Tử vi

Chư tinh nhập hạn phải thủTử vi đấu sổ này đây lúc sinh ra đời ở giữa lên bàn, lập cực kỳ mệnh tạo vận trình tọa độ, nhân sau khi sinh thời gian cùng không gian bắt đầu

Khởi động thả vận hạn cũng bắt đầu sinh ra. Tử vi đấu sổ đấy vận hạn này đây thủy nhị cục hai tuổi lên đại vận, mộc tam cục ba tuổi lên

Bạn đang xem: Chư tinh nhập hạn phải thủ

Đại vận, kim tứ cục bốn tuổi lên đại vận, thổ ngũ cục năm tuổi lên đại vận, hỏa lục cục sáu tuổi lên đại vận, bất đồng mệnh tạo

Theo như bất đồng cục sổ chuyển biến mười năm bất đồng vận trình. Đại nạn tiếp trên ( tiên thiên mệnh cục ) tiếp được ( năm xưa ), đối vận thế

Lên ngã đảm đương nổi một cái rất trọng yếu vai diễn, nhân đại hạn này bên trên chủ đạo tinh diệu đúng tiên thiên mệnh cục hòa ngày mốt vận trình đấy

Khắc ứng với ảnh hưởng quá nhiều.

Tử vi nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, quyền vị, thanh danh, tiền tài đấy vấn đề. Tử vi gặp hóa kị cũng có thể là nhân đại chúng mà hy sinh.

Chú ý đoạn trước tới tuế vận, là đột hiển năm, vui mừng cát lợi tử vi hóa giải ách nạn.

Thiên cơ nhập vận hạn

Góc bị đề cập giao tế, ngang hàng, xuất ngoại, nội tâm, kế hoạch tính, nhất là càng ứng với chú ý thiên cơ hóa kị – xảo trá họa

Sâu hơn vấn đề.

Chú ý góc dao động tới tuế vận.

Thái dương nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, thanh danh, bị người đề bạt, thị phi, nam tính chuyện có liên quan đến, nữ mệnh cùng khác phái sự tình,

Nhất là càng ứng với chú ý thái dương hóa kị cẩn thận bị lừa gạt vấn đề.

Chú ý là đập vào mắt năm, ( miếu vượng – đột nhiên hứng niềm vui, lạc hãm – hiện nay có ưu hoặc sinh khắc cha mẫu ) .

Vũ khúc nhập vận hạn

Góc bị đề cập tiền tài, sự nghiệp, tranh chấp, xúc động, nhất là càng ứng với chú ý vũ khúc hóa kị lại càng dễ gặp gỡ khó có thể khoác

Về đích cục diện.

Chú ý là hành động chi niên.

Thiên đồng nhập vận hạn

Góc bị đề cập gia đình, cảm tình, cảm xúc, giao tế, lữ hành, khỏe mạnh vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý thiên đồng hóa kị, dễ dàng cảm xúc hạ, sinh ra không vui cảm giác. Chú ý chưa đoạn tới tuế vận,

Trước đắng sau ngọt, vui mừng hứng chi niên.

Liêm trinh nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, quyền vị, cảm tình, quan tòa, cảm xúc, bật, gián tiếp vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý liêm trinh hóa kị, dễ dàng gặp gỡ không rõ ràng chi cục diện. Chú ý đùa giỡn thủ đoạn, thị phi, tổn thương cảm tình

Chi niên hạn, chú ý ở bên trong hoặc đuôi đoạn chi vận trình.

Thiên phủ nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, tài sản, thanh danh, gia đình đấy vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý thiên phủ gặp hóa kị, dễ dàng gặp gỡ thực chất tính tổn thất, vui mừng cát lợi thiên phủ hóa giải ách nạn.

Chú ý vững vàng, yên ổn bất động chi niên hạn tới tuế vận.

Thái Âm nhập vận hạn

Góc bị đề cập tiền tài, gia nghiệp, gia đình, cảm tính tầng diện sự vật, nam mệnh cùng khác phái chuyện vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý Thái Âm hóa kị, dễ dàng gặp gỡ ám trên mặt vấn đề. Chú ý chưa đoạn tới tuế vận, mặt ngoài bình tĩnh

Di động chi niên hạn.

Tham lang nhập vận hạn

Góc bị đề cập phong lưu, dục vọng, giao tế vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý tham lang hóa kị, dễ dàng từ gây tai hoạ họa.

Chú ý chú ý chưa đoạn tới tuế vận, sinh động chi niên hạn.

Cánh cửa cực lớn nhập vận hạn

Góc bị đề cập thị phi, khỏe mạnh, câu thông vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý cánh cửa cực lớn hóa kị người mang tới tế quan hệ hỏi

Đề.

Chú ý trầm thấp chi niên hạn.

Thiên tướng nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, học thức, gia đình, khỏe mạnh, đoàn thể hoạt động vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý thiên tướng gặp hóa

Kị, mang đến nhân hợp tác mà vấn đề xuất hiện.

Chú ý bị quản chế tới tuế vận.

Thiên lương nhập vận hạn

Góc bị đề cập khỏe mạnh, trưởng bối, nhân tế quan hệ vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý thiên lương gặp hóa kị, mang đến sợ bóng sợ gió.

