Tử vi

Tên gọi tới cuộc đời mỗi người

Tên gọi tới cuộc đời mỗi người

Cái tên được đặt khi mới sinh ra và thông thường tên tuổi đi với bản thân suốt cả cuộc đời. Tên người lưu lại dấu tích từ họ hàng, danh tộc và tổ tiên từ xa xưa. Ngay chính cha mẹ là người gần nhất liên quan tới cái tên từ việc suy nghĩ một cái tên cho tới quyết định đặt ra giấy khai sinh một con người mới. Ở thời lâu lắm rồi người viết thường có thú vui nhìn người mà đoán tên tuổi. Khi nhìn tới một con người thường hiện lên một số cái tên có vẻ như là giống và cuối cùng khi biết được tên của họ tỉ lệ đoán mò trúng cũng khá cao, ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu đoán mò thầy bói xem voi. Sau này khi có cơ hội được truyền dạy về môn Tử Vi và số mệnh hiểu rằng cái tên cũng liên quan tới tính cách và thọ, yểu, bần, sang của cả đời người, gắn liền với việc định hướng đi của nghề nghiệp con người, thay đổi thân thể, tính cách của chúng ta. Cái tên cũng quan trọng gần như thân thể của mỗi người. Một cái tên được lưu danh sử sách, khi ngưỡng mộ hay thờ phụng cổ nhân anh hùng người ta cũng xưng tên của người đó. Danh nhân hay nhà khoa học vĩ đại hoặc chỉ là người nghèo khổ cũng được cái tên xưng. Vì vậy, xét những kẻ bình thường được gọi là người vô danh. Nghe tên mọi người bắt đầu hình dung ra những hình dáng ban đầu qua đầu óc, tưởng thức rất nhiều cái tên trùng trước đó và lấy để đặt suy nghĩ mường tượng ban đầu về con người này. Đúng như vậy, chúng ta thường hiếm khi thấy tướng lĩnh số phát võ nghiệp với cái tên ẻo lả, thiếu tính quyết đoán sáng suốt. Lấy ngay ở Việt như tướng Võ Nguyên Giáp, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn,… việc thay đổi họ tên có thể dẫn tới thay đổi lớn hoàn toàn về cuộc đời, tất nhiên do sự tác động qua lại từ các mối quan hệ ảnh hưởng ngược lại tới bản tính của ta. Ở một số cách giải hạn việc thay đổi tên phần nào như con người cũ đã chết và thay thế bởi con người mới, lý lịch với cái tên mới được đặt ra. Như việc một người nữ tên là Tâm đổi thành tên như Linh sẽ thay đổi tính cách rất nhanh chóng theo cái tên mới. Vì vây Tử vi cũng có cách ” Mệnh vô chính diệu nhị tánh diên sinh”. Nhị tính hay nhị tánh tức có hai tên thì được sinh trưởng, tốt đẹp hơn. Thực tế khi nghiệm lí về một số cặp song sinh khi còn công tác trong quân ngũ, thấy việc hai cái tên khác nhau đưa tới sự chọn lựa tổ hợp Chính Tinh trong Tử Vi có phần khác nhau, tính cách trở nên theo tên và ảnh hưởng môi trường về các mặt đến tính cách nên dù cuộc đời có nhịp độ khá giống nhau nhưng về tổng thể đã phân chia ra làm hai nhánh riêng biệt. Một đứa khi phát lên rất mạnh nhưng đứa kia do gốc ban đầu thấp hơn phát mạnh chỉ so với chính bản thân nó. Một số người cho rằng việc tên họ có thể tìm thấy trên lá số Tử Vi là có phần hơi thái quá vì cái tên chủ yếu dựa vào môi trường quyết định, do phụ mẫu quyết định tại một thời điểm. Tên gọi chứa một tính chất nhất định. Như gọi tên cái bàn cho ta các thuộc tính cơ bản của chúng. Tên người cũng cho những người xung quanh hiểu một phần về bản thân người đó. Tên gọi chia nhỏ thì đủ cả Ngũ Hành Âm Dương chứa trong vì cái tên biểu hiện cho con người. Việc sử dụng tên phù hợp với cách cục tốt của bản thân có thể đưa tới tương lai tốt. Như Mệnh chứa Thất Sát gia Kình Hình Kỵ Kiếp Hỏa không nên đặt tên là Hùng, Dũng, Chiến, Quyết, có tính Sát,… vì chịu ảnh hưởng thường xuyên của cách cục này. Nếu đặt tên là Phá, Kiên,… thì tốt hơn những tên ở trên.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Tên gọi tới cuộc đời mỗi người

