Tử vi

Can nhâm vũ khúc hóa kị

Vũ khúc vi tài ngôi sao, sợ nhất gặp hóa kị, chủ lai tài không như ý, nhiều khúc chiết, vất vả lao lực, trước bại về sau thành, sát kị đến hướng, càng chủ tiền tài hao tổn, nan tồn trữ, tài vụ thu chi khó có thể cân bằng, nhiều làm phức tạp, thậm chí làm cho mắc nợ quấn thân, mà thống khổ vạn phần.

Vũ khúc hóa kị nhập mệnh, cả đời bên trong tất sẽ phát sinh tài vận không như ý tới hiện tượng, sẽ sát tinh, khó khăn thật mạnh, nhược vô cát phù, lao lực phiêu bạt, kinh thương vất vả khó thành, tài nghệ an phận hoặc xảo nghệ mưu sinh, kinh thương người, không thích nhất vũ khúc tài sao hóa kỵ, lai tài bị ngăn trở, phấn đấu quá trình hơn gian khổ, đầu tư thường trên đường phát sinh tài vụ vấn đề, mà sứ mong muốn thu về không thể đã được như nguyện, vận hạn phùng tới, đầu tư thường quá mức bạch tín lỗ mãng, mà được ăn cả ngã về không, làm cho đoán sai lầm, tài chính vận chuyển không nhạy, mà làm phức tạp nhiều hơn, phùng sát diệu hướng sẽ, thay đổi hình thành nợ nần chồng chất, vay nợ độ nhật, khó có thể dọn dẹp trường hợp.

Bạn đang xem: Can nhâm vũ khúc hóa kị

Vũ khúc là tài ngôi sao, hóa kị chủ quay vòng mất linh, hoặc nhân tài mà sẽ có phi, ở thân, tị, hợi hóa kị, rủi ro lại nhạ sinh khí, cùng kiếp không đồng cung, tất rủi ro ( ký sứ không thay đổi kị, cũng rủi ro ), cùng trời hình đồng cung, nhân quan tòa rủi ro.

Can nhâm vũ khúc hóa kị đấy giải thích:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa kị lúc, biểu trưng vi quay vòng khó khăn, hoặc là nhập hơi thở gián đoạn. Có khi lại biểu trưng nhân khách quan hoàn cảnh bạng châu mở rộng chi tiêu, phi dự toán có thể đạt được.

Sứ tiền tài tổn thất, vi vũ khúc hóa kị đấy cơ bản ý nghĩa, bởi vậy có khi cũng chủ tật bệnh trì hoãn, hoặc tiến hành một sự kiện trở nên lề mề, nhân ảnh hưởng này chi tỷ như vũ khúc hóa kị vu cung điền trạch, cùng tham lang đồng độ, vi nhân trang hoàng điền trạch mất đi dự toán, đến nỗi Hư Hao tiền tài.

Vũ khúc chủ quyết đoán, hóa kị lúc, thường thường chuyển hóa làm quyết liệt, giải ngay quyết khốn nhiễu thủ đoạn quá cứng, từ là khiến cho suy sụp. Loại tình hình này, đặc biệt dễ dàng xuất hiện ở vấn đề tình cảm bên trên, do đó bất lợi hôn nhân. Cổ nhân cho rằng [ vô nhuận phòng lạc thú ]. Người hiện đại thường thường vi hôn nhân vỡ tan điềm báo trước.

Vũ khúc hóa kị cũng không lợi nhuận khỏe mạnh, tay thuận thuật, hội hợp tinh diệu không tốt lúc, tức là nhọt sưng. Vu hiện đại, có mang Hư Hao tính tạp diệu hội hợp, thả gặp hình sát, lại có lúc biểu trưng vi ung thư. Bởi vì vũ khúc hóa kị có quyết chiết đấy đặc tính, bởi vậy vừa có thể coi như là thoát nha, kem chà răng đấy biểu trưng. Tổng hợp lại mà nói, vũ khúc hóa kị vu thập nhị cung, đều có [ rút dao thành một nhanh ] đắc ý vị, cho nên không vì cát tường.

