Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn ly chủ xứng bát trạch

Khôn môn ly chủ: lục sát trạch, tám môn gặp hỏa nhiều ít mẫu!

Khảm táo, cùng môn tương khắc, không lành.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn ly chủ xứng bát trạch

Cấn táo, phát tài, con gái gian giảo.

Chấn động táo, khắc môn, sinh chủ, bán cát bán hung.

Tốn táo, phạm ngũ quỷ, không lành.

Ly táo, năm đầu phát tài, lâu tắc người lớn rất thưa thớt.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, bán cát bán hung.

Đổi táo, cùng chủ vi ngũ quỷ, đại hung.

Càn táo, cùng chủ tương khắc, nam nhân chết sớm, ở goá.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ khôn môn ly chủ xứng bát trạch

Khôn môn ly chủ: lục sát trạch, tám môn gặp hỏa nhiều ít mẫu!

Khảm táo, cùng môn tương khắc, không lành.

Cấn táo, phát tài, con gái gian giảo.

Chấn động táo, khắc môn, sinh chủ, bán cát bán hung.

Tốn táo, phạm ngũ quỷ, không lành.

Ly táo, năm đầu phát tài, lâu tắc người lớn rất thưa thớt.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, bán cát bán hung.

Đổi táo, cùng chủ vi ngũ quỷ, đại hung.

Càn táo, cùng chủ tương khắc, nam nhân chết sớm, ở goá.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button