Tử vi

Mệnh tương quan với 12 cung

Trích dẫn từ cuốn sách TỬ VI ẢO BÍ – HÀ LẠC DÃ PHU VIỆT VIÊM TỬ

Biểu Lý Tính Mệnh

Ta thường nói Tính Mệnh, vậy ảnh hưởng ở các địa vật là Tính và thụ bẩm ở thiên can trời phú là Mệnh nên lập Mệnh để biết thọ yểu. Mệnh là gốc của 12 cung số cần phải tốt đẹp. Ví như cây kia gốc rễ có to lớn bền chặt mới không sợ gió bão, và mới sinh được hoa thơm quả ngọt. Có thể cây kia to lớn xanh tốt, lại sinh hoa quả xấu, ví như Mệnh và Thân, nếu mạnh tốt Thân xấu là Mạnh cường Thân nhược thời cuộc đời tuy phú quý nhưng gặp nhiều vận hạn rủi ro. Mệnh xấu Thân tốt là Mệnh nhược Thân cường, thời cuộc đời tuy phú túc, có tiền tài nhưng ngu dốt, bệnh hoạn và hình khắc, ví như loại cây có hoa quả thơm ngọt nhưng gốc rễ bị hổng, sâu đục chắc không thể nào trường thọ được.

Bạn đang xem: Mệnh tương quan với 12 cung

Nên quan niệm Mệnh Thân là duyên nợ của mình từ bao kiếp trước, tỷ như thuyết nhân quả của nhà Phật, nên trong cuộc sống hiện thực, có bao người giỏi giang, học thức mà vẫn thất bại. Trái lại, thiếu chi người khả năng kém mà lại thành công, hiển đạt; thật là: si tủng ấm á gia hào phú, trí tuệ thông minh khước thụ bần; bởi ảnh hưởng phúc đức thiện á từ bao kiếp trước của mình, cộng với công tội của cha mẹ ông bà kết hợp lại mà thành cái may mắn, hoặc tai họa của đời mình, nên ta thường nghe nói: cha ăn mặn con khát nước.

Cung Mệnh có ảnh hưởng chung cuộc sống, nhưng mạnh mẽ nhất là thời gian nửa cuộc đời trước nên Tử vi đã phân định, tam thập niên quan mạnh, mà nửa cuộc đời sau xin xem ở Thân, tam thập niên hậu khán thân.

Thân tương quan Mệnh

Thân là kết quả chịu trực tiếp các đức tính, các công, nghiệp của Mệnh mà thành, nên Mệnh là nhân và thân là quả của Mệnh. Mệnh chi phối toàn cuộc đời, lại gồm thêm sự thọ yểu mà Thân chỉ có nửa đời sau, nên Mệnh quan trọng hơn Thân nhiều, không thể nói mạnh hảo bất như thân hảo được. Thân hảo tuy có làm nên nhưng nếu mạnh yểu vong thời cũng là bỏ đi vậy. Cũng như Thân hảo bất như Hạn hảo thời nên luận xét Hạn là thời vận, mà Mệnh Thân gốc rễ; đã được phú quý rồi, nếu Thân Mệnh xấu dù có gặp được hạn tốt nữa, cũng chỉ như cơn mưa mát mặt dễ chịu lúc ấy thôi, sau phải bại vong ngay, vì Mệnh Thân xấu thời sao giữ được phú quí lâu dài. Phải lấy Mệnh là chủ, luận với Thân cũng như Mệnh Thân với Phúc đức vậy.

Phúc Đức liên hệ Mệnh Thân

Ta thường nói cung Phúc Đức là tối trọng, Phúc Đức đẹp mới làm nên được, nếu Phúc Đức xấu là xấu.

Định luật này đúng với các môn học khác vì Phúc Đức và các cung khác không có tuyến định phân rõ ràng, riêng ở Tử vi thời Phúc Đức 1 cung, Mệnh 1 cung, Thân cư cung nào luận Thân ở cung ấy, đã có giới hạn rõ ràng, không thể áp dụng như các môn học khác được.

