Tử vi

[ túi gấm diệu kế ] cổ phiếu thiên lời mở đầu / nói rõ

[ túi gấm diệu kế ] cổ phiếu thiên lời mở đầu / nói rõ

Chúng sở đều biết thao tác cổ phiếu phải [ tinh ] [ chuẩn ] [ ngoan ] nhưng là phần lớn nhân đều quên nhất kiện trọng yếu nhất [ vận ]!

[ mệnh ] tốt [ vận ] tốt vạn sự hanh thông! Như thế mỗi người leng keng đọc thuộc lòng đấy một câu nói ngài thể nghiệm rồi sao?

Bạn đang xem: [ túi gấm diệu kế ] cổ phiếu thiên lời mở đầu / nói rõ

Muôn một nếu [ mệnh ] không tốt như thế nào tìm được tốt [ vận ]?

Nếu có thể phát hiện [ hảo vận ] vậy ít nhất ở đây tốt [ vận hạn ] lý vẫn có tốt cơ duyên

Nhượng ngài bắt được tốt thời cơ phát một lớn tài đấy có thể rồi mới [ chậu vàng rửa tay ]

Bên hưởng thụ tới [ chiến lợi phẩm ] mặt khác bên đợi chờ thêm tiếp theo một tốt thời cơ

Cổ hải thao thao thường câu có đồn đãi [ ngàn tuyến vạn tuyến không bằng một cái nội tuyến ] dự đoán được cái gọi là [ nội tuyến ] phát tài hay là muốn có cơ duyên tài khả nhận được đương nhiên như thế phạm pháp hành vi tịnh không đáng cổ vũ

Thiết hoặc đúng là nếu có chút nhân khẳng truyền lại này [ nội tuyến ] ngài cũng không nhất định hội theo thao tác bởi vì ngài lo lắng đụng tới [ địa lôi ]

Kỳ thật ngài đấy [ tiên thiên mệnh bàn ] đã ẩn ngậm [ chân chính nội tuyến ] lợi dụng này trương [ tàng bảo đồ ] trải qua [ hiểu mã kỹ xảo ]

Đưa ngài [ tầm bảo con đường ] rõ ràng phác thảo lộ ra đến ấn đồ tác ký tất nhiên có điều thu hoạch!

Ở tốt [ vận hạn ] lý hảo hảo [ nắm chắc thời cơ ] [ lợi dụng hưng suy chu kỳ ] [ phát huy trí tuệ ] thu được tài phú hưởng thụ nhân sinh đương nhiên [ chuyện tốt ]!

Nhưng nếu gặp được không đúng [ vận hạn ] có thể biết rời xa cổ hải ít thâu là thắng cũng thế một loại [ loại khác thu hoạch ] đi!

Vì cái gì cổ hải chúng sinh 95% thuộc loại [ lỗ xà ](Looser thâu gia ) mà có lẽ chỉ có 1% đấy [ ổn lấy ](Winner người thắng )?

Vài lần 4% có lẽ không thâu không thắng

Chính là nhân là xung trứ này duyên cớ đáng giá ngài hảo hảo xem ngài [ thiên mệnh nội tuyến ] đi!

Tôn quý ngài

Nếu là hiểu được thả hiểu mã thoả đáng

% hiểu được tự thân tiến tài nguồn gốc

@ thực nghiệp kinh doanh đấy đến tài : thực nghiệp gia dân đi làm hoặc là

@ hợp ý thao tác ( cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối . . . . Các loại )

% tự thân tài vận cùng tài khố phúc khí

Nếu thuộc loại thích hợp đầu tư hợp ý người thao tác

Vậy tuyển chọn ở đúng [ đại nạn ] [ năm xưa ] [ lưu nguyệt ] thậm chí [ lưu nhật ] chỉ thích đáng đi vào

Tỷ như :

Xem { vận mệnh mật mã }

[ Quan lộc cung ] bất luận bản mạng bàn đại nạn bàn năm xưa bàn lưu nguyệt bàn lưu nhật bàn

Nếu tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị đừng làm ban ngày mộng

Tuyệt đối không có khả năng không công mà hưởng

Giả như thao tác hợp ý tài ( cổ phiếu kỳ hóa quyền chọn lựa quyền chứng ngoại hối . . . Vân vân

Tất nhiên bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại uổng phí tâm cơ

[ cung phụ mẫu ] < cung phụ mẫu là nô bộc tới tài bạch > cung vị ( chúng sanh tài )

Nếu cung mệnh hóa kị nhập tật ách trùng cha mẹ như thế cùng chúng sinh chi tài không duyên

Nếu không duyên làm sao có thể toản đến chúng sanh tiền tài? ? ?

[ cung phúc đức ] tọa sinh kỵ đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Còn có từ rất nhiều góc độ có thể giải đậu mật mã

Tục ngữ nói

Nếu hiểu được tự thân [ phát tài mật mã ]

Chính xác địa thao tác tất nhiên hội rất có thể

Nếu hiểu được tự thân [ không thể hợp ý ] sau khi không hề làm không vị mà lãng phí ( lao dân thương tài ) đấy hợp ý thao tác

Ít nhất cũng thế một loại khác phát tài ( ít nhất cũng thế )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

cổ phiếu thiên lời mở đầu / nói rõ” state=”close”]

[ túi gấm diệu kế ] cổ phiếu thiên lời mở đầu / nói rõ

Chúng sở đều biết thao tác cổ phiếu phải [ tinh ] [ chuẩn ] [ ngoan ] nhưng là phần lớn nhân đều quên nhất kiện trọng yếu nhất [ vận ]!

