Tử vi

Ân quang ngôi sao, thiên quý ngôi sao ở thập nhị cung

Ân quang ngôi sao thuần dương hỏa, chủ nắm khác biệt ân ngôi sao, là trời khôi tới phụ.

Thiên quý ngôi sao thuần dương thổ, chủ được đại quý ngôi sao, là trời việt tới phụ.

 
Ân quang ngôi sao

Tướng mạo: mặt trái xoan, sắc mặt xanh trắng ửng đỏ, dáng người lớp giữa, có tươi cười.

Cá tính: xử sự cẩn thận, thái độ làm người lạc quan, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) bỏ, sĩ diện, trọng cảm tình, có trí tuệ, hiếu học.

Tính chất đặc biệt: hảo văn học, có tài nghệ, khả giành được chiếm được thanh danh, nãi vụ lợi cuộc thi, thanh danh ngôi sao.

 
Thiên quý ngôi sao

Tướng mạo: còn dài mặt, màu trắng vàng, vóc người trung đẳng, mi thanh mục tú.

Cá tính: thành thực ổn trọng, trầm mặc ít nói, thề độc trọng lời nói, tự cho mình quá cao, cho nên hơi quái gở, ảnh hưởng nhân tế quan hệ.

Rất hiếm có ân sủng, đề bạt, coi trọng, cho nên một đường một bước lên mây.

 
 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Vô hình khắc, huynh đệ ở trong xã hội thanh danh tốt.

 
Cung phu thê

Phối ngẫu hình tượng tốt, nhân duyên tốt, làm người tốt.

 
Cung tử nữ

Đứa con hiếu học, có thể – khiến cho tới phẩm.

 
Cung tài bạch

Rất hiếm có quý nhân tương trợ, đặc biệt thiên quý ngôi sao càng cát.

 
Cung tật ách

Ân quang chủ hỏa khí vượng, thiên quý chủ tính khí.

 
Cung thiên di

Chủ quý nhân đề bạt, thanh danh tốt.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Chủ cấp dưới cập bằng hữu giúp đỡ nhiều, cũng chủ bản nhân nhân duyên tốt, nhân tế quan hệ không tệ.

 
Quan ghi âm ( sự nghiệp ) cung

Thiếu niên chủ khảo thử như ý, ở bên trong lúc tuổi già chủ được thủ trưởng lễ ngộ, ân sủng vinh thăng.

 
Cung điền trạch

Chủ có tổ nghiệp. Ân quang chủ phụ cận có miếu thờ, cơ quan từ thiện, tiệm văn phòng phẩm, thiên quý chủ thổ phụ, đình đài.

 
Cung phúc đức

Phúc dày, nhiều quý nhân trợ giúp.

 
Cung phụ mẫu

Không khắc, thả cha mẹ giữ chữ tín, trời trợ giúp nhân trợ, thả tự giúp mình giúp người.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ân quang ngôi sao, thiên quý ngôi sao ở thập nhị cung

Ân quang ngôi sao thuần dương hỏa, chủ nắm khác biệt ân ngôi sao, là trời khôi tới phụ.

Thiên quý ngôi sao thuần dương thổ, chủ được đại quý ngôi sao, là trời việt tới phụ.

 
Phân luận

Ân quang ngôi sao

Tướng mạo: mặt trái xoan, sắc mặt xanh trắng ửng đỏ, dáng người lớp giữa, có tươi cười.

Cá tính: xử sự cẩn thận, thái độ làm người lạc quan, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) bỏ, sĩ diện, trọng cảm tình, có trí tuệ, hiếu học.

Tính chất đặc biệt: hảo văn học, có tài nghệ, khả giành được chiếm được thanh danh, nãi vụ lợi cuộc thi, thanh danh ngôi sao.

 
Thiên quý ngôi sao

Tướng mạo: còn dài mặt, màu trắng vàng, vóc người trung đẳng, mi thanh mục tú.

Cá tính: thành thực ổn trọng, trầm mặc ít nói, thề độc trọng lời nói, tự cho mình quá cao, cho nên hơi quái gở, ảnh hưởng nhân tế quan hệ.

Rất hiếm có ân sủng, đề bạt, coi trọng, cho nên một đường một bước lên mây.

 
 
Cung vị

 
Cung huynh đệ

Vô hình khắc, huynh đệ ở trong xã hội thanh danh tốt.

 
Cung phu thê

Phối ngẫu hình tượng tốt, nhân duyên tốt, làm người tốt.

 
Cung tử nữ

Đứa con hiếu học, có thể – khiến cho tới phẩm.

 
Cung tài bạch

Rất hiếm có quý nhân tương trợ, đặc biệt thiên quý ngôi sao càng cát.

 
Cung tật ách

Ân quang chủ hỏa khí vượng, thiên quý chủ tính khí.

 
Cung thiên di

Chủ quý nhân đề bạt, thanh danh tốt.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Chủ cấp dưới cập bằng hữu giúp đỡ nhiều, cũng chủ bản nhân nhân duyên tốt, nhân tế quan hệ không tệ.

 
Quan ghi âm ( sự nghiệp ) cung

Thiếu niên chủ khảo thử như ý, ở bên trong lúc tuổi già chủ được thủ trưởng lễ ngộ, ân sủng vinh thăng.

 
Cung điền trạch

Chủ có tổ nghiệp. Ân quang chủ phụ cận có miếu thờ, cơ quan từ thiện, tiệm văn phòng phẩm, thiên quý chủ thổ phụ, đình đài.

 
Cung phúc đức

Phúc dày, nhiều quý nhân trợ giúp.

 
Cung phụ mẫu

Không khắc, thả cha mẹ giữ chữ tín, trời trợ giúp nhân trợ, thả tự giúp mình giúp người.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button