Tử vi

Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa quyền ở phụ tật tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa quyền cổ luận thuần dương mộc, nay luận thuộc hỏa. Vi thượng giới chưởng sinh sát chi thần, chủ quyền thế, kiên cường, muốn quyền lực, bá đạo.

 
Chủ thiếu niên nhiều tai họa, nghịch ngợm. Chủ thân thể cường tráng, tính dục mạnh, hoa đào vượng, trước hôn nhân tức phát sinh tính hành vi.

 
Phá quân hóa quyền:

Chủ văn thư mệt nhọc tâm thần, cá tính cũng tương đối quái dị.

 
Thiên lương hóa quyền:

Họ Chủ Phụ mẫu quản giáo nghiêm khắc, thân mình ngôn ngữ nghịch ngợm hoặc bá đạo.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ can có vấn đề, bị nhiễm lưu hành tính tật bệnh, tứ chi bị bị thương. Lại chủ thông minh hoạt bát, thích thay đổi công văn bài tập.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ có thọ, có phúc có thể hưởng, gặp nạn khả giải, lại chủ thân thể to lớn béo tốt.

 
Thái Âm hóa quyền:

Không tốt lắm, chủ nhân tâm thường buồn phiền, lại cố chấp nan khuyên giải, Thái Âm thất huy lúc nghiêm trọng hơn, buồn ở trong lòng, đọng lại khó hiểu, lại không mừng nói cho người khác biết.

 
Tham lang hóa quyền:

Tham lang vi thọ tinh, hóa quyền không mừng nhập tật ách, dễ có ngoại thương. Lại chủ ngoan cố, vui mừng cầm quyền, hoa đào vượng.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Vũ khúc làm tướng ngôi sao, hóa quyền không mừng nhập cung tật ách, chủ thân thể nhiều tai ách, đặc biệt nữ mệnh phần lớn sẽ sanh non.

 
Thái dương hóa quyền:

Thái dương làm quan lộc chủ, hóa quyền không mừng nhập tật ách, chủ nhiều tai ách, càng lấy thái dương thất huy vi quá mức. Lại chủ cố chấp, lòng háo thắng mạnh, lòng tự trọng mạnh; thái dương thất huy lúc, tắc chủ tự ti mãnh liệt. Chủ sáng nghiệp vô lực.

 
Tử vi hóa quyền:

Tử vi làm quan lộc chủ, hóa quyền cho thỏa đáng, nhưng không mừng nhập cung tật ách, chủ thân thể nhiều tai nạn bệnh tật, thả gây dựng sự nghiệp vô lực. Chú ý! Tử vi hóa quyền chủ sáng nghiệp, cũng không có lực giải tai ách, cố nhập tật ách không nên, khó hiểu tai ách, thả tật ách vi bệnh vị trí, không thể hiển lộ rõ ràng gây dựng sự nghiệp chi công. Tử vi phải hóa khoa, mới có có lực giải tai ách.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Chủ cùng nhiều tiểu nhân tranh chấp, thả cần chú ý công văn áp lực.

 
Cung phụ mẫu

Thái độ làm người thông minh, thân tử ở giữa khả thương lượng, lẫn nhau dàn xếp, có khi cũng tránh không được tranh chấp.

 
Phá quân hóa quyền:

Chú ý công văn tới phức tạp. Lại họ Chủ Phụ mẫu hao phí ở ấu vai vế tinh thần, tài lực không ít.

 
Thiên lương hóa quyền:

Cha mẹ có uy quyền, ngươi thực hiếu kính bọn họ, tuy có lúc nan cho gật bừa, cũng thuận theo, thụ giáo.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ thông minh xảo trí.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Họ Chủ Phụ mẫu có Phúc Thọ, lại chủ bản nhân có biết tiến thối tới trí.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ thông minh, lại chủ ý ngoại thương hại.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Quan trọng nhất là chú ý kim chúc tổn thương, nữ mệnh chú ý sanh non.

 
Thái dương hóa quyền:

Nam mệnh không nên, chủ lão bà ở nhà xưng bá đùa giỡn ngoan. Nhân cung phụ mẫu làm phu thê tới điền trạch.

 
Tử vi hóa quyền:

Họ Chủ Phụ mẫu cao quý, lại chủ bản nhân gây dựng sự nghiệp vô lực, thả cần phòng tiểu nhân.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Cha mẹ chi tranh đẩu, bản nhân dễ bị mang vào.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ tứ hóa: hóa quyền ở phụ tật tuyến

Giới thiệu vắn tắt

 
Sao hóa quyền cổ luận thuần dương mộc, nay luận thuộc hỏa. Vi thượng giới chưởng sinh sát chi thần, chủ quyền thế, kiên cường, muốn quyền lực, bá đạo.