Vũ khúc vi tài ngôi sao. Tài sao hóa kỵ, trực tiếp nhất ý nghĩa, liền vì ở trên tiền tài phát sinh làm phức tạp. Cho nên kinh thương người mỗi cảm giác quay vòng khó khăn, mà chịu đựng lương người lại có bị đuổi việc đấy nguy hiểm. Tình hình hay không nghiêm trọng, cần thị có hay không sát kị hình diệu vọt lên. Nếu như có, tắc kinh thương người có thể đóng cửa, mà chịu đựng lương người thì có thể có thể trường kỳ thất nghiệp. Như vô, hoặc trái lại có ngôi sao may mắn cùng sẽ, tắc bất quá là nhất thời trắc trở, như kinh thương người nhân quá phận khuếch trương, ảnh hưởng quay vòng vốn khó khăn, chịu lương người tắc có thể là chuyển đổi việc lúc một đoạn thời kì tạm thời cách chức.

Cho nên nếu cung mệnh, cung tài bạch gặp vũ khúc hóa kị, lấy nghề tự do hoặc nhân sĩ chuyên nghiệp vi nên. Càng thích hợp với cầm lợi khí nhân sĩ chuyên nghiệp, như bác sĩ khoa ngoại, bác sĩ nha khoa, kiểu tóc nghiệp, cứ thế đồ tể hoặc trù phu.

Chức nghiệp cao thấp, cùng với thành tựu như thế nào, tắc cần thị sở hội chư diệu mà định ra, càng cần tham khảo tạp diệu, như mỗi ngày trù, tắc tất cùng ngành ăn uống có quan hệ; là thiên hình, càng có thể xác định trì lợi khí lấy cầu tài tính chất.

Takeuchi hóa kị, không thích cùng địa không, địa kiếp cùng sẽ, như sẽ, tắc tất hao tổn tiền tài. Cũng không thích cùng văn khúc hóa kị tương xung sẽ, nếu hướng sẽ, ở trong đẩu số liền trở thành một rất lớn bại cục. Có khi chủ ý ngoại, có khi chủ đột phát tính tai hoạ, song đôi khi con chủ lừa dối tính đấy rủi ro.

Vũ khúc hóa kị, cũng cực không mừng cấu thành linh xương đà võ vận mệnh. Thìn tuất hai cung càng hơn. Đây chủ hành vi của mình làm cho chính mình thất bại, cho nên dẫn thân đến cực điểm đoan, có thể coi là tự hủy diệt đấy tượng trưng. Bởi vậy, chẳng những cung mệnh không mừng thấy thế tổ tinh diệu, tức là cung phúc đức cũng không vui mừng gặp, gặp tắc chủ có cực đoan tư tưởng, có thể làm cho tự hủy diệt.

Bởi vì vũ khúc là kim ngôi sao, cho nên khi hóa kị lúc, cũng thường thường chủ kim chúc bị thương, gặp hình sát chư diệu hướng sẽ người vi quá mức. Bất quá có khi khích con chủ rất nhỏ thủ truật, tỷ như truyền máu linh tinh, thậm chí có lúc con chủ châm cứu hoặc vật lý trì liệu.

Vu lục thân viên gặp vũ khúc hóa kị, có khi rất khó suy đoán kỳ cụ thể tính chất, mỗi cần phải rõ tra năm xưa, sau đó thủy khả kết luận cát hung, bởi vì một số thời khắc, vũ khúc hóa kị cận chủ thứ sáu hôn ngành sản xuất. Như cung huynh đệ thấy vậy, có khi liền vì huynh đệ nãi bác sĩ khoa ngoại đấy khắc ứng với, thảng càng thấy khoa văn chư diệu, tắc thậm chí nhất định vì danh y.

Nếu vu gặp hình sát chư diệu tình hình dưới, đặc biệt đại vận năm xưa cũng có sao hóa kỵ vọt lên, tắc thường thường chủ lục thân là không hạnh. Thế nhưng, có một lúc lâu, khích nguyên nhân chính lục thân mà rủi ro. Như ở cung nô bộc ( nay thường gọi cung nô bộc ), tắc thường thường vi chịu bọn thủ hạ liên lụy rủi ro tới trăm vạn.

Vu cung tật ách gặp vũ khúc hóa kị, bình thường khả chỉnh lý vi động thủ truật, có chút tình hình dưới, khích nguyên nhân chính ngoài ý muốn mà bạng châu tay chân tàn tật. Đặc biệt bất lợi là vũ khúc phá quân nhóm này tinh hệ, nếu hóa kị, càng thấy sát, cùng với khác một ít xui xẻo riêng tạp diệu, thường thường vi nhọt sưng cứ thế ung thư.

