Tử vi

Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thiên đồng

   Sao thiên đồng

Một, tinh diệu đặc tính

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thiên đồng

1. Hình tính

(1) hình thể

Hài đồng mặt thể đẩu to lớn, phúc tướng, cằm đôi, hai mắt hữu thần.

(2) tính tình

Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, hài hước tính trẻ con, bác là chuyên, việc gấp chậm bạn.

2. Đặc sắc

(1) ôn hòa

1. Thiên đồng tọa mệnh, mặt hình phạm vi, hai má đầy đặn, tính tình ôn hòa, yêu thích văn nghệ, thiện cấu tứ kế hoạch, góc nói chuyện không đâu, cũng thật nhàn nhã đi chơi.

2. Cùng mui xe đồng cung càng nghiệm.

(2) phúc tính

1. Chủ phúc lại chủ thọ, thiếu niên chủ phúc, lão niên chủ thọ, cũng có có lộc ăn.

2. Tọa cung phúc đức tốt nhất, chủ tinh thần khoái trá, tâm tình ổn định.

3. Tọa mệnh cung, cung sự nghiệp, cung phu thê không lành, như không phùng sát tinh, chủ quá phân sa vào yên vui, nan có thành tựu.

Lấy người đã sanh trình đạo, còn nhỏ cùng lúc tuổi già mới có khả năng hưởng phúc, thanh niên cập trung niên tất cần cố gắng, nhưng sao thiên đồng tốt hưởng phúc, cho nên ở thanh niên cập trung niên vận mệnh không thể khai sáng, trái lại sứ vận đường bị ngăn trở.

(3) chế nạn

Thân mình bất kị sát tinh, ngược lại còn thích sát tinh “Dương nhận” gia hội, có thể tăng mạnh này khai sáng lực.

(4) nữ mệnh

Nữ mệnh kị tất cả sao thuỷ, như thiên đồng tọa mệnh bị say mê vu la Mandy khắc tới trong bầu không khí, lại thêm hoa đào tinh giả, thủy rất vượng, nãi sẽ đưa thân vào tiểu thuyết tình yêu đấy đời sống tình cảm.

(5) tứ hóa

1. Sẽ hóa quyền hóa khoa có thể tích cực tiến thủ.

2. Sẽ hóa lộc, mặc dù mang đến ăn lộc, ngược lại khiến người càng thêm lười nhác.

3. Sẽ hóa kị, mặc dù chủ lao lực, nhưng không sợ sát kị, nguyên nhân bởi vậy là chủ nghĩa lạc quan người.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) vui mừng nhàn nhã, bình thản cuộc sống, trọng tinh thần, vật chất hưởng thụ, sẽ xương khúc có văn học thiên phú.

(2) sẽ sử dụng kết phường tới cổ đông khó có thể thói quen.

2. Huynh đệ

(1) vào miếu thời huynh đệ bốn, năm người.

(2) thiên đồng, Thái Âm huynh đệ bốn, năm người.

(3) thiên đồng, thiên lương có hai, ba người. Khác thiên đồng cánh cửa cực lớn vô Tứ Sát thường có ba người. Giữa huynh đệ duyến thích lắm hợp.

3. Vợ chồng

(1) sao thiên đồng chủ trung niên không chắc chắn hóa suy sụp, nhưng giữa vợ chồng biến hóa, lại có dưới đây tình huống:

Ⅰ. Sinh ly tử biệt.

Ⅱ. Nhân công tác mà sứ vợ chồng đất khách mà ở.

Ⅲ. Vợ chồng có một người sống bệnh.

Ⅳ. Bản thân sự nghiệp thất bại.

Ⅴ. Hoặc nhân gặp ở ngoài mà ảnh hưởng cảm tình .

(2) nam mệnh

Ⅰ. Phối ngẫu dung mạo xinh đẹp.

Ⅱ. Gặp thiên khôi, thiên việt khí chất thanh tao lịch sự.

Ⅲ. Gặp tả phụ, hữu bật, tự nhiên hào phóng.

Ⅳ. Gặp văn xương, văn khúc, quyến rũ động lòng người.

