc sớm cập trọng, liêm trinh thất sát, phá quân cũng đều có khắc.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Hào khí: miếu vượng có lòng cầu tiến, cá tính mạnh, tiêu sái hào phóng, có phong độ, cho nên có học dốc lòng, hài hước khí chất quan hệ xã hội tốt, trọng thể mặt. Lạc hãm sợ bay bổng táo bạo, tận tình phóng túng, vui mừng ra phong thủ lĩnh, chủ quan mạnh, cho nên vi hay thay đổi hóa, nhiều tính cách ngôi sao.

2. Hư vinh: miên đấy mầm móng nhân muốn truyền bá mà có nhứ, lại nhân nhứ quá nhẹ mãi mãi xa phiêu bạt, do đó thật cao theo xa đấy tính cách, lòng hư vinh lại rất cao, thường thường ngã vào thống khổ vực sâu. Theo đuổi hư vinh giống như thân mang nhẹ nhứ đấy miên tử, dừng ở trào lưu trong gió, không ít phong trần nữ nhân, trường kỳ lăn lộn, phiêu bạt cảm giác liền tự nhiên mà sinh, loại này mệnh tạo nữ tính, mỗi khi có một loại không giải thích được lòng hư vinh, hoặc không lòng tràn đầy để ý, không cam lòng bần cùng hoặc không thơm ngọt lệ bị mai một, có thể thúc đẩy nàng giống như nhẹ nhứ địa ở vận mệnh trong vòng xoáy theo gió phiêu bạt. Trong đó một được một mất ai cũng có định số, miên đấy mầm móng, như không phải phải có dã tâm mà nghĩ rơi vào tay chỗ xa vô cùng, liền sẽ không khéo léo tuyệt vời mọc ra nhẹ bỗng sợi bông, càng sẽ không cây vô số mầm móng, vĩnh viễn để nó theo gió phiêu bạt, ngay cả khi nào mọc rể cũng cảm giác xa vời, sổ cũng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: sao liêm trinh

   Sao liêm trinh

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính

(1) hình thể

1. Chiều cao thể tráng, mắt lộ thần quang.

2. Nữ mệnh thanh tú, đoan trang.

(2) tính tình

Ngạnh phái tác phong, theo đuổi không câu nệ, tiêu sái hiếu thắng, mạo hiểm cầu biến.

2. Đặc sắc

(1) sơ cuồng

Không câu nệ tiểu tiết, tiêu sái hào khí, cá tính kiên cường, tính hung bay bổng.

(2) ngũ quỷ

Ông chủ nhỏ nhân, tranh cãi, thị phi, hóa kị lúc không…nhất lợi nhuận, thân mình lại vi đổ ngôi sao, chủ đánh bạc, mạo hiểm. Như lấy hiện tại quan điểm đạo tới: ngôi sao này không thể câu lại, không úy kỵ trường hợp, không cần ánh mắt người khác, quan hệ nhân mạch tốt bụng, nhưng vẫn lấy vào nghề vi nên.

(3) hoa đào

Thứ hoa đào ngôi sao. Ở Quan lộc làm quan lộc chủ, trong người mệnh làm thứ hoa đào.

Hoa đào tính chất:

Sự nghiệp công tác có cùng dị làm tình khá nhiều cơ hội, như quầy, trang phục, tiếp viên hàng không, cũng cùng tửu sắc tài vận góc tiếp cận người.

Liêm trinh tham sắc

Ngôi sao tính thứ hoa đào ngôi sao hoa đào ngôi sao

Đẩu phân sao Bắc đẩu sao Bắc đẩu

Năm đi âm hỏa, âm mộc, dương thổ ( biểu hiện ) dương mộc, ( lý ) âm thủy

Chủ cung cung quan lộc dục vọng, họa phúc

Chủ mầu xanh vàng xanh hồng

Đặc biệt chất chiều cao thể tráng, mắt lộ thần quang, vóc người trung đẳng, nữ tính xinh đẹp

Nhưng nữ tính tắc đoan trang thanh tú vi diễm lệ hình, nhưng đối với người khác phái săn sóc,

Khí chất dị thường, tuy tốt đổ, đánh bạc tốt ích kỷ ăn ngon uống, thật là thần tiên thuật.