 

Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập mười hai địa chi cung:

Cung Tý Ngọ vũ khúc hóa kị

Cung Tý Ngọ, [ vũ khúc thiên phủ ] đồng độ, vũ khúc hóa kị. Vũ khúc thiên phủ nên gặp hóa lộc, chủ tài nguyên dày, nhưng không mừng gặp lộc tồn đồng cung, mặc dù phú cũng chủ tiếc tham, tính cách lược bỏ ngại ích kỷ. Vũ khúc hóa quyền, tắc vũ khúc đấy lực lượng gia tăng, mà thiên phủ đấy lực lượng tương đối giảm bớt, bởi vậy lợi cho khai sáng, có thể thu nhập tiền tài. Vũ khúc hóa khoa, mặc dù chủ sự nghiệp trôi chảy, nhưng không nên thật cao theo xa, chỉ cần lược bỏ biết một chút sát kị, đều dễ tổn thất bại. Riêng chỉ thiên phủ hóa khoa tắc chủ ở tiền tài phương diện danh dự rất tốt, không đổi lấy chồng mượn tiền, cạn kiệt, nhưng là tín dụng tốt vô cùng người đi vay. Tối ngại vũ khúc hóa kị, chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài quay vòng khó khăn, nếu càng thấy sát diệu, khả bạng châu thất bại thảm hại. Vũ khúc hóa kị tọa mệnh cung, đều nghe theo sát tinh, chủ khỏe mạnh không tốt, bị mắc ung thư, hoặc đúng phu, tử quân có hình khắc. Nếu sẽ xương khúc hàm trì đại hao liêm trinh thiên diêu các loại hoa đào chư diệu lúc, đối với người khác phái bị sinh tình cảm, lại bị vi vợ chồng theo đuổi, riêng chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa sẽ cung phúc đức người có thể tự chế tự hạn chế.

 

Cung Sửu Mùi vũ khúc hóa kị

Cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ] đồng độ, vũ khúc hóa kị, ở chưa cung người nhìn thấy lộc tồn, sẽ [ liêm trinh phá quân ], cập [ tử vi thất sát ] mà tử vi hóa quyền.

Bản tinh đeo thường nguyên nhân chính lý tưởng quá cao, mà lực bất tòng tâm ( chính là tài lực ), lại khi thì phát sinh thất bại, cố hữu lúc cũng biểu hiện là sắp thành lại bại. Nếu hoa đào chư diệu đồng độ, tắc nên làm diễn nghệ, giải trí sự nghiệp, ngược lại chủ có có thể phát huy. Nếu sát diệu đồng độ, tắc nên làm công trình công nghệ, cũng có thể hóa giải vũ khúc hóa kị tới bất lương đặc tính. Riêng chỉ cảm tình hỗn loạn tắc vẫn khó tránh miễn. Nếu đốm lửa hoặc linh tinh đồng độ, tắc bộc phát lúc sau thay đổi bạo bại, cần tường năm xưa tinh diệu gia dĩ kiếm chỗ trốn.

 

Cung Dần Thân vũ khúc hóa kị

Cung Dần Thân [ vũ khúc thiên tướng ] đồng độ, vũ khúc hóa kị, đối cung vi phá quân, tam hợp cung hội [ liêm trinh thiên phủ ] mà thiên phủ hóa khoa lại sẽ tử vi hóa quyền. Tam phương tứ chính giai gặp sẽ sát diệu.

Bản tinh đeo bất lợi tới điểm có hai: hôn nhân tất có trọng đại khúc chiết, vui mừng cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp, nhưng thường thường nóng lòng cầu thành mà bạng châu thất bại bị hao tổn. Kiếm chỗ trốn chi đạo, ở chỗ hôn nhân muộn, để cẩn thận lựa chọn phối ngẫu. Đồng thời ứng với kể lại lo lắng kế hoạch hợp tác, cũng cẩn thận đặt hàng định hợp tác điều kiện, sau đó thủy có thể tiến hành. Đại khái mà nói, bản tinh đeo không nên kinh thương, tắc trái lại khả một mình đảm đương một phía, mà thất bại cơ hội cũng nhỏ lại.

 

Cung Mão Dậu vũ khúc hóa kị

Mão dậu hai cung [ vũ khúc thất sát ] đồng độ, ở mão cung người lại sẽ lộc tồn. Cùng thiên phủ tương đối mà thiên phủ hóa khoa, tam hợp cung hội [ liêm trinh tham lang ], lại sẽ [ tử vi phá quân ] mà tử vi hóa quyền.

