Tử vi

Cung mệnh tử phủ ở thân người là dạng gì

Sự nghiệp tâm mạnhBạn đang xem: Cung mệnh tử phủ ở thân người là dạng gì

Tử phủ ở thân nhân tính cách ổn trọng, hơi có uy nghiêm cảm giác. Nữ tính có vẻ khí chất an nhàn khoan dung.

Sự nghiệp tâm mạnh, năng lực quản lý tốt. Mặc dù tử vi tọa mệnh nhưng không mừng tranh quyền áp thế, càng muốn chỗ cạnh tranh nhỏ hơn Phó Thủ vị trí.

Tài vận tốt hơn, trong nhà thường thường chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dễ dàng ở lại căn phòng lớn.Hào phóng thận trọng


Nguyện ý giúp giúp người. Không keo kiệt.

Thận trọng, EQ cao.

Mặc dù có cao lãnh một mặt nhưng đối với nhân tế quan hệ vấn đề thường thường năng chủ động phóng ra giải quyết.Khoan dung cô quật


Tương đối khoan dung, không mang thù.

Bản thân năng lực tốt cũng có chút chịu mệt nhọc đấy tính cách, đúng bạn người nhà đều rất tốt.

Đồng thời lòng tự trọng rất mạnh, tâm cơ giấu được sâu, nhất định có lên mặt đấy cảm giác.

Nhận định sự tình sẽ khư khư cố chấp, quật cường nan khuyên.Hôn nhân có biến


Phối ngẫu sự nghiệp dễ dàng nhiều sóng gió, dễ dàng nhân tính cách phù phiếm mà khuynh bại.

Đối phương sự nghiệp thuận lợi lúc lại dễ dàng có hoa đào. Cho nên hôn nhân bình thường sẽ trải qua một hai lần giác đại khúc chiết, chưa chắc sẽ ly hôn.

Phối ngẫu thường thường góc có tân ý tình thú, thích chế tạo lãng mạn kinh hỉ.Hơi mập bị thiếu


Thân thể bình thường hơi mập.

Thân thể khỏe mạnh tốt hơn, bệnh tai họa không nhiều lắm, nhưng thể lực không tính cường thịnh, dễ dàng mệt mỏi.

Bệnh thấp khá mạnh, thể chất hơi thấp hàn. Nếu mệnh tật có sát lại dễ có mạn tính thận thủy hoặc bí nước tiểu hệ thống tật bệnh hoặc thuỷ ách có thể.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung mệnh tử phủ ở thân người là dạng gì

Sự nghiệp tâm mạnhTử phủ ở thân nhân tính cách ổn trọng, hơi có uy nghiêm cảm giác. Nữ tính có vẻ khí chất an nhàn khoan dung.

Sự nghiệp tâm mạnh, năng lực quản lý tốt. Mặc dù tử vi tọa mệnh nhưng không mừng tranh quyền áp thế, càng muốn chỗ cạnh tranh nhỏ hơn Phó Thủ vị trí.

Tài vận tốt hơn, trong nhà thường thường chiếm cứ vị trí chủ đạo. Dễ dàng ở lại căn phòng lớn.Hào phóng thận trọng


Nguyện ý giúp giúp người. Không keo kiệt.

Thận trọng, EQ cao.

Mặc dù có cao lãnh một mặt nhưng đối với nhân tế quan hệ vấn đề thường thường năng chủ động phóng ra giải quyết.Khoan dung cô quật


Tương đối khoan dung, không mang thù.

Bản thân năng lực tốt cũng có chút chịu mệt nhọc đấy tính cách, đúng bạn người nhà đều rất tốt.

Đồng thời lòng tự trọng rất mạnh, tâm cơ giấu được sâu, nhất định có lên mặt đấy cảm giác.

Nhận định sự tình sẽ khư khư cố chấp, quật cường nan khuyên.Hôn nhân có biến


Phối ngẫu sự nghiệp dễ dàng nhiều sóng gió, dễ dàng nhân tính cách phù phiếm mà khuynh bại.

Đối phương sự nghiệp thuận lợi lúc lại dễ dàng có hoa đào. Cho nên hôn nhân bình thường sẽ trải qua một hai lần giác đại khúc chiết, chưa chắc sẽ ly hôn.

Phối ngẫu thường thường góc có tân ý tình thú, thích chế tạo lãng mạn kinh hỉ.Hơi mập bị thiếu


Thân thể bình thường hơi mập.

Thân thể khỏe mạnh tốt hơn, bệnh tai họa không nhiều lắm, nhưng thể lực không tính cường thịnh, dễ dàng mệt mỏi.

Bệnh thấp khá mạnh, thể chất hơi thấp hàn. Nếu mệnh tật có sát lại dễ có mạn tính thận thủy hoặc bí nước tiểu hệ thống tật bệnh hoặc thuỷ ách có thể.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button