Tử vi

Vòng tràng sinh (minhgiac)

Vòng tràng sinh là biểu hiện về tính thời gian,về tạo hóa của nhân sinh là quy luật tất yếu của âm dương và của sự sống. Nó hợp lý vô cùng đến mức không thể còn hợp lý hơn được nữa.trước tiên chúng ta sẽ nói về tứ sinh (dần thân tị hợi). 

Tại sao gọi là tứ sinh? vì ở 4 vị trí này là nơi trừong sinh của bổn mạng nhưng lại tàng tuyệt vì là tràng sinh của bổn mạng này thì lại là tuyệt của bổn mạng khác.do vậy trong sinh tàng tuỵet và ngược lại trong tuyệt tàng sinh. 

Tiếp theo là vị trí của tứ mộ do vị trí của sao mộ mà người ta gọi thìn tuất sửu mùi là tứ mộ là thế và chỉ có ở những cung này mang tính hành thổ mới chôn cất thành mộ dược.và trong mộ luôn có mặt của quan đới tức là vị trí phát phúc,phát quan.do vậy trong mộ tàng quan đới và trong quan đới tàng mộ.tiếp nữa là tứ bại tý ngọ mão dậu là nơi bại địa của bổn mạng.vị trí của tứ bại ứng với sao tử và trong tứ bại luôn có mặt của đế vượng tức là vị vượng khí thành cộng.quả thật là tài tình phải không và đặc biệt hơn nữa ở các thế xxung chiếu luôn xung khắc, nghịch lý và có sự chế hóa. 

Bạn đang xem: Vòng tràng sinh (minhgiac)

Vậy sao nó lại như thế? nó biểu hiện cho quy luật gì? câu trả lời đó là quy luật của tạo hóa,của âm dương ngũ hành ly quy luật muôn thủa và bất biến của DỊCH LÝ có sinh lão bệnh tử,chế hóa. Cùng rồi lại sinh lại biến. Chính vì thế vòng tràng sinh là như vậy đó không thoát đựoc quy luật âm dương dịch lý. Trong sinh tàng tuyệt, trong mộ tàng quan đới, trong tử tàng đế vượng. Điều đó cũng chứng tỏ trong tốt mà có thể biến thành xấu và ngược lại.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vòng tràng sinh (minhgiac)

Vòng tràng sinh là biểu hiện về tính thời gian,về tạo hóa của nhân sinh là quy luật tất yếu của âm dương và của sự sống. Nó hợp lý vô cùng đến mức không thể còn hợp lý hơn được nữa.trước tiên chúng ta sẽ nói về tứ sinh (dần thân tị hợi). 

Tại sao gọi là tứ sinh? vì ở 4 vị trí này là nơi trừong sinh của bổn mạng nhưng lại tàng tuyệt vì là tràng sinh của bổn mạng này thì lại là tuyệt của bổn mạng khác.do vậy trong sinh tàng tuỵet và ngược lại trong tuyệt tàng sinh. 

Tiếp theo là vị trí của tứ mộ do vị trí của sao mộ mà người ta gọi thìn tuất sửu mùi là tứ mộ là thế và chỉ có ở những cung này mang tính hành thổ mới chôn cất thành mộ dược.và trong mộ luôn có mặt của quan đới tức là vị trí phát phúc,phát quan.do vậy trong mộ tàng quan đới và trong quan đới tàng mộ.tiếp nữa là tứ bại tý ngọ mão dậu là nơi bại địa của bổn mạng.vị trí của tứ bại ứng với sao tử và trong tứ bại luôn có mặt của đế vượng tức là vị vượng khí thành cộng.quả thật là tài tình phải không và đặc biệt hơn nữa ở các thế xxung chiếu luôn xung khắc, nghịch lý và có sự chế hóa. 

Vậy sao nó lại như thế? nó biểu hiện cho quy luật gì? câu trả lời đó là quy luật của tạo hóa,của âm dương ngũ hành ly quy luật muôn thủa và bất biến của DỊCH LÝ có sinh lão bệnh tử,chế hóa. Cùng rồi lại sinh lại biến. Chính vì thế vòng tràng sinh là như vậy đó không thoát đựoc quy luật âm dương dịch lý. Trong sinh tàng tuyệt, trong mộ tàng quan đới, trong tử tàng đế vượng. Điều đó cũng chứng tỏ trong tốt mà có thể biến thành xấu và ngược lại.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button