Bản tinh hệ cơ bản tính chất vi cô khắc, cho nên nữ mệnh nhất không nên, hôn nhân cập tử tức giai bị ly tán. Cổ đại cho rằng nên nhà kề kế thất, hiện đại hoặc chủ vô chính thức hôn lễ. Nhân sinh dao động lớn, cũng vì bản tinh đeo đặc điểm, do đó mưu sự đặc biệt cố sức, thả tinh thần áp lực rất nặng. Mão cung người góc tốt. Có khi vì thư giảm sức ép lực, lại chủ người thích tiêu phí, như nữ mệnh càng hơn. Nếu có chút phỉ liêm đồng độ, tắc càng chủ mua sắm cuồng nhiệt, mà mua về vật phẩm lại thường thường vô dụng.

 

Thìn tuất cung vũ khúc hóa kị

Thìn tuất hai cung vũ khúc độc tọa hóa kị, đối cung vi tham lang. Tam hợp cung sở hội người vi [ liêm trinh thiên tướng ], cập [ tử vi thiên phủ ] mà tử vi hóa quyền, thiên phủ hóa khoa. Thìn cung người chịu Kình Đà đều nghe theo, tuất cung người cùng đà la đồng độ. Thìn tuất vi lưới, vũ khúc hóa kị tắc không chắc chắn vi đoản lo, nóng lòng tìm kiếm đột phá, nhưng trái lại sinh chứa nhiều vây cong. Bản tinh đeo lại nguyên nhân chính bị ngăn trở mà cảm thấy tiến thối thất theo, bởi vậy dễ dàng biến thành tang chí. Thích lãng phí cũng vì bản tinh đeo khuyết điểm. Thường thường vì bằng hữu hao phí hao tổn tiền tài, nhưng không thấy hồi báo. Cũng chủ hai độ hôn nhân, lấy hôn nhân muộn vi nên. Nữ mệnh càng nhưng.

 

Cung Tị Hợi vũ khúc hóa kị

Tị hợi hai cung [ vũ khúc phá quân ] đồng độ, vũ khúc hóa kị, tất cùng lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, đối cung thiên tướng, sẽ liêm trinh thất sát, lại sẽ [ tử vi tham lang ] mà tử vi hóa quyền.

Đây cơ bản tinh diệu tổ hợp, có quyết liệt cùng thất bại tính chất, càng chủ cùng người hội hợp tác hung chung khe hở mạt. Cung hợi người nếu vũ khúc can nhâm hóa kị, Kình Đà lại tất ở liền nhau hai cung, trở thành [ Kình Đà giáp kị ], tính chất so với cung tị càng kém. Ngoại trừ không nên cùng người hợp tác ngoại, càng chủ cả đời thụ nhiều kinh tế áp lực, phàm có cử động, giới hạn trong kinh tế không thể đạt tới lý tưởng. Thảng càng thấy hỏa, linh đồng độ, tức là hỏng mất, thường thường sắp thành lại bại, kiến Thiên Nguyệt, thiên hư, âm sát, tức là thể nhược bệnh hoạn. Phàm vũ khúc hóa kị, sở hội [ tử vi tham lang ] tới tử vi tất hóa quyền, cho nên kinh tế khó khăn thường thường từ muốn quyền lực khiến cho, tức có khuynh hướng làm lực bất tòng tâm việc, hoặc khuynh hướng lãng phí. Cung Tị Hợi vũ khúc hóa kị, nam mệnh bất lợi hôn nhân, chủ phối ngẫu lộng quyền.

 

Can nhâm vũ khúc hóa kị ở chư cung tới hiện tượng

Thân mệnh: tài vận không tốt, nơi chốn nếm mùi thất bại.

Huynh đệ: nhân tiền tài huynh đệ phản bội.

Vợ chồng: nhân tiền tài tình cảm vợ chồng chuyển biến xấu, không thoải mái.

Đứa con: đứa con có chết non, thể nhược nhiều bệnh.

Tiền tài: rủi ro, nhân tiền tài tranh cãi, chọc tức.

Tật ách: có tai nạn đổ máu, phòng vết đao.

Di chuyển: bên ngoài không như ý, dễ phạm tiểu nhân.

Nô bộc: hạ nhân oán chủ, chân ngoài dài hơn chân trong.

Quan lộc: trước bại về sau thành, sự nghiệp không như ý.

Điền trạch: bất động sản có biến bán.

Phúc đức: quan tâm phí công, tâm thần không yên, lao lực nhiều tai họa.

