Tử vi

Thái âm tinh độc ngồi mấy loại tình huống

Thái Âm ở mão

Lạc hãm độc tọa, cùng cung hợi lạc hãm đấy thái dương tương đối, vi “Phản đối “Đấy vận mệnh. Chủ nhiều người thông minh hơn người, kị Tứ Sát đồng cung gia hội, tắc chủ nghèo hèn hung yểu, phẩm tính bất hảo. Gặp hỏa linh đồng cung, chủ nhân gian trá, kình dương đồng cung, chủ nhân chết non.

Vô luận nam nữ, đều có bất lợi cha mẹ hiện tượng, chắc có cho làm con thừa tự rời tông đấy có thể. Muốn nhiều hơn thiếu niên rời nhà, bên ngoài gây dựng sự nghiệp.

Bạn đang xem: Thái âm tinh độc ngồi mấy loại tình huống

Nên công chức cũng nên kinh thương, ất mậu nhâm sinh năm nhân hợp cục, ban đêm sinh ra may mắn, thêm cát phú quý.

Chỉ cần không gặp sát tinh, gặp tả hữu hoặc xương khúc cũng cát hóa, cự phú, đại quý, mà lấy phú giả chiếm đa số. Đây là trái lại cách, danh “Nhật nguyệt phản đối “, nhiều ra nổi danh thiên hạ tới anh kiệt, vĩ nhân, hào phú.

Thái Âm ở thìn

Lạc hãm độc tọa, cùng tuất cung đấy thái dương tương đối, vi “Nhật nguyệt phản bối “Đấy vận mệnh, nảy mầm mà chẳng ra hoa. Nam mệnh bất lợi cho mẫu thân, thê tử, nữ nhân, nữ mệnh bất lợi mẫu thân, tự thân cập nữ nhân, gia sát riêng là.

Vi ra ngoài bôn ba mệnh, có thể thu được may mắn. Ất mậu nhâm sinh năm nhân, chủ mẹ goá con côi, phúc không bền. Tráng nhiên sinh ra sẽ khoa quyền lộc tam kỳ, gặp xương khúc tả hữu, chủ đại phú đại quý, khả danh thế giới. Quý sinh năm nhân thiên phú cực cao, nên lấy học thuật thành danh. Phùng ác sát, lao lực bôn ba. Tứ Sát đồng cung, tứ chi tàn tật, hoặc tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái Âm ở tị

Lạc hãm độc tọa, đối cung là trời cơ. Cũng đúng trực hệ họ hàng gần nữ tính bất lợi, có hình ca ra hiện tượng, kiêm hữu tật ở mắt, cận thị hoặc tản quang. Còn nhỏ nhấp nhô vất vả, hoặc phải xa xứ ra ngoài phát triển.

Nam mệnh có mưu lược, thiện bày ra, thích uống rượu. Phùng ác sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non. Tứ Sát đồng cung, tứ chi tàn tật.

Ất mậu nhâm sinh năm nhân, mẹ goá con côi, phúc không bền.

Thái Âm ở dậu

Thái Âm vượng. Vô luận nam nữ, đều là thiếu niên đắc chí, có khác phái vui với tiếp cận, cũng lại bởi vậy mà gặp được cảm tình phiền não.

Ất bính mậu đinh tân nhâm sinh năm nhân, tài Quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Gặp xương khúc Khôi Việt hoặc giúp đỡ, sớm toại ý chí thanh tao.

Thủ mệnh thân cung, cả đời khoái hoạt, gia sát cả đời không sung sướng.

Lộc tồn đồng cung, giúp đỡ gặp lại, phú quý.

Nữ mệnh thêm cát, dung nhan tú lệ, ôn nhu nhàn thục, thông minh có thể vu, trị gia có cách.

Thái Âm ở tuất

Cùng đối cung thái dương đều là vượng cung. Nhiều người hướng nội, cảm tình nhẵn nhụi am hiểu tự hỏi, cơ trí, thông minh, khéo hiểu lòng người. Nữ mệnh thiện công việc quản gia, ôn nhu săn sóc, hào phóng hữu lễ. Nam nữ đều là thiếu niên đắc chí. Xương khúc Khôi Việt, sớm toại ý chí thanh tao.

Bính đinh sinh năm nhân, tài Quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Được quyền lộc thủ sẽ, phúc không cạn.

Nhập thân cung mệnh, chủ cả đời khoái hoạt, gia sát chúng, cả đời không sung sướng.

Sát tinh đồng cung có thể chiếu, vận mệnh kém vẻ.

Thái Âm ở hợi

Thái Âm ở hợi vào miếu, là thái âm tinh lành nhất tới cung vị. Thủ mệnh, cung thân, chủ một đời người khoái hoạt. Chủ nhân trí mưu hơn người, làm xuất sắc. Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, khác phái duyến nồng hậu.

Không biết sát tinh, vi “Trăng sáng thiên cách “, cũng gọi là “Mặt trăng lặn cung hợi cách “, chủ cả đời vinh hoa phú quý, có thể nắm đại quyền, tài vận hanh thông. Riêng chỉ Thái Âm thuộc tài ngôi sao, đây cách lấy phú giả chiếm đa số.

Tam phương cát củng, chủ nhân tấn tước phong hầu. Gặp chư cát, phú thả quý. Gặp xương khúc Khôi Việt, hoa xuất chúng, thông minh văn vẻ, sớm toại ý chí thanh tao, không quý tức đương đại phú, thiên hạ nổi danh. Lộc tồn đồng cung, giúp đỡ gặp lại, tất nhiên phú quý.

Nếu sinh tại ban ngày, cảnh đẹp giảm đi. Kị sẽ Tứ Sát không kiếp, trái lại chỉ hung luận. Hỏa linh đà la ở cung mệnh, phẩm tính ti tiện, chủ lao ngục hình tổn thương.

Ất đinh mậu canh nhâm sinh năm nhân, tài Quan song mỹ. Ất sinh năm nhân gặp xương khúc, là siêu cấp phú hào cách, nổi danh thế giới. Tử năm Sửu người sinh đêm, không quý tức đại phú.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái âm tinh độc ngồi mấy loại tình huống

Thái Âm ở mão

Lạc hãm độc tọa, cùng cung hợi lạc hãm đấy thái dương tương đối, vi “Phản đối “Đấy vận mệnh. Chủ nhiều người thông minh hơn người, kị Tứ Sát đồng cung gia hội, tắc chủ nghèo hèn hung yểu, phẩm tính bất hảo. Gặp hỏa linh đồng cung, chủ nhân gian trá, kình dương đồng cung, chủ nhân chết non.

Vô luận nam nữ, đều có bất lợi cha mẹ hiện tượng, chắc có cho làm con thừa tự rời tông đấy có thể. Muốn nhiều hơn thiếu niên rời nhà, bên ngoài gây dựng sự nghiệp.

Nên công chức cũng nên kinh thương, ất mậu nhâm sinh năm nhân hợp cục, ban đêm sinh ra may mắn, thêm cát phú quý.

Chỉ cần không gặp sát tinh, gặp tả hữu hoặc xương khúc cũng cát hóa, cự phú, đại quý, mà lấy phú giả chiếm đa số. Đây là trái lại cách, danh “Nhật nguyệt phản đối “, nhiều ra nổi danh thiên hạ tới anh kiệt, vĩ nhân, hào phú.

Thái Âm ở thìn

Lạc hãm độc tọa, cùng tuất cung đấy thái dương tương đối, vi “Nhật nguyệt phản bối “Đấy vận mệnh, nảy mầm mà chẳng ra hoa. Nam mệnh bất lợi cho mẫu thân, thê tử, nữ nhân, nữ mệnh bất lợi mẫu thân, tự thân cập nữ nhân, gia sát riêng là.

Vi ra ngoài bôn ba mệnh, có thể thu được may mắn. Ất mậu nhâm sinh năm nhân, chủ mẹ goá con côi, phúc không bền. Tráng nhiên sinh ra sẽ khoa quyền lộc tam kỳ, gặp xương khúc tả hữu, chủ đại phú đại quý, khả danh thế giới. Quý sinh năm nhân thiên phú cực cao, nên lấy học thuật thành danh. Phùng ác sát, lao lực bôn ba. Tứ Sát đồng cung, tứ chi tàn tật, hoặc tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non.