 
Cung tật ách

Chủ thiếu niên nhiều tai họa, nghịch ngợm. Chủ thân thể cường tráng, tính dục mạnh, hoa đào vượng, trước hôn nhân tức phát sinh tính hành vi.

 
Phá quân hóa quyền:

Chủ văn thư mệt nhọc tâm thần, cá tính cũng tương đối quái dị.

 
Thiên lương hóa quyền:

Họ Chủ Phụ mẫu quản giáo nghiêm khắc, thân mình ngôn ngữ nghịch ngợm hoặc bá đạo.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ can có vấn đề, bị nhiễm lưu hành tính tật bệnh, tứ chi bị bị thương. Lại chủ thông minh hoạt bát, thích thay đổi công văn bài tập.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Chủ có thọ, có phúc có thể hưởng, gặp nạn khả giải, lại chủ thân thể to lớn béo tốt.

 
Thái Âm hóa quyền:

Không tốt lắm, chủ nhân tâm thường buồn phiền, lại cố chấp nan khuyên giải, Thái Âm thất huy lúc nghiêm trọng hơn, buồn ở trong lòng, đọng lại khó hiểu, lại không mừng nói cho người khác biết.

 
Tham lang hóa quyền:

Tham lang vi thọ tinh, hóa quyền không mừng nhập tật ách, dễ có ngoại thương. Lại chủ ngoan cố, vui mừng cầm quyền, hoa đào vượng.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Vũ khúc làm tướng ngôi sao, hóa quyền không mừng nhập cung tật ách, chủ thân thể nhiều tai ách, đặc biệt nữ mệnh phần lớn sẽ sanh non.

 
Thái dương hóa quyền:

Thái dương làm quan lộc chủ, hóa quyền không mừng nhập tật ách, chủ nhiều tai ách, càng lấy thái dương thất huy vi quá mức. Lại chủ cố chấp, lòng háo thắng mạnh, lòng tự trọng mạnh; thái dương thất huy lúc, tắc chủ tự ti mãnh liệt. Chủ sáng nghiệp vô lực.

 
Tử vi hóa quyền:

Tử vi làm quan lộc chủ, hóa quyền cho thỏa đáng, nhưng không mừng nhập cung tật ách, chủ thân thể nhiều tai nạn bệnh tật, thả gây dựng sự nghiệp vô lực. Chú ý! Tử vi hóa quyền chủ sáng nghiệp, cũng không có lực giải tai ách, cố nhập tật ách không nên, khó hiểu tai ách, thả tật ách vi bệnh vị trí, không thể hiển lộ rõ ràng gây dựng sự nghiệp chi công. Tử vi phải hóa khoa, mới có có lực giải tai ách.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Chủ cùng nhiều tiểu nhân tranh chấp, thả cần chú ý công văn áp lực.

 
Cung phụ mẫu

Thái độ làm người thông minh, thân tử ở giữa khả thương lượng, lẫn nhau dàn xếp, có khi cũng tránh không được tranh chấp.

 
Phá quân hóa quyền:

Chú ý công văn tới phức tạp. Lại họ Chủ Phụ mẫu hao phí ở ấu vai vế tinh thần, tài lực không ít.

 
Thiên lương hóa quyền:

Cha mẹ có uy quyền, ngươi thực hiếu kính bọn họ, tuy có lúc nan cho gật bừa, cũng thuận theo, thụ giáo.

 
Thiên cơ hóa quyền:

Chủ thông minh xảo trí.

 
Thiên đồng hóa quyền:

Họ Chủ Phụ mẫu có Phúc Thọ, lại chủ bản nhân có biết tiến thối tới trí.

 
Tham lang hóa quyền:

Chủ thông minh, lại chủ ý ngoại thương hại.

 
Vũ khúc hóa quyền:

Quan trọng nhất là chú ý kim chúc tổn thương, nữ mệnh chú ý sanh non.

 
Thái dương hóa quyền:

Nam mệnh không nên, chủ lão bà ở nhà xưng bá đùa giỡn ngoan. Nhân cung phụ mẫu làm phu thê tới điền trạch.

 
Tử vi hóa quyền:

Họ Chủ Phụ mẫu cao quý, lại chủ bản nhân gây dựng sự nghiệp vô lực, thả cần phòng tiểu nhân.

 
Cánh cửa cực lớn hóa quyền:

Cha mẹ chi tranh đẩu, bản nhân dễ bị mang vào.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button