Tử vi

Cung thiên di nói khái quátCung thiên di

Cung thiên di suy đoán vận trình, chủ yếu là góc thời kì dài đấy ngoại dời, hiện đại lữ tạo thuận lợi, do đó cũng có thể tham khảo lưu nguyệt đấy cung thiên di, suy đoán lữ hành hay không khoái trá, có hay không thất kiếp ngoài ý muốn. Tức là nói, góc thời kì dài đấy vu dời, xem đại vận, năm xưa đấy cung thiên di, lữ hành tắc thị lưu nguyệt.

Bạn đang xem: Cung thiên di nói khái quát

Nếu di chuyển tới xa địa định cư, thủ lĩnh ba năm, suy tính lúc lấy cung thiên di làm trọng, năm xưa cung mệnh tái sinh tham khảo. Riêng chỉ vòng sắp xếp thập nhị cung, thị huynh đệ, cha mẹ, vợ chồng, đứa con các loại quan hệ nhân mạch, cùng với tiền tài, sự nghiệp vận trình, tắc vẫn theo như năm xưa cung mệnh vòng sắp xếp.

Cung thiên di cũng để mà suy đoán đương sự lợi nhuận ở quê hương phát triển, hoặc lợi cho rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Đang chảy năm, thường thường lại dùng để suy tính hay không lợi cho chuyển biến phục vụ cơ cấu.

Phàm mệnh cung không lành, sự nghiệp cập tiền tài hai cung lại không lành, cung tật ách cũng không cát, riêng chỉ cung thiên di có cát hóa cát diệu cùng viên, thường thường lợi cho di chuyển để cầu kiếm chỗ trốn. Phản chi, tắc nên tĩnh không nên động. Bổn thiên sở luận, tức tập trung ở nghiên cứu di chuyển có hay không có lợi nhuận, cùng với di chuyển sau hiện tượng. Do đó thiên ở bên trong sở luận tình hình, trên đại khái có thể thông dùng cho thiên bàn, đại vận, năm xưa cùng với lưu nguyệt. Riêng chỉ vẫn ứng với lấy thiên bàn lên cung thiên di chỉ làm bản chất, đại vận năm xưa các loại cung thiên di tắc chỉ làm bản chất đấy phản ứng, cho nên khả tham khảo [ sáu mươi tinh hệ ] thuật lại đến chỉ suy đoán.

Hay không có thể di chuyển, cần gặp động tượng thủy xác thực. Phàm [ điệt mã ]( tức nguyên cục thiên mã hơi lớn vận thiên mã xúc động, hoặc đại vận thiên mã vi năm xưa thiên mã xúc động các loại ), [ lộc mã giao trì ] hoặc năm xưa cung mệnh gặp hỏa linh các loại, sau đó thủy chủ có thể dời động.

Nếu động bất do kỷ, như tùy người nhà di cư phần đất bên ngoài, tùy trượng phu di cư phần đất bên ngoài các loại, tắc thân mình cung mệnh hoặc cung thiên di mặc dù bất động, nếu có liên quan cung vị ( như cung điền trạch, cung phu thê ) hiện ra động tượng, cũng chủ thành hàng. Riêng chỉ này di chuyển sau gặp gỡ, tắc vẫn dùng cung thiên di đến chỉ suy tính.

Cung thiên di đại hung, như gặp [ liêm trinh thất sát ] hóa kị sẽ sát, [ linh xương đà võ ], [ cự hỏa kình dương ] linh tinh, tắc tuy có động tượng cũng không nên dời động, cũng thường thường bởi vì có động tượng, sau đó mới làm cho người nhân động mà hãm vào hiểm địa, bằng không, người gì đến mức di chuyển gặp nạn a?

Gặp năm xưa lộc mã giao trì, thậm chí [ điệt lộc ], [ điệt mã ], nên hành động động tượng xem, không thể tùy tiện chém làm bên ngoài phát tài. Thường thường lộc mã giao trì mà ám trùng sát kị người, thật là xuất ngoại cầu tài trái lại tuyển hung họa hiện ra, đây tức 《 rất chinh phú 》 sở vân: [ lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung. ] nhân sinh gặp gỡ, đại để mỗi nhân tham tài mà ly hiểm cảnh.

Cho nên suy đoán cung thiên di, khả do trời mã, hỏa linh, cùng với chính diệu động tĩnh ( như trời chủ máy động, thiên phủ chủ tĩnh ), đến suy đoán có hay không động tượng, nhưng di chuyển sau cát hung khắc ứng với, tắc phải tường thị tinh hệ tổ hợp mà nói. Không chú ý điểm, thường thường sẽ đoán sai. Thử nghĩ lộc mã giao trì chủ động, thảng lộc mã giao trì lại chủ phát tài, tắc bất luận kẻ nào mỗi có động tượng, tức có thể tại ngoại địa phát tài a? Biết đạo lý này, vu suy đoán lúc tài năng hung gì lòng tin.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung thiên di nói khái quátCung thiên di

Cung thiên di suy đoán vận trình, chủ yếu là góc thời kì dài đấy ngoại dời, hiện đại lữ tạo thuận lợi, do đó cũng có thể tham khảo lưu nguyệt đấy cung thiên di, suy đoán lữ hành hay không khoái trá, có hay không thất kiếp ngoài ý muốn. Tức là nói, góc thời kì dài đấy vu dời, xem đại vận, năm xưa đấy cung thiên di, lữ hành tắc thị lưu nguyệt.

