Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn ly chủ xứng tám táo

Chấn động môn ly chủ: sinh khí trạch, lôi hỏa quang minh phú quý xương!

Tốn táo, cùng môn chủ so với, tương sinh, vợ chồng chính phối, đại cát đại lợi.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn ly chủ xứng tám táo

Ly táo, cùng môn là trời ất, tốt hòa hợp mập ra, ra hiền con gái, hưng gia lập nghiệp.

Khôn táo, mộc thổ tương khắc, phụ nữ bất lợi.

Đổi táo, cùng môn chủ câu tương khắc, đại hung.

Càn táo, cùng môn chủ phạm ngũ quỷ, tuyệt mệnh, lại bại lại tuyệt, trăm sự không như ý, đại hung tới táo.

Khảm táo, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, đại cát, thật to cát.

Cấn táo, mộc khắc thổ, không người nối dõi, yểu thọ, bại tuyệt.

Chấn động táo, cùng môn chủ so với hòa, tương sinh, cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ chấn động môn ly chủ xứng tám táo

Chấn động môn ly chủ: sinh khí trạch, lôi hỏa quang minh phú quý xương!

Tốn táo, cùng môn chủ so với, tương sinh, vợ chồng chính phối, đại cát đại lợi.

Ly táo, cùng môn là trời ất, tốt hòa hợp mập ra, ra hiền con gái, hưng gia lập nghiệp.

Khôn táo, mộc thổ tương khắc, phụ nữ bất lợi.

Đổi táo, cùng môn chủ câu tương khắc, đại hung.

Càn táo, cùng môn chủ phạm ngũ quỷ, tuyệt mệnh, lại bại lại tuyệt, trăm sự không như ý, đại hung tới táo.

Khảm táo, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, đại cát, thật to cát.

Cấn táo, mộc khắc thổ, không người nối dõi, yểu thọ, bại tuyệt.

Chấn động táo, cùng môn chủ so với hòa, tương sinh, cát.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button