Cha mẹ: cùng cha mẹ vô duyên, thân thể nhiều tai họa.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can nhâm vũ khúc hóa kị

Vũ khúc vi tài ngôi sao, sợ nhất gặp hóa kị, chủ lai tài không như ý, nhiều khúc chiết, vất vả lao lực, trước bại về sau thành, sát kị đến hướng, càng chủ tiền tài hao tổn, nan tồn trữ, tài vụ thu chi khó có thể cân bằng, nhiều làm phức tạp, thậm chí làm cho mắc nợ quấn thân, mà thống khổ vạn phần.

Vũ khúc hóa kị nhập mệnh, cả đời bên trong tất sẽ phát sinh tài vận không như ý tới hiện tượng, sẽ sát tinh, khó khăn thật mạnh, nhược vô cát phù, lao lực phiêu bạt, kinh thương vất vả khó thành, tài nghệ an phận hoặc xảo nghệ mưu sinh, kinh thương người, không thích nhất vũ khúc tài sao hóa kỵ, lai tài bị ngăn trở, phấn đấu quá trình hơn gian khổ, đầu tư thường trên đường phát sinh tài vụ vấn đề, mà sứ mong muốn thu về không thể đã được như nguyện, vận hạn phùng tới, đầu tư thường quá mức bạch tín lỗ mãng, mà được ăn cả ngã về không, làm cho đoán sai lầm, tài chính vận chuyển không nhạy, mà làm phức tạp nhiều hơn, phùng sát diệu hướng sẽ, thay đổi hình thành nợ nần chồng chất, vay nợ độ nhật, khó có thể dọn dẹp trường hợp.

Vũ khúc là tài ngôi sao, hóa kị chủ quay vòng mất linh, hoặc nhân tài mà sẽ có phi, ở thân, tị, hợi hóa kị, rủi ro lại nhạ sinh khí, cùng kiếp không đồng cung, tất rủi ro ( ký sứ không thay đổi kị, cũng rủi ro ), cùng trời hình đồng cung, nhân quan tòa rủi ro.

Can nhâm vũ khúc hóa kị đấy giải thích:

Vũ khúc vi tài ngôi sao, hóa kị lúc, biểu trưng vi quay vòng khó khăn, hoặc là nhập hơi thở gián đoạn. Có khi lại biểu trưng nhân khách quan hoàn cảnh bạng châu mở rộng chi tiêu, phi dự toán có thể đạt được.

Sứ tiền tài tổn thất, vi vũ khúc hóa kị đấy cơ bản ý nghĩa, bởi vậy có khi cũng chủ tật bệnh trì hoãn, hoặc tiến hành một sự kiện trở nên lề mề, nhân ảnh hưởng này chi tỷ như vũ khúc hóa kị vu cung điền trạch, cùng tham lang đồng độ, vi nhân trang hoàng điền trạch mất đi dự toán, đến nỗi Hư Hao tiền tài.

Vũ khúc chủ quyết đoán, hóa kị lúc, thường thường chuyển hóa làm quyết liệt, giải ngay quyết khốn nhiễu thủ đoạn quá cứng, từ là khiến cho suy sụp. Loại tình hình này, đặc biệt dễ dàng xuất hiện ở vấn đề tình cảm bên trên, do đó bất lợi hôn nhân. Cổ nhân cho rằng [ vô nhuận phòng lạc thú ]. Người hiện đại thường thường vi hôn nhân vỡ tan điềm báo trước.

Vũ khúc hóa kị cũng không lợi nhuận khỏe mạnh, tay thuận thuật, hội hợp tinh diệu không tốt lúc, tức là nhọt sưng. Vu hiện đại, có mang Hư Hao tính tạp diệu hội hợp, thả gặp hình sát, lại có lúc biểu trưng vi ung thư. Bởi vì vũ khúc hóa kị có quyết chiết đấy đặc tính, bởi vậy vừa có thể coi như là thoát nha, kem chà răng đấy biểu trưng. Tổng hợp lại mà nói, vũ khúc hóa kị vu thập nhị cung, đều có [ rút dao thành một nhanh ] đắc ý vị, cho nên không vì cát tường.

