Tử vi

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng điền sinh tới giải nghĩa 2

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng điền sinh tới giải nghĩa 2

< bản mạng lệ dương nam âm lịch nhâm dần (1962) năm 03 nguyệt 26 ngày dần giờ sinh kim tứ cục thất tinh tại tí ( tân hợi ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

Hộ pháp 442

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng điền sinh tới giải nghĩa 2

a. ) quan sát [ bản mạng ]

[ bản mạng ] tứ hóa tới rơi cung

A. Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( tân hợi ) phùng thiên lương lộc năm sinh

Biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế tiếp khách phùng thiên lương lộc năm sinh không hề biết quý trọng giống

B. Mệnh làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( canh tuất ) < bản tài là điền tới nô >        biểu hiện mệnh chủ tích cực tranh thủ gia đình thu vào

C. Mệnh làm nhâm tả phụ hóa khoa vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ )

D. Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) gặp vũ khúc sinh kỵ tả phụ sinh khoa

Mệnh làm hóa khoa cùng hóa kị như nhập Quan lộc tỏ vẻ hảo học không biết mỏi mệt hoặc biểu hiện đối với kỹ thuật công tác chuyên tinh

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( Quan tọa sinh kỵ )

Sinh khoa sinh kỵ nhập Quan hình thành [ phu Quan tuyến khoa kị tha mài ] sự nghiệp cảm tình tha nê mang theo thủy

2. [ bản tài ] tứ hóa tới rơi cung

A. Tài làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) gặp thái âm tự hóa lộc

Tài làm hóa lộc nhập nô bộc biểu hiện trọng thị bằng hữu tình tốn tiền mời khách hoặc biểu hiện bị ngã tiền

< nô bộc là điền tới phúc > tài can lộc nhập nô [ điền tới phúc ] cũng nói rõ tiêu phí nhiều ở gia đình đấy hạnh phúc

B. Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất tị ) trùng [ vở ]( tân hợi ) trùng xé trời lương lộc năm sinh

Tài làm hóa lộc nhập nô bộc ( tha cung ) mà tài làm hóa kị nhập điền trạch ( ngã cung ) này là lộc ra

Tượng này mệnh chủ lấy gia sản đầu nhập kinh doanh lại đưa tài bạch đưa cho bằng hữu ( hoặc hộ khách ) mà tự thân tổn điền sinh

Xem [ lộc chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )/[ điền tới Quan ]

Nói rõ mệnh chủ cùng chúng sinh chi giao hảo cuối cùng hội thương đến [ điền tới Quan ] gia đình vận khí

3. [ bản quan ] tứ hóa tới rơi cung

[ Quan lộc ]( bính ngọ ) vũ khúc sinh kỵ thiên phủ + tả phụ sinh khoa văn khúc

Đây mệnh khuyết thiếu xã hội bối cảnh

A. Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất tị )

Can của quan hóa lộc nhập điền trạch ( lộc nhập cùng loại ) < điền trạch là Quan tới Huynh > bên ngoài Mịa đau đớn lục địa công tác

Nó mục đích là vì tăng mua điền sinh

Can của quan lộc nhập [ Quan tới Huynh ] biểu hiện cố gắng làm việc là gia tăng sự nghiệp tư kim khố tồn

B. Can của quan bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) < tật ách là điền tới Quan >

Sự nghiệp cố gắng nằm ở gia tăng gia đình khí số nhượng gia đình càng tốt hơn

C. Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm dần )

Can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Xem Quan ( ngã cung ) hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) mà hóa kỵ nhập mệnh ( ngã cung ) này là cát tượng

Tỏ vẻ mệnh chủ chuyện nghiệp đối với gia đình có trợ giúp dù rất khổ cực nhưng không thể không làm

4. [ bổn điền ] tứ hóa tới rơi cung

A. Điền làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )[ điền tới Quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ bản tật ] trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ] được điền can lộc nhập nói rõ đây hạn có mua phòng tới phúc khí cùng hòa hợp duyên