Chú ý chú ý chưa đoạn tới tuế vận, sợ bóng sợ gió, bị gây tai hoạ về sau hiểu nạn chi niên.

Thất sát nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, suy sụp, thị phi, hành động, tai ách vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý thất sát gặp hóa kị,

Mang đến suy sụp thất bại đả kích.

Chú ý trung đoạn tới tuế vận.

Phá quân nhập vận hạn

Góc bị đề cập thay đổi, tai nạn tổn thương, tình cảm vợ chồng, xuất ngoại đấy vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý phá quân gặp hóa kị, mang

Đến kịch biến về sau sinh ra vấn đề.

Chú ý góc rung chuyển hay thay đổi hóa tới tuế vận.

Xương khúc nhập vận hạn

Góc bị đề cập công văn, khế ước, học tập, thi vấn đề.

Tả hữu nhập vận hạn

Góc bị đề cập hợp tác, trả giá, hậu viện vấn đề.

Khôi Việt nhập vận hạn

Góc bị đề cập kỳ ngộ, quý nhân vấn đề.

Kình Đà nhập vận hạn

Góc bị đề cập suy sụp, quan phi, thị phi, tranh chấp, quyền lực, tai nạn tổn thương đấy vấn đề.

Hỏa linh nhập vận hạn

Góc bị đề cập thay đổi, xuất ngoại, ngoài ý muốn, phiền não vấn đề.

Không kiếp nhập vận hạn

Góc bị đề cập tổn hại tài, không thật, khác thường vấn đề.

Lộc tồn nhập vận hạn

Góc bị đề cập sống lâu, tiền tài, bất động sản vấn đề.

Thiên mã nhập vận hạn

Góc bị đề cập thay đổi, xuất ngoại, không thực tế đấy vấn đề.

Lục cát thả cát hóa nhập vận hạn

Cát lợi giai đoạn, thanh thế lớn, có thể đi nhanh về phía trước.

Lục sát hóa kị nhập vận hạn

Là xui xẻo giai đoạn, vất vả, suy sụp mọc lan tràn, thích hợp đại sự chớ động, một động không bằng một tĩnh đấy vận hạn.

Cát cách nhập vận hạn

Tăng mạnh thanh thế.

Ác cách nhập vận hạn

Suy sụp thường xuyên.

Cung vô chính diệu nhập vận hạn

Hay không vận mệnh dễ có khác thường giống, chịu hoàn cảnh biến hóa mà ảnh hưởng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh nhập hạn phải thủTử vi đấu sổ này đây lúc sinh ra đời ở giữa lên bàn, lập cực kỳ mệnh tạo vận trình tọa độ, nhân sau khi sinh thời gian cùng không gian bắt đầu

Khởi động thả vận hạn cũng bắt đầu sinh ra. Tử vi đấu sổ đấy vận hạn này đây thủy nhị cục hai tuổi lên đại vận, mộc tam cục ba tuổi lên

Đại vận, kim tứ cục bốn tuổi lên đại vận, thổ ngũ cục năm tuổi lên đại vận, hỏa lục cục sáu tuổi lên đại vận, bất đồng mệnh tạo

Theo như bất đồng cục sổ chuyển biến mười năm bất đồng vận trình. Đại nạn tiếp trên ( tiên thiên mệnh cục ) tiếp được ( năm xưa ), đối vận thế

Lên ngã đảm đương nổi một cái rất trọng yếu vai diễn, nhân đại hạn này bên trên chủ đạo tinh diệu đúng tiên thiên mệnh cục hòa ngày mốt vận trình đấy

Khắc ứng với ảnh hưởng quá nhiều.

Tử vi nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, quyền vị, thanh danh, tiền tài đấy vấn đề. Tử vi gặp hóa kị cũng có thể là nhân đại chúng mà hy sinh.

Chú ý đoạn trước tới tuế vận, là đột hiển năm, vui mừng cát lợi tử vi hóa giải ách nạn.

Thiên cơ nhập vận hạn

Góc bị đề cập giao tế, ngang hàng, xuất ngoại, nội tâm, kế hoạch tính, nhất là càng ứng với chú ý thiên cơ hóa kị – xảo trá họa

Sâu hơn vấn đề.

Chú ý góc dao động tới tuế vận.

Thái dương nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, thanh danh, bị người đề bạt, thị phi, nam tính chuyện có liên quan đến, nữ mệnh cùng khác phái sự tình,

Nhất là càng ứng với chú ý thái dương hóa kị cẩn thận bị lừa gạt vấn đề.

Chú ý là đập vào mắt năm, ( miếu vượng – đột nhiên hứng niềm vui, lạc hãm – hiện nay có ưu hoặc sinh khắc cha mẫu ) .

Vũ khúc nhập vận hạn

Góc bị đề cập tiền tài, sự nghiệp, tranh chấp, xúc động, nhất là càng ứng với chú ý vũ khúc hóa kị lại càng dễ gặp gỡ khó có thể khoác

Về đích cục diện.

Chú ý là hành động chi niên.

