Tử vi

Vấn thiên cơ sở chủ thế nào

Hỏi: thiên cơ sở chủ thế nào?

Đáp: thiên cơ chúc mộc, nãi sao Nam Đẩu ích tính tới hòa hợp ngôi sao cũng. Hóa khí nói “Hòa hợp “, được địa hợp chuyến đi sự, hiểu chư tinh tới thuận nghịch, định số với mạng người, phùng chư cát mặn tập, tắc vui mừng vạn việc thiện. Cần với lễ Phật, kính với lục thân, vụ lợi lâm tuyền, nên vi tăng đạo. Vô ác ngược bất nhân chi tâm, có linh biến cơ mưu ý chí, vực sâu cá sát gặp, làm việc có cách. Nữ mệnh phùng tới thành phúc địa, phùng cát thành lành, gặp hung vi hung. Hoặc thủ với thân, càng phùng thiên cơ, tất có cao nghệ tùy thân, tập người tường tới.

Bạn đang xem: Vấn thiên cơ sở chủ thế nào

Ca nói: thiên cơ huynh đệ chủ sao Nam Đẩu chính diệu ngôi sao

Làm việc có Mịa lược bỏ bản tính cao minh nhất

Sở là tốt nhất còn cũng có thể chỉ quần anh

Hội cát chủ hưởng phúc nhập cách ở hàn lâm

Cánh cửa cực lớn cùng vị trí quan võ áp nhà chức trách nơi biên giới

Cũng phải quyền phùng sát mới có thể lập công danh

Sao thiên lương đồng vị định làm đạo cùng tăng

Nữ nhân nếu gặp đây tính xảo tất dâm bôn

Thiên đồng gặp xương khúc tụ củng chủ hoa vinh

Thìn tuất tí ngọ địa vào miếu có công danh

Nếu ở dần mão thìn thất sát cũng phá quân

Huyết quang tai họa bất trắc Kình Đà cập hỏa linh

Nếu cùng chư sát sẽ tai hoạ có sợ bóng sợ gió

Võ ám Liêm Phá sẽ hai mắt ít quang minh

Hai hạn lâm đây ở lại sự tất có thay đổi

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Vấn thiên cơ sở chủ thế nào

Hỏi: thiên cơ sở chủ thế nào?

Đáp: thiên cơ chúc mộc, nãi sao Nam Đẩu ích tính tới hòa hợp ngôi sao cũng. Hóa khí nói “Hòa hợp “, được địa hợp chuyến đi sự, hiểu chư tinh tới thuận nghịch, định số với mạng người, phùng chư cát mặn tập, tắc vui mừng vạn việc thiện. Cần với lễ Phật, kính với lục thân, vụ lợi lâm tuyền, nên vi tăng đạo. Vô ác ngược bất nhân chi tâm, có linh biến cơ mưu ý chí, vực sâu cá sát gặp, làm việc có cách. Nữ mệnh phùng tới thành phúc địa, phùng cát thành lành, gặp hung vi hung. Hoặc thủ với thân, càng phùng thiên cơ, tất có cao nghệ tùy thân, tập người tường tới.

Ca nói: thiên cơ huynh đệ chủ sao Nam Đẩu chính diệu ngôi sao

Làm việc có Mịa lược bỏ bản tính cao minh nhất

Sở là tốt nhất còn cũng có thể chỉ quần anh

Hội cát chủ hưởng phúc nhập cách ở hàn lâm

Cánh cửa cực lớn cùng vị trí quan võ áp nhà chức trách nơi biên giới

Cũng phải quyền phùng sát mới có thể lập công danh

Sao thiên lương đồng vị định làm đạo cùng tăng

Nữ nhân nếu gặp đây tính xảo tất dâm bôn

Thiên đồng gặp xương khúc tụ củng chủ hoa vinh

Thìn tuất tí ngọ địa vào miếu có công danh

Nếu ở dần mão thìn thất sát cũng phá quân

Huyết quang tai họa bất trắc Kình Đà cập hỏa linh

Nếu cùng chư sát sẽ tai hoạ có sợ bóng sợ gió

Võ ám Liêm Phá sẽ hai mắt ít quang minh

Hai hạn lâm đây ở lại sự tất có thay đổi

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button