Thái Âm ở tị

Lạc hãm độc tọa, đối cung là trời cơ. Cũng đúng trực hệ họ hàng gần nữ tính bất lợi, có hình ca ra hiện tượng, kiêm hữu tật ở mắt, cận thị hoặc tản quang. Còn nhỏ nhấp nhô vất vả, hoặc phải xa xứ ra ngoài phát triển.

Nam mệnh có mưu lược, thiện bày ra, thích uống rượu. Phùng ác sát, tửu sắc tà dâm, thấp hèn chết non. Tứ Sát đồng cung, tứ chi tàn tật.

Ất mậu nhâm sinh năm nhân, mẹ goá con côi, phúc không bền.

Thái Âm ở dậu

Thái Âm vượng. Vô luận nam nữ, đều là thiếu niên đắc chí, có khác phái vui với tiếp cận, cũng lại bởi vậy mà gặp được cảm tình phiền não.

Ất bính mậu đinh tân nhâm sinh năm nhân, tài Quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Gặp xương khúc Khôi Việt hoặc giúp đỡ, sớm toại ý chí thanh tao.

Thủ mệnh thân cung, cả đời khoái hoạt, gia sát cả đời không sung sướng.

Lộc tồn đồng cung, giúp đỡ gặp lại, phú quý.

Nữ mệnh thêm cát, dung nhan tú lệ, ôn nhu nhàn thục, thông minh có thể vu, trị gia có cách.

Thái Âm ở tuất

Cùng đối cung thái dương đều là vượng cung. Nhiều người hướng nội, cảm tình nhẵn nhụi am hiểu tự hỏi, cơ trí, thông minh, khéo hiểu lòng người. Nữ mệnh thiện công việc quản gia, ôn nhu săn sóc, hào phóng hữu lễ. Nam nữ đều là thiếu niên đắc chí. Xương khúc Khôi Việt, sớm toại ý chí thanh tao.

Bính đinh sinh năm nhân, tài Quan song mỹ, ngôi sao may mắn chúng, đại quý. Được quyền lộc thủ sẽ, phúc không cạn.

Nhập thân cung mệnh, chủ cả đời khoái hoạt, gia sát chúng, cả đời không sung sướng.

Sát tinh đồng cung có thể chiếu, vận mệnh kém vẻ.

Thái Âm ở hợi

Thái Âm ở hợi vào miếu, là thái âm tinh lành nhất tới cung vị. Thủ mệnh, cung thân, chủ một đời người khoái hoạt. Chủ nhân trí mưu hơn người, làm xuất sắc. Nam mệnh phong lưu phóng khoáng, khác phái duyến nồng hậu.

Không biết sát tinh, vi “Trăng sáng thiên cách “, cũng gọi là “Mặt trăng lặn cung hợi cách “, chủ cả đời vinh hoa phú quý, có thể nắm đại quyền, tài vận hanh thông. Riêng chỉ Thái Âm thuộc tài ngôi sao, đây cách lấy phú giả chiếm đa số.

Tam phương cát củng, chủ nhân tấn tước phong hầu. Gặp chư cát, phú thả quý. Gặp xương khúc Khôi Việt, hoa xuất chúng, thông minh văn vẻ, sớm toại ý chí thanh tao, không quý tức đương đại phú, thiên hạ nổi danh. Lộc tồn đồng cung, giúp đỡ gặp lại, tất nhiên phú quý.

Nếu sinh tại ban ngày, cảnh đẹp giảm đi. Kị sẽ Tứ Sát không kiếp, trái lại chỉ hung luận. Hỏa linh đà la ở cung mệnh, phẩm tính ti tiện, chủ lao ngục hình tổn thương.

Ất đinh mậu canh nhâm sinh năm nhân, tài Quan song mỹ. Ất sinh năm nhân gặp xương khúc, là siêu cấp phú hào cách, nổi danh thế giới. Tử năm Sửu người sinh đêm, không quý tức đại phú.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button