Mệnh Thân phải tốt mới làm nên được, nếu Mệnh Thân xấu thời không làm nên phú quý hiển đạt được.

Thân cung chỉ để hợp luận với các cung mà thôi, nếu Phúc Đức tốt thời tăng thêm, xấu sẽ bị chiết giảm.

Phúc cung để khán cả một đại gia tộc, tam tứ đại và tương lai các con cháu sau này manh nha ở các môi trường phúc, thiện, hung, trong cung Phúc Đức mà chịu liên hệ cũng như Mệnh Thân chịu chung ảnh hưởng của Phúc cung.

Nếu nói sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy là phúc đức hệ lụy từ bao kiếp trước cùng với phúc ấm tổ tiên là nhân của Mệnh thời do thiện ác đã kết hợp nên Mệnh xấu hay tốt rồi.

Nên Mệnh tốt là kết quả của phúc ấm tốt mà phúc bạc thời hẳn Mệnh sẽ xấu.

Mệnh Thân xấu là hiển nhiên phúc ấm lưu truyền xấu nên không thể hiển đạt được.

Mệnh Thân tốt là kết quả của phúc đức tốt kết hợp lại nên sẽ được thịnh vượng.

Biểu lý Phúc cung

Thí dụ: Con 1 nhà quyền quí, có họ hàng nhiều người làm nên danh phận, trí khôn ngu muội, tuy học hành không thành, ra đời không chức tước nhưng được nhờ của cải hi lu li của cha mẹ và họ hàng mà được ấm thân thời lá số sẽ hiện ra Cung Thân xấu mà Phúc cung tốt đẹp; trái lại một người con nhà nghèo, ra đời công thành danh toại, vì có cung Mệnh Thân tốt đẹp mới làm nên được nhưng cung Phúc đâu có đẹp hoàn toàn, Các cung Tử-đức, Huynh-đệ, Phụ-mẫu, Mệnh Thân thời nên hiệp ảnh hưởng cung Phúc lại mà luận xét. Nếu thấy phúc tốt thời vì như có sẵn duyên phứơc căn bản để tăng tiến thêm sự tốt đẹp, riêng Mệnh Thân nếu xấu thời chỉ y thực túc hỷ mà thôi, không thể quý hiển được.

Nếu đã hiểu tiên tích đức nhi hậu tầm long thời ăn ở lấy phúc đức làm trọng để sau này hậu duệ được nở ngành xanh ngọn, không nên tác hung, tác họa mà sau sẽ tuyệt đường vinh danh hiển tổ.

Truyền tinh liên hệ

Ở Tử-vi học thường nói sinh đồng niên, nguyệt, nhật tại sao lại bất đồng phú quý là vì 2 trẻ sinh đồng giờ tất độ số tinh đẩu như nhau nhưng phải phối hợp số cha mẹ của 2 trẻ lại để xem.

Đứa trẻ không làm nên, tuy các sao ở cung Mạnh của nó cũng giống như các sao ở cung Mệnh của đức kia, nhưng cung Mệnh hay Phúc của nó không có sự truyền tinh với cung Phúc Mệnh của cha mẹ nó.

Một gia tộc đã vượng phát mấy đời, khi đem các lá số ra đối chiếu cũng thường thấy các sao cư Phúc và Mệnh truyền tinh mãi cho nhau, khi thấy các sao ở Phúc và Mệnh không truyền tinh là dấu hiệu suy tàn đã tới.

Cũng một định luật, địa-lý gia tại sao hạ la-bàn khán mộ thạch xong lại biết nam nữ thứ trưởng hay con út ngành nào phát, ngành nào bại và thường phát cho toàn thể các tuổi được.

