Tử vi

Tính chất cung Quan Lộc

Tính chất của cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc có tính chất chủ sự nghiệp, những công việc, hay thậm chí chỉ là việc làm mỗi ngày hoạt động vì mục đích. Quan Lộc tam hợp với Mệnh và cung Tài Bạch. Ở cung Quan Lộc giữa từ Quan và Lộc, hàm chứa từ địa vị, công việc có thể biến chuyển thành Lộc. Ở đây Lộc không có nghĩa là tiền bạc, mà chủ lợi lộc, được lợi ích về phần của bản thân là lộc. Khác với cung Tài Bạch chủ tài sản, giá trị bằng vật chất không hàm chứa như cung Quan Lộc. Trong lá số thì ba cung Mệnh Tài Quan làm nên giá trị của bản thân, cung Thiên Di do bên ngoài xã hội đanha giá giá trị của bản thân hoặc mối quan hệ qua lại giữ ta và người. Vì vậy, tổ hợp lớn cả bộ Chính Tinh ở Mệnh Tài Quan phối hợp với nhau. Như Mệnh có Tham Lang thì hai tay chân tức Tài Bạch và Quan Lộc là Phá Quân và Thất Sát hình thành bộ Sát Phá Tham, tổ hợp này tính chất gắn bó chặt chẽ với nhau, và ta lại có Tuần Triệt chia cắt chúng khiến tính chất thay đổi. Cung Quan Lộc xét riêng chính là địa vị, xét chung toàn tổ hợp ảnh hưởng tới tính chất của mệnh tạo hoặc khả năng tạo ra tiền bạc, vật chất. Quan trọng ở các Chính Tinh hay Bàng Tinh tọa thủ tại bản cung này làm biến đổi tính chất của Chính Tinh tại bản cung, qua đó khiến tính chất toàn bộ tổ hợp thay đổi. Do các cung của tam hợp tức các cung Tị Dậu Sửu, Thân Tí Thìn, Dần Ngọ Tuất, Hợi Mão Mùi ứng với các hành Kim, Thủy, Hỏa, Mộc và cũng hợp hóa thành các hành này. Đối với Kim là Mộc, đối với Thủy là Hỏa. Chính vì cả ba cung hợp hóa về một hành nên có tính chất bổ trợ lẫn nhau. Như Tị và Dậu và Sửu hợp hóa về Kim, bản thân cung hợp hóa khiến tất cả các sao cả Chính Tinh và Bàng Tinh đều quan hệ mật thiết, cung này ảnh hưởng rất lớn tới các cung còn lại tạo thành tổ hợp sao. Tuy nhiên khi xét riêng, đặc biệt ở hạn luận bản cung nhất, hai cung tam hợp là thứ. Như Hạn có Phá Quân không thể luận với Thất Sát tại tam hợp, chỉ luận được phần chung nếu muốn là cả tổ hợp Sát Phá Tham. Cung Quan Lộc tính chất cung chủ những hoạt động tạo ra địa vị, nhứng chức vụ, địa vị mà cung này tạo ra. Nói đơn giản chỉ là việc làm. Cung Quan Lộc nhị hợp với nhược cung tức các cung ấy có giá trị tương hỗ với việc làm, công việc của bản thân. Nhìn chung, bộ ba cung Mệnh Tài Quan cho cái nhìn cơ bản về bản tính của con người. Cung Quan Lộc cần thiết có các Chính Tinh thích hợp như Liêm Trinh, Thất Sát, Thái Dương,… cũng như việc cung Tài Bạch cần được tài tinh là Vũ Khúc hoặc sao có tính chất quản lý tiền của và thu giữ, cẩn thận như Thiên Phủ. Quan Lộc cung chia làm hai cách là Văn và Võ cách. Đây thuộc về tính chất của công việc. Đôi khi văn cách làm việc cho quân sự ở phần tạo chiến lược kế hoạch, đôi khi võ cách làm việc trên thương nghiệp cạnh tranh lẫn nhau. Cung Quan Lộc cho cái nhìn sắc nét về sự nghiệp và công việc, tính chất hoạt động của công việc.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Tính chất cung Quan Lộc

