Tử vi

Bí mật của tam hợp phái trong xem vận – Alexphong

Bí mật của tam hợp phái là gì ? Là Tam Hợp. Khi tiểu vận hay lưu thái tuế tam hợp với đại vận, hay chính xung với đại vận, thì năm đó xảy ra sự kiện quan trọng. Nguyên tắc đơn giản là sự cộng hưởng. Sự cộng hưởng của đại tiểu vận đủ mạnh để xảy ra sự kiện. Tiểu vận không tam hợp không chính xung với đại vận thì khi đó vẫn có thể xảy ra sự kiện, nhưng sự kiện đó không phải là nổi bật trong đại vận.

Có nghĩa là gì ? Có nghĩa là một đại vận không phải cường cung, sẽ xảy ra những sự kiện kém quan trọng trong đời người. Đại vận mệnh tài quan quan trọng hơn đại vận phúc di phối. Đại vận mệnh tài quan phúc di phối quan trọng hơn phụ tử nô điền tật bào. Vì đơn giản, đó là sự thuận lý âm dương với cung mệnh. Cùng tính âm dương thì chính là ta, trái tính âm dương thì không phải ta. Suy cho cùng, bản chất của tam hợp phái vẫn là âm tòng âm số mà dương hành dương cung.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Bạn đang xem: Bí mật của tam hợp phái trong xem vận – Alexphong

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bí mật của tam hợp phái trong xem vận - Alexphong

Bí mật của tam hợp phái là gì ? Là Tam Hợp. Khi tiểu vận hay lưu thái tuế tam hợp với đại vận, hay chính xung với đại vận, thì năm đó xảy ra sự kiện quan trọng. Nguyên tắc đơn giản là sự cộng hưởng. Sự cộng hưởng của đại tiểu vận đủ mạnh để xảy ra sự kiện. Tiểu vận không tam hợp không chính xung với đại vận thì khi đó vẫn có thể xảy ra sự kiện, nhưng sự kiện đó không phải là nổi bật trong đại vận.

Có nghĩa là gì ? Có nghĩa là một đại vận không phải cường cung, sẽ xảy ra những sự kiện kém quan trọng trong đời người. Đại vận mệnh tài quan quan trọng hơn đại vận phúc di phối. Đại vận mệnh tài quan phúc di phối quan trọng hơn phụ tử nô điền tật bào. Vì đơn giản, đó là sự thuận lý âm dương với cung mệnh. Cùng tính âm dương thì chính là ta, trái tính âm dương thì không phải ta. Suy cho cùng, bản chất của tam hợp phái vẫn là âm tòng âm số mà dương hành dương cung.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button