B. Điền làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại tật ] gặp thiên lương lộc năm sinh

Điền làm quyền nhập [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] mệnh chủ tâm thái bên trên là gia đình tranh thủ gia đình chuyện tốt vận đạo

C. Điền làm ất tử vi hóa khoa nhập [ bản tài ]( canh tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ] phùng tử vi sinh quyền

Biểu hiện mệnh chủ nghĩ ở bên ngoài tốn tiền tìm thoải mái có khí phái ( tử vi hóa khoa ) đấy phòng sinh

D. Điền làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc

Điền làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] biểu hiện đây hạn hội mua phòng sinh

Điền làm hóa kị nhập [ bản nô ] gặp tự hóa lộc biểu hiện mua phòng việc vẫn tu cùng chúng sinh kiều một kiều

( mặc cả giá cả )

< nhân điền làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] phùng thái âm tự hóa lộc thì tu quan sát [ cánh đồng ] tới hóa kị rơi cung >

[ cánh đồng ] can đinh thiên cơ hóa khoa cự môn hóa kị cùng nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )/ trùng điệp [ lớn nô ]

[ bản tật ] trùng điệp [ lớn nô ] nói rõ mệnh chủ chi tâm thái cùng chúng sinh ( người bán ) giữa lạp xả ( khoa kị )

[ cánh đồng ] làm khoa kị cùng nhập [ lớn nô ] nói rõ gia sản việc cùng chúng sinh chi giữa trước đau khổ sau cam

Trải qua mặc cả giá cả sau khi cuối cùng thuận lợi nhuận thành giao

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

< nếu [ thiên mệnh ] là [ cánh đồng người ấy ] dùng thứ tư hóa quy thể [ cánh đồng ] quan sát >

[ thiên mệnh ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( nhâm dần ) trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ] đây hóa tượng

[ cánh đồng người ấy ] hóa lộc nhập [ cánh đồng nhanh ] biểu hiện đây hạn gia đình đầu tư gia đình tự thân

[ thiên mệnh ] giáp làm phá quân tự hóa quyền nhập [ bản phúc ]( giáp thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]/[ cánh đồng người ấy ]

[ cánh đồng người ấy ] tự hóa quyền mở rộng đây hạn gia đình tới đầu tư

[ thiên mệnh ] giáp làm vũ khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) gặp vũ khúc sinh kỵ tả phụ sinh khoa

Khoa nhập [ bản quan ] trùng điệp [ cánh đồng tới Huynh ]

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) gặp thái âm tự hóa lộc lộc kị trùng [ bản Huynh ]

[ cánh đồng người ấy ] hóa kị nhập [ bản nô ] trùng điệp [ cánh đồng ] nói rõ đây hạn mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lớn tài ] quan sát đây hạn tới tiền tài đấy tác dụng

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( nhâm tí ) thất sát + kình dương

Đây hạn tài chính cùng phối ngẫu hoặc khác tính có tương đương trình độ liên quan

Thất sát thủ tài bạch nhân thất sát cô khắc tính rất nặng có cô khắc tự thủ cẩn thận chần chừ

Nhân duyên không đủ cáo thải không đổi có tài quyền không mừng bị người chi phối

Hội sát kị chủ khiếm trái hoặc tài đến tài đi tay trái đến tay phải khoảng không ứng lấy chuyên nghiệp tri thức tiến tài

Kình dương ở hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) bị có bất ngờ thu vào nhưng thường là bị tiến bị ra không cách nào chất chứa

< lấy [ đại nạn cung vị ] tứ hóa hướng [ bản mạng cung vị ] thủ tượng quy với [ đại nạn cung vị ] chỉ phân biệt luận sự >

[ lớn tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] biểu hiện

[ lớn tài ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc ]/[ cánh đồng tới Huynh ]

[ lớn tài ] vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ] đây hạn

[ đại phúc ] chỉ phân biệt tức biểu hiện bên ngoài mua đưa

[ lớn tài ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( canh tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ cánh đồng tới điền ]

Nếu [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này hội mua đưa phòng sinh

( hạn nội 26 tuế )

Nếu [ lưu điền ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này cũng hội mua đưa phòng sinh

[ lưu mệnh 24] ở [ bản Huynh ]( quý xấu ) mặc dù [ lưu điền 24] trùng điệp [ bản tài ]( canh tuất )

Nhưng [ lưu mệnh 24] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng [ bản mạng ]

Năm này [ lưu mệnh ] hóa kị trùng [ bản mạng ] không duyên mua phòng

(36 tuế không ở hạn nội phi đây [ lớn tài ] đấy ảnh hưởng )

< bị chú > hóa lộc nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện sơ mua thủ phòng ( mua thứ nhất giữa )

Hóa quyền nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện lần thứ hai tăng mua ( mua thứ hai giữa )

Hóa khoa nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện một lần nữa trang hoàng hoặc ngay tại chỗ cải biến

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( mậu thân ) tham lang tự hóa lộc + hữu bật tự hóa khoa văn xương

Cho nên đây hạn chuyện nghiệp cùng bên ngoài trơn mượt động hoặc ngoại giới đánh giá tức tức tương quan

[ đại quan ]( mậu thân ) phùng tham lang tự hóa lộc + hữu bật tự hóa khoa văn xương

Tham lang thông minh đa tài nhiều nghệ cho nên này kinh doanh thủ pháp sự thật vui mừng mang theo sắc thái thần bí

Không thường quy cùng định pháp thả khuynh hướng cấp tiến cùng thực tế ích lợi

Tham lang tọa Quan lộc kinh doanh hành nghề ứng chủ cao đương tiêu phí cao đẳng hưởng thụ là mục tiêu

Đại quan lộc tự hóa lộc biểu hiện 1. Mệnh chủ trong công tác mọi lúc được hoan nghênh xã đàn quan hệ không tệ

Đại quan lộc tự hóa khoa biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc ổn định thuận lợi nhuận chắc có quý nhân hiệp trợ

[ đại quan ] mậu làm tham lang tự hóa lộc với [ bản thiên ]+[ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

< đại quan là cánh đồng chi phụ > [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ] tự hóa lộc

Biểu hiện gia đình phong khí không tệ ( căn cơ tốt )

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) phùng thái âm tự hóa khoa trùng điệp [ cánh đồng ]

Cũng biết đây hạn có khoách sung mãn gia sản tới duyên

[ đại quan ] mậu làm hữu bật tự hóa khoa với [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

< bản tật là điền tới Quan > [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ điền tới Quan ]

Biểu hiện đây hạn công việc nằm ở mưu cầu gia đình chuyện tốt vận

d. ) quan sát [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] trùng điệp [ vở ]( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở đầu tư giao tế tiếp khách hoặc điền trạch việc tương quan

[ đại tật ] là [ cánh đồng tới Quan ] quan sát gia đình đấy tăng giảm mua đưa tình huống

Phùng thiên lương lộc năm sinh biểu hiện đây hạn nhà vận không tệ điền trạch gia tăng giống

[ đại tật ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Cự môn hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên cơ địa không biểu hiện vui vẻ trống trải cao ốc

[ đại tật ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc

[ đại tật ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ cánh đồng tới Huynh ]

[ đại tật ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

[ cánh đồng tới Quan ] hóa kị nhập [ cánh đồng chi phụ ] trùng [ cánh đồng nhanh ] biểu hiện

Xem [ cánh đồng tới Quan ] hóa lộc nhập [ bản tật ] mà hóa kỵ nhập [ bản thiên ] lộc kị rơi cung cùng lân

Đây cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thìn ) trùng điệp [ đại phúc ]

Đây hóa tượng cũng nói rõ là theo đuổi [ cánh đồng tới phúc ] khó tránh là mua tân phòng mà phí tiền

Thương thần

[ kị chuyển lộc ] thiên làm mậu tham lang tự hóa lộc trùng điệp [ đại quan ]