Nhưng phi ích kỷ.

(4) nữ mệnh

Nữ mệnh liêm trinh, khí chất tốt, thanh tú đoan trang, nhưng phi diễm lệ ( tham lang nhập nữ mệnh, mới chủ diễm lệ ), biết bơi ngôi sao, không chủ hoa đào, ngược lại chủ trinh tiết tự thủ, cả đời cùng khác phái giữ một khoảng cách.

(5) sự nghiệp

Việc vui nhất nghiệp cung, có thể có biểu hiện, lợi cho công chức, càng thích hợp đơn vị hành chính, nhà nước cơ quan các loại.

(6) lục cát

1. Vui mừng sẽ xương khúc, góc không mừng còn lại tứ cát, như sẽ xương khúc, hảo lễ vừa vui âm nhạc, nhưng chủ cảm tình không như ý, hình tổn thương nhiều, chết sớm.

2. Sẽ đem ngôi sao, chủ có quyền uy, cần phòng quá phận cố chấp, cá tính quá mạnh.

(7) lục sát

1. Cùng địa kiếp, địa không đồng cung, chức vị khá cao, nhưng vì lý công nhân tài.

2. Đúng Tứ Sát sức chống cự nhược sẽ chịu quấy nhiễu ảnh hưởng.

(8) tứ hóa

1. Không mừng hóa kị, tất có khó khăn, giống như ngũ quỷ quấn thân, trăm nan trước mắt. Tất cả ngôi sao đều sợ hóa kị, nhưng liêm trinh, vũ khúc, thiên cơ này SAMSUNG là sợ nhất.

2. Hóa lộc thiên hướng hoa đào.

(9) đại nạn

Đại nạn phùng tới, có thể khiến người mọc góc cực đoan biến hóa, như một tính hướng nội, chuyển biến tương đối hướng ngoại; hoặc vô trùng thứ lực, chuyển biến làm đúng sự tình nghiệp góc có nhiệt tình.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) lợi cho nhân viên chính phủ, lại như quan hệ xã hội, hành chính quản lý, công tác xã hội có quan hệ chức vụ nghiệp.

(2) có ẩn núp tính táo bạo cá tính, khả nhân giáo dục mà thay đổi.

(3) quan hệ nhân mạch tốt bụng.

2. Huynh đệ

(1) anh em gầy nghĩa, đều tự doanh mưu, hung tinh sẽ có ác vong, lại sẽ Tứ Sát, hóa kị thường có huynh đệ quan.

(2) độc tọa có hai người. Liêm trinh, tham lang có liên lụy.

(3) liêm trinh, thiên đồng có hai người. Liêm trinh, thất sát có một nhân. Liêm trinh, thiên phủ có ba người.

3. Vợ chồng

(1) chỉ cần vô lục sát, hóa kị, vô luận nam nữ phối ngẫu giai có lợi cho công chức, cũng có thể có địa vị rất cao.

(2) ngôi sao này phi tài ngôi sao, độc tọa lúc, chủ phối ngẫu làm việc nghiêm túc, mà đạm bạc tiền tài.

(3) thứ hoa đào ngôi sao

Cùng hồng loan, thiên hỉ, hàm trì, tắm rửa, thiên diêu, hóa kị ngồi chung đều nghe theo, tắc phối ngẫu thích hợp hơn làm giải trí, diễn nghệ, cập cùng khác phái có quan hệ sự nghiệp.

(4) cảm tình tranh cãi

Ⅰ. Không thích cùng xương, khúc, giúp đỡ ngồi chung cung phu thê, bị có cảm tình tranh cãi.

Ⅱ. Không thích cùng hóa kị, kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh ngồi chung cung phu thê, bị có cảm tình thương tổn.

(5) cảm tình hình khắc

Ⅰ. Liêm trinh tọa cung phu thê, chủ hình khắc, không người có thể miễn, gần trong trình độ kém dị mà thôi.