Vũ khúc vi tài ngôi sao. Tài sao hóa kỵ, trực tiếp nhất ý nghĩa, liền vì ở trên tiền tài phát sinh làm phức tạp. Cho nên kinh thương người mỗi cảm giác quay vòng khó khăn, mà chịu đựng lương người lại có bị đuổi việc đấy nguy hiểm. Tình hình hay không nghiêm trọng, cần thị có hay không sát kị hình diệu vọt lên. Nếu như có, tắc kinh thương người có thể đóng cửa, mà chịu đựng lương người thì có thể có thể trường kỳ thất nghiệp. Như vô, hoặc trái lại có ngôi sao may mắn cùng sẽ, tắc bất quá là nhất thời trắc trở, như kinh thương người nhân quá phận khuếch trương, ảnh hưởng quay vòng vốn khó khăn, chịu lương người tắc có thể là chuyển đổi việc lúc một đoạn thời kì tạm thời cách chức.

Cho nên nếu cung mệnh, cung tài bạch gặp vũ khúc hóa kị, lấy nghề tự do hoặc nhân sĩ chuyên nghiệp vi nên. Càng thích hợp với cầm lợi khí nhân sĩ chuyên nghiệp, như bác sĩ khoa ngoại, bác sĩ nha khoa, kiểu tóc nghiệp, cứ thế đồ tể hoặc trù phu.

Chức nghiệp cao thấp, cùng với thành tựu như thế nào, tắc cần thị sở hội chư diệu mà định ra, càng cần tham khảo tạp diệu, như mỗi ngày trù, tắc tất cùng ngành ăn uống có quan hệ; là thiên hình, càng có thể xác định trì lợi khí lấy cầu tài tính chất.

Takeuchi hóa kị, không thích cùng địa không, địa kiếp cùng sẽ, như sẽ, tắc tất hao tổn tiền tài. Cũng không thích cùng văn khúc hóa kị tương xung sẽ, nếu hướng sẽ, ở trong đẩu số liền trở thành một rất lớn bại cục. Có khi chủ ý ngoại, có khi chủ đột phát tính tai hoạ, song đôi khi con chủ lừa dối tính đấy rủi ro.

Vũ khúc hóa kị, cũng cực không mừng cấu thành linh xương đà võ vận mệnh. Thìn tuất hai cung càng hơn. Đây chủ hành vi của mình làm cho chính mình thất bại, cho nên dẫn thân đến cực điểm đoan, có thể coi là tự hủy diệt đấy tượng trưng. Bởi vậy, chẳng những cung mệnh không mừng thấy thế tổ tinh diệu, tức là cung phúc đức cũng không vui mừng gặp, gặp tắc chủ có cực đoan tư tưởng, có thể làm cho tự hủy diệt.

Bởi vì vũ khúc là kim ngôi sao, cho nên khi hóa kị lúc, cũng thường thường chủ kim chúc bị thương, gặp hình sát chư diệu hướng sẽ người vi quá mức. Bất quá có khi khích con chủ rất nhỏ thủ truật, tỷ như truyền máu linh tinh, thậm chí có lúc con chủ châm cứu hoặc vật lý trì liệu.

Vu lục thân viên gặp vũ khúc hóa kị, có khi rất khó suy đoán kỳ cụ thể tính chất, mỗi cần phải rõ tra năm xưa, sau đó thủy khả kết luận cát hung, bởi vì một số thời khắc, vũ khúc hóa kị cận chủ thứ sáu hôn ngành sản xuất. Như cung huynh đệ thấy vậy, có khi liền vì huynh đệ nãi bác sĩ khoa ngoại đấy khắc ứng với, thảng càng thấy khoa văn chư diệu, tắc thậm chí nhất định vì danh y.

Nếu vu gặp hình sát chư diệu tình hình dưới, đặc biệt đại vận năm xưa cũng có sao hóa kỵ vọt lên, tắc thường thường chủ lục thân là không hạnh. Thế nhưng, có một lúc lâu, khích nguyên nhân chính lục thân mà rủi ro. Như ở cung nô bộc ( nay thường gọi cung nô bộc ), tắc thường thường vi chịu bọn thủ hạ liên lụy rủi ro tới trăm vạn.

Vu cung tật ách gặp vũ khúc hóa kị, bình thường khả chỉnh lý vi động thủ truật, có chút tình hình dưới, khích nguyên nhân chính ngoài ý muốn mà bạng châu tay chân tàn tật. Đặc biệt bất lợi là vũ khúc phá quân nhóm này tinh hệ, nếu hóa kị, càng thấy sát, cùng với khác một ít xui xẻo riêng tạp diệu, thường thường vi nhọt sưng cứ thế ung thư.