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tính chất cung Quan Lộc

Tính chất của cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc có tính chất chủ sự nghiệp, những công việc, hay thậm chí chỉ là việc làm mỗi ngày hoạt động vì mục đích. Quan Lộc tam hợp với Mệnh và cung Tài Bạch. Ở cung Quan Lộc giữa từ Quan và Lộc, hàm chứa từ địa vị, công việc có thể biến chuyển thành Lộc. Ở đây Lộc không có nghĩa là tiền bạc, mà chủ lợi lộc, được lợi ích về phần của bản thân là lộc. Khác với cung Tài Bạch chủ tài sản, giá trị bằng vật chất không hàm chứa như cung Quan Lộc. Trong lá số thì ba cung Mệnh Tài Quan làm nên giá trị của bản thân, cung Thiên Di do bên ngoài xã hội đanha giá giá trị của bản thân hoặc mối quan hệ qua lại giữ ta và người. Vì vậy, tổ hợp lớn cả bộ Chính Tinh ở Mệnh Tài Quan phối hợp với nhau. Như Mệnh có Tham Lang thì hai tay chân tức Tài Bạch và Quan Lộc là Phá Quân và Thất Sát hình thành bộ Sát Phá Tham, tổ hợp này tính chất gắn bó chặt chẽ với nhau, và ta lại có Tuần Triệt chia cắt chúng khiến tính chất thay đổi. Cung Quan Lộc xét riêng chính là địa vị, xét chung toàn tổ hợp ảnh hưởng tới tính chất của mệnh tạo hoặc khả năng tạo ra tiền bạc, vật chất. Quan trọng ở các Chính Tinh hay Bàng Tinh tọa thủ tại bản cung này làm biến đổi tính chất của Chính Tinh tại bản cung, qua đó khiến tính chất toàn bộ tổ hợp thay đổi. Do các cung của tam hợp tức các cung Tị Dậu Sửu, Thân Tí Thìn, Dần Ngọ Tuất, Hợi Mão Mùi ứng với các hành Kim, Thủy, Hỏa, Mộc và cũng hợp hóa thành các hành này. Đối với Kim là Mộc, đối với Thủy là Hỏa. Chính vì cả ba cung hợp hóa về một hành nên có tính chất bổ trợ lẫn nhau. Như Tị và Dậu và Sửu hợp hóa về Kim, bản thân cung hợp hóa khiến tất cả các sao cả Chính Tinh và Bàng Tinh đều quan hệ mật thiết, cung này ảnh hưởng rất lớn tới các cung còn lại tạo thành tổ hợp sao. Tuy nhiên khi xét riêng, đặc biệt ở hạn luận bản cung nhất, hai cung tam hợp là thứ. Như Hạn có Phá Quân không thể luận với Thất Sát tại tam hợp, chỉ luận được phần chung nếu muốn là cả tổ hợp Sát Phá Tham. Cung Quan Lộc tính chất cung chủ những hoạt động tạo ra địa vị, nhứng chức vụ, địa vị mà cung này tạo ra. Nói đơn giản chỉ là việc làm. Cung Quan Lộc nhị hợp với nhược cung tức các cung ấy có giá trị tương hỗ với việc làm, công việc của bản thân. Nhìn chung, bộ ba cung Mệnh Tài Quan cho cái nhìn cơ bản về bản tính của con người. Cung Quan Lộc cần thiết có các Chính Tinh thích hợp như Liêm Trinh, Thất Sát, Thái Dương,… cũng như việc cung Tài Bạch cần được tài tinh là Vũ Khúc hoặc sao có tính chất quản lý tiền của và thu giữ, cẩn thận như Thiên Phủ. Quan Lộc cung chia làm hai cách là Văn và Võ cách. Đây thuộc về tính chất của công việc. Đôi khi văn cách làm việc cho quân sự ở phần tạo chiến lược kế hoạch, đôi khi võ cách làm việc trên thương nghiệp cạnh tranh lẫn nhau. Cung Quan Lộc cho cái nhìn sắc nét về sự nghiệp và công việc, tính chất hoạt động của công việc.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button