Ở Tử-vi, lá số nào không truyền tinh là bại, trừ khi thấy có Cát diệu hội triều đẹp hơn so với các số trong gia đình tất nhiên có sự vượt lên, hay đã được hưởng phúc mới kết phát vậy.

Tương quan Mệnh và Tài

Nên luôn luôn coi cung Mệnh là chủ, ví như người cha trong một gia đình, không thể suy nhược yếu hèn được. Cũng như một cái hồ nước, có cứng chắc giầy bền thời chứa quá nhiều thời hồ sẽ bị bể, và nứơc tràn ra làm dơ bẩn thêm.

Nên Mệnh cường Tài nhượt thường phát phúc.

Nếu Mệnh nhược Tài cường năng chiêu họa.

Vậy tiền tài đến tay chưa chắc là phúc, vì nếu không đủ tài ba mẫn cán sẽ ngược lại là hạn họa.

Phu-Thê cung

Cũng như vợ chồng so đôi tuổi, thời phu khắc thê nghi tài, nghi tử, nghi phú, nghi quý. Mà thê khắc phu thì nghi bại nghi vong.

Khi nghiên cứu Đẩu-số mới thấy sự huyền diệu, vợ chồng là duyên kiếp, Thiên-lý ngộ, nếu có sự hòa hợp bách niên giai lão, lá số tất nhiên có sự truyền tinh ở cung Phu-Thê.

Nô Bộc

Các sao ở cung Mệnh dù hung tính hay cát tính cũng phải tốt đẹp hơn các sao ở cung Nô Bộc thời minh mới mong điều khiển các gia nhân giúp việc, tuân hành kỷ luật để phù trì cho nên công nghiệp.

Nếu lấy các sao ở Mệnh yếu hơn cung Nô-Bộc tức là mình sẽ giúp việc kẻ khác là lý đó vậy.

Điền Trạch

Nếu các sao cư ở cung Điền-trạch là Khoa Quyền Lộc, Thai Tọa, Tả Hữu, là hiển nhiên mình sẽ là gia nhân cho nhà phú quý, nếu các sao cư ở cung Mệnh quá yếu.

Như vậy không nên luận cung Điền-trạch tốt lắm mà lầm lỡ, nếu thấy cung Mệnh yếu.

Phụ Mẫu

Ngay như Phụ-mẫu là bậc sinh thành thời các sao cũng nên yếu hơn cung Mệnh Thân, vì cung Mệnh Thân là chủ trong 12 cung, nếu xác sao cát diệu cư ở các cung khác thời còn đâu sao tốt cư ở cung Mệnh Thân được?

Vả chăng con hơn cha là nhà có phúc, cho nên Mệnh tốt hơn Phụ-mẫu là điều đáng mừng chớ không đáng trách, Cung Mệnh phải là chủ thứ đến Thân Quan Tài không được yếu hơn các cung khác, cũng như Nữ phải Mạnh Thân Phu là trọng, các cung khác là thứ chi.

Vậy Nam hay Nữ ngoài cung Mệnh Thân Phu Quan Tài phải đặt cung Tử -tức thành một vần để hiệp thêm với Phúc-đức mà xét.

Vì cuộc đời tuy có bôn ba lao lực nhưng vẵn niên con cái thành đạt tất nhiên sẽ được an hưởng lúc tuổi già.

Tật Ách cung

Hơn nữa, cung Tật -ách nên coi là cung Mệnh thứ hai như bóng với bóng hình, tạo hạnh phúc hay tai tật cho cả cuộc đời.

Tật – ách là căn cứ để xem đám tang lớn lao ra sao khi chết, nên có thể phụ luận, mà biết được sự phú quý có trường tồn không, nếu các sao tượng cho một cuộc ma chay lớn, cũng là dấu hiệu để biết được sự quý hiển tới lúc chầu tiên cảnh. Phải căn cứ vào ngũ – hành của tinh diệu cư Tật -ách mà luận xét bệnh tật cũng như tính tình thụ bẩm từ từ ngũ hành vậy.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mệnh tương quan với 12 cung

Trích dẫn từ cuốn sách TỬ VI ẢO BÍ – HÀ LẠC DÃ PHU VIỆT VIÊM TỬ

Biểu Lý Tính Mệnh

Ta thường nói Tính Mệnh, vậy ảnh hưởng ở các địa vật là Tính và thụ bẩm ở thiên can trời phú là Mệnh nên lập Mệnh để biết thọ yểu. Mệnh là gốc của 12 cung số cần phải tốt đẹp. Ví như cây kia gốc rễ có to lớn bền chặt mới không sợ gió bão, và mới sinh được hoa thơm quả ngọt. Có thể cây kia to lớn xanh tốt, lại sinh hoa quả xấu, ví như Mệnh và Thân, nếu mạnh tốt Thân xấu là Mạnh cường Thân nhược thời cuộc đời tuy phú quý nhưng gặp nhiều vận hạn rủi ro. Mệnh xấu Thân tốt là Mệnh nhược Thân cường, thời cuộc đời tuy phú túc, có tiền tài nhưng ngu dốt, bệnh hoạn và hình khắc, ví như loại cây có hoa quả thơm ngọt nhưng gốc rễ bị hổng, sâu đục chắc không thể nào trường thọ được.

Nên quan niệm Mệnh Thân là duyên nợ của mình từ bao kiếp trước, tỷ như thuyết nhân quả của nhà Phật, nên trong cuộc sống hiện thực, có bao người giỏi giang, học thức mà vẫn thất bại. Trái lại, thiếu chi người khả năng kém mà lại thành công, hiển đạt; thật là: si tủng ấm á gia hào phú, trí tuệ thông minh khước thụ bần; bởi ảnh hưởng phúc đức thiện á từ bao kiếp trước của mình, cộng với công tội của cha mẹ ông bà kết hợp lại mà thành cái may mắn, hoặc tai họa của đời mình, nên ta thường nghe nói: cha ăn mặn con khát nước.

Cung Mệnh có ảnh hưởng chung cuộc sống, nhưng mạnh mẽ nhất là thời gian nửa cuộc đời trước nên Tử vi đã phân định, tam thập niên quan mạnh, mà nửa cuộc đời sau xin xem ở Thân, tam thập niên hậu khán thân.

Thân tương quan Mệnh

Thân là kết quả chịu trực tiếp các đức tính, các công, nghiệp của Mệnh mà thành, nên Mệnh là nhân và thân là quả của Mệnh. Mệnh chi phối toàn cuộc đời, lại gồm thêm sự thọ yểu mà Thân chỉ có nửa đời sau, nên Mệnh quan trọng hơn Thân nhiều, không thể nói mạnh hảo bất như thân hảo được. Thân hảo tuy có làm nên nhưng nếu mạnh yểu vong thời cũng là bỏ đi vậy. Cũng như Thân hảo bất như Hạn hảo thời nên luận xét Hạn là thời vận, mà Mệnh Thân gốc rễ; đã được phú quý rồi, nếu Thân Mệnh xấu dù có gặp được hạn tốt nữa, cũng chỉ như cơn mưa mát mặt dễ chịu lúc ấy thôi, sau phải bại vong ngay, vì Mệnh Thân xấu thời sao giữ được phú quí lâu dài. Phải lấy Mệnh là chủ, luận với Thân cũng như Mệnh Thân với Phúc đức vậy.

Phúc Đức liên hệ Mệnh Thân

Ta thường nói cung Phúc Đức là tối trọng, Phúc Đức đẹp mới làm nên được, nếu Phúc Đức xấu là xấu.

Định luật này đúng với các môn học khác vì Phúc Đức và các cung khác không có tuyến định phân rõ ràng, riêng ở Tử vi thời Phúc Đức 1 cung, Mệnh 1 cung, Thân cư cung nào luận Thân ở cung ấy, đã có giới hạn rõ ràng, không thể áp dụng như các môn học khác được.

