Tử vi

Cự môn nhàn đàm (Phần 4)

Cự môn nhập cung Điền trạch

Trong Cổ thư viết về CỰ MÔN nhập cung Điền như thế này :

“Cự môn nhập miếu lâm điền trạch cung, hữu hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cát diệu đồng cung giả, tự trí sản nghiệp. Thái dương đồng độ, tuy hữu điền sản, đãn nhân sản nghiệp nhi minh tranh ám đấu, đa nhàn khí. Thiên ky tinh đồng độ, thì khởi thì lạc, dịch lập dịch bại. Thiên đồng tinh đồng độ giả, đa nhân đê hãm thủy điền hà câu đẳng nhi khởi củ phân. Cự môn tinh hóa kỵ, gia trạch bất an, nhân khẩu thiệt thị phi nhi viễn ly, hoặc gia trạch trung đa nhàn thị nhàn phi. Dữ kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ nhân trụ trạch hoặc sản nghiệp phát sinh củ phân hoặc thiệp tụng, hoặc gia trung nhân khẩu đa hình thương tai họa. Dữ hỏa tinh, linh tinh, không kiếp, đại háo… hội chiếu, chủ gia trạch tao binh họa hoặc hỏa tai, hoặc thưởng kiếp thâu đạo, hoặc chủ bản nhân phiêu đãng tứ hải”

Bạn đang xem: Cự môn nhàn đàm (Phần 4)

Dịch :

Cự môn nhập Miếu lâm vào Điền Trạch cung, mà có Lộc Quyền, Hóa Lộc đồng cung thì tự tay tạo dựng sản nghiệp. Thái dương đồng độ, thì tuy có điền sản nhưng vì điền sản mà phải tranh giành vất vả, không được nhàn hạ. Thiên cơ đồng độ thì lúc lên lúc xuống, dễ lập nên mà cũng dễ bại đi. Thiên đồng đồng độ, thì phần nhiều là điền sản ở chỗ ruộng trũng, hoặc ao hồ mà lập lên, lại không tránh khỏi tranh giành. Cự Môn-Hóa Kỵ, thì gia trạch bất anh, vì khẩu thiệt thị phi mà mà phải chia ly xa cách, hoặc trong gia trạch nhiều chuyện nói ra nói vào. Cùng với Kình dương, Đà la, Thiên hình hội chiếu, chủ về việc nơi ở hoặc điền sản phát sinh tranh giành, hoặc kiện tụng, hoặc người trong nhà hay gặp hình thương tai họa. Cùng với Hỏa tinh, Linh tinh, Không Kiếp, đại hao…hội chiếu thì chủ về gia trạch gặp binh họa hoặc hỏa tai, hoặc cướp bóc, trộm đạo, hoặc chủ bản thân phiêu đãng bốn biển..

Nói chung thì trong mọi trường hợp, kể cả khi hội hợp được cát tinh, cũng không có trường hợp nào bình yên cả. Vương Đình Chi bình về Cự Môn cư Điền như sau :

“…cự môn bản thân hữu phiêu phù chi tính, sở dĩ bất nghi cư điền trạch cung, cái điền trạch đích tính chất nghi ổn định.

Đãn đương cự môn kiến hóa lộc chi thì, tắc tuy sản nghiệp bất đoạn biến hoán, đãn thủy chung hữu tự trí.

Cự môn phong Thái dương, nghi tại thân cung, tắc năng đắc dần cung đích thái dương chiếu hội, chích yếu bất kiến hóa kỵ cập dương đà, tắc nhưng chủ phát việt; duy nhược kiến thái âm hóa lộc, thiên ky hóa khoa, thiên đồng hóa quyền giáp củng, nhi cự môn hóa kỵ, tắc điền trạch tuy vượng, nhưng đa thị phi. Thảng dương đà đồng hội cự môn, tắc gia trạch tuy phát tài diệc nhạ tai bệnh.

Cự môn đối thiên cơ, sản nghiệp thì thì biến động, diệc chủ bàn thiên tần nhưng. Kiến sát kỵ tắc khả năng nhất sinh phiêu bạc. Lưu niên phùng thử tinh hệ, khả năng vi công tác hoàn cảnh biến động.