Ⅱ. Liêm trinh thiên phủ, liêm trinh thiên tướng, liêm trinh lộc tồn, thì không hình khắc.

Ⅲ. Liêm trinh hãm địa

Nam khắc ba vợ, nữ nhân hình ba phu. ( rõ nhiều ý )

Liêm trinh tham lang, liêm trinh thất sát, tắc hình khắc nghiêm trọng.

Liêm trinh thêm lục sát, tức là sinh ly tử biệt.

(6) cái khác ảnh hưởng

Ⅰ. Liêm trinh, thiên khôi, thiên việt ngồi chung cung phu thê, có thể tăng phối ngẫu sáng rọi.

Ⅱ. Liêm trinh, địa không, địa kiếp ngồi chung cung phu thê, phối ngẫu có chuyên gia.

Vô luận nam nữ, bề ngoài giai xinh đẹp, tiêu sái, nhưng không mất đoan trang, sẽ lý giải đạo lí đối nhân xử thế, quan hệ nhân mạch tốt, cũng có chính mình đấy nguyên tắc xử thế.

4. Đứa con

(1) tính liệt kiêu hùng, có phản nghịch tính, phá hư tính, nghiên cứu tâm, thường tướng món đồ chơi mở ra phân giải, chú ý đồ điện đồ dùng, cẩn thận an toàn.

(2) liêm trinh cùng tham lang, thất sát, phá quân ( giết, phá, sắc gì nhất tinh ) đồng cung, chủ cô khắc, lại thêm lục sát, tắc hoàn toàn không có tử vọng.

(3) độc tọa chủ tử nữ nhân một người. Liêm trinh, thiên tướng có hai con trai. Liêm trinh, thiên phủ tử ba người.

5. Tiền tài

(1) tài ngôi sao

Ⅰ. Liêm trinh làm thứ tài ngôi sao, mặc dù tài góc lưu động, nếu có khả cách cục làm giầu.

Ⅱ. Liêm trinh hóa lộc, liêm trinh lộc tồn có thể làm giàu.

Ⅲ. Có phát thiên tài điều kiện, nhưng đây tài nan tồn trữ.

Ⅳ. Như thấy lớn hao tổn, địa kiếp, không trung, tắc thường rủi ro vu quan phi ở bên trong.

Ⅴ. Phùng sát dễ bị thiết, phùng hóa kị tài bị cướp.

Ngôi sao này tuy là tài ngôi sao, nhưng lưu động tính quá lớn, có thiên tài đặc tính, thiên tài người phi chính tài vậy. Chủ dễ có được bị thất, nhâm công chức khả giảm bớt dao động, gây dựng sự nghiệp ứng với lựa chọn phục vụ tính chất công tác, tận lực bù lại tài khố tới không đủ.

(2) hưởng thụ

Vật nặng chất hưởng thụ, như trang hoàng, ô tô, phục sức, du lịch, giải trí, ẩm thực các loại.

(3) so sánh

Liêm trinh :

Hiểu được khi nào nên tiêu tiền, một loại kia tiền tài đáng giá đi thu hoạch. Đối ứng thù không tiếc tốn, đi gia tăng quan hệ nhân mạch. Nhưng so với thiên cơ bảo thủ.

Tham sắc:

Thiện quản lý tài sản, cố hữu tiền tài sử dụng, thập phần rộng khắp hiện tượng. Thu nhập tiền tài có đầu cơ tính, cạnh tranh tính. Sẽ nhân giao tế xã giao mà tiêu tiền. Không sợ hóa kị, sẽ giảm bớt xã giao cơ hội.

Thiên cơ :

Vui mừng kiếm đầu cơ tới tài. Quay vòng năng lực rất mạnh. Phương diện kỹ thuật kiếm tiền tương đối thích hợp, nhưng như gặp hóa kị, tắc hao tổn tài nghiêm trọng.