 

Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập mười hai địa chi cung:

Cung Tý Ngọ vũ khúc hóa kị

Cung Tý Ngọ, [ vũ khúc thiên phủ ] đồng độ, vũ khúc hóa kị. Vũ khúc thiên phủ nên gặp hóa lộc, chủ tài nguyên dày, nhưng không mừng gặp lộc tồn đồng cung, mặc dù phú cũng chủ tiếc tham, tính cách lược bỏ ngại ích kỷ. Vũ khúc hóa quyền, tắc vũ khúc đấy lực lượng gia tăng, mà thiên phủ đấy lực lượng tương đối giảm bớt, bởi vậy lợi cho khai sáng, có thể thu nhập tiền tài. Vũ khúc hóa khoa, mặc dù chủ sự nghiệp trôi chảy, nhưng không nên thật cao theo xa, chỉ cần lược bỏ biết một chút sát kị, đều dễ tổn thất bại. Riêng chỉ thiên phủ hóa khoa tắc chủ ở tiền tài phương diện danh dự rất tốt, không đổi lấy chồng mượn tiền, cạn kiệt, nhưng là tín dụng tốt vô cùng người đi vay. Tối ngại vũ khúc hóa kị, chủ sự nghiệp thất bại, tiền tài quay vòng khó khăn, nếu càng thấy sát diệu, khả bạng châu thất bại thảm hại. Vũ khúc hóa kị tọa mệnh cung, đều nghe theo sát tinh, chủ khỏe mạnh không tốt, bị mắc ung thư, hoặc đúng phu, tử quân có hình khắc. Nếu sẽ xương khúc hàm trì đại hao liêm trinh thiên diêu các loại hoa đào chư diệu lúc, đối với người khác phái bị sinh tình cảm, lại bị vi vợ chồng theo đuổi, riêng chỉ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa sẽ cung phúc đức người có thể tự chế tự hạn chế.

 

Cung Sửu Mùi vũ khúc hóa kị

Cung Sửu Mùi [ vũ khúc tham lang ] đồng độ, vũ khúc hóa kị, ở chưa cung người nhìn thấy lộc tồn, sẽ [ liêm trinh phá quân ], cập [ tử vi thất sát ] mà tử vi hóa quyền.

Bản tinh đeo thường nguyên nhân chính lý tưởng quá cao, mà lực bất tòng tâm ( chính là tài lực ), lại khi thì phát sinh thất bại, cố hữu lúc cũng biểu hiện là sắp thành lại bại. Nếu hoa đào chư diệu đồng độ, tắc nên làm diễn nghệ, giải trí sự nghiệp, ngược lại chủ có có thể phát huy. Nếu sát diệu đồng độ, tắc nên làm công trình công nghệ, cũng có thể hóa giải vũ khúc hóa kị tới bất lương đặc tính. Riêng chỉ cảm tình hỗn loạn tắc vẫn khó tránh miễn. Nếu đốm lửa hoặc linh tinh đồng độ, tắc bộc phát lúc sau thay đổi bạo bại, cần tường năm xưa tinh diệu gia dĩ kiếm chỗ trốn.

 

Cung Dần Thân vũ khúc hóa kị

Cung Dần Thân [ vũ khúc thiên tướng ] đồng độ, vũ khúc hóa kị, đối cung vi phá quân, tam hợp cung hội [ liêm trinh thiên phủ ] mà thiên phủ hóa khoa lại sẽ tử vi hóa quyền. Tam phương tứ chính giai gặp sẽ sát diệu.

Bản tinh đeo bất lợi tới điểm có hai: hôn nhân tất có trọng đại khúc chiết, vui mừng cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp, nhưng thường thường nóng lòng cầu thành mà bạng châu thất bại bị hao tổn. Kiếm chỗ trốn chi đạo, ở chỗ hôn nhân muộn, để cẩn thận lựa chọn phối ngẫu. Đồng thời ứng với kể lại lo lắng kế hoạch hợp tác, cũng cẩn thận đặt hàng định hợp tác điều kiện, sau đó thủy có thể tiến hành. Đại khái mà nói, bản tinh đeo không nên kinh thương, tắc trái lại khả một mình đảm đương một phía, mà thất bại cơ hội cũng nhỏ lại.

 

Cung Mão Dậu vũ khúc hóa kị

Mão dậu hai cung [ vũ khúc thất sát ] đồng độ, ở mão cung người lại sẽ lộc tồn. Cùng thiên phủ tương đối mà thiên phủ hóa khoa, tam hợp cung hội [ liêm trinh tham lang ], lại sẽ [ tử vi phá quân ] mà tử vi hóa quyền.