Cự môn đối Thiên đồng, dĩ tuất cung vi giác giai. Thái âm thái dương giai tại miếu vượng chi địa, chủ gia trạch hoặc phục vụ ky cấu hoạch cát. Lưu niên phùng thử, tắc hữu nhất niên chi an định. Đãn sát kỵ hình thấu hội, hựu kiến hỏa linh, tắc chủ hỏa tai, hữu bị đạo chi ngu”

Dịch :

” Bản thân Cự môn có tính Phiêu phù (trôi nổi), vì thế mà không nên cư vào Điền trạch, làm cho điền trạch không ổn định. Nhưng nếu được Hóa lộc thì tuy sản nghiệp không ngừng biến hóa, nhưng cuối cùng thì cùng tự tay gây dựng được.

Cự môn che ám Thái dương, không phải là cung Thân thì cũng là cung Dần sẽ có Thái dương hội chiếu, miễn là không gặp Kỵ, Kình, Đà thì vẫn phát lên được.

Nếu được Thái Âm hóa Lộc, Thiên cơ Hóa Khoa, Thiên Đồng Hóa Quyền giáp-củng, mà Cự Môn gặp Hóa Kỵ thì điền trạch tuy vượng nhưng nhiều thị phi. Nhưng nếu gặp Dương Đà cùng hội với Cự Môn thì gia trạch tuy có phát tài nhưng cũng rước lấy tai bệnh.

Cự Môn với Thiên cơ, sản nghiệp thường biến động, cũng chủ về liên tiếp chuyển đổi. Gặp Sát – Kỵ thì nhiều khả năng là một đời phiêu dạt. Lưu niên gặp tinh hệ này, khả năng là vì hoàn cảnh làm việc mà biến động.

Cự Môn với Thiên Đồng, lấy cung Tuất làm ví dụ, có Thái Âm Thái Dương đều tại đất miếu vượng, chủ về gia trạch hoặc các thứ liên quan được tốt. Lưu niên gặp cách này, thì có một năm an định. Nhưng nếu Sát-Kỵ-Hình hội tụ, lại gặp Hỏa Linh, thì chủ về hỏa lai, dễ gặp trộm cắp…”

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cự môn nhàn đàm (Phần 4)

Cự môn nhập cung Điền trạch

Trong Cổ thư viết về CỰ MÔN nhập cung Điền như thế này :

“Cự môn nhập miếu lâm điền trạch cung, hữu hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cát diệu đồng cung giả, tự trí sản nghiệp. Thái dương đồng độ, tuy hữu điền sản, đãn nhân sản nghiệp nhi minh tranh ám đấu, đa nhàn khí. Thiên ky tinh đồng độ, thì khởi thì lạc, dịch lập dịch bại. Thiên đồng tinh đồng độ giả, đa nhân đê hãm thủy điền hà câu đẳng nhi khởi củ phân. Cự môn tinh hóa kỵ, gia trạch bất an, nhân khẩu thiệt thị phi nhi viễn ly, hoặc gia trạch trung đa nhàn thị nhàn phi. Dữ kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ nhân trụ trạch hoặc sản nghiệp phát sinh củ phân hoặc thiệp tụng, hoặc gia trung nhân khẩu đa hình thương tai họa. Dữ hỏa tinh, linh tinh, không kiếp, đại háo… hội chiếu, chủ gia trạch tao binh họa hoặc hỏa tai, hoặc thưởng kiếp thâu đạo, hoặc chủ bản nhân phiêu đãng tứ hải”

Dịch :

Cự môn nhập Miếu lâm vào Điền Trạch cung, mà có Lộc Quyền, Hóa Lộc đồng cung thì tự tay tạo dựng sản nghiệp. Thái dương đồng độ, thì tuy có điền sản nhưng vì điền sản mà phải tranh giành vất vả, không được nhàn hạ. Thiên cơ đồng độ thì lúc lên lúc xuống, dễ lập nên mà cũng dễ bại đi. Thiên đồng đồng độ, thì phần nhiều là điền sản ở chỗ ruộng trũng, hoặc ao hồ mà lập lên, lại không tránh khỏi tranh giành. Cự Môn-Hóa Kỵ, thì gia trạch bất anh, vì khẩu thiệt thị phi mà mà phải chia ly xa cách, hoặc trong gia trạch nhiều chuyện nói ra nói vào. Cùng với Kình dương, Đà la, Thiên hình hội chiếu, chủ về việc nơi ở hoặc điền sản phát sinh tranh giành, hoặc kiện tụng, hoặc người trong nhà hay gặp hình thương tai họa. Cùng với Hỏa tinh, Linh tinh, Không Kiếp, đại hao…hội chiếu thì chủ về gia trạch gặp binh họa hoặc hỏa tai, hoặc cướp bóc, trộm đạo, hoặc chủ bản thân phiêu đãng bốn biển..