(3) nữ mệnh

Ⅰ. Hiền hoà thả bên ngoài làm cho người, dễ dàng tiếp cận khác phái hoặc tảo hôn, cho nên kết hôn muộn tốt nhất.

Ⅱ. Vi nam sĩ theo đuổi đối tượng, có lục sát lúc, bị vi Kim ốc tàng kiều đối tượng. Đây nhân thiên đồng có phúc, thiếp mệnh người mặc dù ở danh phận trên có khiếm khuyết, nhưng ở tinh thần, trên vật chất lại rất hài lòng. Nhưng mà thiên đồng tọa cung phu thê, lại thấy sát, đều không phải là tất cả nữ mệnh đều không bình thường hôn nhân, phải lại phối hợp cung mệnh cập cung phúc đức cập đại nạn tài năng chỉ kết luận.

4. Đứa con

(1) đứa con nhu thuận, ỷ lại, bướng bỉnh.

(2) vào miếu có ngũ tử

Thiên đồng, cánh cửa cực lớn có hai người. Thiên đồng Thái Âm có năm người. Thiên đồng thiên lương thêm cát ngôi sao có ba người.

5. Tiền tài

(1) tài vận

Lấy bản thân năng lực thu nhập tiền tài. Nhưng trùng tên nhẹ lợi nhuận, áo cơm không sứt mẻ mà thôi.

(2) lưu vận

Còn nhỏ cập lúc tuổi già tài vận trôi chảy, nhưng thanh niên, trung niên bất lợi, phải cố gắng làm việc.

(3) tinh diệu

Ⅰ. Thêm hóa lộc, lộc tồn, có đắc ý khoảng thu nhập thêm cơ hội.

Ⅱ. Thêm lục sát hoặc hóa kị, phùng đứng đầu tài lai tài đi.

6. Tật ách

Chủ nóng lạnh phong tà, mập mạp, bệnh phù, bệnh sa nang, phong thấp, tức thủ huyết khí nhanh.

7. Di chuyển

Bên ngoài có lộc ăn tốt, ăn ở ngoài nhiều cơ hội, có quý nhân tương trợ.

8. Nhân tế

Quan hệ nhân mạch tốt, cùng cấp dưới quan hệ hòa hợp.

9. Sự nghiệp

(1) đồng ý sự công chức nhân viên phục vụ thích hợp nhất.

(2) công tác ứng với vi thanh cao loại người thích hợp, như văn hóa, giải trí, phục vụ cập kẻ cân đối.

10. Điền trạch

(1) làm con nuôi tổ nghiệp, tiện đà từ đưa, từ nhỏ thành lớn.

(2) ở phụ cận có nước, lấy cát luận.

(3) cùng Thái Âm đồng cung, chủ đại phú, nhân Thái Âm làm ruộng chủ nhà.

(4) cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, gia đình ít, gia sát hoàn toàn không có.

11. Phúc đức ( cung chủ )

Mang phúc, lộc, thọ, cũng sâu thể nhân ý, hiểu được lõi đời, phối hợp phúc tinh.

12. Cha mẹ

Cha mẹ vi hòa ái dễ gần, đối với con cái chiếu cố chu toàn, thả Phúc Thọ song toàn.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Phúc khí: như vị khẳng cố gắng, tự nhiên có phúc, đây là không đổng vận mệnh triết lý người lời nói, phúc khí không ai có thể khống chế, như mặt trời ánh sáng, dục vọng chỉ, đổ tay khí. Nhưng quá có phúc mê vu yên vui, hưởng phúc mà khiếm khuyết khai sáng lực cũng thế khuyết điểm, như thiên đồng nhập mệnh vô

Hướng sẽ thất chí, cho nên tử bình bên trong có mẫu từ diệt tử nói đến. Già quảng nói: “Thiên sinh thiên dưỡng “, quê cha đất tổ lời nói: “Một nhánh thảo một chút lộ” vô luận thông minh, ngu xuẩn, luôn luôn ông trời an bài đường ra, đương tay mới không hiểu kết cấu lúc, ông trời cho cho phúc khí phụ trợ, thuần thục tay già đời, vận may sẽ dần lui, từ kỹ thuật đến tu bổ vận may không đủ. Phúc cũng không phải nhân quả, thiện hữu thiện báo là đạo đức gia, chuyên gia giáo dục, pháp trị gia thuyết pháp, đẩu số nói nhân quả căn cứ là cung vị.

