Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: không kiếp giáp mệnh cách

Điều kiện

Cung mệnh ở hợi người, nếu vì giờ sửu hoặc giờ hợi sinh, địa không hòa địa kiếp nhị tinh, phải là một ở cung mệnh trước, một ở cung mệnh sau; cung mệnh ở tị người, nếu vì giờ Tỵ hoặc chưa giờ sinh, không kiếp nhị tinh cũng tất một ở mệnh trước, một ở mệnh sau.

Phú mây: “Giáp khoảng không giáp kiếp chủ nghèo hèn.” Lại mây: “Kiếp không giáp mệnh vi bại cục” .

Không kiếp giáp mệnh hoặc giáp thân cũng không cát, hung họa nhiều; như hóa kị lại nhập mệnh, trở thành không kiếp giáp kị, này họa quá nặng.

Đại nạn bị giáp, cũng chủ nên đại nạn mười năm rách nát hình họa.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: không kiếp giáp mệnh cách

Điều kiện

Cung mệnh ở hợi người, nếu vì giờ sửu hoặc giờ hợi sinh, địa không hòa địa kiếp nhị tinh, phải là một ở cung mệnh trước, một ở cung mệnh sau; cung mệnh ở tị người, nếu vì giờ Tỵ hoặc chưa giờ sinh, không kiếp nhị tinh cũng tất một ở mệnh trước, một ở mệnh sau.

Tác dụng

Phú mây: “Giáp khoảng không giáp kiếp chủ nghèo hèn.” Lại mây: “Kiếp không giáp mệnh vi bại cục” .

Không kiếp giáp mệnh hoặc giáp thân cũng không cát, hung họa nhiều; như hóa kị lại nhập mệnh, trở thành không kiếp giáp kị, này họa quá nặng.

Đại nạn bị giáp, cũng chủ nên đại nạn mười năm rách nát hình họa.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button