Thiên đồng nhập vận hạn

Góc bị đề cập gia đình, cảm tình, cảm xúc, giao tế, lữ hành, khỏe mạnh vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý thiên đồng hóa kị, dễ dàng cảm xúc hạ, sinh ra không vui cảm giác. Chú ý chưa đoạn tới tuế vận,

Trước đắng sau ngọt, vui mừng hứng chi niên.

Liêm trinh nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, quyền vị, cảm tình, quan tòa, cảm xúc, bật, gián tiếp vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý liêm trinh hóa kị, dễ dàng gặp gỡ không rõ ràng chi cục diện. Chú ý đùa giỡn thủ đoạn, thị phi, tổn thương cảm tình

Chi niên hạn, chú ý ở bên trong hoặc đuôi đoạn chi vận trình.

Thiên phủ nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, tài sản, thanh danh, gia đình đấy vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý thiên phủ gặp hóa kị, dễ dàng gặp gỡ thực chất tính tổn thất, vui mừng cát lợi thiên phủ hóa giải ách nạn.

Chú ý vững vàng, yên ổn bất động chi niên hạn tới tuế vận.

Thái Âm nhập vận hạn

Góc bị đề cập tiền tài, gia nghiệp, gia đình, cảm tính tầng diện sự vật, nam mệnh cùng khác phái chuyện vấn đề.

Nhất là càng ứng với chú ý Thái Âm hóa kị, dễ dàng gặp gỡ ám trên mặt vấn đề. Chú ý chưa đoạn tới tuế vận, mặt ngoài bình tĩnh

Di động chi niên hạn.

Tham lang nhập vận hạn

Góc bị đề cập phong lưu, dục vọng, giao tế vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý tham lang hóa kị, dễ dàng từ gây tai hoạ họa.

Chú ý chú ý chưa đoạn tới tuế vận, sinh động chi niên hạn.

Cánh cửa cực lớn nhập vận hạn

Góc bị đề cập thị phi, khỏe mạnh, câu thông vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý cánh cửa cực lớn hóa kị người mang tới tế quan hệ hỏi

Đề.

Chú ý trầm thấp chi niên hạn.

Thiên tướng nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, học thức, gia đình, khỏe mạnh, đoàn thể hoạt động vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý thiên tướng gặp hóa

Kị, mang đến nhân hợp tác mà vấn đề xuất hiện.

Chú ý bị quản chế tới tuế vận.

Thiên lương nhập vận hạn

Góc bị đề cập khỏe mạnh, trưởng bối, nhân tế quan hệ vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý thiên lương gặp hóa kị, mang đến sợ bóng sợ gió.

Chú ý chú ý chưa đoạn tới tuế vận, sợ bóng sợ gió, bị gây tai hoạ về sau hiểu nạn chi niên.

Thất sát nhập vận hạn

Góc bị đề cập chức quan, suy sụp, thị phi, hành động, tai ách vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý thất sát gặp hóa kị,

Mang đến suy sụp thất bại đả kích.

Chú ý trung đoạn tới tuế vận.

Phá quân nhập vận hạn

Góc bị đề cập thay đổi, tai nạn tổn thương, tình cảm vợ chồng, xuất ngoại đấy vấn đề. Nhất là càng ứng với chú ý phá quân gặp hóa kị, mang

Đến kịch biến về sau sinh ra vấn đề.

Chú ý góc rung chuyển hay thay đổi hóa tới tuế vận.

Xương khúc nhập vận hạn

Góc bị đề cập công văn, khế ước, học tập, thi vấn đề.

Tả hữu nhập vận hạn

Góc bị đề cập hợp tác, trả giá, hậu viện vấn đề.

Khôi Việt nhập vận hạn

Góc bị đề cập kỳ ngộ, quý nhân vấn đề.

Kình Đà nhập vận hạn

Góc bị đề cập suy sụp, quan phi, thị phi, tranh chấp, quyền lực, tai nạn tổn thương đấy vấn đề.

Hỏa linh nhập vận hạn

Góc bị đề cập thay đổi, xuất ngoại, ngoài ý muốn, phiền não vấn đề.

Không kiếp nhập vận hạn

Góc bị đề cập tổn hại tài, không thật, khác thường vấn đề.

Lộc tồn nhập vận hạn

Góc bị đề cập sống lâu, tiền tài, bất động sản vấn đề.

Thiên mã nhập vận hạn

Góc bị đề cập thay đổi, xuất ngoại, không thực tế đấy vấn đề.

Lục cát thả cát hóa nhập vận hạn

Cát lợi giai đoạn, thanh thế lớn, có thể đi nhanh về phía trước.

Lục sát hóa kị nhập vận hạn

Là xui xẻo giai đoạn, vất vả, suy sụp mọc lan tràn, thích hợp đại sự chớ động, một động không bằng một tĩnh đấy vận hạn.

Cát cách nhập vận hạn

Tăng mạnh thanh thế.

Ác cách nhập vận hạn

Suy sụp thường xuyên.

Cung vô chính diệu nhập vận hạn

Hay không vận mệnh dễ có khác thường giống, chịu hoàn cảnh biến hóa mà ảnh hưởng.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button