Mệnh Thân phải tốt mới làm nên được, nếu Mệnh Thân xấu thời không làm nên phú quý hiển đạt được.

Thân cung chỉ để hợp luận với các cung mà thôi, nếu Phúc Đức tốt thời tăng thêm, xấu sẽ bị chiết giảm.

Phúc cung để khán cả một đại gia tộc, tam tứ đại và tương lai các con cháu sau này manh nha ở các môi trường phúc, thiện, hung, trong cung Phúc Đức mà chịu liên hệ cũng như Mệnh Thân chịu chung ảnh hưởng của Phúc cung.

Nếu nói sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy là phúc đức hệ lụy từ bao kiếp trước cùng với phúc ấm tổ tiên là nhân của Mệnh thời do thiện ác đã kết hợp nên Mệnh xấu hay tốt rồi.

Nên Mệnh tốt là kết quả của phúc ấm tốt mà phúc bạc thời hẳn Mệnh sẽ xấu.

Mệnh Thân xấu là hiển nhiên phúc ấm lưu truyền xấu nên không thể hiển đạt được.

Mệnh Thân tốt là kết quả của phúc đức tốt kết hợp lại nên sẽ được thịnh vượng.

Biểu lý Phúc cung

Thí dụ: Con 1 nhà quyền quí, có họ hàng nhiều người làm nên danh phận, trí khôn ngu muội, tuy học hành không thành, ra đời không chức tước nhưng được nhờ của cải hi lu li của cha mẹ và họ hàng mà được ấm thân thời lá số sẽ hiện ra Cung Thân xấu mà Phúc cung tốt đẹp; trái lại một người con nhà nghèo, ra đời công thành danh toại, vì có cung Mệnh Thân tốt đẹp mới làm nên được nhưng cung Phúc đâu có đẹp hoàn toàn, Các cung Tử-đức, Huynh-đệ, Phụ-mẫu, Mệnh Thân thời nên hiệp ảnh hưởng cung Phúc lại mà luận xét. Nếu thấy phúc tốt thời vì như có sẵn duyên phứơc căn bản để tăng tiến thêm sự tốt đẹp, riêng Mệnh Thân nếu xấu thời chỉ y thực túc hỷ mà thôi, không thể quý hiển được.

Nếu đã hiểu tiên tích đức nhi hậu tầm long thời ăn ở lấy phúc đức làm trọng để sau này hậu duệ được nở ngành xanh ngọn, không nên tác hung, tác họa mà sau sẽ tuyệt đường vinh danh hiển tổ.

Truyền tinh liên hệ

Ở Tử-vi học thường nói sinh đồng niên, nguyệt, nhật tại sao lại bất đồng phú quý là vì 2 trẻ sinh đồng giờ tất độ số tinh đẩu như nhau nhưng phải phối hợp số cha mẹ của 2 trẻ lại để xem.

Đứa trẻ không làm nên, tuy các sao ở cung Mạnh của nó cũng giống như các sao ở cung Mệnh của đức kia, nhưng cung Mệnh hay Phúc của nó không có sự truyền tinh với cung Phúc Mệnh của cha mẹ nó.

Một gia tộc đã vượng phát mấy đời, khi đem các lá số ra đối chiếu cũng thường thấy các sao cư Phúc và Mệnh truyền tinh mãi cho nhau, khi thấy các sao ở Phúc và Mệnh không truyền tinh là dấu hiệu suy tàn đã tới.

Cũng một định luật, địa-lý gia tại sao hạ la-bàn khán mộ thạch xong lại biết nam nữ thứ trưởng hay con út ngành nào phát, ngành nào bại và thường phát cho toàn thể các tuổi được.

Ở Tử-vi, lá số nào không truyền tinh là bại, trừ khi thấy có Cát diệu hội triều đẹp hơn so với các số trong gia đình tất nhiên có sự vượt lên, hay đã được hưởng phúc mới kết phát vậy.

Tương quan Mệnh và Tài

Nên luôn luôn coi cung Mệnh là chủ, ví như người cha trong một gia đình, không thể suy nhược yếu hèn được. Cũng như một cái hồ nước, có cứng chắc giầy bền thời chứa quá nhiều thời hồ sẽ bị bể, và nứơc tràn ra làm dơ bẩn thêm.

Nên Mệnh cường Tài nhượt thường phát phúc.

Nếu Mệnh nhược Tài cường năng chiêu họa.

Vậy tiền tài đến tay chưa chắc là phúc, vì nếu không đủ tài ba mẫn cán sẽ ngược lại là hạn họa.

Phu-Thê cung

Cũng như vợ chồng so đôi tuổi, thời phu khắc thê nghi tài, nghi tử, nghi phú, nghi quý. Mà thê khắc phu thì nghi bại nghi vong.

Khi nghiên cứu Đẩu-số mới thấy sự huyền diệu, vợ chồng là duyên kiếp, Thiên-lý ngộ, nếu có sự hòa hợp bách niên giai lão, lá số tất nhiên có sự truyền tinh ở cung Phu-Thê.

Nô Bộc

Các sao ở cung Mệnh dù hung tính hay cát tính cũng phải tốt đẹp hơn các sao ở cung Nô Bộc thời minh mới mong điều khiển các gia nhân giúp việc, tuân hành kỷ luật để phù trì cho nên công nghiệp.

Nếu lấy các sao ở Mệnh yếu hơn cung Nô-Bộc tức là mình sẽ giúp việc kẻ khác là lý đó vậy.

Điền Trạch

Nếu các sao cư ở cung Điền-trạch là Khoa Quyền Lộc, Thai Tọa, Tả Hữu, là hiển nhiên mình sẽ là gia nhân cho nhà phú quý, nếu các sao cư ở cung Mệnh quá yếu.

Như vậy không nên luận cung Điền-trạch tốt lắm mà lầm lỡ, nếu thấy cung Mệnh yếu.

Phụ Mẫu

Ngay như Phụ-mẫu là bậc sinh thành thời các sao cũng nên yếu hơn cung Mệnh Thân, vì cung Mệnh Thân là chủ trong 12 cung, nếu xác sao cát diệu cư ở các cung khác thời còn đâu sao tốt cư ở cung Mệnh Thân được?

Vả chăng con hơn cha là nhà có phúc, cho nên Mệnh tốt hơn Phụ-mẫu là điều đáng mừng chớ không đáng trách, Cung Mệnh phải là chủ thứ đến Thân Quan Tài không được yếu hơn các cung khác, cũng như Nữ phải Mạnh Thân Phu là trọng, các cung khác là thứ chi.

Vậy Nam hay Nữ ngoài cung Mệnh Thân Phu Quan Tài phải đặt cung Tử -tức thành một vần để hiệp thêm với Phúc-đức mà xét.

Vì cuộc đời tuy có bôn ba lao lực nhưng vẵn niên con cái thành đạt tất nhiên sẽ được an hưởng lúc tuổi già.

Tật Ách cung

Hơn nữa, cung Tật -ách nên coi là cung Mệnh thứ hai như bóng với bóng hình, tạo hạnh phúc hay tai tật cho cả cuộc đời.

Tật – ách là căn cứ để xem đám tang lớn lao ra sao khi chết, nên có thể phụ luận, mà biết được sự phú quý có trường tồn không, nếu các sao tượng cho một cuộc ma chay lớn, cũng là dấu hiệu để biết được sự quý hiển tới lúc chầu tiên cảnh. Phải căn cứ vào ngũ – hành của tinh diệu cư Tật -ách mà luận xét bệnh tật cũng như tính tình thụ bẩm từ từ ngũ hành vậy.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button