Diệu pháp bản nhiên

Báu châu sẵn có nơi mình  Không cần vọng tưởng tìm cầu nơi đâu. Quay về tự thể bản nhiên, Xưa nay vẫn đủ không vơi thứ gì.
image

Báu châu sẵn có nơi mình 

Không cần vọng tưởng tìm cầu nơi đâu.

Quay về tự thể bản nhiên,

Xưa nay vẫn đủ không vơi thứ gì.

Chơn tâm cao quý vô ngằn,

Không gì sánh đổi ngoại trừ Pháp thân.

Bởi vì vật chất huyễn không,

Không như tự thể tánh minh vĩnh hằng.

Không vì sắc thọ tưởng danh,

Ác tâm thất đức ái tham nghiệp trần.

Quả nhân ác báo hiện hành

Rơi vào cảnh dữ bất lành đọa sanh.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm