Tử vi

Y đình: tử vi đấu sổ tới nghĩ lại ghi âm

Nghĩ lại là một loại năng lực, ở oán niệm trong một đóa hoa, có thể làm cho mình đẩy ra mây mù, mỗi ngày rõ ràng.

Nhân sinh vô thường, khó tránh khỏi gặp được suy sụp, trừ cái này khổ sở như đưa đám, thậm chí là oán hận oán giận, kỳ thật còn có một việc là chúng ta đều phải làm, nghĩ lại hòa từ xem xét, bởi vì cũng gần như vậy, chúng ta bước lên tương lai đồng thời, cũng bảo đảm chính mình không hề trọng phạm một dạng ngu xuẩn sai lầm.

Ở tử vi đấu sổ đấy cơ cấu ở bên trong, kị sát chỗ, thường thường chính là ẩn tàng rồi chính mình nhược điểm nhân tính.

Bạn đang xem: Y đình: tử vi đấu sổ tới nghĩ lại ghi âm

Hoa đào sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không quý trọng nhân tình.

Tài phúc tinh không kiếp kị sát đến sẽ, không quý trọng tiền tài.

Quy củ sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không tôn trọng quy củ.

Công văn sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không coi trọng tri thức.

Điền trạch sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không thương tiếc gia đình.

Phùng quá nhiều tự hóa, quá khinh dịch bỏ vở nửa chừng.

Cánh cửa cực lớn hóa kị người, không tín nhiệm, quá nhiều nghi hoặc hòa giả thiết, lại ưu thích có chỗ giấu giếm.

Thái Âm hóa kị hỏa linh đến sẽ người, lòng dạ quá mức hẹp hòi, keo kiệt so đo.

Tử vi sẽ kình dương đà la, quá mức cường thế không nhận thua.

Tử vi sẽ không kiếp, quá mức không có lập trường của mình.

Phá quân sẽ kị sát người, dễ dàng sinh khí, quá nhiều mình tâm bệnh đấy áp lực.

Tham lang hóa kị người, dục vọng làm cho tâm lý không công bằng.

Vũ khúc hóa kị người, quá mức cố chấp, khó có thể câu thông.

Thái dương hóa kị người, quá mức để cho mình lao lực cùng trả giá, làm cho tâm lý không công bằng.

Liêm trinh hóa kị người, quá mức lười theo nước chảy quy củ, không tin quỷ quái, có đổ tính lại không chịu thua.

Thiên đồng hóa kị người, một bên kêu mệt không muốn làm, một bên cho là mình không thể phát huy địa phương, đón lấy, ngồi chờ.

Thiên tướng sẽ kị sát người, không muốn trả giá trung thành.

Thất sát không kiếp kình dương người, không hiểu được giải thích, không thừa nhận sai lầm, quá khinh dịch phá hư quan hệ.

Tiệt không tuần khoảng không tọa mệnh người, không quen tranh thủ cơ hội.

Tử tham sẽ kị sát, mê muội mất cả ý chí.

Tham lang xương khúc, tam tâm hai ý.

Phụ tật tuyến sẽ kị sát, không chú trọng lễ giáo, không phục tùng quyền uy.

Kị sát tọa mệnh người, vô chính diệu đến đỡ, tính tình quá kém, cố chấp, không thể câu thông khó có thể ở chung.

Linh đà tọa mệnh người, yêu oán giận lại rối rắm.

Tài phúc tuyến sẽ kị sát, không quen quản lý tài sản, lại không nhìn thẳng vào mình quản lý tài sản vấn đề.

Cung phúc đức không kiếp người, vô cảm giác an toàn, làm cho không ý thức được đừng nhân đối với mình tốt.

Thiên phủ phá khố cách, sẽ không kiếp hoặc kình dương, quá yêu đường hoàng, tiền tài để lộ ra, không hiểu được cất chứa.

Tử điền tuyến kị sát người, không hiểu được quản lý gia đình quan hệ, không quen hợp tác, đối gia đình không có kiên nhẫn cũng chứa nhiều oán giận.

Cung quan lộc kị sát người, sự nghiệp trả giá không chịu trách nhiệm, yêu chạy bỏ chạy, không hài lòng liền muốn buông tha.

Cung phúc đức kị sát người, khó có thể bị thỏa mãn, cây bất mãn của mình phát tiết ở phối ngẫu và gia đình quan hệ bên trong.

Cung phúc đức hóa kị người, nỗi khúc mắc của chính mình khó có thể bị khuyên giải, tâm bệnh mở không ra, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt.

Huynh hữu tuyến kị sát người, không quen xử lý quan hệ nhân mạch, sẽ không kiếp cùng kị, bằng hữu tới tới đi đi, khó có thể duy trì lâu dài quan hệ. Sẽ Kình Đà người, không quen chọn bạn, chịu bằng hữu ảnh hưởng quá lớn mà thường xuyên nhân bạn bè lựa chọn sai lầm.

Tiểu nhân ngôi sao Kình Đà đến hướng mệnh, quá độ phòng ngự, không chú ý tới mình bất thiện ngôn ngữ tay chân làm cho không thảo hỉ.

Không kiếp tọa tứ mã địa, thái độ làm người quá mức làm theo ý mình, không băn khoăn về đến nhà đình tính ổn định.

Vũ khúc sẽ hao tổn ngôi sao, phá quân không kiếp lớn nhỏ hao tổn sẽ, nhân nhiều lần phá hư mình nguyên tắc mà làm cho rủi ro.

Phá quân hóa lộc sẽ tả hữu, tham lang hóa kị đến sẽ, trả giá nhiều lắm, mà oán giận gia đình không hiểu được lý giải, người khác không hiểu được cảm ơn.

Thiên lương tọa mệnh, phá quân hóa lộc người, vì người khác giải nghĩa, cùng gia đình phân rõ phải trái, làm cho gia đình không công bằng.

Sáu đầu tuyến nặng nhẹ chi tranh, năng lượng quá lớn tới cung, đối cung nhất định mất cân bằng, mất cân bằng tới cung vô sức chống cự, phùng kị sát hướng chiếu tất bại.

Vân vân

Đương nhiên, trừ cái này nghĩ lại chính mình, sữa đúng vấn đề, cũng chớ để mình khiển trách cùng trách cứ làm cho chính mình mất đi tin tưởng, giẫm chân tại chỗ.

Nhận thức vấn đề, cũng phải học buông, cây suy sụp xem thành là nhân sinh đấy chuyện xưa sách, tiếp tục từng bước dấu chân quản lý tốt cuộc sống của mình.

Có chút lựa chọn không có đúng sai, chỉ có gánh vác cùng đối mặt, cùng nỗ lực tới.

Văn, y đình.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Y đình: tử vi đấu sổ tới nghĩ lại ghi âm

Nghĩ lại là một loại năng lực, ở oán niệm trong một đóa hoa, có thể làm cho mình đẩy ra mây mù, mỗi ngày rõ ràng.

Nhân sinh vô thường, khó tránh khỏi gặp được suy sụp, trừ cái này khổ sở như đưa đám, thậm chí là oán hận oán giận, kỳ thật còn có một việc là chúng ta đều phải làm, nghĩ lại hòa từ xem xét, bởi vì cũng gần như vậy, chúng ta bước lên tương lai đồng thời, cũng bảo đảm chính mình không hề trọng phạm một dạng ngu xuẩn sai lầm.

Ở tử vi đấu sổ đấy cơ cấu ở bên trong, kị sát chỗ, thường thường chính là ẩn tàng rồi chính mình nhược điểm nhân tính.

Hoa đào sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không quý trọng nhân tình.

Tài phúc tinh không kiếp kị sát đến sẽ, không quý trọng tiền tài.

Quy củ sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không tôn trọng quy củ.

Công văn sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không coi trọng tri thức.

Điền trạch sao trời kiếp kị sát đến sẽ, không thương tiếc gia đình.

Phùng quá nhiều tự hóa, quá khinh dịch bỏ vở nửa chừng.

Cánh cửa cực lớn hóa kị người, không tín nhiệm, quá nhiều nghi hoặc hòa giả thiết, lại ưu thích có chỗ giấu giếm.

Thái Âm hóa kị hỏa linh đến sẽ người, lòng dạ quá mức hẹp hòi, keo kiệt so đo.

Tử vi sẽ kình dương đà la, quá mức cường thế không nhận thua.

Tử vi sẽ không kiếp, quá mức không có lập trường của mình.

Phá quân sẽ kị sát người, dễ dàng sinh khí, quá nhiều mình tâm bệnh đấy áp lực.

Tham lang hóa kị người, dục vọng làm cho tâm lý không công bằng.

Vũ khúc hóa kị người, quá mức cố chấp, khó có thể câu thông.

Thái dương hóa kị người, quá mức để cho mình lao lực cùng trả giá, làm cho tâm lý không công bằng.