6. Tật ách

Tính thuần âm hỏa, âm thủy, cho nên thuộc tính nhiều, chủ tâm lửa mạnh, tâm tính cấp, mất ngủ, phong tà bị quấn thân, dễ như khoang miệng bất giác thối rữa, lòng dạ không đủ, ruột đầu cơ năng nhược đẳng.

7. Di chuyển

Ngôi sao may mắn sẽ, xuất ngoại cát tường, hung tinh chiếu, định khuynh nguy, lao lực, hiếu động, nếu có lúc cũng chây lười. Nhiều kỳ ngộ, nên hướng đô thị phát triển, lúc rảnh rỗi vui mừng lên dạo chơi ngoại thành.

8. Nhân tế

Vào miếu, họ hàng gần bạn bè chúng, lạc hãm phản chi, bạn cũ bạn bè thay đổi tính lớn, cùng khác phái duyến dày, đồng tính phản chi.

9. Sự nghiệp ( cung chủ )

Quan lộc chủ, khả phục công chức, chủ ngoại giao, quan võ, quân cảnh, tư pháp đều có thể cầm quyền, lại thấy thất sát vi quan võ lão Đại. Xí nghiệp dân doanh liền ứng với thiên hướng đồ điện, kỹ thuật chi lưu.

10. Điền trạch

(1) liêm trinh lạc hãm phá tổ nghiệp, cùng tham lang đồng cung không bền, còn lại không ngại.

(2) liêm trinh thất sát khá tốt tổ nghiệp, tay không thành gia từ mua thêm.

(3) liêm trinh hóa kị, trong nhà dễ có võ mồm, thả trong nhà đồ điện thường trục trặc.

11. Phúc đức

Phí sức lao lực, hóa kị lúc có tâm kết, nhưng hoạn nạn lúc có thể chửng nguy cấp.

12. Cha mẹ

(1) cha mẹ tính tình quái dị khó bắt sờ, bị văn thơ đối ngẫu phát giận, cho nên phụ tử duyến yếu.

(2) liêm trinh cùng thiên phủ đồng cung hình khắc thiếu, nếu không sớm khắc.

(3) liêm trinh tham lang hình khắc sớm cập trọng, liêm trinh thất sát, phá quân cũng đều có khắc.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Hào khí: miếu vượng có lòng cầu tiến, cá tính mạnh, tiêu sái hào phóng, có phong độ, cho nên có học dốc lòng, hài hước khí chất quan hệ xã hội tốt, trọng thể mặt. Lạc hãm sợ bay bổng táo bạo, tận tình phóng túng, vui mừng ra phong thủ lĩnh, chủ quan mạnh, cho nên vi hay thay đổi hóa, nhiều tính cách ngôi sao.

2. Hư vinh: miên đấy mầm móng nhân muốn truyền bá mà có nhứ, lại nhân nhứ quá nhẹ mãi mãi xa phiêu bạt, do đó thật cao theo xa đấy tính cách, lòng hư vinh lại rất cao, thường thường ngã vào thống khổ vực sâu. Theo đuổi hư vinh giống như thân mang nhẹ nhứ đấy miên tử, dừng ở trào lưu trong gió, không ít phong trần nữ nhân, trường kỳ lăn lộn, phiêu bạt cảm giác liền tự nhiên mà sinh, loại này mệnh tạo nữ tính, mỗi khi có một loại không giải thích được lòng hư vinh, hoặc không lòng tràn đầy để ý, không cam lòng bần cùng hoặc không thơm ngọt lệ bị mai một, có thể thúc đẩy nàng giống như nhẹ nhứ địa ở vận mệnh trong vòng xoáy theo gió phiêu bạt. Trong đó một được một mất ai cũng có định số, miên đấy mầm móng, như không phải phải có dã tâm mà nghĩ rơi vào tay chỗ xa vô cùng, liền sẽ không khéo léo tuyệt vời mọc ra nhẹ bỗng sợi bông, càng sẽ không cây vô số mầm móng, vĩnh viễn để nó theo gió phiêu bạt, ngay cả khi nào mọc rể cũng cảm giác xa vời, sổ cũng.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button