Nói chung thì trong mọi trường hợp, kể cả khi hội hợp được cát tinh, cũng không có trường hợp nào bình yên cả. Vương Đình Chi bình về Cự Môn cư Điền như sau :

“…cự môn bản thân hữu phiêu phù chi tính, sở dĩ bất nghi cư điền trạch cung, cái điền trạch đích tính chất nghi ổn định.

Đãn đương cự môn kiến hóa lộc chi thì, tắc tuy sản nghiệp bất đoạn biến hoán, đãn thủy chung hữu tự trí.

Cự môn phong Thái dương, nghi tại thân cung, tắc năng đắc dần cung đích thái dương chiếu hội, chích yếu bất kiến hóa kỵ cập dương đà, tắc nhưng chủ phát việt; duy nhược kiến thái âm hóa lộc, thiên ky hóa khoa, thiên đồng hóa quyền giáp củng, nhi cự môn hóa kỵ, tắc điền trạch tuy vượng, nhưng đa thị phi. Thảng dương đà đồng hội cự môn, tắc gia trạch tuy phát tài diệc nhạ tai bệnh.

Cự môn đối thiên cơ, sản nghiệp thì thì biến động, diệc chủ bàn thiên tần nhưng. Kiến sát kỵ tắc khả năng nhất sinh phiêu bạc. Lưu niên phùng thử tinh hệ, khả năng vi công tác hoàn cảnh biến động.

Cự môn đối Thiên đồng, dĩ tuất cung vi giác giai. Thái âm thái dương giai tại miếu vượng chi địa, chủ gia trạch hoặc phục vụ ky cấu hoạch cát. Lưu niên phùng thử, tắc hữu nhất niên chi an định. Đãn sát kỵ hình thấu hội, hựu kiến hỏa linh, tắc chủ hỏa tai, hữu bị đạo chi ngu”

Dịch :

” Bản thân Cự môn có tính Phiêu phù (trôi nổi), vì thế mà không nên cư vào Điền trạch, làm cho điền trạch không ổn định. Nhưng nếu được Hóa lộc thì tuy sản nghiệp không ngừng biến hóa, nhưng cuối cùng thì cùng tự tay gây dựng được.

Cự môn che ám Thái dương, không phải là cung Thân thì cũng là cung Dần sẽ có Thái dương hội chiếu, miễn là không gặp Kỵ, Kình, Đà thì vẫn phát lên được.

Nếu được Thái Âm hóa Lộc, Thiên cơ Hóa Khoa, Thiên Đồng Hóa Quyền giáp-củng, mà Cự Môn gặp Hóa Kỵ thì điền trạch tuy vượng nhưng nhiều thị phi. Nhưng nếu gặp Dương Đà cùng hội với Cự Môn thì gia trạch tuy có phát tài nhưng cũng rước lấy tai bệnh.

Cự Môn với Thiên cơ, sản nghiệp thường biến động, cũng chủ về liên tiếp chuyển đổi. Gặp Sát – Kỵ thì nhiều khả năng là một đời phiêu dạt. Lưu niên gặp tinh hệ này, khả năng là vì hoàn cảnh làm việc mà biến động.

Cự Môn với Thiên Đồng, lấy cung Tuất làm ví dụ, có Thái Âm Thái Dương đều tại đất miếu vượng, chủ về gia trạch hoặc các thứ liên quan được tốt. Lưu niên gặp cách này, thì có một năm an định. Nhưng nếu Sát-Kỵ-Hình hội tụ, lại gặp Hỏa Linh, thì chủ về hỏa lai, dễ gặp trộm cắp…”

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button