2. Phúc tuệ: có nghệ thuật gia, tinh thần giàu có, vật chất khuyết thiếu, phúc tuệ song tu nói dễ hơn làm. Dong nhân nhiều hậu phúc, xảo nhiều người phúc bạc, thông minh ngôi sao như xương khúc, tuyệt đối không thay đổi lộc, thiên đạo như thế, không lời nào để nói.

3. Phúc họa: phúc, họa chỗ phục; họa, phúc chỗ ỷ. Thỉnh thoảng tiểu cát, tức hăng hái, không ai bì nổi, kiêu mà nọa, tá quyền mà không chuyện ác nào không làm, tức họa tới vậy! Ở gian nan trong hoàn cảnh, sớm đêm phỉ trễ, triều làm đêm dịch mài giũa thành công, do đó bình thường phú quý cũng khó khăn trải ba đời.

4. Thấy đủ: hóa kị vì không tràn đầy sự thật, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, chung thân không có nhục, biết ngăn thường ngăn, chung thân trơ trẽn, đúng tiền lương, quan trên, trưởng bối cũng thế. Thiên đồng phùng sát trái lại khích lệ, “Tiện ngày khởi khác biệt chúng, quý đến phương ngộ hiếm.” Cây đu đủ mậu lá không nở hoa kết trái, phải ở gần đỉnh một phần tư địa phương, đóng xuống hai cái đinh sắt tức nở hoa, mặc dù tục ngạn: “Khích lệ kéo dài “, thực tế là đinh sắt phá hủy đu đủ sao quản, sứ chất dinh dưỡng bất trí chuyển trở về đến hệ rễ, là đủ nở hoa.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ toàn thư: sao thiên đồng

   Sao thiên đồng

Một, tinh diệu đặc tính

1. Hình tính

(1) hình thể

Hài đồng mặt thể đẩu to lớn, phúc tướng, cằm đôi, hai mắt hữu thần.

(2) tính tình

Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, hài hước tính trẻ con, bác là chuyên, việc gấp chậm bạn.

2. Đặc sắc

(1) ôn hòa

1. Thiên đồng tọa mệnh, mặt hình phạm vi, hai má đầy đặn, tính tình ôn hòa, yêu thích văn nghệ, thiện cấu tứ kế hoạch, góc nói chuyện không đâu, cũng thật nhàn nhã đi chơi.

2. Cùng mui xe đồng cung càng nghiệm.

(2) phúc tính

1. Chủ phúc lại chủ thọ, thiếu niên chủ phúc, lão niên chủ thọ, cũng có có lộc ăn.

2. Tọa cung phúc đức tốt nhất, chủ tinh thần khoái trá, tâm tình ổn định.

3. Tọa mệnh cung, cung sự nghiệp, cung phu thê không lành, như không phùng sát tinh, chủ quá phân sa vào yên vui, nan có thành tựu.

Lấy người đã sanh trình đạo, còn nhỏ cùng lúc tuổi già mới có khả năng hưởng phúc, thanh niên cập trung niên tất cần cố gắng, nhưng sao thiên đồng tốt hưởng phúc, cho nên ở thanh niên cập trung niên vận mệnh không thể khai sáng, trái lại sứ vận đường bị ngăn trở.

(3) chế nạn

Thân mình bất kị sát tinh, ngược lại còn thích sát tinh “Dương nhận” gia hội, có thể tăng mạnh này khai sáng lực.

(4) nữ mệnh

Nữ mệnh kị tất cả sao thuỷ, như thiên đồng tọa mệnh bị say mê vu la Mandy khắc tới trong bầu không khí, lại thêm hoa đào tinh giả, thủy rất vượng, nãi sẽ đưa thân vào tiểu thuyết tình yêu đấy đời sống tình cảm.

