Tử vi

Cổ phiếu đầu tư luận đoán túi gấm diệu kế

Cổ phiếu đầu tư luận đoán túi gấm diệu kế

Cung cấp ngươi hiểu mã trình tự

1. Trước phải chắm sóc tới lớn hạn năm xưa đấy tài vận rõ ràng này cát hung

Bạn đang xem: Cổ phiếu đầu tư luận đoán túi gấm diệu kế

Lấy đại nạn cung tài bạch năm xưa cung tài bạch tứ hóa kiểm nghiệm => cũng biết tài vận nếu không tài vận thì không thể ngoạn cổ phiếu

2. Lấy cung tài bạch là thể sao thiên lương là dùng tứ hóa quy vu thể mà phỏng đoán có không đầu tư cổ phiếu

Thiên lương tọa làm hóa lộc

Thiên lương tọa làm hóa quyền

Thiên lương tọa làm hóa khoa

Thiên lương tọa làm hóa kị bỏ bớt khí lực cùng thời gian cây nghĩ đầu tư cổ phiếu tiền cầm du núi nghịch nước tương đối thực

Tế nghĩ phát tài không cần chỉ ban ngày mộng

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) tuyệt không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

1. Lấy sao thiên lương tới “Quan lộc cung” tứ hóa xem đầu tư cổ phiếu tới vận thế ( quan trọng nhất hay là muốn tuyển chọn hành hạn năm xưa )

*

* can ất thiên lương hóa quyền nhập tài có thiên tài vận tài vận tốt

* nếu thiên lương tọa kỷ hợi thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt ( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

** thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

 nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

 thiên lương tọa bản Huynh ( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không can đinh cự môn hóa kị nhập vở ( Đinh Sửu ) trùng bổn điền ( Tân Mùi ) ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

1. Lấy lưu nhật cung tài bạch tứ hóa lộc chiếu ngày mua tiến kị trùng ngày bán ra ( lấy mua nhập ngày truy đuổi mại ngày )

2. Lên năm xưa cổ phiếu bàn đưa mệnh chủ sinh nhật lấy thất tinh quyết bộ nhập

Thôi xem mệnh chủ cùng năm đó thị trường chứng khoán tác động hỗ trợ cùng tổn ích quan hệ

[ cung phúc đức ] tọa sinh kỵ đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Cung phụ mẫu tự hóa kị không thể cùng hội hoặc đầu tư cổ phiếu

Cung tử nữ tự hóa kị nhưng tử làm hóa lộc nhập bản quan khá là không nên cùng nhân hợp tác hoặc mua cổ phiếu chỉ cổ đông

Tân sinh năm nhân văn xương hóa kị biểu hiện tài chính nhóm khoán hội ra vấn đề đi vào cổ phiếu nên thận trọng

Tài làm tự hóa kị bất luận tiền tài có hoặc không giai thủ không được nhân vô lý tài quan niệm hoặc không biết tiết chế không đoái hậu quả đấy huy bỗng nhiên

Nếu tài cung tự hóa kị mà này tài làm hóa lộc nhập ( mệnh 1 tài 5 Quan 9 điền 10) này là tài ra tài tất hư nát

Tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Quan lộc cung tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị bình thường hậu thuẫn không đủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh nhưng lại rất có việc nghiệp tâm ( tâm dính tại sự nghiệp ) đáng tiếc sự nghiệp vận không tốt ( làm nhiều công ít )

Quan lộc cung hóa kị nếu có thể chăm chỉ không nôn nóng tọa sinh kỵ tốt nhất lấy lĩnh lương tộc vẫn khả vất vả làm việc bằng bổn sự tích hiệu quả tranh thủ cuộc sống không lo

Tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

Cổ phiếu thao tác trọng yếu nhất thủ tiêu :

Thiên lương

Tài làm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Không thể bị “Kình Đà giáp kị” ( không thể gặp sinh kỵ phá )

Xem [ ba sao ( thiên lương vũ khúc văn khúc )] tới tọa làm tứ hóa ( nếu hóa lộc nhập phụ tật là người tác giá từ không có chỗ tốt ( tốt nhất nhập ngã cung mệnh tài quan điền phúc )

Bản tài không thể tự hóa kị ( thiên cơ tự hóa kị ) tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Bản mạng cung tài bạch ( nhâm tuất ) tọa vũ khúc tự hóa kị tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa này là [ lộc ra ] là tổn năm xưa đi vào bản tài ( nhâm tuất )