< thiên di là điền tới điền > tự hóa lộc [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn bên ngoài trí sản

[ kị chuyển kị ] thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Thiên cơ ( huynh đệ chủ ) hóa kị nhập [ bản tật ]/[ bổn điền tới Quan ] cũng thế [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

[ điền tới điền ] hóa kị nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện là gia sản việc mà liều mạng công tác

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu quan 26] ở [ bản nô ]( Đinh Mùi )/[ Quan nhanh ] phùng thái dương thái âm tự hóa lộc

[ lưu quan ] can đinh thái âm tự hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố gia đình

[ lưu quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Can của quan hóa kị nhập [ bản tật ]/ điền tới Quan ] chủ công tác là cải thiện gia đình chuyện tốt vận

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu tài 26] ở [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng đầu tư giao tế tiếp khách tức tức tương quan

[ lưu tài 26] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Lộc nhập [ bản tật ]( thiên )/[ điền tới Quan ]+[ lưu thiên ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất có duyên bên ngoài đầu tư

Lộc nhập [ lớn thiên ]( địa )/] cánh đồng tới điền ] chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 26] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh thương lượng thảo sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý tranh thủ điền sinh sắc bén ích

[ lưu tài 26] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

Khoa nhập [ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu tốt phòng sinh coi như công tác

Khoa nhập [ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 26] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 26]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( thiên )/[ điền tới điền ] tiền tài dùng ở phòng sinh bên trên

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại quan ]( địa ) cần ở chỗ này hạn công tác tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu nô ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài đưa tiền cầm tượng chúng sinh mua phòng

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] ở [ vở ]( tân hợi )/[ cánh đồng tới Quan ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

Mà này [ lưu tật 26] ở [ bản tài ]( canh tuất ) phùng tử vi sinh quyền thiên tướng + đà la âm sát

[ lưu tật ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

[ lưu tật ] hóa quyền nhập [ bản quan ]/[ đại phúc ]/[ lưu điền ]

[ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất sự nghiệp ( công tác ) cùng phòng sinh liên quan đến

Quyền nhập biểu hiện mở rộng tranh thủ

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý < đại phúc là cánh đồng tới Huynh > là điền trạch tới tư kim liên quan đến

[ lưu tật ] can nhâm thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] hóa lộc hóa khoa nhập [ bản nô ]/[ cánh đồng ]/[ lưu quan ] tam dịch hợp nhất tới hiểu dịch:

[ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

[ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý là phòng sinh việc

Biểu hiện mệnh chủ năm đó nhận chân thành khẩn địa cùng chúng sinh là phòng sinh việc làm can thiệp ( công tác )

[ lưu tật ] can nhâm thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phúc 26] trùng [ lưu tài ]

[ lưu tật ] hóa kị nhập [ bổn điền ]/[ tổ phụ ]/[ lưu phúc ]

[ bổn điền ]( thiên )+[ lưu phúc ]/[ lưu điền tới Huynh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

Phi hóa kỵ nhập gia sản cùng gia đình khố tồn tư kim việc liên quan đến

Phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên khiếm điền sinh tới trái ( trong tâm muốn hướng phòng sinh việc )

Phi hóa kỵ nhập [ lưu phúc ] tâm thái bên trên vì thế hao tổn tâm tư

Trùng [ lưu tài ] là phòng sinh việc mà tốn tiền

[ tổ phụ ]( địa ) chỉ người đại lý < tổ phụ là lớn nô tới tài > phi hóa kỵ nhập cùng chúng sinh chi tài liên quan đến

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] hóa lộc khoa nhập [ lưu quan ] quyền nhập [ năm xưa điền ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa ngã cung ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên chính là quan tâm phòng sinh là tốn tiền mua phòng mà thương đầu óc

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng điền sinh tới giải nghĩa 2

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng điền sinh tới giải nghĩa 2

