Tử vi

Cung phụ mẫu tứ hóa phi tinh

Cung phụ mẫu tứ hóa biểu tượng

1,   cha mẹ hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, cùng cha mẹ duyến dày, có thể được cha mẹ yêu thương, cha mẹ lấy tiền tài duy trì chắc có di sản lưu cho ta; cha mẹ cùng thúc bá duyến dày, sự nghiệp có thành tựu, tài sản dày.

Bạn đang xem: Cung phụ mẫu tứ hóa phi tinh

Hóa lộc nhập huynh đệ, cha mẹ cùng huynh đệ duyến dày, đúng huynh đệ chiếu cố quan tâm khá nhiều, đúng sự thành tựu của ta có trợ lực; song thân ở chung hòa hợp, sự nghiệp thịnh vượng, gia đình thu nhập cao.

Hóa lộc nhập vợ chồng, cha mẹ cùng ta phối ngẫu ở chung hòa hợp; bản nhân được đến cha mẹ trưởng bối trợ giúp, sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi nhuận dày; cha mẹ phúc ấm ban ơn cho con cháu, con cháu hưng thịnh, gia đình hưng vượng phát đạt.

Hóa lộc nhập đứa con, cha mẹ phúc ấm ban ơn cho con cháu, con cháu hưng thịnh, gia đình hưng vượng phát đạt; cha mẹ vất vả kiếm tiền, tài sản phong phú.

Hóa lộc nhập tiền tài, cha mẹ phúc ấm rất lớn, tài sản sung túc, sinh hoạt hạnh phúc khoái trá; cha mẹ ấu niên thể chất kém, có tai nạn bệnh tật bị khôi phục, vất vả kiếm tiền, thái độ làm người góc lạc quan sáng sủa, hiếu thuận cha mẹ, dễ có được lo được lo mất hòa bệnh đa nghi.

Hóa lộc nhập tật ách, chính mình được cha mẹ di truyền tốt bụng, đối với ta chăm sóc chu đáo, ta cập cha mẹ thân thể đều mạnh khỏe; cha mẹ mang đến cho ta danh dự; cha mẹ ra ngoài công tác, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập di chuyển, cha mẹ duyến dày, có thể được cha mẹ yêu thương hòa phúc ấm; cha mẹ cùng thúc bá quan hệ hòa hợp.

Hóa lộc nhập nô bộc, cha mẹ đối với công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp phát đạt; cha mẹ đúng huynh đệ chiếu cố khá nhiều.

Hóa lộc nhập Quan lộc, cha mẹ đúng sự nghiệp của ta trợ giúp rất lớn, ta có thể kế thừa chuyện của cha mẹ nghiệp, gia đình thịnh vượng phát.

Hóa lộc nhập phúc đức, có thể kế thừa cha mẹ phúc ấm, tài nguyên rộng, tiền tài sung túc, sinh hoạt hạnh phúc khoái trá đạt đến.

Hóa lộc nhập cha mẹ, bản nhân di truyền tốt bụng, chỉ số iq cao, thân thể khỏe mạnh; cha mẹ tự lập, thành tựu cao, có thể mang đến cho ta danh dự hòa

Địa vị.

2, cha mẹ hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, cha mẹ quan tâm ta, đối với ta quản giáo rất nghiêm; cha mẹ nỗ lực bính bác mà thu được thành tựu, quyền lực, trợ giúp ta rất lớn; cha mẹ cùng thúc bá quan hệ không giai, nhiều khắc khẩu.

Hóa quyền nhập huynh đệ, cha mẹ quan tâm huynh đệ, nhưng quản giáo rất nghiêm; cha mẹ nỗ lực bính bác mà thu được thành tựu, quyền lực, đối với con cái trợ giúp rất lớn; song thân quan hệ tốt, nhưng nhiều khắc khẩu.

Hóa quyền nhập vợ chồng, từ cha mẹ giới thiệu hoặc ý kiến mà kết hôn; sự nghiệp của ta ở cha mẹ dưới sự chỉ đạo đạt được thành công; cha mẹ quan tâm đứa con, nhưng đối với con cái quản giáo nghiêm khắc, gia đình góc phong cảnh.

Hóa quyền nhập đứa con, cha mẹ đúng con cháu của ta thực sủng ái lại rất nghiêm khắc, gia đình góc phong cảnh; cha mẹ hòa hợp quản lý tài sản, vui mừng nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận tốt, có tiền liền đầu tư gây dựng sự nghiệp, không mừng dự trữ, dùng tiễn hào phóng, hưởng thụ cao cấp.

Hóa quyền nhập tiền tài, cha mẹ giúp ta kiếm tiền, hoặc lãng phí tiền tài của ta; cha mẹ thân thể khỏe mạnh, nỗ lực bính bác mà thành tựu.

Hóa quyền nhập tật ách, cha mẹ quan tâm ta thân thể, hoặc chỉ đạo công ty của ta, khiến ta sự nghiệp thành công, sáng rọi; cha mẹ ương ngạnh, cố chấp, không tín nhiệm người khác.

Hóa quyền nhập di chuyển, cha mẹ giúp ta đề cao địa vị; cha mẹ dùng đông cứng thái độ đối đãi bằng hữu, bộ hạ, thúc bá.

Hóa quyền nhập nô bộc, cha mẹ đúng huynh đệ quản giáo cũng rất nghiêm khắc; cha mẹ chăm chỉ làm việc, sự nghiệp thành công, song thân nhiều khắc khẩu.

Hóa quyền nhập Quan lộc, sự nghiệp của ta ở cha mẹ chỉ đạo dưới sự trợ giúp đạt được thành công, cha mẹ cùng ta phối ngẫu quan hệ bất hòa; cha mẹ trông nom gia đình, gia đình xa hoa, tài sản sung túc.

Hóa quyền nhập điền trạch, cha mẹ chăm sóc gia đình của ta và con nữ nhân; cha mẹ dùng tiễn hào phóng, hưởng thụ cao cấp.

Hóa quyền nhập phúc đức, cha mẹ đúng phẩm đức của ta thực quan tâm, quản giáo ta hảo hảo làm người; cha mẹ cùng trưởng bối quan hệ không tốt, thân thể khỏe mạnh, nỗ lực bính bác mà thành tựu.

Hóa quyền nhập cha mẹ, được cha mẹ phúc ấm, mang đến cho ta rồi danh dự hòa sáng rọi. Cha mẹ kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, có tài cán, vi tự lập cách, nhưng công tác có đầu không đuôi.

3, cha mẹ hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, cha mẹ thực hiền hoà, kiên nhẫn giáo dục ta, ta được đến trưởng bối, cấp trên dẫn, sự nghiệp trôi chảy; cha mẹ cùng thúc bá ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau.

Hóa khoa nhập huynh đệ, cha mẹ cùng huynh đệ có thể ở chung hòa thuận; song thân hỗ kính hỗ yêu; cha mẹ đa tài nghệ, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa khoa nhập vợ chồng, cha mẹ cùng ta phối ngẫu ở chung hòa thuận, bản nhân được cấp trên thưởng thức, sự nghiệp trôi chảy; cha mẹ kiên nhẫn giáo dục con cháu, hạnh phúc gia đình khoái trá.

Hóa khoa nhập đứa con, cha mẹ thêm huệ cấp con cháu, con cháu hiếu thuận, hạnh phúc gia đình khoái trá; cha mẹ cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá.

Hóa khoa nhập tiền tài, được đến trưởng bối, quan chỉ huy thưởng thức, thu vào vững vàng gia tăng, cuộc sống khoái trá; cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, hiếu thuận trưởng bối.

Hóa khoa nhập tật ách, ta phải cha mẹ khoa học dưỡng dục, thân thể khỏe mạnh, cũng có thể được cấp trên thưởng thức, danh dự ngày càng cao.

Hóa khoa nhập di chuyển, ra ngoài rất hiếm có trưởng bối, quan chỉ huy thưởng thức hòa phân công, sự nghiệp trôi chảy, có xã hội danh dự.

Hóa khoa nhập nô bộc, lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục huynh đệ; cha mẹ vi nhân viên và giáo viên, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập Quan lộc, được đến trưởng bối, quan chỉ huy thưởng thức, sự nghiệp THUẬN; cha mẹ quan tâm gia đình, hạnh phúc gia đình khoái trá.

Hóa khoa nhập điền trạch, quan lòng chiếu cố con gái của ta và gia đình; cha mẹ cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, cuộc sống khoái trá.

Hóa khoa nhập phúc đức, tổ ấm dày, có Phúc Thọ; cha mẹ hiếu thuận trưởng bối, khỏe mạnh trường thọ.

Hóa khoa nhập cha mẹ, song thân tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau; bản nhân có thể được trưởng bối, cấp trên thưởng thức, danh dự ngày càng cao; cha mẹ văn tĩnh, thông minh, hiền hoà, cách nói năng văn nhã, hiếu học tập, nhưng không phải thực chăm chỉ, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

4, cha mẹ hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, cha mẹ lải nhải, cùng ta quan hệ không tốt; bản nhân thường bị thủ trưởng phê bình, trách phạt, sự nghiệp khó như ý, xuất ngoại bất lợi, dễ bị nhân lừa gạt, cũng chủ tử hơi thở gian nan; cha mẹ cùng trưởng bối quan hệ không tốt, nhân duyên kém, sự nghiệp không thành tựu.

Hóa kị nhập huynh đệ, cha mẹ cùng huynh đệ quan hệ không tốt, bằng hữu chịu xử phạt, huynh đệ cùng ta chịu liên lụy mà tổn hại gia tài; song thân quan hệ không tốt, công tác không ổn định, sự nghiệp bất lợi, thu vào ít; bởi vì cha mẫu mà gia tăng gia đình chi.

Hóa kị nhập vợ chồng, cha mẹ cùng ta phối ngẫu quan hệ không tốt, bản nhân không chiếm được trưởng bối, cấp trên thưởng thức hòa coi trọng, thường chịu trách phạt, giáng âm, sự nghiệp khó như ý; cha mẹ phúc ấm ít, liên luỵ con cháu, gia đạo suy bại.

Hóa kị nhập đứa con, cha mẹ phúc ấm ít, liên luỵ con cháu, gia đạo suy bại; cha mẹ không cùng ta ở cùng một chỗ, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thái độ làm người keo kiệt, — sinh vì tiền tài làm lụng vất vả, ít tích tụ, bớt ăn bớt mặc, ít hưởng thụ, cũng luyến tiếc hưởng thụ.

Hóa kị nhập tiền tài, bởi vì cha mẫu ( tỷ như tật bệnh ) hoặc công văn khế ước sai lầm mà tổn hại tài, làm ta phiền não; cha mẹ thân thể không tốt, bị có ngoài ý muốn tai ách, tự cho mình thanh cao, tự cho là đúng mà rước lấy phiền toái, cùng trưởng bối duyến gầy, sự nghiệp không như ý, thu vào ít.

Hóa kị nhập tật ách, di truyền bất lương, thân thể không tốt, nhiều công văn trên hợp đồng đấy phiền toái, vô chỗ dựa vững chắc, không được trưởng bối, cấp trên thưởng thức, sự nghiệp không thành tựu; cha mẹ thường ra ngoài, nhưng ở ngoại từ tìm phiền toái, nhiều bệnh tai họa, thị phi nhiều, nhân duyên kém, góc vất vả.

Hóa kị nhập di chuyển, cha mẹ cùng ta duyến gầy, nhiều tranh chấp, rời xa hoặc cho làm con thừa tự; cha mẹ cùng thúc bá duyến gầy, sự nghiệp không như ý.

Hóa kị nhập nô bộc, cha mẹ cùng huynh đệ duyến gầy, huynh đệ có hại, có thể vi con một; phụ thân cùng mẫu thân duyến gầy, nhiều tranh chấp; cha mẹ vui mừng cố định công tác, đúng sự tình nghiệp công tác rất chân thành chịu làm, nhưng sự nghiệp mỗi lần nhiều nhất khúc chiết; bởi vì cha mẫu gia tăng gia đình chi.

Hóa kị nhập Quan lộc, ở công vụ cơ quan công tác không chiếm được cấp trên thưởng thức hòa coi trọng, thường chịu trách phạt, giáng âm, sự nghiệp khó như ý; cha mẹ cùng ta phối ngẫu quan hệ kém, hoặc trái lại đối với chúng ta kết hôn; cha mẹ sản nghiệp kinh tế đình trệ, gia đạo suy sụp, con cháu rất thưa thớt.

Hóa kị nhập điền trạch, cha mẹ phúc ấm ít, liên luỵ con cháu, gia đạo suy bại, con cháu gian nan; cha mẹ thân phận thấp kém, hết ăn lại nằm, kế hay góc, cả đời nhiều làm lụng vất vả, thu vào ít, có bao nhiêu tiêu bao nhiêu.

Hóa kị nhập phúc đức, bởi vì cha mẫu ( tật bệnh hoặc ăn uống lãng phí ) hoặc công văn khế ước tranh cãi mà rủi ro; cha mẹ sự nghiệp không thành tựu, thân phận thấp kém, cùng trưởng bối quan hệ không tốt, thân thể nhiều bệnh tai họa.

Hóa kị nhập cha mẹ, cha mẹ thái độ làm người khẳng khái ngay thẳng, nhưng cố chấp ích kỷ, không dễ tin người khác, nhất sinh mệnh vận góc nhấp nhô không như ý, xuất ngoại từ tìm phiền toái, bị làm cho ngoài ý muốn tổn thương tai nạn, rủi ro bại nghiệp; bản nhân có thể cho làm con thừa tự người khác, hoặc bị ném bỏ, hoặc tiên thiên thể nhược, dễ có bệnh tật, vô chỗ dựa vững chắc, sự nghiệp không thành tựu, cả đời chức vị không cao, công tác không ổn định, thu vào ít.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung phụ mẫu tứ hóa phi tinh

Cung phụ mẫu tứ hóa biểu tượng

1,   cha mẹ hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, cùng cha mẹ duyến dày, có thể được cha mẹ yêu thương, cha mẹ lấy tiền tài duy trì chắc có di sản lưu cho ta; cha mẹ cùng thúc bá duyến dày, sự nghiệp có thành tựu, tài sản dày.

Hóa lộc nhập huynh đệ, cha mẹ cùng huynh đệ duyến dày, đúng huynh đệ chiếu cố quan tâm khá nhiều, đúng sự thành tựu của ta có trợ lực; song thân ở chung hòa hợp, sự nghiệp thịnh vượng, gia đình thu nhập cao.

Hóa lộc nhập vợ chồng, cha mẹ cùng ta phối ngẫu ở chung hòa hợp; bản nhân được đến cha mẹ trưởng bối trợ giúp, sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi nhuận dày; cha mẹ phúc ấm ban ơn cho con cháu, con cháu hưng thịnh, gia đình hưng vượng phát đạt.

Hóa lộc nhập đứa con, cha mẹ phúc ấm ban ơn cho con cháu, con cháu hưng thịnh, gia đình hưng vượng phát đạt; cha mẹ vất vả kiếm tiền, tài sản phong phú.

Hóa lộc nhập tiền tài, cha mẹ phúc ấm rất lớn, tài sản sung túc, sinh hoạt hạnh phúc khoái trá; cha mẹ ấu niên thể chất kém, có tai nạn bệnh tật bị khôi phục, vất vả kiếm tiền, thái độ làm người góc lạc quan sáng sủa, hiếu thuận cha mẹ, dễ có được lo được lo mất hòa bệnh đa nghi.

Hóa lộc nhập tật ách, chính mình được cha mẹ di truyền tốt bụng, đối với ta chăm sóc chu đáo, ta cập cha mẹ thân thể đều mạnh khỏe; cha mẹ mang đến cho ta danh dự; cha mẹ ra ngoài công tác, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập di chuyển, cha mẹ duyến dày, có thể được cha mẹ yêu thương hòa phúc ấm; cha mẹ cùng thúc bá quan hệ hòa hợp.

Hóa lộc nhập nô bộc, cha mẹ đối với công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp phát đạt; cha mẹ đúng huynh đệ chiếu cố khá nhiều.

Hóa lộc nhập Quan lộc, cha mẹ đúng sự nghiệp của ta trợ giúp rất lớn, ta có thể kế thừa chuyện của cha mẹ nghiệp, gia đình thịnh vượng phát.

Hóa lộc nhập phúc đức, có thể kế thừa cha mẹ phúc ấm, tài nguyên rộng, tiền tài sung túc, sinh hoạt hạnh phúc khoái trá đạt đến.

Hóa lộc nhập cha mẹ, bản nhân di truyền tốt bụng, chỉ số iq cao, thân thể khỏe mạnh; cha mẹ tự lập, thành tựu cao, có thể mang đến cho ta danh dự hòa

Địa vị.

2, cha mẹ hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, cha mẹ quan tâm ta, đối với ta quản giáo rất nghiêm; cha mẹ nỗ lực bính bác mà thu được thành tựu, quyền lực, trợ giúp ta rất lớn; cha mẹ cùng thúc bá quan hệ không giai, nhiều khắc khẩu.

Hóa quyền nhập huynh đệ, cha mẹ quan tâm huynh đệ, nhưng quản giáo rất nghiêm; cha mẹ nỗ lực bính bác mà thu được thành tựu, quyền lực, đối với con cái trợ giúp rất lớn; song thân quan hệ tốt, nhưng nhiều khắc khẩu.

Hóa quyền nhập vợ chồng, từ cha mẹ giới thiệu hoặc ý kiến mà kết hôn; sự nghiệp của ta ở cha mẹ dưới sự chỉ đạo đạt được thành công; cha mẹ quan tâm đứa con, nhưng đối với con cái quản giáo nghiêm khắc, gia đình góc phong cảnh.

Hóa quyền nhập đứa con, cha mẹ đúng con cháu của ta thực sủng ái lại rất nghiêm khắc, gia đình góc phong cảnh; cha mẹ hòa hợp quản lý tài sản, vui mừng nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận tốt, có tiền liền đầu tư gây dựng sự nghiệp, không mừng dự trữ, dùng tiễn hào phóng, hưởng thụ cao cấp.

Hóa quyền nhập tiền tài, cha mẹ giúp ta kiếm tiền, hoặc lãng phí tiền tài của ta; cha mẹ thân thể khỏe mạnh, nỗ lực bính bác mà thành tựu.

Hóa quyền nhập tật ách, cha mẹ quan tâm ta thân thể, hoặc chỉ đạo công ty của ta, khiến ta sự nghiệp thành công, sáng rọi; cha mẹ ương ngạnh, cố chấp, không tín nhiệm người khác.

Hóa quyền nhập di chuyển, cha mẹ giúp ta đề cao địa vị; cha mẹ dùng đông cứng thái độ đối đãi bằng hữu, bộ hạ, thúc bá.

Hóa quyền nhập nô bộc, cha mẹ đúng huynh đệ quản giáo cũng rất nghiêm khắc; cha mẹ chăm chỉ làm việc, sự nghiệp thành công, song thân nhiều khắc khẩu.

Hóa quyền nhập Quan lộc, sự nghiệp của ta ở cha mẹ chỉ đạo dưới sự trợ giúp đạt được thành công, cha mẹ cùng ta phối ngẫu quan hệ bất hòa; cha mẹ trông nom gia đình, gia đình xa hoa, tài sản sung túc.

Hóa quyền nhập điền trạch, cha mẹ chăm sóc gia đình của ta và con nữ nhân; cha mẹ dùng tiễn hào phóng, hưởng thụ cao cấp.

Hóa quyền nhập phúc đức, cha mẹ đúng phẩm đức của ta thực quan tâm, quản giáo ta hảo hảo làm người; cha mẹ cùng trưởng bối quan hệ không tốt, thân thể khỏe mạnh, nỗ lực bính bác mà thành tựu.

Hóa quyền nhập cha mẹ, được cha mẹ phúc ấm, mang đến cho ta rồi danh dự hòa sáng rọi. Cha mẹ kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, có tài cán, vi tự lập cách, nhưng công tác có đầu không đuôi.

3, cha mẹ hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, cha mẹ thực hiền hoà, kiên nhẫn giáo dục ta, ta được đến trưởng bối, cấp trên dẫn, sự nghiệp trôi chảy; cha mẹ cùng thúc bá ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau.

Hóa khoa nhập huynh đệ, cha mẹ cùng huynh đệ có thể ở chung hòa thuận; song thân hỗ kính hỗ yêu; cha mẹ đa tài nghệ, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa khoa nhập vợ chồng, cha mẹ cùng ta phối ngẫu ở chung hòa thuận, bản nhân được cấp trên thưởng thức, sự nghiệp trôi chảy; cha mẹ kiên nhẫn giáo dục con cháu, hạnh phúc gia đình khoái trá.

Hóa khoa nhập đứa con, cha mẹ thêm huệ cấp con cháu, con cháu hiếu thuận, hạnh phúc gia đình khoái trá; cha mẹ cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá.

Hóa khoa nhập tiền tài, được đến trưởng bối, quan chỉ huy thưởng thức, thu vào vững vàng gia tăng, cuộc sống khoái trá; cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, hiếu thuận trưởng bối.

Hóa khoa nhập tật ách, ta phải cha mẹ khoa học dưỡng dục, thân thể khỏe mạnh, cũng có thể được cấp trên thưởng thức, danh dự ngày càng cao.

Hóa khoa nhập di chuyển, ra ngoài rất hiếm có trưởng bối, quan chỉ huy thưởng thức hòa phân công, sự nghiệp trôi chảy, có xã hội danh dự.

Hóa khoa nhập nô bộc, lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục huynh đệ; cha mẹ vi nhân viên và giáo viên, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập Quan lộc, được đến trưởng bối, quan chỉ huy thưởng thức, sự nghiệp THUẬN; cha mẹ quan tâm gia đình, hạnh phúc gia đình khoái trá.

Hóa khoa nhập điền trạch, quan lòng chiếu cố con gái của ta và gia đình; cha mẹ cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, cuộc sống khoái trá.

Hóa khoa nhập phúc đức, tổ ấm dày, có Phúc Thọ; cha mẹ hiếu thuận trưởng bối, khỏe mạnh trường thọ.

Hóa khoa nhập cha mẹ, song thân tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau; bản nhân có thể được trưởng bối, cấp trên thưởng thức, danh dự ngày càng cao; cha mẹ văn tĩnh, thông minh, hiền hoà, cách nói năng văn nhã, hiếu học tập, nhưng không phải thực chăm chỉ, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

4, cha mẹ hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, cha mẹ lải nhải, cùng ta quan hệ không tốt; bản nhân thường bị thủ trưởng phê bình, trách phạt, sự nghiệp khó như ý, xuất ngoại bất lợi, dễ bị nhân lừa gạt, cũng chủ tử hơi thở gian nan; cha mẹ cùng trưởng bối quan hệ không tốt, nhân duyên kém, sự nghiệp không thành tựu.

Hóa kị nhập huynh đệ, cha mẹ cùng huynh đệ quan hệ không tốt, bằng hữu chịu xử phạt, huynh đệ cùng ta chịu liên lụy mà tổn hại gia tài; song thân quan hệ không tốt, công tác không ổn định, sự nghiệp bất lợi, thu vào ít; bởi vì cha mẫu mà gia tăng gia đình chi.

Hóa kị nhập vợ chồng, cha mẹ cùng ta phối ngẫu quan hệ không tốt, bản nhân không chiếm được trưởng bối, cấp trên thưởng thức hòa coi trọng, thường chịu trách phạt, giáng âm, sự nghiệp khó như ý; cha mẹ phúc ấm ít, liên luỵ con cháu, gia đạo suy bại.

Hóa kị nhập đứa con, cha mẹ phúc ấm ít, liên luỵ con cháu, gia đạo suy bại; cha mẹ không cùng ta ở cùng một chỗ, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thái độ làm người keo kiệt, — sinh vì tiền tài làm lụng vất vả, ít tích tụ, bớt ăn bớt mặc, ít hưởng thụ, cũng luyến tiếc hưởng thụ.

Hóa kị nhập tiền tài, bởi vì cha mẫu ( tỷ như tật bệnh ) hoặc công văn khế ước sai lầm mà tổn hại tài, làm ta phiền não; cha mẹ thân thể không tốt, bị có ngoài ý muốn tai ách, tự cho mình thanh cao, tự cho là đúng mà rước lấy phiền toái, cùng trưởng bối duyến gầy, sự nghiệp không như ý, thu vào ít.

Hóa kị nhập tật ách, di truyền bất lương, thân thể không tốt, nhiều công văn trên hợp đồng đấy phiền toái, vô chỗ dựa vững chắc, không được trưởng bối, cấp trên thưởng thức, sự nghiệp không thành tựu; cha mẹ thường ra ngoài, nhưng ở ngoại từ tìm phiền toái, nhiều bệnh tai họa, thị phi nhiều, nhân duyên kém, góc vất vả.

Hóa kị nhập di chuyển, cha mẹ cùng ta duyến gầy, nhiều tranh chấp, rời xa hoặc cho làm con thừa tự; cha mẹ cùng thúc bá duyến gầy, sự nghiệp không như ý.

Hóa kị nhập nô bộc, cha mẹ cùng huynh đệ duyến gầy, huynh đệ có hại, có thể vi con một; phụ thân cùng mẫu thân duyến gầy, nhiều tranh chấp; cha mẹ vui mừng cố định công tác, đúng sự tình nghiệp công tác rất chân thành chịu làm, nhưng sự nghiệp mỗi lần nhiều nhất khúc chiết; bởi vì cha mẫu gia tăng gia đình chi.

Hóa kị nhập Quan lộc, ở công vụ cơ quan công tác không chiếm được cấp trên thưởng thức hòa coi trọng, thường chịu trách phạt, giáng âm, sự nghiệp khó như ý; cha mẹ cùng ta phối ngẫu quan hệ kém, hoặc trái lại đối với chúng ta kết hôn; cha mẹ sản nghiệp kinh tế đình trệ, gia đạo suy sụp, con cháu rất thưa thớt.

Hóa kị nhập điền trạch, cha mẹ phúc ấm ít, liên luỵ con cháu, gia đạo suy bại, con cháu gian nan; cha mẹ thân phận thấp kém, hết ăn lại nằm, kế hay góc, cả đời nhiều làm lụng vất vả, thu vào ít, có bao nhiêu tiêu bao nhiêu.

Hóa kị nhập phúc đức, bởi vì cha mẫu ( tật bệnh hoặc ăn uống lãng phí ) hoặc công văn khế ước tranh cãi mà rủi ro; cha mẹ sự nghiệp không thành tựu, thân phận thấp kém, cùng trưởng bối quan hệ không tốt, thân thể nhiều bệnh tai họa.

Hóa kị nhập cha mẹ, cha mẹ thái độ làm người khẳng khái ngay thẳng, nhưng cố chấp ích kỷ, không dễ tin người khác, nhất sinh mệnh vận góc nhấp nhô không như ý, xuất ngoại từ tìm phiền toái, bị làm cho ngoài ý muốn tổn thương tai nạn, rủi ro bại nghiệp; bản nhân có thể cho làm con thừa tự người khác, hoặc bị ném bỏ, hoặc tiên thiên thể nhược, dễ có bệnh tật, vô chỗ dựa vững chắc, sự nghiệp không thành tựu, cả đời chức vị không cao, công tác không ổn định, thu vào ít.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button