Nếu di chuyển tới xa địa định cư, thủ lĩnh ba năm, suy tính lúc lấy cung thiên di làm trọng, năm xưa cung mệnh tái sinh tham khảo. Riêng chỉ vòng sắp xếp thập nhị cung, thị huynh đệ, cha mẹ, vợ chồng, đứa con các loại quan hệ nhân mạch, cùng với tiền tài, sự nghiệp vận trình, tắc vẫn theo như năm xưa cung mệnh vòng sắp xếp.

Cung thiên di cũng để mà suy đoán đương sự lợi nhuận ở quê hương phát triển, hoặc lợi cho rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Đang chảy năm, thường thường lại dùng để suy tính hay không lợi cho chuyển biến phục vụ cơ cấu.

Phàm mệnh cung không lành, sự nghiệp cập tiền tài hai cung lại không lành, cung tật ách cũng không cát, riêng chỉ cung thiên di có cát hóa cát diệu cùng viên, thường thường lợi cho di chuyển để cầu kiếm chỗ trốn. Phản chi, tắc nên tĩnh không nên động. Bổn thiên sở luận, tức tập trung ở nghiên cứu di chuyển có hay không có lợi nhuận, cùng với di chuyển sau hiện tượng. Do đó thiên ở bên trong sở luận tình hình, trên đại khái có thể thông dùng cho thiên bàn, đại vận, năm xưa cùng với lưu nguyệt. Riêng chỉ vẫn ứng với lấy thiên bàn lên cung thiên di chỉ làm bản chất, đại vận năm xưa các loại cung thiên di tắc chỉ làm bản chất đấy phản ứng, cho nên khả tham khảo [ sáu mươi tinh hệ ] thuật lại đến chỉ suy đoán.

Hay không có thể di chuyển, cần gặp động tượng thủy xác thực. Phàm [ điệt mã ]( tức nguyên cục thiên mã hơi lớn vận thiên mã xúc động, hoặc đại vận thiên mã vi năm xưa thiên mã xúc động các loại ), [ lộc mã giao trì ] hoặc năm xưa cung mệnh gặp hỏa linh các loại, sau đó thủy chủ có thể dời động.

Nếu động bất do kỷ, như tùy người nhà di cư phần đất bên ngoài, tùy trượng phu di cư phần đất bên ngoài các loại, tắc thân mình cung mệnh hoặc cung thiên di mặc dù bất động, nếu có liên quan cung vị ( như cung điền trạch, cung phu thê ) hiện ra động tượng, cũng chủ thành hàng. Riêng chỉ này di chuyển sau gặp gỡ, tắc vẫn dùng cung thiên di đến chỉ suy tính.

Cung thiên di đại hung, như gặp [ liêm trinh thất sát ] hóa kị sẽ sát, [ linh xương đà võ ], [ cự hỏa kình dương ] linh tinh, tắc tuy có động tượng cũng không nên dời động, cũng thường thường bởi vì có động tượng, sau đó mới làm cho người nhân động mà hãm vào hiểm địa, bằng không, người gì đến mức di chuyển gặp nạn a?

Gặp năm xưa lộc mã giao trì, thậm chí [ điệt lộc ], [ điệt mã ], nên hành động động tượng xem, không thể tùy tiện chém làm bên ngoài phát tài. Thường thường lộc mã giao trì mà ám trùng sát kị người, thật là xuất ngoại cầu tài trái lại tuyển hung họa hiện ra, đây tức 《 rất chinh phú 》 sở vân: [ lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung. ] nhân sinh gặp gỡ, đại để mỗi nhân tham tài mà ly hiểm cảnh.

Cho nên suy đoán cung thiên di, khả do trời mã, hỏa linh, cùng với chính diệu động tĩnh ( như trời chủ máy động, thiên phủ chủ tĩnh ), đến suy đoán có hay không động tượng, nhưng di chuyển sau cát hung khắc ứng với, tắc phải tường thị tinh hệ tổ hợp mà nói. Không chú ý điểm, thường thường sẽ đoán sai. Thử nghĩ lộc mã giao trì chủ động, thảng lộc mã giao trì lại chủ phát tài, tắc bất luận kẻ nào mỗi có động tượng, tức có thể tại ngoại địa phát tài a? Biết đạo lý này, vu suy đoán lúc tài năng hung gì lòng tin.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button