[ mệnh ] tốt [ vận ] tốt vạn sự hanh thông! Như thế mỗi người leng keng đọc thuộc lòng đấy một câu nói ngài thể nghiệm rồi sao?

Muôn một nếu [ mệnh ] không tốt như thế nào tìm được tốt [ vận ]?

Nếu có thể phát hiện [ hảo vận ] vậy ít nhất ở đây tốt [ vận hạn ] lý vẫn có tốt cơ duyên

Nhượng ngài bắt được tốt thời cơ phát một lớn tài đấy có thể rồi mới [ chậu vàng rửa tay ]

Bên hưởng thụ tới [ chiến lợi phẩm ] mặt khác bên đợi chờ thêm tiếp theo một tốt thời cơ

Cổ hải thao thao thường câu có đồn đãi [ ngàn tuyến vạn tuyến không bằng một cái nội tuyến ] dự đoán được cái gọi là [ nội tuyến ] phát tài hay là muốn có cơ duyên tài khả nhận được đương nhiên như thế phạm pháp hành vi tịnh không đáng cổ vũ

Thiết hoặc đúng là nếu có chút nhân khẳng truyền lại này [ nội tuyến ] ngài cũng không nhất định hội theo thao tác bởi vì ngài lo lắng đụng tới [ địa lôi ]

Kỳ thật ngài đấy [ tiên thiên mệnh bàn ] đã ẩn ngậm [ chân chính nội tuyến ] lợi dụng này trương [ tàng bảo đồ ] trải qua [ hiểu mã kỹ xảo ]

Đưa ngài [ tầm bảo con đường ] rõ ràng phác thảo lộ ra đến ấn đồ tác ký tất nhiên có điều thu hoạch!

Ở tốt [ vận hạn ] lý hảo hảo [ nắm chắc thời cơ ] [ lợi dụng hưng suy chu kỳ ] [ phát huy trí tuệ ] thu được tài phú hưởng thụ nhân sinh đương nhiên [ chuyện tốt ]!

Nhưng nếu gặp được không đúng [ vận hạn ] có thể biết rời xa cổ hải ít thâu là thắng cũng thế một loại [ loại khác thu hoạch ] đi!

Vì cái gì cổ hải chúng sinh 95% thuộc loại [ lỗ xà ](Looser thâu gia ) mà có lẽ chỉ có 1% đấy [ ổn lấy ](Winner người thắng )?

Vài lần 4% có lẽ không thâu không thắng

Chính là nhân là xung trứ này duyên cớ đáng giá ngài hảo hảo xem ngài [ thiên mệnh nội tuyến ] đi!

Tôn quý ngài

Nếu là hiểu được thả hiểu mã thoả đáng

% hiểu được tự thân tiến tài nguồn gốc

@ thực nghiệp kinh doanh đấy đến tài : thực nghiệp gia dân đi làm hoặc là

@ hợp ý thao tác ( cổ phiếu kỳ hóa ngoại hối . . . . Các loại )

% tự thân tài vận cùng tài khố phúc khí

Nếu thuộc loại thích hợp đầu tư hợp ý người thao tác

Vậy tuyển chọn ở đúng [ đại nạn ] [ năm xưa ] [ lưu nguyệt ] thậm chí [ lưu nhật ] chỉ thích đáng đi vào

Tỷ như :

Xem { vận mệnh mật mã }

[ Quan lộc cung ] bất luận bản mạng bàn đại nạn bàn năm xưa bàn lưu nguyệt bàn lưu nhật bàn

Nếu tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị đừng làm ban ngày mộng

Tuyệt đối không có khả năng không công mà hưởng

Giả như thao tác hợp ý tài ( cổ phiếu kỳ hóa quyền chọn lựa quyền chứng ngoại hối . . . Vân vân

Tất nhiên bánh bao thịt đáng chó một đi không trở lại uổng phí tâm cơ

[ cung phụ mẫu ] < cung phụ mẫu là nô bộc tới tài bạch > cung vị ( chúng sanh tài )

Nếu cung mệnh hóa kị nhập tật ách trùng cha mẹ như thế cùng chúng sinh chi tài không duyên

Nếu không duyên làm sao có thể toản đến chúng sanh tiền tài? ? ?

[ cung phúc đức ] tọa sinh kỵ đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Còn có từ rất nhiều góc độ có thể giải đậu mật mã

Tục ngữ nói

Nếu hiểu được tự thân [ phát tài mật mã ]

Chính xác địa thao tác tất nhiên hội rất có thể

Nếu hiểu được tự thân [ không thể hợp ý ] sau khi không hề làm không vị mà lãng phí ( lao dân thương tài ) đấy hợp ý thao tác

Ít nhất cũng thế một loại khác phát tài ( ít nhất cũng thế )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button