(5) tứ hóa

1. Sẽ hóa quyền hóa khoa có thể tích cực tiến thủ.

2. Sẽ hóa lộc, mặc dù mang đến ăn lộc, ngược lại khiến người càng thêm lười nhác.

3. Sẽ hóa kị, mặc dù chủ lao lực, nhưng không sợ sát kị, nguyên nhân bởi vậy là chủ nghĩa lạc quan người.

Hai, cung vị giải thích

1. Mệnh thân

(1) vui mừng nhàn nhã, bình thản cuộc sống, trọng tinh thần, vật chất hưởng thụ, sẽ xương khúc có văn học thiên phú.

(2) sẽ sử dụng kết phường tới cổ đông khó có thể thói quen.

2. Huynh đệ

(1) vào miếu thời huynh đệ bốn, năm người.

(2) thiên đồng, Thái Âm huynh đệ bốn, năm người.

(3) thiên đồng, thiên lương có hai, ba người. Khác thiên đồng cánh cửa cực lớn vô Tứ Sát thường có ba người. Giữa huynh đệ duyến thích lắm hợp.

3. Vợ chồng

(1) sao thiên đồng chủ trung niên không chắc chắn hóa suy sụp, nhưng giữa vợ chồng biến hóa, lại có dưới đây tình huống:

Ⅰ. Sinh ly tử biệt.

Ⅱ. Nhân công tác mà sứ vợ chồng đất khách mà ở.

Ⅲ. Vợ chồng có một người sống bệnh.

Ⅳ. Bản thân sự nghiệp thất bại.

Ⅴ. Hoặc nhân gặp ở ngoài mà ảnh hưởng cảm tình .

(2) nam mệnh

Ⅰ. Phối ngẫu dung mạo xinh đẹp.

Ⅱ. Gặp thiên khôi, thiên việt khí chất thanh tao lịch sự.

Ⅲ. Gặp tả phụ, hữu bật, tự nhiên hào phóng.

Ⅳ. Gặp văn xương, văn khúc, quyến rũ động lòng người.

(3) nữ mệnh

Ⅰ. Hiền hoà thả bên ngoài làm cho người, dễ dàng tiếp cận khác phái hoặc tảo hôn, cho nên kết hôn muộn tốt nhất.

Ⅱ. Vi nam sĩ theo đuổi đối tượng, có lục sát lúc, bị vi Kim ốc tàng kiều đối tượng. Đây nhân thiên đồng có phúc, thiếp mệnh người mặc dù ở danh phận trên có khiếm khuyết, nhưng ở tinh thần, trên vật chất lại rất hài lòng. Nhưng mà thiên đồng tọa cung phu thê, lại thấy sát, đều không phải là tất cả nữ mệnh đều không bình thường hôn nhân, phải lại phối hợp cung mệnh cập cung phúc đức cập đại nạn tài năng chỉ kết luận.

4. Đứa con

(1) đứa con nhu thuận, ỷ lại, bướng bỉnh.

(2) vào miếu có ngũ tử

Thiên đồng, cánh cửa cực lớn có hai người. Thiên đồng Thái Âm có năm người. Thiên đồng thiên lương thêm cát ngôi sao có ba người.

5. Tiền tài

(1) tài vận

Lấy bản thân năng lực thu nhập tiền tài. Nhưng trùng tên nhẹ lợi nhuận, áo cơm không sứt mẻ mà thôi.

(2) lưu vận

Còn nhỏ cập lúc tuổi già tài vận trôi chảy, nhưng thanh niên, trung niên bất lợi, phải cố gắng làm việc.

(3) tinh diệu

Ⅰ. Thêm hóa lộc, lộc tồn, có đắc ý khoảng thu nhập thêm cơ hội.

Ⅱ. Thêm lục sát hoặc hóa kị, phùng đứng đầu tài lai tài đi.

6. Tật ách

Chủ nóng lạnh phong tà, mập mạp, bệnh phù, bệnh sa nang, phong thấp, tức thủ huyết khí nhanh.

7. Di chuyển

Bên ngoài có lộc ăn tốt, ăn ở ngoài nhiều cơ hội, có quý nhân tương trợ.