< bản mạng lệ dương nam âm lịch nhâm dần (1962) năm 03 nguyệt 26 ngày dần giờ sinh kim tứ cục thất tinh tại tí ( tân hợi ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

Hộ pháp 442

a. ) quan sát [ bản mạng ]

[ bản mạng ] tứ hóa tới rơi cung

A. Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( tân hợi ) phùng thiên lương lộc năm sinh

Biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế tiếp khách phùng thiên lương lộc năm sinh không hề biết quý trọng giống

B. Mệnh làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( canh tuất ) < bản tài là điền tới nô >        biểu hiện mệnh chủ tích cực tranh thủ gia đình thu vào

C. Mệnh làm nhâm tả phụ hóa khoa vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ )

D. Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) gặp vũ khúc sinh kỵ tả phụ sinh khoa

Mệnh làm hóa khoa cùng hóa kị như nhập Quan lộc tỏ vẻ hảo học không biết mỏi mệt hoặc biểu hiện đối với kỹ thuật công tác chuyên tinh

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( Quan tọa sinh kỵ )

Sinh khoa sinh kỵ nhập Quan hình thành [ phu Quan tuyến khoa kị tha mài ] sự nghiệp cảm tình tha nê mang theo thủy

2. [ bản tài ] tứ hóa tới rơi cung

A. Tài làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) gặp thái âm tự hóa lộc

Tài làm hóa lộc nhập nô bộc biểu hiện trọng thị bằng hữu tình tốn tiền mời khách hoặc biểu hiện bị ngã tiền

< nô bộc là điền tới phúc > tài can lộc nhập nô [ điền tới phúc ] cũng nói rõ tiêu phí nhiều ở gia đình đấy hạnh phúc

B. Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất tị ) trùng [ vở ]( tân hợi ) trùng xé trời lương lộc năm sinh

Tài làm hóa lộc nhập nô bộc ( tha cung ) mà tài làm hóa kị nhập điền trạch ( ngã cung ) này là lộc ra

Tượng này mệnh chủ lấy gia sản đầu nhập kinh doanh lại đưa tài bạch đưa cho bằng hữu ( hoặc hộ khách ) mà tự thân tổn điền sinh

Xem [ lộc chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )/[ điền tới Quan ]

Nói rõ mệnh chủ cùng chúng sinh chi giao hảo cuối cùng hội thương đến [ điền tới Quan ] gia đình vận khí

3. [ bản quan ] tứ hóa tới rơi cung

[ Quan lộc ]( bính ngọ ) vũ khúc sinh kỵ thiên phủ + tả phụ sinh khoa văn khúc

Đây mệnh khuyết thiếu xã hội bối cảnh

A. Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất tị )

Can của quan hóa lộc nhập điền trạch ( lộc nhập cùng loại ) < điền trạch là Quan tới Huynh > bên ngoài Mịa đau đớn lục địa công tác

Nó mục đích là vì tăng mua điền sinh

Can của quan lộc nhập [ Quan tới Huynh ] biểu hiện cố gắng làm việc là gia tăng sự nghiệp tư kim khố tồn

B. Can của quan bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) < tật ách là điền tới Quan >

Sự nghiệp cố gắng nằm ở gia tăng gia đình khí số nhượng gia đình càng tốt hơn

C. Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm dần )

Can của quan hóa kị nhập [ bản mạng ] biểu hiện sự nghiệp dính trứ mệnh chủ không thể không làm

Xem Quan ( ngã cung ) hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) mà hóa kỵ nhập mệnh ( ngã cung ) này là cát tượng

Tỏ vẻ mệnh chủ chuyện nghiệp đối với gia đình có trợ giúp dù rất khổ cực nhưng không thể không làm

4. [ bổn điền ] tứ hóa tới rơi cung

A. Điền làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )[ điền tới Quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ bản tật ] trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ] được điền can lộc nhập nói rõ đây hạn có mua phòng tới phúc khí cùng hòa hợp duyên

