Tử vi

Luận Thất Sát trùng phùng

Như trong tam hợp Mệnh vốn có Thất Sát thủ chiếu, mà lưu niên lại gặp lưu Kình lưu Đà xung chiếu thì hung lắm, Thất Sát trùng phùng hai vị ấy là họa tối độc, nếu nhập miếu thì tai họa giảm nhẹ, còn nếu như hãm địa gặp Kị và lại là ở Mão Dậu gặp Kình Dương, thì người tuổi Ngọ vô cùng bất lợi vậy.

Song, Thất Sát gặp nhiều cát diệu cũng chuyển hung hóa cát, không thể nhất định cứ luận là hung được. Kình Đà Thất Sát gặp Tử Vi Phủ Tướng Lộc Tồn ở tam phương tứ chính củng chiếu thì có thể giải được.

Dương Đà điệt tinh mệnh nan đào,

Bạn đang xem: Luận Thất Sát trùng phùng

Thất Sát trùng phùng họa tất tao,

Thái tuế nhị hạn lâm thử địa,

Thập sinh cửu tử bất kiên lao.

Kình Đà trùng điệp khó thoát thay

Thất Sát trùng phùng họa nạn bày

Thái tuế nhị hạn vào chỗ ấy

Thập tử nhất sinh, nguy khốn ngay.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận Thất Sát trùng phùng

Như trong tam hợp Mệnh vốn có Thất Sát thủ chiếu, mà lưu niên lại gặp lưu Kình lưu Đà xung chiếu thì hung lắm, Thất Sát trùng phùng hai vị ấy là họa tối độc, nếu nhập miếu thì tai họa giảm nhẹ, còn nếu như hãm địa gặp Kị và lại là ở Mão Dậu gặp Kình Dương, thì người tuổi Ngọ vô cùng bất lợi vậy.

Song, Thất Sát gặp nhiều cát diệu cũng chuyển hung hóa cát, không thể nhất định cứ luận là hung được. Kình Đà Thất Sát gặp Tử Vi Phủ Tướng Lộc Tồn ở tam phương tứ chính củng chiếu thì có thể giải được.

Dương Đà điệt tinh mệnh nan đào,

Thất Sát trùng phùng họa tất tao,

Thái tuế nhị hạn lâm thử địa,

Thập sinh cửu tử bất kiên lao.

Kình Đà trùng điệp khó thoát thay

Thất Sát trùng phùng họa nạn bày

Thái tuế nhị hạn vào chỗ ấy

Thập tử nhất sinh, nguy khốn ngay.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button