Liêm trinh hóa kị người, quá mức lười theo nước chảy quy củ, không tin quỷ quái, có đổ tính lại không chịu thua.

Thiên đồng hóa kị người, một bên kêu mệt không muốn làm, một bên cho là mình không thể phát huy địa phương, đón lấy, ngồi chờ.

Thiên tướng sẽ kị sát người, không muốn trả giá trung thành.

Thất sát không kiếp kình dương người, không hiểu được giải thích, không thừa nhận sai lầm, quá khinh dịch phá hư quan hệ.

Tiệt không tuần khoảng không tọa mệnh người, không quen tranh thủ cơ hội.

Tử tham sẽ kị sát, mê muội mất cả ý chí.

Tham lang xương khúc, tam tâm hai ý.

Phụ tật tuyến sẽ kị sát, không chú trọng lễ giáo, không phục tùng quyền uy.

Kị sát tọa mệnh người, vô chính diệu đến đỡ, tính tình quá kém, cố chấp, không thể câu thông khó có thể ở chung.

Linh đà tọa mệnh người, yêu oán giận lại rối rắm.

Tài phúc tuyến sẽ kị sát, không quen quản lý tài sản, lại không nhìn thẳng vào mình quản lý tài sản vấn đề.

Cung phúc đức không kiếp người, vô cảm giác an toàn, làm cho không ý thức được đừng nhân đối với mình tốt.

Thiên phủ phá khố cách, sẽ không kiếp hoặc kình dương, quá yêu đường hoàng, tiền tài để lộ ra, không hiểu được cất chứa.

Tử điền tuyến kị sát người, không hiểu được quản lý gia đình quan hệ, không quen hợp tác, đối gia đình không có kiên nhẫn cũng chứa nhiều oán giận.

Cung quan lộc kị sát người, sự nghiệp trả giá không chịu trách nhiệm, yêu chạy bỏ chạy, không hài lòng liền muốn buông tha.

Cung phúc đức kị sát người, khó có thể bị thỏa mãn, cây bất mãn của mình phát tiết ở phối ngẫu và gia đình quan hệ bên trong.

Cung phúc đức hóa kị người, nỗi khúc mắc của chính mình khó có thể bị khuyên giải, tâm bệnh mở không ra, yêu để tâm vào chuyện vụn vặt.

Huynh hữu tuyến kị sát người, không quen xử lý quan hệ nhân mạch, sẽ không kiếp cùng kị, bằng hữu tới tới đi đi, khó có thể duy trì lâu dài quan hệ. Sẽ Kình Đà người, không quen chọn bạn, chịu bằng hữu ảnh hưởng quá lớn mà thường xuyên nhân bạn bè lựa chọn sai lầm.

Tiểu nhân ngôi sao Kình Đà đến hướng mệnh, quá độ phòng ngự, không chú ý tới mình bất thiện ngôn ngữ tay chân làm cho không thảo hỉ.

Không kiếp tọa tứ mã địa, thái độ làm người quá mức làm theo ý mình, không băn khoăn về đến nhà đình tính ổn định.

Vũ khúc sẽ hao tổn ngôi sao, phá quân không kiếp lớn nhỏ hao tổn sẽ, nhân nhiều lần phá hư mình nguyên tắc mà làm cho rủi ro.

Phá quân hóa lộc sẽ tả hữu, tham lang hóa kị đến sẽ, trả giá nhiều lắm, mà oán giận gia đình không hiểu được lý giải, người khác không hiểu được cảm ơn.

Thiên lương tọa mệnh, phá quân hóa lộc người, vì người khác giải nghĩa, cùng gia đình phân rõ phải trái, làm cho gia đình không công bằng.

Sáu đầu tuyến nặng nhẹ chi tranh, năng lượng quá lớn tới cung, đối cung nhất định mất cân bằng, mất cân bằng tới cung vô sức chống cự, phùng kị sát hướng chiếu tất bại.

Vân vân

Đương nhiên, trừ cái này nghĩ lại chính mình, sữa đúng vấn đề, cũng chớ để mình khiển trách cùng trách cứ làm cho chính mình mất đi tin tưởng, giẫm chân tại chỗ.

Nhận thức vấn đề, cũng phải học buông, cây suy sụp xem thành là nhân sinh đấy chuyện xưa sách, tiếp tục từng bước dấu chân quản lý tốt cuộc sống của mình.

Có chút lựa chọn không có đúng sai, chỉ có gánh vác cùng đối mặt, cùng nỗ lực tới.

Văn, y đình.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button