B. Điền làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ đại tật ] gặp thiên lương lộc năm sinh

Điền làm quyền nhập [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] mệnh chủ tâm thái bên trên là gia đình tranh thủ gia đình chuyện tốt vận đạo

C. Điền làm ất tử vi hóa khoa nhập [ bản tài ]( canh tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ] phùng tử vi sinh quyền

Biểu hiện mệnh chủ nghĩ ở bên ngoài tốn tiền tìm thoải mái có khí phái ( tử vi hóa khoa ) đấy phòng sinh

D. Điền làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc

Điền làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] biểu hiện đây hạn hội mua phòng sinh

Điền làm hóa kị nhập [ bản nô ] gặp tự hóa lộc biểu hiện mua phòng việc vẫn tu cùng chúng sinh kiều một kiều

( mặc cả giá cả )

< nhân điền làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] phùng thái âm tự hóa lộc thì tu quan sát [ cánh đồng ] tới hóa kị rơi cung >

[ cánh đồng ] can đinh thiên cơ hóa khoa cự môn hóa kị cùng nhập [ bản tật ]( kỷ dậu )/ trùng điệp [ lớn nô ]

[ bản tật ] trùng điệp [ lớn nô ] nói rõ mệnh chủ chi tâm thái cùng chúng sinh ( người bán ) giữa lạp xả ( khoa kị )

[ cánh đồng ] làm khoa kị cùng nhập [ lớn nô ] nói rõ gia sản việc cùng chúng sinh chi giữa trước đau khổ sau cam

Trải qua mặc cả giá cả sau khi cuối cùng thuận lợi nhuận thành giao

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

< nếu [ thiên mệnh ] là [ cánh đồng người ấy ] dùng thứ tư hóa quy thể [ cánh đồng ] quan sát >

[ thiên mệnh ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

[ thiên mệnh ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( nhâm dần ) trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ] đây hóa tượng

[ cánh đồng người ấy ] hóa lộc nhập [ cánh đồng nhanh ] biểu hiện đây hạn gia đình đầu tư gia đình tự thân

[ thiên mệnh ] giáp làm phá quân tự hóa quyền nhập [ bản phúc ]( giáp thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh ]/[ cánh đồng người ấy ]

[ cánh đồng người ấy ] tự hóa quyền mở rộng đây hạn gia đình tới đầu tư

[ thiên mệnh ] giáp làm vũ khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) gặp vũ khúc sinh kỵ tả phụ sinh khoa

Khoa nhập [ bản quan ] trùng điệp [ cánh đồng tới Huynh ]

[ thiên mệnh ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) gặp thái âm tự hóa lộc lộc kị trùng [ bản Huynh ]

[ cánh đồng người ấy ] hóa kị nhập [ bản nô ] trùng điệp [ cánh đồng ] nói rõ đây hạn mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lớn tài ] quan sát đây hạn tới tiền tài đấy tác dụng

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( nhâm tí ) thất sát + kình dương

Đây hạn tài chính cùng phối ngẫu hoặc khác tính có tương đương trình độ liên quan

Thất sát thủ tài bạch nhân thất sát cô khắc tính rất nặng có cô khắc tự thủ cẩn thận chần chừ

Nhân duyên không đủ cáo thải không đổi có tài quyền không mừng bị người chi phối

Hội sát kị chủ khiếm trái hoặc tài đến tài đi tay trái đến tay phải khoảng không ứng lấy chuyên nghiệp tri thức tiến tài

Kình dương ở hãm cung ( tí ngọ mão dậu ) bị có bất ngờ thu vào nhưng thường là bị tiến bị ra không cách nào chất chứa

< lấy [ đại nạn cung vị ] tứ hóa hướng [ bản mạng cung vị ] thủ tượng quy với [ đại nạn cung vị ] chỉ phân biệt luận sự >

[ lớn tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] biểu hiện

[ lớn tài ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc ]/[ cánh đồng tới Huynh ]