Bản tinh hệ cơ bản tính chất vi cô khắc, cho nên nữ mệnh nhất không nên, hôn nhân cập tử tức giai bị ly tán. Cổ đại cho rằng nên nhà kề kế thất, hiện đại hoặc chủ vô chính thức hôn lễ. Nhân sinh dao động lớn, cũng vì bản tinh đeo đặc điểm, do đó mưu sự đặc biệt cố sức, thả tinh thần áp lực rất nặng. Mão cung người góc tốt. Có khi vì thư giảm sức ép lực, lại chủ người thích tiêu phí, như nữ mệnh càng hơn. Nếu có chút phỉ liêm đồng độ, tắc càng chủ mua sắm cuồng nhiệt, mà mua về vật phẩm lại thường thường vô dụng.

 

Thìn tuất cung vũ khúc hóa kị

Thìn tuất hai cung vũ khúc độc tọa hóa kị, đối cung vi tham lang. Tam hợp cung sở hội người vi [ liêm trinh thiên tướng ], cập [ tử vi thiên phủ ] mà tử vi hóa quyền, thiên phủ hóa khoa. Thìn cung người chịu Kình Đà đều nghe theo, tuất cung người cùng đà la đồng độ. Thìn tuất vi lưới, vũ khúc hóa kị tắc không chắc chắn vi đoản lo, nóng lòng tìm kiếm đột phá, nhưng trái lại sinh chứa nhiều vây cong. Bản tinh đeo lại nguyên nhân chính bị ngăn trở mà cảm thấy tiến thối thất theo, bởi vậy dễ dàng biến thành tang chí. Thích lãng phí cũng vì bản tinh đeo khuyết điểm. Thường thường vì bằng hữu hao phí hao tổn tiền tài, nhưng không thấy hồi báo. Cũng chủ hai độ hôn nhân, lấy hôn nhân muộn vi nên. Nữ mệnh càng nhưng.

 

Cung Tị Hợi vũ khúc hóa kị

Tị hợi hai cung [ vũ khúc phá quân ] đồng độ, vũ khúc hóa kị, tất cùng lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, đối cung thiên tướng, sẽ liêm trinh thất sát, lại sẽ [ tử vi tham lang ] mà tử vi hóa quyền.

Đây cơ bản tinh diệu tổ hợp, có quyết liệt cùng thất bại tính chất, càng chủ cùng người hội hợp tác hung chung khe hở mạt. Cung hợi người nếu vũ khúc can nhâm hóa kị, Kình Đà lại tất ở liền nhau hai cung, trở thành [ Kình Đà giáp kị ], tính chất so với cung tị càng kém. Ngoại trừ không nên cùng người hợp tác ngoại, càng chủ cả đời thụ nhiều kinh tế áp lực, phàm có cử động, giới hạn trong kinh tế không thể đạt tới lý tưởng. Thảng càng thấy hỏa, linh đồng độ, tức là hỏng mất, thường thường sắp thành lại bại, kiến Thiên Nguyệt, thiên hư, âm sát, tức là thể nhược bệnh hoạn. Phàm vũ khúc hóa kị, sở hội [ tử vi tham lang ] tới tử vi tất hóa quyền, cho nên kinh tế khó khăn thường thường từ muốn quyền lực khiến cho, tức có khuynh hướng làm lực bất tòng tâm việc, hoặc khuynh hướng lãng phí. Cung Tị Hợi vũ khúc hóa kị, nam mệnh bất lợi hôn nhân, chủ phối ngẫu lộng quyền.

 

Can nhâm vũ khúc hóa kị ở chư cung tới hiện tượng

Thân mệnh: tài vận không tốt, nơi chốn nếm mùi thất bại.

Huynh đệ: nhân tiền tài huynh đệ phản bội.

Vợ chồng: nhân tiền tài tình cảm vợ chồng chuyển biến xấu, không thoải mái.

Đứa con: đứa con có chết non, thể nhược nhiều bệnh.

Tiền tài: rủi ro, nhân tiền tài tranh cãi, chọc tức.

Tật ách: có tai nạn đổ máu, phòng vết đao.

Di chuyển: bên ngoài không như ý, dễ phạm tiểu nhân.

Nô bộc: hạ nhân oán chủ, chân ngoài dài hơn chân trong.

Quan lộc: trước bại về sau thành, sự nghiệp không như ý.

Điền trạch: bất động sản có biến bán.

Phúc đức: quan tâm phí công, tâm thần không yên, lao lực nhiều tai họa.

Cha mẹ: cùng cha mẹ vô duyên, thân thể nhiều tai họa.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button