Tử vi

《 quan tinh điện 》 sao tử vi nhập cung thân cập thân cung không bàn mà hợp ý nhau

Sao tử vi nhập cung thân

1, tử vi là đắt, nhập thân không biết bần cùng. Tử vi vi trách nhiệm, cung thân làm chăn động. Quyền ngôi sao nhập cung thân, đều có gánh vác hơn đặc điểm. Nghiêm trọng sẽ chịu tiếng xấu thay cho người khác.

2, cùng cung mệnh đồng cung, cảm tác cảm vi. Tinh thần trách nhiệm mạnh, tự đại.

Bạn đang xem: 《 quan tinh điện 》 sao tử vi nhập cung thân cập thân cung không bàn mà hợp ý nhau

3, cùng phúc cung đồng cung, vui mừng an nhàn hưởng thụ. Nội tâm trầm trọng, dã tâm lớn, áp lực lớn.

4, nam mệnh nhập sự nghiệp may mắn, sự nghiệp tâm mạnh, nữ mệnh thường thường lưỡng nan chiếu cố. Vui mừng gặp quyền, hình, thiên quan, tướng quân, tướng tinh, chủ quyền lực lớn.

5, nhập cung thiên di, vui mừng gặp thiên quý, hóa khoa, đài phụ, tả hữu Khôi Việt, như tụ chúng quý nhân ngôi sao, lại có không làm mà hưởng tới phúc.

6, nhập cung tài bạch, gặp quyền tinh chủ nắm quyền sở hữu tài sản, may mắn thì dã vi sự nghiệp thành công dấu hiệu. Mệnh thân tuổi ở chung lộc tinh vũ khúc các loại, tắc đa số tài vụ.

7, nhập cung phu thê, chủ hôn hôn nhân cảm giác được áp lực. Chủ nhiều hôn nhân ổn định, tung có chút không đủ cũng khó phân ly. Gặp hóa quyền, thường nghĩ chi phối đối phương, ngược lại chủ hôn nhân mang đến cho mình áp lực thật lớn.

8, Tử Phá ý làm bậy, tử sát có chuyện nói thẳng, tử tham khéo đưa đẩy nhưng vẫn rung chuyển, tử phủ tương đối góc an bình.

9, tử vi vì quyền, cùng quan phủ, thiên quan cùng cấp cung góc may mắn, chủ công gia chức nghiệp. Hóa quyền, thiên hình tắc ngại áp lực quá lớn, dễ dàng chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Sao tử vi nhập cung thân không bàn mà hợp ý nhau

1, làm việc phi thường tin cậy, có trách nhiệm tâm, an bài thỏa đáng

2, việc không lớn nhỏ, kế hoạch tinh tế, cho nên dễ dàng hao tổn tinh thần, nhiều bị mất ngủ

3, làm việc động cơ vi hình, tâm chánh, cũng ngược lại chủ bị đắc nhân tâm, lợi nhuận công chức, nhập phụ cung càng xác thực

4, sao tử vi trong người không bàn mà hợp ý nhau nhập trạch cung, tỏ vẻ đối gia đình tẫn trách. Không bàn mà hợp ý nhau nhập trạch cung lúc, đều có quan tâm gia đình ý tứ, nhưng cụ thể vẫn có khác nhau, phi ngôn ngữ có khả năng nói hết, nhu chính mình cẩn thận so sánh, tự có thể rốt cuộc.

5, nhập hữu cung, có thai coi người, cũng bao hàm vui với phục vụ hắn ý của người ta. Lợi nhuận nhân duyên. Tuy có quản lý ý, nhiều vì bằng hữu ở giữa vui đùa việc, hoặc là hộ khách sự vụ một ít nắm trong tay quản lý

6, tử vi nhập cung Tật trong người không bàn mà hợp ý nhau lúc, chủ quyền lực. Sự nghiệp tâm. Tẫn trách nhâm. Làm việc động cơ lấy đơn vị ích lợi là việc chính.

7, tử vi tại thân cung không bàn mà hợp ý nhau, nhập cung tử nữ lúc, cung tử nữ cũng vì nhân tế cung vị. Cũng người chủ quản, nhưng cùng sự nghiệp có quan hệ, chủ quyền lực.

8, nhập huynh đệ lúc, chủ tiền tài, tiền bạc quản lý. Nguyện đắc tài quyền. Cũng chủ đúng đồng bạn hợp tác tẫn trách nhâm, nhưng là có hy vọng có được quyền khống chế ý tứ(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm 《 quan tinh điện 》 sao tử vi nhập cung thân cập thân cung không bàn mà hợp ý nhau

Sao tử vi nhập cung thân

1, tử vi là đắt, nhập thân không biết bần cùng. Tử vi vi trách nhiệm, cung thân làm chăn động. Quyền ngôi sao nhập cung thân, đều có gánh vác hơn đặc điểm. Nghiêm trọng sẽ chịu tiếng xấu thay cho người khác.

2, cùng cung mệnh đồng cung, cảm tác cảm vi. Tinh thần trách nhiệm mạnh, tự đại.

3, cùng phúc cung đồng cung, vui mừng an nhàn hưởng thụ. Nội tâm trầm trọng, dã tâm lớn, áp lực lớn.

4, nam mệnh nhập sự nghiệp may mắn, sự nghiệp tâm mạnh, nữ mệnh thường thường lưỡng nan chiếu cố. Vui mừng gặp quyền, hình, thiên quan, tướng quân, tướng tinh, chủ quyền lực lớn.

5, nhập cung thiên di, vui mừng gặp thiên quý, hóa khoa, đài phụ, tả hữu Khôi Việt, như tụ chúng quý nhân ngôi sao, lại có không làm mà hưởng tới phúc.

6, nhập cung tài bạch, gặp quyền tinh chủ nắm quyền sở hữu tài sản, may mắn thì dã vi sự nghiệp thành công dấu hiệu. Mệnh thân tuổi ở chung lộc tinh vũ khúc các loại, tắc đa số tài vụ.

7, nhập cung phu thê, chủ hôn hôn nhân cảm giác được áp lực. Chủ nhiều hôn nhân ổn định, tung có chút không đủ cũng khó phân ly. Gặp hóa quyền, thường nghĩ chi phối đối phương, ngược lại chủ hôn nhân mang đến cho mình áp lực thật lớn.

8, Tử Phá ý làm bậy, tử sát có chuyện nói thẳng, tử tham khéo đưa đẩy nhưng vẫn rung chuyển, tử phủ tương đối góc an bình.

9, tử vi vì quyền, cùng quan phủ, thiên quan cùng cấp cung góc may mắn, chủ công gia chức nghiệp. Hóa quyền, thiên hình tắc ngại áp lực quá lớn, dễ dàng chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Sao tử vi nhập cung thân không bàn mà hợp ý nhau

1, làm việc phi thường tin cậy, có trách nhiệm tâm, an bài thỏa đáng

2, việc không lớn nhỏ, kế hoạch tinh tế, cho nên dễ dàng hao tổn tinh thần, nhiều bị mất ngủ

3, làm việc động cơ vi hình, tâm chánh, cũng ngược lại chủ bị đắc nhân tâm, lợi nhuận công chức, nhập phụ cung càng xác thực

4, sao tử vi trong người không bàn mà hợp ý nhau nhập trạch cung, tỏ vẻ đối gia đình tẫn trách. Không bàn mà hợp ý nhau nhập trạch cung lúc, đều có quan tâm gia đình ý tứ, nhưng cụ thể vẫn có khác nhau, phi ngôn ngữ có khả năng nói hết, nhu chính mình cẩn thận so sánh, tự có thể rốt cuộc.

5, nhập hữu cung, có thai coi người, cũng bao hàm vui với phục vụ hắn ý của người ta. Lợi nhuận nhân duyên. Tuy có quản lý ý, nhiều vì bằng hữu ở giữa vui đùa việc, hoặc là hộ khách sự vụ một ít nắm trong tay quản lý

6, tử vi nhập cung Tật trong người không bàn mà hợp ý nhau lúc, chủ quyền lực. Sự nghiệp tâm. Tẫn trách nhâm. Làm việc động cơ lấy đơn vị ích lợi là việc chính.

7, tử vi tại thân cung không bàn mà hợp ý nhau, nhập cung tử nữ lúc, cung tử nữ cũng vì nhân tế cung vị. Cũng người chủ quản, nhưng cùng sự nghiệp có quan hệ, chủ quyền lực.

8, nhập huynh đệ lúc, chủ tiền tài, tiền bạc quản lý. Nguyện đắc tài quyền. Cũng chủ đúng đồng bạn hợp tác tẫn trách nhâm, nhưng là có hy vọng có được quyền khống chế ý tứ(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button