8. Nhân tế

Quan hệ nhân mạch tốt, cùng cấp dưới quan hệ hòa hợp.

9. Sự nghiệp

(1) đồng ý sự công chức nhân viên phục vụ thích hợp nhất.

(2) công tác ứng với vi thanh cao loại người thích hợp, như văn hóa, giải trí, phục vụ cập kẻ cân đối.

10. Điền trạch

(1) làm con nuôi tổ nghiệp, tiện đà từ đưa, từ nhỏ thành lớn.

(2) ở phụ cận có nước, lấy cát luận.

(3) cùng Thái Âm đồng cung, chủ đại phú, nhân Thái Âm làm ruộng chủ nhà.

(4) cùng cánh cửa cực lớn đồng cung, gia đình ít, gia sát hoàn toàn không có.

11. Phúc đức ( cung chủ )

Mang phúc, lộc, thọ, cũng sâu thể nhân ý, hiểu được lõi đời, phối hợp phúc tinh.

12. Cha mẹ

Cha mẹ vi hòa ái dễ gần, đối với con cái chiếu cố chu toàn, thả Phúc Thọ song toàn.

Ba, vận mệnh ăn khớp

1. Phúc khí: như vị khẳng cố gắng, tự nhiên có phúc, đây là không đổng vận mệnh triết lý người lời nói, phúc khí không ai có thể khống chế, như mặt trời ánh sáng, dục vọng chỉ, đổ tay khí. Nhưng quá có phúc mê vu yên vui, hưởng phúc mà khiếm khuyết khai sáng lực cũng thế khuyết điểm, như thiên đồng nhập mệnh vô

Hướng sẽ thất chí, cho nên tử bình bên trong có mẫu từ diệt tử nói đến. Già quảng nói: “Thiên sinh thiên dưỡng “, quê cha đất tổ lời nói: “Một nhánh thảo một chút lộ” vô luận thông minh, ngu xuẩn, luôn luôn ông trời an bài đường ra, đương tay mới không hiểu kết cấu lúc, ông trời cho cho phúc khí phụ trợ, thuần thục tay già đời, vận may sẽ dần lui, từ kỹ thuật đến tu bổ vận may không đủ. Phúc cũng không phải nhân quả, thiện hữu thiện báo là đạo đức gia, chuyên gia giáo dục, pháp trị gia thuyết pháp, đẩu số nói nhân quả căn cứ là cung vị.

2. Phúc tuệ: có nghệ thuật gia, tinh thần giàu có, vật chất khuyết thiếu, phúc tuệ song tu nói dễ hơn làm. Dong nhân nhiều hậu phúc, xảo nhiều người phúc bạc, thông minh ngôi sao như xương khúc, tuyệt đối không thay đổi lộc, thiên đạo như thế, không lời nào để nói.

3. Phúc họa: phúc, họa chỗ phục; họa, phúc chỗ ỷ. Thỉnh thoảng tiểu cát, tức hăng hái, không ai bì nổi, kiêu mà nọa, tá quyền mà không chuyện ác nào không làm, tức họa tới vậy! Ở gian nan trong hoàn cảnh, sớm đêm phỉ trễ, triều làm đêm dịch mài giũa thành công, do đó bình thường phú quý cũng khó khăn trải ba đời.

4. Thấy đủ: hóa kị vì không tràn đầy sự thật, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, chung thân không có nhục, biết ngăn thường ngăn, chung thân trơ trẽn, đúng tiền lương, quan trên, trưởng bối cũng thế. Thiên đồng phùng sát trái lại khích lệ, “Tiện ngày khởi khác biệt chúng, quý đến phương ngộ hiếm.” Cây đu đủ mậu lá không nở hoa kết trái, phải ở gần đỉnh một phần tư địa phương, đóng xuống hai cái đinh sắt tức nở hoa, mặc dù tục ngạn: “Khích lệ kéo dài “, thực tế là đinh sắt phá hủy đu đủ sao quản, sứ chất dinh dưỡng bất trí chuyển trở về đến hệ rễ, là đủ nở hoa.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button