Mệnh chủ năm đó nhận vi thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc đại lượng tư kim đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả chịu khổ bảo hộ tổn thất không phỉ

Vũ khúc

Vũ khúc hóa lộc có lợi ngắn hạn cổ phiếu nói lung tung ( ngắn hạn thao tác không nên trường kỳ chỉnh thể kế hoạch )

Vũ khúc tọa điền trạch phải hành động ra chiêu để cầu tài ( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu ) nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống )

Vũ khúc hóa kị nhâm nhập tử trùng điền tài bất lợi tiền tài tuần chuyển thất linh ngã trái nhiều tài vật hồi trọng đại tổn thất đến tài bị ngăn trở tiến tài khó khăn, nhọc nhằn vô lực chiếu cố đứa con hoặc cổ đông

Năm xưa 35( nhâm tuất ) trùng điệp bản tài tọa vũ khúc tự hóa kị

Lưu mệnh can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( thiên )( kỷ mùi ) trùng điệp đại phúc ( địa )+[ lưu tử 35]( nhân )

[ tam dịch hợp nhất ]

Biểu hiện năm này mệnh chủ đầu tư cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) lại nhân [ lưu mệnh ] tọa vũ khúc tự hóa kị chịu khổ bảo hộ lớn bồi

Văn khúc

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

 nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Mặt khác

Quan sát [ cung điền trạch ] nếu một đường biến động tính chất biểu hiện điền trạch ( bao hàm cổ phiếu ngoại hối ) không phải trường kỳ yên ổn hòa củng cố

Chỉ cần [ cung phúc đức ] liên tục có khoái trá thỏa mãn tới điềm báo liền có thể dựa vào mua bán cổ phiếu lấy tranh thủ ích lợi

Thiên phủ tọa điền trạch chủ cẩn thận dự trữ có nhập không ra có thể giấu tài lại không thể làm được đầu tư sao bán

Vũ khúc tọa điền trạch phải hành động ra chiêu để cầu tài

( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu ) nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống )

Quan sát [ cung tài bạch ] cùng với [ cung nô bộc ] tứ hóa tới rơi cung vị

Cổ phiếu chợ đi vào nhân cùng quảng đại chúng sinh sản sinh lợi hại quan hệ

Tài làm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

Phụ củng văn tinh cách văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu kiếm tiền để ý tài có thể ổn ôm ổn đánh

Không mù quáng theo đầu tư dùng tiền có tiết chế nhu tiền thường xuyên nên viện trợ tiền tài không ngu ( tả phụ ở tài bạch )

Nếu tài bạch ( nhâm dần ) tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phụ [ phu tới điền ]( Đinh Mùi )

Tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản quan [ phu tới thiên ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng bản phu phối ngẫu nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng tật ( ám tổn ) biểu hiện tài vận không tốt đối với tài mà nói đều là bất lợi dễ dàng bị ngã trái mà tổn tài giống

Lớn tài ở bản phu bính tý liêm trinh hóa kị nhập bản tật quý dậu trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi trùng cha mẹ văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Mệnh làm hóa kị nhập phụ biểu hiện cả đời tất có một lần đại tổn tài ( thuộc loại vay mượn dựng hỗ trợ hội hoặc người bảo đảm nhân mà hồi bạng châu tổn thất )

Bản mạng làm hóa kị nhập cha mẹ < cha mẹ là nô tới tài > trùng ra khả dự tri mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

Tử làm cự môn hóa kị nhập tài ( bính dần ) phùng thái dương sinh kỵ song kị trùng bản phúc ( nhâm thân )

< tài bạch là nô tới điền > nói rõ mệnh chủ muốn đầu tư đi kiếm tiền thế nhưng tiền tài lại chạy đến chúng sanh tài khố rồi [ nô tới điền ]

Đây chủng kết cấu đi làm tối yên ổn ( dân đi làm đấy mệnh ) nhất thiết đừng có phát tài mộng nếu không đầu tư tất có tổn

Như nhu tiến thêm một bước hiểu biết, thỉnh ấn đây liên kết, tham khảo túi gấm diệu kế thu phí nói rõ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cổ phiếu đầu tư luận đoán túi gấm diệu kế