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tên gọi tới cuộc đời mỗi người

Tên gọi tới cuộc đời mỗi người

Cái tên được đặt khi mới sinh ra và thông thường tên tuổi đi với bản thân suốt cả cuộc đời. Tên người lưu lại dấu tích từ họ hàng, danh tộc và tổ tiên từ xa xưa. Ngay chính cha mẹ là người gần nhất liên quan tới cái tên từ việc suy nghĩ một cái tên cho tới quyết định đặt ra giấy khai sinh một con người mới. Ở thời lâu lắm rồi người viết thường có thú vui nhìn người mà đoán tên tuổi. Khi nhìn tới một con người thường hiện lên một số cái tên có vẻ như là giống và cuối cùng khi biết được tên của họ tỉ lệ đoán mò trúng cũng khá cao, ngay từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu đoán mò thầy bói xem voi. Sau này khi có cơ hội được truyền dạy về môn Tử Vi và số mệnh hiểu rằng cái tên cũng liên quan tới tính cách và thọ, yểu, bần, sang của cả đời người, gắn liền với việc định hướng đi của nghề nghiệp con người, thay đổi thân thể, tính cách của chúng ta. Cái tên cũng quan trọng gần như thân thể của mỗi người. Một cái tên được lưu danh sử sách, khi ngưỡng mộ hay thờ phụng cổ nhân anh hùng người ta cũng xưng tên của người đó. Danh nhân hay nhà khoa học vĩ đại hoặc chỉ là người nghèo khổ cũng được cái tên xưng. Vì vậy, xét những kẻ bình thường được gọi là người vô danh. Nghe tên mọi người bắt đầu hình dung ra những hình dáng ban đầu qua đầu óc, tưởng thức rất nhiều cái tên trùng trước đó và lấy để đặt suy nghĩ mường tượng ban đầu về con người này. Đúng như vậy, chúng ta thường hiếm khi thấy tướng lĩnh số phát võ nghiệp với cái tên ẻo lả, thiếu tính quyết đoán sáng suốt. Lấy ngay ở Việt như tướng Võ Nguyên Giáp, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn,… việc thay đổi họ tên có thể dẫn tới thay đổi lớn hoàn toàn về cuộc đời, tất nhiên do sự tác động qua lại từ các mối quan hệ ảnh hưởng ngược lại tới bản tính của ta. Ở một số cách giải hạn việc thay đổi tên phần nào như con người cũ đã chết và thay thế bởi con người mới, lý lịch với cái tên mới được đặt ra. Như việc một người nữ tên là Tâm đổi thành tên như Linh sẽ thay đổi tính cách rất nhanh chóng theo cái tên mới. Vì vây Tử vi cũng có cách ” Mệnh vô chính diệu nhị tánh diên sinh”. Nhị tính hay nhị tánh tức có hai tên thì được sinh trưởng, tốt đẹp hơn. Thực tế khi nghiệm lí về một số cặp song sinh khi còn công tác trong quân ngũ, thấy việc hai cái tên khác nhau đưa tới sự chọn lựa tổ hợp Chính Tinh trong Tử Vi có phần khác nhau, tính cách trở nên theo tên và ảnh hưởng môi trường về các mặt đến tính cách nên dù cuộc đời có nhịp độ khá giống nhau nhưng về tổng thể đã phân chia ra làm hai nhánh riêng biệt. Một đứa khi phát lên rất mạnh nhưng đứa kia do gốc ban đầu thấp hơn phát mạnh chỉ so với chính bản thân nó. Một số người cho rằng việc tên họ có thể tìm thấy trên lá số Tử Vi là có phần hơi thái quá vì cái tên chủ yếu dựa vào môi trường quyết định, do phụ mẫu quyết định tại một thời điểm. Tên gọi chứa một tính chất nhất định. Như gọi tên cái bàn cho ta các thuộc tính cơ bản của chúng. Tên người cũng cho những người xung quanh hiểu một phần về bản thân người đó. Tên gọi chia nhỏ thì đủ cả Ngũ Hành Âm Dương chứa trong vì cái tên biểu hiện cho con người. Việc sử dụng tên phù hợp với cách cục tốt của bản thân có thể đưa tới tương lai tốt. Như Mệnh chứa Thất Sát gia Kình Hình Kỵ Kiếp Hỏa không nên đặt tên là Hùng, Dũng, Chiến, Quyết, có tính Sát,… vì chịu ảnh hưởng thường xuyên của cách cục này. Nếu đặt tên là Phá, Kiên,… thì tốt hơn những tên ở trên.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button