[ lớn tài ] vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ] đây hạn

[ đại phúc ] chỉ phân biệt tức biểu hiện bên ngoài mua đưa

[ lớn tài ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( canh tuất ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ cánh đồng tới điền ]

Nếu [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này hội mua đưa phòng sinh

( hạn nội 26 tuế )

Nếu [ lưu điền ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này cũng hội mua đưa phòng sinh

[ lưu mệnh 24] ở [ bản Huynh ]( quý xấu ) mặc dù [ lưu điền 24] trùng điệp [ bản tài ]( canh tuất )

Nhưng [ lưu mệnh 24] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng [ bản mạng ]

Năm này [ lưu mệnh ] hóa kị trùng [ bản mạng ] không duyên mua phòng

(36 tuế không ở hạn nội phi đây [ lớn tài ] đấy ảnh hưởng )

< bị chú > hóa lộc nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện sơ mua thủ phòng ( mua thứ nhất giữa )

Hóa quyền nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện lần thứ hai tăng mua ( mua thứ hai giữa )

Hóa khoa nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện một lần nữa trang hoàng hoặc ngay tại chỗ cải biến

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( mậu thân ) tham lang tự hóa lộc + hữu bật tự hóa khoa văn xương

Cho nên đây hạn chuyện nghiệp cùng bên ngoài trơn mượt động hoặc ngoại giới đánh giá tức tức tương quan

[ đại quan ]( mậu thân ) phùng tham lang tự hóa lộc + hữu bật tự hóa khoa văn xương

Tham lang thông minh đa tài nhiều nghệ cho nên này kinh doanh thủ pháp sự thật vui mừng mang theo sắc thái thần bí

Không thường quy cùng định pháp thả khuynh hướng cấp tiến cùng thực tế ích lợi

Tham lang tọa Quan lộc kinh doanh hành nghề ứng chủ cao đương tiêu phí cao đẳng hưởng thụ là mục tiêu

Đại quan lộc tự hóa lộc biểu hiện 1. Mệnh chủ trong công tác mọi lúc được hoan nghênh xã đàn quan hệ không tệ

Đại quan lộc tự hóa khoa biểu hiện 1. Mệnh chủ công việc ổn định thuận lợi nhuận chắc có quý nhân hiệp trợ

[ đại quan ] mậu làm tham lang tự hóa lộc với [ bản thiên ]+[ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

< đại quan là cánh đồng chi phụ > [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ] tự hóa lộc

Biểu hiện gia đình phong khí không tệ ( căn cơ tốt )

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) phùng thái âm tự hóa khoa trùng điệp [ cánh đồng ]

Cũng biết đây hạn có khoách sung mãn gia sản tới duyên

[ đại quan ] mậu làm hữu bật tự hóa khoa với [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

< bản tật là điền tới Quan > [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ điền tới Quan ]

Biểu hiện đây hạn công việc nằm ở mưu cầu gia đình chuyện tốt vận

d. ) quan sát [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] trùng điệp [ vở ]( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở đầu tư giao tế tiếp khách hoặc điền trạch việc tương quan

[ đại tật ] là [ cánh đồng tới Quan ] quan sát gia đình đấy tăng giảm mua đưa tình huống

Phùng thiên lương lộc năm sinh biểu hiện đây hạn nhà vận không tệ điền trạch gia tăng giống

[ đại tật ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Cự môn hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên cơ địa không biểu hiện vui vẻ trống trải cao ốc

[ đại tật ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc

[ đại tật ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ cánh đồng tới Huynh ]

[ đại tật ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

[ cánh đồng tới Quan ] hóa kị nhập [ cánh đồng chi phụ ] trùng [ cánh đồng nhanh ] biểu hiện

Xem [ cánh đồng tới Quan ] hóa lộc nhập [ bản tật ] mà hóa kỵ nhập [ bản thiên ] lộc kị rơi cung cùng lân

Đây cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thìn ) trùng điệp [ đại phúc ]

Đây hóa tượng cũng nói rõ là theo đuổi [ cánh đồng tới phúc ] khó tránh là mua tân phòng mà phí tiền

Thương thần

[ kị chuyển lộc ] thiên làm mậu tham lang tự hóa lộc trùng điệp [ đại quan ]

< thiên di là điền tới điền > tự hóa lộc [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn bên ngoài trí sản

[ kị chuyển kị ] thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Thiên cơ ( huynh đệ chủ ) hóa kị nhập [ bản tật ]/[ bổn điền tới Quan ] cũng thế [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

[ điền tới điền ] hóa kị nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện là gia sản việc mà liều mạng công tác

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu quan 26] ở [ bản nô ]( Đinh Mùi )/[ Quan nhanh ] phùng thái dương thái âm tự hóa lộc

[ lưu quan ] can đinh thái âm tự hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố gia đình

[ lưu quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Can của quan hóa kị nhập [ bản tật ]/ điền tới Quan ] chủ công tác là cải thiện gia đình chuyện tốt vận

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu tài 26] ở [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng đầu tư giao tế tiếp khách tức tức tương quan

[ lưu tài 26] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Lộc nhập [ bản tật ]( thiên )/[ điền tới Quan ]+[ lưu thiên ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất có duyên bên ngoài đầu tư

Lộc nhập [ lớn thiên ]( địa )/] cánh đồng tới điền ] chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 26] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh thương lượng thảo sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý tranh thủ điền sinh sắc bén ích

[ lưu tài 26] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

Khoa nhập [ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu tốt phòng sinh coi như công tác

Khoa nhập [ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 26] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 26]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( thiên )/[ điền tới điền ] tiền tài dùng ở phòng sinh bên trên

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại quan ]( địa ) cần ở chỗ này hạn công tác tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu nô ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài đưa tiền cầm tượng chúng sinh mua phòng

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] ở [ vở ]( tân hợi )/[ cánh đồng tới Quan ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

Mà này [ lưu tật 26] ở [ bản tài ]( canh tuất ) phùng tử vi sinh quyền thiên tướng + đà la âm sát

[ lưu tật ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

[ lưu tật ] hóa quyền nhập [ bản quan ]/[ đại phúc ]/[ lưu điền ]

[ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất sự nghiệp ( công tác ) cùng phòng sinh liên quan đến

Quyền nhập biểu hiện mở rộng tranh thủ

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý < đại phúc là cánh đồng tới Huynh > là điền trạch tới tư kim liên quan đến

[ lưu tật ] can nhâm thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] hóa lộc hóa khoa nhập [ bản nô ]/[ cánh đồng ]/[ lưu quan ] tam dịch hợp nhất tới hiểu dịch:

[ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

[ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý là phòng sinh việc

Biểu hiện mệnh chủ năm đó nhận chân thành khẩn địa cùng chúng sinh là phòng sinh việc làm can thiệp ( công tác )

[ lưu tật ] can nhâm thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phúc 26] trùng [ lưu tài ]

[ lưu tật ] hóa kị nhập [ bổn điền ]/[ tổ phụ ]/[ lưu phúc ]

[ bổn điền ]( thiên )+[ lưu phúc ]/[ lưu điền tới Huynh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

Phi hóa kỵ nhập gia sản cùng gia đình khố tồn tư kim việc liên quan đến

Phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên khiếm điền sinh tới trái ( trong tâm muốn hướng phòng sinh việc )

Phi hóa kỵ nhập [ lưu phúc ] tâm thái bên trên vì thế hao tổn tâm tư

Trùng [ lưu tài ] là phòng sinh việc mà tốn tiền

[ tổ phụ ]( địa ) chỉ người đại lý < tổ phụ là lớn nô tới tài > phi hóa kỵ nhập cùng chúng sinh chi tài liên quan đến

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] hóa lộc khoa nhập [ lưu quan ] quyền nhập [ năm xưa điền ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa ngã cung ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên chính là quan tâm phòng sinh là tốn tiền mua phòng mà thương đầu óc

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button