Cổ phiếu đầu tư luận đoán túi gấm diệu kế

Cung cấp ngươi hiểu mã trình tự

1. Trước phải chắm sóc tới lớn hạn năm xưa đấy tài vận rõ ràng này cát hung

Lấy đại nạn cung tài bạch năm xưa cung tài bạch tứ hóa kiểm nghiệm => cũng biết tài vận nếu không tài vận thì không thể ngoạn cổ phiếu

2. Lấy cung tài bạch là thể sao thiên lương là dùng tứ hóa quy vu thể mà phỏng đoán có không đầu tư cổ phiếu

Thiên lương tọa làm hóa lộc

Thiên lương tọa làm hóa quyền

Thiên lương tọa làm hóa khoa

Thiên lương tọa làm hóa kị bỏ bớt khí lực cùng thời gian cây nghĩ đầu tư cổ phiếu tiền cầm du núi nghịch nước tương đối thực

Tế nghĩ phát tài không cần chỉ ban ngày mộng

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) tuyệt không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

1. Lấy sao thiên lương tới “Quan lộc cung” tứ hóa xem đầu tư cổ phiếu tới vận thế ( quan trọng nhất hay là muốn tuyển chọn hành hạn năm xưa )

*

* can ất thiên lương hóa quyền nhập tài có thiên tài vận tài vận tốt

* nếu thiên lương tọa kỷ hợi thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt ( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

** thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

 nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

 thiên lương tọa bản Huynh ( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không can đinh cự môn hóa kị nhập vở ( Đinh Sửu ) trùng bổn điền ( Tân Mùi ) ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

1. Lấy lưu nhật cung tài bạch tứ hóa lộc chiếu ngày mua tiến kị trùng ngày bán ra ( lấy mua nhập ngày truy đuổi mại ngày )

2. Lên năm xưa cổ phiếu bàn đưa mệnh chủ sinh nhật lấy thất tinh quyết bộ nhập

Thôi xem mệnh chủ cùng năm đó thị trường chứng khoán tác động hỗ trợ cùng tổn ích quan hệ

[ cung phúc đức ] tọa sinh kỵ đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Cung phụ mẫu tự hóa kị không thể cùng hội hoặc đầu tư cổ phiếu

Cung tử nữ tự hóa kị nhưng tử làm hóa lộc nhập bản quan khá là không nên cùng nhân hợp tác hoặc mua cổ phiếu chỉ cổ đông

Tân sinh năm nhân văn xương hóa kị biểu hiện tài chính nhóm khoán hội ra vấn đề đi vào cổ phiếu nên thận trọng

Tài làm tự hóa kị bất luận tiền tài có hoặc không giai thủ không được nhân vô lý tài quan niệm hoặc không biết tiết chế không đoái hậu quả đấy huy bỗng nhiên

Nếu tài cung tự hóa kị mà này tài làm hóa lộc nhập ( mệnh 1 tài 5 Quan 9 điền 10) này là tài ra tài tất hư nát

Tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Quan lộc cung tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị bình thường hậu thuẫn không đủ khuyết thiếu xã hội bối cảnh nhưng lại rất có việc nghiệp tâm ( tâm dính tại sự nghiệp ) đáng tiếc sự nghiệp vận không tốt ( làm nhiều công ít )

Quan lộc cung hóa kị nếu có thể chăm chỉ không nôn nóng tọa sinh kỵ tốt nhất lấy lĩnh lương tộc vẫn khả vất vả làm việc bằng bổn sự tích hiệu quả tranh thủ cuộc sống không lo

Tuyệt đối không nhưng từ sự cổ phiếu kỳ hóa xào hối vân vân hợp ý sự nghiệp chuẩn tử không nghi ngờ

Cổ phiếu thao tác trọng yếu nhất thủ tiêu :

Thiên lương

Tài làm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Không thể bị “Kình Đà giáp kị” ( không thể gặp sinh kỵ phá )

Xem [ ba sao ( thiên lương vũ khúc văn khúc )] tới tọa làm tứ hóa ( nếu hóa lộc nhập phụ tật là người tác giá từ không có chỗ tốt ( tốt nhất nhập ngã cung mệnh tài quan điền phúc )

Bản tài không thể tự hóa kị ( thiên cơ tự hóa kị ) tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Bản mạng cung tài bạch ( nhâm tuất ) tọa vũ khúc tự hóa kị tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa này là [ lộc ra ] là tổn năm xưa đi vào bản tài ( nhâm tuất )

Mệnh chủ năm đó nhận vi thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc đại lượng tư kim đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả chịu khổ bảo hộ tổn thất không phỉ

Vũ khúc

Vũ khúc hóa lộc có lợi ngắn hạn cổ phiếu nói lung tung ( ngắn hạn thao tác không nên trường kỳ chỉnh thể kế hoạch )

Vũ khúc tọa điền trạch phải hành động ra chiêu để cầu tài ( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu ) nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống )

Vũ khúc hóa kị nhâm nhập tử trùng điền tài bất lợi tiền tài tuần chuyển thất linh ngã trái nhiều tài vật hồi trọng đại tổn thất đến tài bị ngăn trở tiến tài khó khăn, nhọc nhằn vô lực chiếu cố đứa con hoặc cổ đông

Năm xưa 35( nhâm tuất ) trùng điệp bản tài tọa vũ khúc tự hóa kị

Lưu mệnh can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản nô ( thiên )( kỷ mùi ) trùng điệp đại phúc ( địa )+[ lưu tử 35]( nhân )

[ tam dịch hợp nhất ]

Biểu hiện năm này mệnh chủ đầu tư cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) lại nhân [ lưu mệnh ] tọa vũ khúc tự hóa kị chịu khổ bảo hộ lớn bồi

Văn khúc

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

 nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Mặt khác

Quan sát [ cung điền trạch ] nếu một đường biến động tính chất biểu hiện điền trạch ( bao hàm cổ phiếu ngoại hối ) không phải trường kỳ yên ổn hòa củng cố

Chỉ cần [ cung phúc đức ] liên tục có khoái trá thỏa mãn tới điềm báo liền có thể dựa vào mua bán cổ phiếu lấy tranh thủ ích lợi

Thiên phủ tọa điền trạch chủ cẩn thận dự trữ có nhập không ra có thể giấu tài lại không thể làm được đầu tư sao bán

Vũ khúc tọa điền trạch phải hành động ra chiêu để cầu tài

( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu ) nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống )

Quan sát [ cung tài bạch ] cùng với [ cung nô bộc ] tứ hóa tới rơi cung vị

Cổ phiếu chợ đi vào nhân cùng quảng đại chúng sinh sản sinh lợi hại quan hệ

Tài làm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

Phụ củng văn tinh cách văn xương ở cung mệnh, có tả phụ củng chiếu kiếm tiền để ý tài có thể ổn ôm ổn đánh

Không mù quáng theo đầu tư dùng tiền có tiết chế nhu tiền thường xuyên nên viện trợ tiền tài không ngu ( tả phụ ở tài bạch )

Nếu tài bạch ( nhâm dần ) tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phụ [ phu tới điền ]( Đinh Mùi )

Tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản quan [ phu tới thiên ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng bản phu phối ngẫu nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng tật ( ám tổn ) biểu hiện tài vận không tốt đối với tài mà nói đều là bất lợi dễ dàng bị ngã trái mà tổn tài giống

Lớn tài ở bản phu bính tý liêm trinh hóa kị nhập bản tật quý dậu trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi trùng cha mẹ văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Mệnh làm hóa kị nhập phụ biểu hiện cả đời tất có một lần đại tổn tài ( thuộc loại vay mượn dựng hỗ trợ hội hoặc người bảo đảm nhân mà hồi bạng châu tổn thất )

Bản mạng làm hóa kị nhập cha mẹ < cha mẹ là nô tới tài > trùng ra khả dự tri mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

Tử làm cự môn hóa kị nhập tài ( bính dần ) phùng thái dương sinh kỵ song kị trùng bản phúc ( nhâm thân )

< tài bạch là nô tới điền > nói rõ mệnh chủ muốn đầu tư đi kiếm tiền thế nhưng tiền tài lại chạy đến chúng sanh tài khố rồi [ nô tới điền ]

Đây chủng kết cấu đi làm tối yên ổn ( dân đi làm đấy mệnh ) nhất thiết đừng có phát tài mộng nếu không đầu tư tất có tổn

Như nhu tiến thêm một bước hiểu biết, thỉnh ấn đây liên kết, tham khảo túi gấm diệu kế thu phí nói rõ

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button