Tìm lại sự bình an

  Con về đây vào mùa hoa Đạo Hương thiền xưa Tam bảo uy nghi Tuệ đăng ngời sáng huyền vi Xuôi dòng nhân thế tư nghì Pháp duyên   Trong
image

Con về đây vào mùa hoa Đạo

Hương thiền xưa Tam bảo uy nghi

Tuệ đăng ngời sáng huyền vi

Xuôi dòng nhân thế tư nghì Pháp duyên

Trong tĩnh lặng cõi lòng thanh thoát 

Sự bình yên vượt các não phiền

Dấu từ quyện áo lam hiền 

Như nhiên cảnh giới nơi miền vô sinh

Mong nguyện lực Đức tin tròn vẹn 

Hạt giống lành vun quén vườn tâm 

Cây xanh trái ngọt quanh năm 

Cho người hữu phúc tình thâm trọn gìn 

Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm