Tử vi

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở tị hợi nhập mệnh cung

Cánh cửa cực lớn ở tị hợi nhập mệnh

Cánh cửa cực lớn

Bạn đang xem: Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở tị hợi nhập mệnh cung

Liêm trinh

Thiên tướng

Thiên lương

Thất sát

       Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Tham lang

 

Thiên đồng

 

      Thìn

      Dậu

Thái Âm

Vũ khúc

 

      Mão

      Tuất

Tử vi

Thiên phủ

Thiên cơ

Phá quân

Thái dương

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Tân quý sinh ra, tài Quan song mỹ.

Thủ mệnh, thân ở đây cung không đẹp. Mặc dù phú quý, không bền.

 

Thái dương

Phá quân

Thiên cơ

Tử vi

Thiên phủ

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Vũ khúc

 

Rất

 

      Thìn

      Dậu

Thiên đồng

Tham lang

 

      Mão

      Tuất

Thất sát

Thiên lương

Liêm trinh

Thiên tướng

Cánh cửa cực lớn

      Dần

      Xấu

      Tử

       Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Tân quý sinh ra, tài Quan song mỹ.

Mặc dù phú quý, không bền.

 

Trọng điểm –

1.

Theo như thái dương cát hung, quyết định cả đời tốt xấu.

2.

Hoài nghi đặt nặng tâm vào, do dự, quan hệ nhân mạch thủy chết già ác, không thể tự nghĩ ra nghiệp.

 

Cung mệnh –

1.

Phạm vi mặt tính đa nghi, làm việc chần chờ, không quả quyết.

2.

Vỗ tay thị phi, vu người chủ động ám muội. Nghi là nhiều phi, tiến thối khó mở, lừa gạt thiên địa. Này tính tắc mặt là bối phi, lục thân khó hoà hợp, giao người sơ chết già ác, cả đời lắm lời lưỡi thị phi.

3.

Cánh cửa cực lớn miếu vượng, mặc dù phú quý không bền.

4.

Cánh cửa cực lớn sợ sát, vui mừng quyền lộc, càng thích thái dương ở tị. Nam nữ mệnh cùng. Phùng cánh cửa cực lớn hóa kị, khả dấn thân vào dùng tài hùng biện phát tài ngành sản xuất để cầu hóa giải.

5.

( tị )/

          1.

Di chuyển vị trí không thể phùng hóa kị, nếu không xuất ngoại nhiều tai họa, lao lực, vô quý trợ. Cả đời nhiều thị phi, lại dễ bị oan uổng. Nhấp nhô thất vọng, không tiền bạc quan niệm.

          2.

Lấy việc bảo thủ nhân ứng với, vẫn có thể có tiểu phú quý. Nếu không, thành công có bại. Người sinh năm giáp, không…nhất nên, lao lực hối hả, động tắc phạm lỗi.

          3.

Tam hợp khoa quyền lộc, cũng phúc không bền.

          4.

Bất lợi phụ ngôi sao, hoặc còn nhỏ cho làm con thừa tự tự ra, nếu không bị tổn thương phụ, còn nhỏ tai họa bệnh nặng nhiều, nên học chuyên môn kỹ năng, cũng chủ lao lực.

          5.

Phùng lộc tồn, phúc lộc dầy trọng, nhưng tính tình kiệm người hầu cẩn thận.

          6.

Phùng hóa quyền, hóa lộc, tắc quyết đoán thật lớn, hòa hợp gây dựng sự nghiệp. Chủ quý.

          7.

Bính sinh ra, có học thức hoặc kiến thức chuyên nghiệp.

          8.

Nữ mệnh gặp mặt không nhận người.

6.

( hợi )/

          1.

Phùng cát hóa, sự nghiệp thành công, nhân nhân mà thành tựu. Ăn lộc lừng danh. Thành tựu tương đối kiên định.

          2.

Nhật nguyệt tịnh minh góc tốt, sức quan sát mạnh, trung hậu thanh tú, có chuyên kỹ, hòa hợp tài ăn nói cấp luận, tinh thần trọng nghĩa, vô sự hối hả, học nhiều ít tinh, nên pháp luật, máy móc, y học, tạp nghệ, đại chúng gương tốt, bang hội đứng đầu. .

          3.

Hóa quyền, hóa lộc, chủ ký phú thả quý, danh chấn tha hương, nhưng gió phong mang quá lộ, chí cao ngạo, bị thái độ làm người thủ trích. ( tam phương tứ chính vô Kình Đà hỏa linh vi đủ tư cách )

          4.

Nam nữ giai nhân hôn nhân mà phú quý. ( nữ mệnh vợ chồng vị trí tới tiền tài vị trí vượng )

7.

Cánh cửa cực lớn bản chủ vất vả, duy có vất vả cần cù phấn đấu, mới có thể có thành.

8.

Tam phương lục cát đến sẽ ( tân quý sinh ra ), vu đại chúng truyền bá hoặc ngu nhạc giới có thể xuất đầu. Lại gặp đào thìn, nhưng vì nổi danh tới nghệ nhân.

9.

Vô cát thủ mệnh, phúc không được đầy đủ. Tuy là phú quý cũng không bền.

10. Kị sát uy hiếp, nhiều thị phi dễ có tai họa bất ngờ, phòng cảm tình nhân tố tự ải. Lấy việc khuyết thiếu kiên nhẫn, ý chí bạc nhược.

11. Nên làm hình giáo, dùng tài hùng biện phát tài chuyến đi nghiệp, góc có thể THUẬN giàu có.

12. Nam mệnh đúng cảm tình thích ứng trong mọi tình cảnh. Nữ mệnh không cố kỵ sát chấp nhất, phùng sát nhập sẽ bị loạn.

13. Nữ mệnh nhiều hôn nhân khúc chiết, nên linh tu.

14. Nữ mệnh phùng ngôi sao may mắn, sự nghiệp có thể có biểu hiện. Vô cát, bị có cảm tình làm phức tạp. ( thiên lương ở phúc đức )

15. Quan hệ nhân mạch trước tốt về sau phá hư, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

16. Cánh cửa cực lớn cô độc cố thủ một mình thất, làm việc tiến thối.

17. Cánh cửa cực lớn + xương khúc, hóa khoa, nên văn giáo, đại chúng truyền bá.

18. Cánh cửa cực lớn + tả hữu, quan hệ xã hội, tư pháp.

19. Cánh cửa cực lớn + Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, thị phi võ mồm nhiều.

20. Cánh cửa cực lớn có tứ hóa, nên dùng tài hùng biện phát tài chuyến đi nghiệp, lấy giảm cánh cửa cực lớn tới thị phi.

21. Cánh cửa cực lớn hóa kị + hỏa linh, hướng nội nhát gan, thân thể không tốt.

22. Cánh cửa cực lớn + đà la, nam nữ tính nhiều cầu, dễ có bất chính cảm giác tình hoặc không chuyên. Tam hợp lại gặp sát tất có tai nạn tổn thương. Thân khác thường nốt ruồi.

23. Cánh cửa cực lớn + hỏa linh, phòng tự ải. Chết vào ngoại đạo.

24. Cánh cửa cực lớn + hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm hồi hung.

25. Cánh cửa cực lớn + không kiếp, phòng còn nhỏ hồi vứt bỏ, thiếu niên nhấp nhô vất vả. Dễ vậy tôn giáo tiếp cận, chắc có loại thứ ba tiếp xúc. Suy nghĩ thiên mã hành không.

26. Phùng sát mà vô lộc tồn, quyền lộc, dễ bị hung hiểm, làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có.

27. Tam hợp sát thấu, dễ bị hỏa nạn.

 

Cung thân –

1.

Di chuyển ( thái dương ), tam hợp thiên hình, nên tư pháp giới phát triển.

2.

Di chuyển ( thái dương ở hợi ), thái độ làm người trước cần về sau lười.

3.

Cánh cửa cực lớn, thiên lương phân thủ mệnh thân, “Đồi phong bại tục “, gặp Kình Đà càng xác thực.

4.

Cánh cửa cực lớn, Thái Âm phân thủ mệnh thân, “Tư tâm vì bản thân” .

 

Huynh đệ –

1.

Cảm tình bình thường. Phùng cát, nhân số nhiều, nhân duyên tốt, trợ lực trọng đại.

2.

Phùng sát, cô độc hình khắc bất hòa.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu tuấn mỹ viên phương mặt, đa tài nghệ, hòa hợp làm sạch.

2.

Nam mệnh được hiền thê. Nữ mệnh nhiều cảm tình làm phức tạp.

3.

Nam nên ít xứng, nữ nhân nên dài xứng.

4.

Nữ mệnh thê cung vui mừng gặp khoa quyền lộc, tắc nội năng dụ dỗ trượng phu, ngoại thiện giao tế xã giao. Riêng chỉ không mừng hóa kị, chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

5.

Mệnh ở tị, nữ nhân bị gặp mặt không nhận người, cần tự lực cánh sinh.

6.

Mệnh ở hợi, nam nữ giai nhân hôn nhân mà phú quý.

7.

Phùng xương khúc, lộc tồn, Khôi Việt, nhân hôn nhân phú quý. Bảng vàng đề tên tới quang vinh.

8.

Phùng sát, nên phòng xử trí theo cảm tính mà có sinh ly. Nhiều hoa đào. Tứ chi tàn tật.

9.

Đều nghe theo Kình Đà hỏa linh, thiên hình, đại hao, không kiếp, hóa kị, chủ sanh ly bệnh tai họa.

10. Hôn phối thiên phủ, thiên tướng, thiên lương, xương khúc.

 

Đứa con –

1.

Tử duyến ít, vô sát, đứa con thành công. Trễ được vi nên. Vô cát gửi thông điệp, chủ cô độc.

2.

Phùng cát, nhân số nhiều, trí tuệ thành công.

3.

Đều nghe theo khoa quyền lộc, chủ mạnh phụ thắng tổ. Nhưng trễ được vi nên.

4.

Phùng sát, bị không có con nối dõi hoặc dễ có tổn thương chiết, mặt mày hốc hác. Nên nhà kề sống chết hoặc trễ được.

 

Tiền tài –

1.

Thiên cơ lạc hãm, tài nguyên phập phồng không chừng, vất vả thu nhập tiền tài. Nên liệu cơm gắp mắm.

2.

Phùng cát, ở bên trong lúc tuổi già về sau tích tài làm giàu. Nhưng không nên làm tiền tài mượn tiền tới nghiệp vụ.

3.

Thiên lương đến sẽ, cầu tài chi tâm liệt, cho nên trên thương trường hòa hợp cơ mưu diệu kế.

4.

Lục sát, đại hao đều nghe theo, cả đời mặc dù cơ duyên nhiều, vẫn nhiều tụ tán.

5.

Thiên cơ lạc hãm, Quan bổng lộc và chức quyền thiên đồng không tích cực, cho nên không tiền bạc quan niệm.

6.

Tam hợp cánh cửa cực lớn, càng cần phí công phá lưỡi, nhiều cạnh tranh, nhiều ám đấu.

7.

Phùng sát, bại nhiều Thành thiếu.

 

Tật ách –

1.

Phá quân vu tật ách, bạng châu uông thắng nhanh.

2.

Bệnh ngoài da, mẫn cảm. Nhiều bệnh kín, thận hư. Phổi nhược đinh nhọt nùng huyết.

3.

Còn nhỏ loét lại, nùng huyết, thắng vàng.

4.

Sát tụ, tay chân tàn tật, can tật, bí nước tiểu hệ thống, tràng ruột bệnh, trĩ sang, đột phát tính hoặc lưu hành tính nhanh.

5.

Vui mừng gặp hóa lộc, lộc tồn, gặp bệnh tai họa nhiều khả gặp dữ hóa lành. Nhưng gặp kị sát đều nghe theo, vẫn có gây ung thư tới có thể.

6.

Phá quân hóa lộc, trang điểm dung nhan giải phẫu. Đại nạn, năm xưa phùng song lộc, nếu gặp sao hóa kỵ hướng, có chuyện ngoài ý muốn.

7.

Phá quân hóa quyền, phùng kình dương, thiên hình, khai đao giải phẫu.

8.

Nam mệnh phòng bệnh lây qua đường sinh dục, nữ mệnh phòng bệnh phụ nữ, ung thư vú.

9.

Phá quân + hỏa linh, bệnh ngoài da, đốt bị phỏng.

10. Phá quân + hỏa linh, âm hư lỗ lã gây ra tật ở mắt, thấy vật không rõ, sợ ánh sáng.

11. Phá quân + xương khúc hóa kị, tuyến chất bệnh.

12. Phùng xương khúc sát tinh, quanh năm nằm trên giường.

13. Phá quân + thiên mã, bệnh đậu mùa chẩn đậu, bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường sinh dục. Tái kiến Hư Hao, thiên hình, nam chủ dương liệt, nữ chính đau bụng kinh.

14. Phá quân + dương, phổi nhược hệ hô hấp nhanh. Giải phẫu.

15. Phá quân + dương, hỏa, mỗi ngày hình, đại hao, nội tạng nhiễm trùng, bệnh bạch cầu.

16. Phá quân + đà, nha tật.

17. Phá quân + văn khúc hóa kị, trái tim ma túy.

18. Phùng đào thìn sát tinh nhập phòng ngành sinh thực thống nhanh.

 

Di chuyển –

1.

Thái dương ở hợi, không thể chậm đợi trong nhà, bên ngoài bận rộn, trong vội vàng có cát. Phùng kị sát, cả đời đa trọng ngoài ý muốn.

2.

Thái dương ở tị, xuất ngoại phát triển, nên quý trợ. Phùng sát, phòng làm mà vô lấy được.

3.

Thái dương ở di chuyển, lợi cho phát quý phát danh, không lắm lợi cho cầu tài. Cho dù gặp lộc, cũng không nhất định có thể tụ tài.

4.

Hóa kị xuất môn bất lợi, bệnh tai họa hoặc hối hả. Cũng chủ tốn nước miếng.

5.

Phùng lục sát. Xuất ngoại nhiều thị phi, bất an có phá hao tổn.

 

Tôi tớ –

1.

Có chút trợ lực, cát sẽ, trợ lực lớn.

2.

Phùng sát, nhân cả người cả của bị trộm hoặc phá sản.

3.

Vũ khúc hóa lộc, chủ tâm thần bất an, là bạn nhân hạ thuộc hao tổn tinh thần.

4.

Vũ khúc hóa kị, chủ hồi cấp dưới ngầm chiếm, hoặc là cấp dưới sai lầm lầm mà thu nhận tổn thất.

5.

Vũ khúc + văn khúc hóa kị, dễ bị lừa.

6.

Nhâm sinh ra, dễ có quan phi.

7.

Ất sinh ra, hạ nhân bất trung. ( thìn )

8.

Vui mừng mệnh ở sửu nhân, cùng dần, hợi nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Nên nhân viên và giáo viên vi tốt, cát lâm khả triển hùng mới.

2.

Phùng kị sát, lấy dùng tài hùng biện phát tài chuyến đi nghiệp vi tốt.

3.

Thiên đồng không được địa, làm việc khiếm tích cực, vô lực phát huy.

4.

Thiên đồng + xương khúc, văn nghệ giới.

5.

Thiên đồng + dương, thiên hình, trên sự nghiệp nhiều tụng sự tranh cãi.

6.

Thiên đồng + hỏa linh, xử sự nhiều nghịch cảnh. Lấy làm thuê vi nên, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

7.

Thiên đồng + không kiếp, khả từ nghệ thuật hoặc ảo tưởng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

8.

Thiên đồng + tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, Lộc Mã, nên du lịch, trang hoàng, mỹ dung, nhà trẻ, hình giáo, thuế vụ.

9.

Thiên đồng + đào thìn, mỹ thuật tạo hình, âm nhạc. Phùng thiên mã, du lịch, nghề giải trí.

 

Điền trạch –

1.

Thất sát, là tự nhiên đưa sản nghiệp chi năng lực. Có thiên tài vận, có đột nhiên tới tới khoản mua bất động sản.

2.

Phùng sát, hoạch phát hoạch phá.

3.

Vô không kiếp, hơi có tổ tiên ban cho.

4.

Ở nhà nên gần miếu thờ.

 

Phúc đức –

1.

Trọng đời sống tinh thần. Cát sẽ Phúc Thọ song quyền.

2.

Thiên lương + tả hữu Khôi Việt, phúc lộc dầy trọng.

3.

Thiên lương + thiên vu, tư tưởng siêu thoát.

4.

Thiên lương + mui xe, có tôn giáo tín ngưỡng, đa triết nghĩ.

5.

Thiên lương + không kiếp, tư tưởng đặc thù, không đổi vi người bình thường lý giải.

6.

Thiên lương + đốm lửa, bị nóng nảy bất an.

7.

Thiên lương + linh tinh, tư tưởng nhiều u ám mặt. Giả nhân giả nghĩa.

8.

Thiên lương + kình dương, phùng cát sẽ, tắc trái lại vì kia người tốt học thận nghĩ. Vô cát sẽ, thủy chủ bị tuyển thị phi võ mồm.

9.

Thiên lương + đà la, bị tự tìm phiền não.

10. Thiên lương + Kình Đà, nhiều vội nhiều thị phi. Hội Thái Dương, xen vào việc của người khác.

11. Phùng kị sát, phòng ngoài ý muốn.

 

Cha mẹ –

1.

Vô sát, cha mẹ đa số nhân viên công vụ. Khi còn bé khỏe mạnh hoặc bài vở và bài tập lệnh phụ mẫu quan tâm. Cát phù, được ơn cha mẹ huệ.

2.

Phùng kị sát, nên rời xa sùng bái. Cùng cha mẹ một trong duyến gầy.

3.

Mệnh ở tị, liêm tướng + đào thìn + sát, ở hai hạn phía trước, dễ có chia lìa.

4.

Mệnh ở hợi, liêm tướng không cố kỵ sát, có cha mẹ ban cho.

 

Hành hạn –

1. Hạn hành bản mệnh, hóa kị nhập mệnh thiên, nhiều tai nạn.

2. Hạn hành huynh đệ, tự hóa lộc ( tham lang ), bị lầm đường lạc lối.

3. Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập tôi tớ ( lớn thiên ), lầm đường lạc lối.

4. Hạn của nợ điền, sự nghiệp chuyển biến tốt đẹp.

5. Hạn đi tài, Quan, vô lòng tiến thủ, kinh tế không ổn định. Phùng đào thìn, sa đọa phóng đãng.

6. Hạn đi tôi tớ, tật ách, mới có thể yên ổn.

7. Hạn đi tật ách, phá quân phùng kị sát, năm năm trước vẫn nhiều biến động.

 

Bổ sung –

1.

Cánh cửa cực lớn cung hợi, ngày ở tị, ăn lộc lừng danh. Thái dương được đất nhiều thủ trưởng quý nhân, nhân nhân mà quý.

2.

Cánh cửa cực lớn ở tứ mã ngồi mệnh, nhiều bôn ba hắn quê hương, xuất ngoại mưu sinh.

3.

Cánh cửa cực lớn thân mệnh phùng tới vi kị, đối cung hỏa linh bạch hổ làm bạn, vô đế lộc, quyết xứng thiên nhai. Sát thấu gặp lại tam hợp, ắt gặp thuỷ ách tới hại.

4.

Quá chữ chìm khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh ( nhân hôn mà quý, vu mệnh tài phu cùng ). Phùng hóa quyền, tắc thê quản nhiều. Nữ mệnh Thái Âm nhập vợ chồng vị trí tắc không lành.

5.

Hành vận cánh cửa cực lớn, phùng lộc tồn, quyền lộc, chủ phát triển sự nghiệp, mọi việc thị hung thật cát, được cả danh và lợi. Gặp hóa kị hoặc gửi thông điệp Tứ Sát, chủ quan phi lao ngục tai ương, hình khắc hoặc hỏa nạn binh tai thâu thưởng tới tai bay vạ gió.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở tị hợi nhập mệnh cung

Cánh cửa cực lớn ở tị hợi nhập mệnh

Cánh cửa cực lớn

Liêm trinh

Thiên tướng

Thiên lương

Thất sát

       Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Tham lang

 

Thiên đồng

 

      Thìn

      Dậu

Thái Âm

Vũ khúc

 

      Mão

      Tuất

Tử vi

Thiên phủ

Thiên cơ

Phá quân

Thái dương

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Tân quý sinh ra, tài Quan song mỹ.

Thủ mệnh, thân ở đây cung không đẹp. Mặc dù phú quý, không bền.

 

Thái dương

Phá quân

Thiên cơ

Tử vi

Thiên phủ

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Vũ khúc

 

Rất

 

      Thìn

      Dậu

Thiên đồng

Tham lang

 

      Mão

      Tuất

Thất sát

Thiên lương

Liêm trinh

Thiên tướng

Cánh cửa cực lớn

      Dần

      Xấu

      Tử

       Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Tân quý sinh ra, tài Quan song mỹ.

Mặc dù phú quý, không bền.

 

Trọng điểm –

1.

Theo như thái dương cát hung, quyết định cả đời tốt xấu.

2.

Hoài nghi đặt nặng tâm vào, do dự, quan hệ nhân mạch thủy chết già ác, không thể tự nghĩ ra nghiệp.

 

Cung mệnh –

1.

Phạm vi mặt tính đa nghi, làm việc chần chờ, không quả quyết.

2.

Vỗ tay thị phi, vu người chủ động ám muội. Nghi là nhiều phi, tiến thối khó mở, lừa gạt thiên địa. Này tính tắc mặt là bối phi, lục thân khó hoà hợp, giao người sơ chết già ác, cả đời lắm lời lưỡi thị phi.

3.

Cánh cửa cực lớn miếu vượng, mặc dù phú quý không bền.

4.

Cánh cửa cực lớn sợ sát, vui mừng quyền lộc, càng thích thái dương ở tị. Nam nữ mệnh cùng. Phùng cánh cửa cực lớn hóa kị, khả dấn thân vào dùng tài hùng biện phát tài ngành sản xuất để cầu hóa giải.

5.

( tị )/

          1.

Di chuyển vị trí không thể phùng hóa kị, nếu không xuất ngoại nhiều tai họa, lao lực, vô quý trợ. Cả đời nhiều thị phi, lại dễ bị oan uổng. Nhấp nhô thất vọng, không tiền bạc quan niệm.

          2.

Lấy việc bảo thủ nhân ứng với, vẫn có thể có tiểu phú quý. Nếu không, thành công có bại. Người sinh năm giáp, không…nhất nên, lao lực hối hả, động tắc phạm lỗi.

          3.

Tam hợp khoa quyền lộc, cũng phúc không bền.

          4.

Bất lợi phụ ngôi sao, hoặc còn nhỏ cho làm con thừa tự tự ra, nếu không bị tổn thương phụ, còn nhỏ tai họa bệnh nặng nhiều, nên học chuyên môn kỹ năng, cũng chủ lao lực.

          5.

Phùng lộc tồn, phúc lộc dầy trọng, nhưng tính tình kiệm người hầu cẩn thận.

          6.

Phùng hóa quyền, hóa lộc, tắc quyết đoán thật lớn, hòa hợp gây dựng sự nghiệp. Chủ quý.

          7.

Bính sinh ra, có học thức hoặc kiến thức chuyên nghiệp.

          8.

Nữ mệnh gặp mặt không nhận người.

6.

( hợi )/

          1.

Phùng cát hóa, sự nghiệp thành công, nhân nhân mà thành tựu. Ăn lộc lừng danh. Thành tựu tương đối kiên định.

          2.

Nhật nguyệt tịnh minh góc tốt, sức quan sát mạnh, trung hậu thanh tú, có chuyên kỹ, hòa hợp tài ăn nói cấp luận, tinh thần trọng nghĩa, vô sự hối hả, học nhiều ít tinh, nên pháp luật, máy móc, y học, tạp nghệ, đại chúng gương tốt, bang hội đứng đầu. .

          3.

Hóa quyền, hóa lộc, chủ ký phú thả quý, danh chấn tha hương, nhưng gió phong mang quá lộ, chí cao ngạo, bị thái độ làm người thủ trích. ( tam phương tứ chính vô Kình Đà hỏa linh vi đủ tư cách )

          4.

Nam nữ giai nhân hôn nhân mà phú quý. ( nữ mệnh vợ chồng vị trí tới tiền tài vị trí vượng )

7.

Cánh cửa cực lớn bản chủ vất vả, duy có vất vả cần cù phấn đấu, mới có thể có thành.

8.

Tam phương lục cát đến sẽ ( tân quý sinh ra ), vu đại chúng truyền bá hoặc ngu nhạc giới có thể xuất đầu. Lại gặp đào thìn, nhưng vì nổi danh tới nghệ nhân.

9.

Vô cát thủ mệnh, phúc không được đầy đủ. Tuy là phú quý cũng không bền.

10. Kị sát uy hiếp, nhiều thị phi dễ có tai họa bất ngờ, phòng cảm tình nhân tố tự ải. Lấy việc khuyết thiếu kiên nhẫn, ý chí bạc nhược.

11. Nên làm hình giáo, dùng tài hùng biện phát tài chuyến đi nghiệp, góc có thể THUẬN giàu có.

12. Nam mệnh đúng cảm tình thích ứng trong mọi tình cảnh. Nữ mệnh không cố kỵ sát chấp nhất, phùng sát nhập sẽ bị loạn.

13. Nữ mệnh nhiều hôn nhân khúc chiết, nên linh tu.

14. Nữ mệnh phùng ngôi sao may mắn, sự nghiệp có thể có biểu hiện. Vô cát, bị có cảm tình làm phức tạp. ( thiên lương ở phúc đức )

15. Quan hệ nhân mạch trước tốt về sau phá hư, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

16. Cánh cửa cực lớn cô độc cố thủ một mình thất, làm việc tiến thối.

17. Cánh cửa cực lớn + xương khúc, hóa khoa, nên văn giáo, đại chúng truyền bá.

18. Cánh cửa cực lớn + tả hữu, quan hệ xã hội, tư pháp.

19. Cánh cửa cực lớn + Kình Đà, hỏa linh, không kiếp, thị phi võ mồm nhiều.

20. Cánh cửa cực lớn có tứ hóa, nên dùng tài hùng biện phát tài chuyến đi nghiệp, lấy giảm cánh cửa cực lớn tới thị phi.

21. Cánh cửa cực lớn hóa kị + hỏa linh, hướng nội nhát gan, thân thể không tốt.

22. Cánh cửa cực lớn + đà la, nam nữ tính nhiều cầu, dễ có bất chính cảm giác tình hoặc không chuyên. Tam hợp lại gặp sát tất có tai nạn tổn thương. Thân khác thường nốt ruồi.

23. Cánh cửa cực lớn + hỏa linh, phòng tự ải. Chết vào ngoại đạo.

24. Cánh cửa cực lớn + hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm hồi hung.

25. Cánh cửa cực lớn + không kiếp, phòng còn nhỏ hồi vứt bỏ, thiếu niên nhấp nhô vất vả. Dễ vậy tôn giáo tiếp cận, chắc có loại thứ ba tiếp xúc. Suy nghĩ thiên mã hành không.

26. Phùng sát mà vô lộc tồn, quyền lộc, dễ bị hung hiểm, làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có.

27. Tam hợp sát thấu, dễ bị hỏa nạn.

 

Cung thân –

1.

Di chuyển ( thái dương ), tam hợp thiên hình, nên tư pháp giới phát triển.

2.

Di chuyển ( thái dương ở hợi ), thái độ làm người trước cần về sau lười.

3.

Cánh cửa cực lớn, thiên lương phân thủ mệnh thân, “Đồi phong bại tục “, gặp Kình Đà càng xác thực.

4.

Cánh cửa cực lớn, Thái Âm phân thủ mệnh thân, “Tư tâm vì bản thân” .

 

Huynh đệ –

1.

Cảm tình bình thường. Phùng cát, nhân số nhiều, nhân duyên tốt, trợ lực trọng đại.

2.

Phùng sát, cô độc hình khắc bất hòa.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu tuấn mỹ viên phương mặt, đa tài nghệ, hòa hợp làm sạch.

2.

Nam mệnh được hiền thê. Nữ mệnh nhiều cảm tình làm phức tạp.

3.

Nam nên ít xứng, nữ nhân nên dài xứng.

4.

Nữ mệnh thê cung vui mừng gặp khoa quyền lộc, tắc nội năng dụ dỗ trượng phu, ngoại thiện giao tế xã giao. Riêng chỉ không mừng hóa kị, chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

5.

Mệnh ở tị, nữ nhân bị gặp mặt không nhận người, cần tự lực cánh sinh.

6.

Mệnh ở hợi, nam nữ giai nhân hôn nhân mà phú quý.

7.

Phùng xương khúc, lộc tồn, Khôi Việt, nhân hôn nhân phú quý. Bảng vàng đề tên tới quang vinh.

8.

Phùng sát, nên phòng xử trí theo cảm tính mà có sinh ly. Nhiều hoa đào. Tứ chi tàn tật.

9.

Đều nghe theo Kình Đà hỏa linh, thiên hình, đại hao, không kiếp, hóa kị, chủ sanh ly bệnh tai họa.

10. Hôn phối thiên phủ, thiên tướng, thiên lương, xương khúc.

 

Đứa con –

1.

Tử duyến ít, vô sát, đứa con thành công. Trễ được vi nên. Vô cát gửi thông điệp, chủ cô độc.

2.

Phùng cát, nhân số nhiều, trí tuệ thành công.

3.

Đều nghe theo khoa quyền lộc, chủ mạnh phụ thắng tổ. Nhưng trễ được vi nên.

4.

Phùng sát, bị không có con nối dõi hoặc dễ có tổn thương chiết, mặt mày hốc hác. Nên nhà kề sống chết hoặc trễ được.

 

Tiền tài –

1.

Thiên cơ lạc hãm, tài nguyên phập phồng không chừng, vất vả thu nhập tiền tài. Nên liệu cơm gắp mắm.

2.

Phùng cát, ở bên trong lúc tuổi già về sau tích tài làm giàu. Nhưng không nên làm tiền tài mượn tiền tới nghiệp vụ.

3.

Thiên lương đến sẽ, cầu tài chi tâm liệt, cho nên trên thương trường hòa hợp cơ mưu diệu kế.

4.

Lục sát, đại hao đều nghe theo, cả đời mặc dù cơ duyên nhiều, vẫn nhiều tụ tán.

5.

Thiên cơ lạc hãm, Quan bổng lộc và chức quyền thiên đồng không tích cực, cho nên không tiền bạc quan niệm.

6.

Tam hợp cánh cửa cực lớn, càng cần phí công phá lưỡi, nhiều cạnh tranh, nhiều ám đấu.

7.

Phùng sát, bại nhiều Thành thiếu.

 

Tật ách –

1.

Phá quân vu tật ách, bạng châu uông thắng nhanh.

2.

Bệnh ngoài da, mẫn cảm. Nhiều bệnh kín, thận hư. Phổi nhược đinh nhọt nùng huyết.

3.

Còn nhỏ loét lại, nùng huyết, thắng vàng.

4.

Sát tụ, tay chân tàn tật, can tật, bí nước tiểu hệ thống, tràng ruột bệnh, trĩ sang, đột phát tính hoặc lưu hành tính nhanh.

5.

Vui mừng gặp hóa lộc, lộc tồn, gặp bệnh tai họa nhiều khả gặp dữ hóa lành. Nhưng gặp kị sát đều nghe theo, vẫn có gây ung thư tới có thể.

6.

Phá quân hóa lộc, trang điểm dung nhan giải phẫu. Đại nạn, năm xưa phùng song lộc, nếu gặp sao hóa kỵ hướng, có chuyện ngoài ý muốn.

7.

Phá quân hóa quyền, phùng kình dương, thiên hình, khai đao giải phẫu.

8.

Nam mệnh phòng bệnh lây qua đường sinh dục, nữ mệnh phòng bệnh phụ nữ, ung thư vú.

9.

Phá quân + hỏa linh, bệnh ngoài da, đốt bị phỏng.

10. Phá quân + hỏa linh, âm hư lỗ lã gây ra tật ở mắt, thấy vật không rõ, sợ ánh sáng.

11. Phá quân + xương khúc hóa kị, tuyến chất bệnh.

12. Phùng xương khúc sát tinh, quanh năm nằm trên giường.

13. Phá quân + thiên mã, bệnh đậu mùa chẩn đậu, bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường sinh dục. Tái kiến Hư Hao, thiên hình, nam chủ dương liệt, nữ chính đau bụng kinh.

14. Phá quân + dương, phổi nhược hệ hô hấp nhanh. Giải phẫu.

15. Phá quân + dương, hỏa, mỗi ngày hình, đại hao, nội tạng nhiễm trùng, bệnh bạch cầu.

16. Phá quân + đà, nha tật.

17. Phá quân + văn khúc hóa kị, trái tim ma túy.

18. Phùng đào thìn sát tinh nhập phòng ngành sinh thực thống nhanh.

 

Di chuyển –

1.

Thái dương ở hợi, không thể chậm đợi trong nhà, bên ngoài bận rộn, trong vội vàng có cát. Phùng kị sát, cả đời đa trọng ngoài ý muốn.

2.

Thái dương ở tị, xuất ngoại phát triển, nên quý trợ. Phùng sát, phòng làm mà vô lấy được.

3.

Thái dương ở di chuyển, lợi cho phát quý phát danh, không lắm lợi cho cầu tài. Cho dù gặp lộc, cũng không nhất định có thể tụ tài.

4.

Hóa kị xuất môn bất lợi, bệnh tai họa hoặc hối hả. Cũng chủ tốn nước miếng.

5.

Phùng lục sát. Xuất ngoại nhiều thị phi, bất an có phá hao tổn.

 

Tôi tớ –

1.

Có chút trợ lực, cát sẽ, trợ lực lớn.

2.

Phùng sát, nhân cả người cả của bị trộm hoặc phá sản.

3.

Vũ khúc hóa lộc, chủ tâm thần bất an, là bạn nhân hạ thuộc hao tổn tinh thần.

4.

Vũ khúc hóa kị, chủ hồi cấp dưới ngầm chiếm, hoặc là cấp dưới sai lầm lầm mà thu nhận tổn thất.

5.

Vũ khúc + văn khúc hóa kị, dễ bị lừa.

6.

Nhâm sinh ra, dễ có quan phi.

7.

Ất sinh ra, hạ nhân bất trung. ( thìn )

8.

Vui mừng mệnh ở sửu nhân, cùng dần, hợi nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Nên nhân viên và giáo viên vi tốt, cát lâm khả triển hùng mới.

2.

Phùng kị sát, lấy dùng tài hùng biện phát tài chuyến đi nghiệp vi tốt.

3.

Thiên đồng không được địa, làm việc khiếm tích cực, vô lực phát huy.

4.

Thiên đồng + xương khúc, văn nghệ giới.

5.

Thiên đồng + dương, thiên hình, trên sự nghiệp nhiều tụng sự tranh cãi.

6.

Thiên đồng + hỏa linh, xử sự nhiều nghịch cảnh. Lấy làm thuê vi nên, không nên tự nghĩ ra nghiệp.

7.

Thiên đồng + không kiếp, khả từ nghệ thuật hoặc ảo tưởng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

8.

Thiên đồng + tả hữu, xương khúc, Khôi Việt, Lộc Mã, nên du lịch, trang hoàng, mỹ dung, nhà trẻ, hình giáo, thuế vụ.

9.

Thiên đồng + đào thìn, mỹ thuật tạo hình, âm nhạc. Phùng thiên mã, du lịch, nghề giải trí.

 

Điền trạch –

1.

Thất sát, là tự nhiên đưa sản nghiệp chi năng lực. Có thiên tài vận, có đột nhiên tới tới khoản mua bất động sản.

2.

Phùng sát, hoạch phát hoạch phá.

3.

Vô không kiếp, hơi có tổ tiên ban cho.

4.

Ở nhà nên gần miếu thờ.

 

Phúc đức –

1.

Trọng đời sống tinh thần. Cát sẽ Phúc Thọ song quyền.

2.

Thiên lương + tả hữu Khôi Việt, phúc lộc dầy trọng.

3.

Thiên lương + thiên vu, tư tưởng siêu thoát.

4.

Thiên lương + mui xe, có tôn giáo tín ngưỡng, đa triết nghĩ.

5.

Thiên lương + không kiếp, tư tưởng đặc thù, không đổi vi người bình thường lý giải.

6.

Thiên lương + đốm lửa, bị nóng nảy bất an.

7.

Thiên lương + linh tinh, tư tưởng nhiều u ám mặt. Giả nhân giả nghĩa.

8.

Thiên lương + kình dương, phùng cát sẽ, tắc trái lại vì kia người tốt học thận nghĩ. Vô cát sẽ, thủy chủ bị tuyển thị phi võ mồm.

9.

Thiên lương + đà la, bị tự tìm phiền não.

10. Thiên lương + Kình Đà, nhiều vội nhiều thị phi. Hội Thái Dương, xen vào việc của người khác.

11. Phùng kị sát, phòng ngoài ý muốn.

 

Cha mẹ –

1.

Vô sát, cha mẹ đa số nhân viên công vụ. Khi còn bé khỏe mạnh hoặc bài vở và bài tập lệnh phụ mẫu quan tâm. Cát phù, được ơn cha mẹ huệ.

2.

Phùng kị sát, nên rời xa sùng bái. Cùng cha mẹ một trong duyến gầy.

3.

Mệnh ở tị, liêm tướng + đào thìn + sát, ở hai hạn phía trước, dễ có chia lìa.

4.

Mệnh ở hợi, liêm tướng không cố kỵ sát, có cha mẹ ban cho.

 

Hành hạn –

1. Hạn hành bản mệnh, hóa kị nhập mệnh thiên, nhiều tai nạn.

2. Hạn hành huynh đệ, tự hóa lộc ( tham lang ), bị lầm đường lạc lối.

3. Hạn hành huynh đệ, hóa kị nhập tôi tớ ( lớn thiên ), lầm đường lạc lối.

4. Hạn của nợ điền, sự nghiệp chuyển biến tốt đẹp.

5. Hạn đi tài, Quan, vô lòng tiến thủ, kinh tế không ổn định. Phùng đào thìn, sa đọa phóng đãng.

6. Hạn đi tôi tớ, tật ách, mới có thể yên ổn.

7. Hạn đi tật ách, phá quân phùng kị sát, năm năm trước vẫn nhiều biến động.

 

Bổ sung –

1.

Cánh cửa cực lớn cung hợi, ngày ở tị, ăn lộc lừng danh. Thái dương được đất nhiều thủ trưởng quý nhân, nhân nhân mà quý.

2.

Cánh cửa cực lớn ở tứ mã ngồi mệnh, nhiều bôn ba hắn quê hương, xuất ngoại mưu sinh.

3.

Cánh cửa cực lớn thân mệnh phùng tới vi kị, đối cung hỏa linh bạch hổ làm bạn, vô đế lộc, quyết xứng thiên nhai. Sát thấu gặp lại tam hợp, ắt gặp thuỷ ách tới hại.

4.

Quá chữ chìm khúc vu thê cung, bảng vàng đề tên tới quang vinh ( nhân hôn mà quý, vu mệnh tài phu cùng ). Phùng hóa quyền, tắc thê quản nhiều. Nữ mệnh Thái Âm nhập vợ chồng vị trí tắc không lành.

5.

Hành vận cánh cửa cực lớn, phùng lộc tồn, quyền lộc, chủ phát triển sự nghiệp, mọi việc thị hung thật cát, được cả danh và lợi. Gặp hóa kị hoặc gửi thông điệp Tứ Sát, chủ quan phi lao ngục tai ương, hình khắc hoặc hỏa nạn binh tai thâu thưởng tới tai bay vạ gió.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button