Nhiên đăng tuệ tánh

Sống một ngày giác Pháp diệt sanh, Hơn trăm năm khổ đau trong  phiền não.  Sống một giờ  ngộ Pháp vô sanh, Hơn muôn năm si mê trong

Sống một ngày giác Pháp diệt sanh,

Hơn trăm năm khổ đau trong  phiền não. 

Sống một giờ  ngộ Pháp vô sanh,

Hơn muôn năm si mê trong lầm tưởng.

Sống một giây giải thoát nghiệp trần,

Hơn muôn đời khổ não sống trầm luân.

Khổ đau sanh tử do mình,

Phan duyên cảnh vật mê lầm tưởng tâm.

Bổn tánh xưa nay không bóng vật,

Tự tại khắp cùng pháp giới hư không.

Vô sanh bất diệt vĩnh hằng,

Nhiên đăng tuệ tánh soi cùng thập phương.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm