Tử vi

Cung phu thê tứ hóa phi tinh

Cung phu thê tứ hóa nhập các cung biểu tượng

1, cung phu thê hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, vợ chồng duyến dày, phối ngẫu người yêu ta mới, như hình với bóng, có thể vì ta mang đến tài phú; cung mệnh làm phu thê tới phúc đức, phối ngẫu hào phóng, độ lượng lớn, không cùng nhân so đo, chú trọng hưởng thụ, cũng có tiễn hưởng thụ, sinh hoạt hạnh phúc khoái trá.

Bạn đang xem: Cung phu thê tứ hóa phi tinh

Hóa lộc nhập huynh đệ, phối ngẫu cùng mẫu thân của ta cập huynh đệ ở chung hòa hợp; huynh đệ làm phu thê cha mẹ của, biểu hiện phối ngẫu hiếu thuận cha mẹ, được trưởng bối dẫn, có chỗ dựa, tương lai tươi sáng.

Hóa lộc nhập vợ chồng, tức tự hóa lộc, phối ngẫu thông minh, thẳng thắn, nói chuyện minh lý khéo, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, vi tự lập thành tựu cách; vợ chồng ân ái, phối ngẫu đúng sự nghiệp của ta có trợ lực. Sau khi cưới vẫn nghĩ tái hoa đào. Nữ mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.

Hóa lộc nhập đứa con, phối ngẫu cùng đứa con duyến dày, có con sớm, thả có thể quan tâm yêu thương đứa con, cũng có thể tốt lắm chiếu cố gia đình; phối ngẫu cùng kỳ mẫu thân cập huynh đệ ở chung hòa hợp. Thê sinh nhi nhiều, song phương cùng mang hoa đào ( hóa quyền khoa cũng cùng ).

Hóa lộc nhập tiền tài, phối ngẫu giúp ta phát tài làm giàu, tài vận tốt, nhiều hưởng thụ; phu thê tình thâm, phối ngẫu sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập tật ách, phối ngẫu quan tâm ta thân thể khỏe mạnh, yêu thân hình của ta, phu thê tình thâm, cũng có thể hiếu thuận phụ mẫu ta; phối ngẫu cùng đứa con duyến dày, quan tâm yêu thương đứa con, có con sớm, cũng có thể chiếu cố tốt gia đình.

Hóa lộc nhập di chuyển, phu thê tình thâm, ở ta lúc đi ra ngoài, phối ngẫu thường nhớ ta; thiên làm phu thê đấy tiền tài, biểu hiện phối ngẫu nhiệt tâm trợ giúp kiếm tiền, thả tài vận tốt, cũng có được hưởng thụ.

Hóa lộc nhập nô bộc, phối ngẫu đúng bằng hữu của ta nhiệt tình, dễ có ngoại tình, hoa đào; phối ngẫu vất vả kiếm tiền, phấn đấu về sau có quang minh, quan tâm cha mẹ, ấu niên thể nhược nếu có bệnh bị khôi phục.

Hóa lộc nhập Quan lộc, phối ngẫu quan tâm hòa duy trì sự nghiệp của ta, vợ chồng ân ái; phối ngẫu thường ra ngoài, người ở bên ngoài duyến tốt, có thể kiếm tiền.

Hóa lộc nhập điền trạch, phối ngẫu quan tâm duy trì gia đình hòa đầu bếp đình, gia đình có tích tụ hoặc đưa sinh, tình cảm lẫn nhau tốt, sinh hoạt hạnh phúc; phối ngẫu nhân duyên tốt, khác phái duyến tốt, nhiều hoa đào.

Hóa lộc nhập phúc đức, được phối ngẫu trợ mà tài nguyên quảng tiến, có hưởng thụ; phối ngẫu công tác tích cực phụ trách, thường được với ti đề bạt, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập cha mẹ, phối ngẫu hiếu thuận phụ mẫu ta, quan tâm ta thân thể, đề cao mệnh cách của ta; phối ngẫu quan lòng chiếu cố gia đình, có tiền liền đưa sản nghiệp hoặc dự trữ, tài sản sung túc; vừa kết hôn còn có vận may, hôn nhân hài hòa.

2, vợ chồng hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, vợ chồng duyến tốt, nhưng cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; phối ngẫu dùng tiễn vô tiết chế, lãng phí lớn.

Hóa quyền nhập huynh đệ, phối ngẫu quan tâm ta huynh đệ, mẫu thân cập cha mẹ, nhưng có ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; chuyện lạ đã giao tranh hậu sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập vợ chồng, phối ngẫu cá tính mạnh, có khi cùng ta ý kiến không hợp, sẽ quản ta; phối ngẫu có tài cán, nhưng cố chấp bá đạo, hiếu thắng tranh cường, phản ứng nhanh nhẹn, hòa hợp vì mình biện hộ, đang làm việc quyền lực bên trên dễ vậy nhân tranh chấp, không tín nhiệm nhân, dễ có ngoại thương. Nữ mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.

Hóa quyền nhập đứa con, phối ngẫu quan tâm đứa con, đối với con cái quản giáo rất nghiêm, hoặc chọn dùng mạnh chế tạo phương pháp giáo dục, khiến cho đứa con bất mãn; phối ngẫu quan tâm huynh đệ hoặc mẫu thân, nhưng có ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; trải qua giao tranh hậu sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập tiền tài, phối ngẫu hòa hợp quản lý tài sản, ở nhà nắm quyền sở hữu tài sản, hoặc lấy trong nhà tích tài, làm lời nhiều đấy ngành sản xuất; phối ngẫu kiên cường bá đạo, cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp.

Hóa quyền nhập tật ách, phối ngẫu quan tâm ta thân thể, nếu có điểm cưỡng chế; nữ mệnh sẽ lên xe trước mua vé sau; phối ngẫu đối với con cái quản giáo rất nghiêm, hoặc chọn dùng mạnh chế tạo phương pháp giáo dục, khiến cho đứa con bất mãn.

Hóa quyền nhập di chuyển, phối ngẫu quan tâm ta ngoại vụ, đóng nhiều tế; phối ngẫu hòa hợp quản lý tài sản hòa gây dựng sự nghiệp, nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận tốt.

Hóa quyền nhập nô bộc, phối ngẫu quan tâm người khác, nhưng quá mức đông cứng mà gây nên tranh chấp, nữ mệnh tắc dễ có gặp ở ngoài, hoa đào; phối ngẫu chú thích trọng thân thể khỏe mạnh, nhưng bị có ngoài ý muốn tổn thương tai nạn, cá tính kiên cường, công tác tích cực chủ động, sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập Quan lộc, phối ngẫu quan tâm ta sự vụ, cho ta trên sự nghiệp mạnh mẽ đấy trợ giúp hòa duy trì; phối ngẫu bên ngoài nên mới làm, kỹ thuật lấy được thành công, có quyền lực.

Hóa quyền nhập điền trạch, phối ngẫu chưởng quản gia đình, vui mừng đưa bất động sản hòa xa hoa ở nhà chơi rông; phối ngẫu đúng cấp dưới nghiêm khắc quản giáo, khiến cho cấp dưới bất mãn, nam mệnh đấy phối ngẫu dễ có hoa đào tính hành vi.

Hóa quyền nhập phúc đức, phối ngẫu quan tâm quản lý ta đấy tài nguyên, tư tưởng cùng hưởng thụ; phối ngẫu có tài cán, kỹ thuật, công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp trôi chảy, học tập đọc sách giai đoạn, ở trường góc sinh động.

Hóa quyền nhập cha mẹ, phối ngẫu cùng phụ mẫu ta duyên phận tốt, nhưng ý kiến không hợp, thường gây nên tranh chấp; phối ngẫu chưởng quản gia đình, từ hắn định đoạt, vui mừng đưa bất động sản hòa xa hoa ở nhà chơi rông.

3, vợ chồng hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, phối ngẫu là của ta quý nhân, cùng ta ở chung sự hòa thuận, ở ta có khó khăn lúc có thể cấp cho trợ giúp; phối ngẫu cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá; song phương cùng có khác phái duyến.

Hóa khoa nhập huynh đệ, phối ngẫu cùng huynh đệ của ta hòa mẫu thân có thể ở chung hòa thuận; phối ngẫu hiếu thuận cha mẹ, lẫn nhau ở chung sự hòa thuận.

Hóa khoa nhập vợ chồng, vợ chồng tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, ở chung hòa thuận, đúng sự nghiệp của ta có trợ lực; phối ngẫu hào hoa phong nhã, cách nói năng văn nhã, hiếu học tập thiên môn, học thức phong phú, nhưng công tác không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, vi nhân viên và giáo viên. Nữ mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.

Hóa khoa nhập đứa con, phối ngẫu có thể kiên trì giáo dục đứa con, công việc quản gia có cách; phối ngẫu cùng với huynh đệ hòa mẫu thân ở chung hòa thuận.

Hóa khoa nhập tiền tài, phối ngẫu cho ta cầu tài ra mưu hiến kế, cũng sẽ tích tiền riêng, tồn trữ đắc lợi; vợ chồng tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, phối ngẫu sự nghiệp trôi chảy.

Hóa khoa nhập tật ách, phối ngẫu quan tâm ta thân thể bảo dưỡng, hoặc cấp công ty của ta, nhà xưởng lấy kỹ thuật trợ giúp; phối ngẫu có thể lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục đứa con, cấp đứa con mang đến danh dự, thả công việc quản gia có cách.

Hóa khoa nhập di chuyển, phối ngẫu quan tâm thông cảm ta, cho ta ra ngoài công tác ra mưu hiến kế; phối ngẫu thu vào ổn định, liệu cơm gắp mắm.

Hóa khoa nhập nô bộc, phối ngẫu cùng bằng hữu của ta ở chung sự hòa thuận; phối ngẫu chú thích trọng thân thể khỏe mạnh, cả đời ít tật, gặp dữ hóa lành, hoặc lấy khoa học kỹ thuật chữa hán, công ty, cấp nhà xưởng, công ty nổi danh hoặc sáng chế hàng hiệu sản phẩm.

Hóa khoa nhập Quan lộc, phối ngẫu quan tâm thông cảm ta, vi sự nghiệp của ta ra mưu hiến kế; phối ngẫu xuất ngoại lấy tài nghệ mưu sinh, chủ động tiếp cận quý nhân, gặp vây khó có người tương trợ, bình an thuận lợi.

Hóa khoa nhập điền trạch, phối ngẫu có thể quan lòng chiếu cố gia đình, công việc quản gia có cách, gia đình đạt đến thường thường bậc trung xoay ngang; phối ngẫu cùng bạn, cấp dưới ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau, hữu tình lâu dài.

Hóa khoa nhập phúc đức, phối ngẫu cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá; phối ngẫu trong công tác thích nhẹ nhàng như thường, không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, làm tài nghệ, hình nhân viên trường học chỉ, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập cha mẹ, phối ngẫu hiếu thuận phụ mẫu ta, lẫn nhau ở chung sự hòa thuận; phối ngẫu có thể quan lòng chiếu cố gia đình, công việc quản gia có cách, gia đình đạt đến thường thường bậc trung xoay ngang.

4, vợ chồng hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, phối ngẫu đồng sàng dị mộng, cứ thế thường cãi nhau, kết hôn muộn; phối ngẫu hết ăn lại nằm, lãng phí lớn, cả đời ít phúc khí, nhiều làm lụng vất vả, khó có phát triển, tâm tình không thư, góc bi quan, tiền tài ra nhiều nhập ít, nhiều công văn chứng cớ phiền toái, thân thể dễ có bệnh tật, không nên từ muốn làm xí nghiệp; hướng thiên, thiên vi phu tới tài, biểu hiện phối ngẫu cùng tiền tài vô duyên, tiền tài ra nhiều nhập ít.

Hóa kị nhập huynh đệ, phối ngẫu cùng huynh đệ của ta, bằng hữu hòa mẫu thân không hợp; phối ngẫu tiền tài không ánh sáng rõ ràng, công tác không ổn định, thu vào không ổn định, cùng cha mẹ quan hệ không tốt. Yêu đương bị trên giường, phùng sát phá Liêm Tham nhanh hơn.

Hóa kị nhập vợ chồng, vợ chồng duyến gầy, phối ngẫu can thiệp, phương hại sự nghiệp của ta; phối ngẫu thái độ làm người khẳng khái, ngay thẳng, nhưng cố chấp, ích kỷ, gặp chuyện do dự không quyết, vận mệnh góc nhấp nhô, chính mình không hiểu hưởng thụ, còn nhỏ thân thể không tốt, chắc có bệnh kín, xuất ngoại từ tìm phiền toái, làm cho sự nghiệp bất lợi hoặc ngoài ý muốn tổn thương tai nạn.

Hóa kị nhập đứa con, phối ngẫu là việc chính động hoa đào, không nghĩ sinh cô gái, hoặc quá nhiều quản tiểu hài tử, nhưng đứa con không nghe lời, phối ngẫu đối gia đình không chịu trách nhiệm, tổn hại sản nghiệp của ta; phối ngẫu tiền tài không có thành tựu, phối ngẫu công danh bị ngăn trở, cùng huynh đệ, bằng hữu cập đồng sự không hợp, không nên kết phường, quan hệ vợ chồng không tốt. Sau khi cưới vẫn nghĩ tái hoa đào.

Hóa kị nhập tiền tài, phối ngẫu tiêu tiền như nước, xài tiền bậy bạ, lãng phí lớn, khiến ta thực phiền lòng, hoặc nhân tài nổi lên tranh chấp; phối ngẫu nói chuyện không đủ ngọt ngào, quản thúc hành vi của ta mà khiến cho quan hệ vợ chồng không hiệp, cả đời nhiều ngoại tình, hôn nhân nhiều khúc chiết, công tác không ổn định, sự nghiệp bất lợi, công tác hay thay đổi.

Hóa kị nhập tật ách, cảm tình không tốt, sinh hoạt tình dục không cân đối; phối ngẫu tổn hại hình tượng của ta, danh dự, cùng phụ mẫu ta nghiêm trọng xung đột; phối ngẫu dễ phạm tiểu nhân, đứa con không phục quản giáo, cả đời dễ có kiếp số, bị nhân hoa đào gặp ở ngoài mà đưa tới phiền lòng hoặc phiền toái, cùng tộc nhân bất hòa, ở nhà chơi rông không yên, gia đình ly dị, bất động sản ít, nhân tranh cãi mà rủi ro, không tụ tài.

Hóa kị nhập di chuyển, phối ngẫu cùng ta duyến đạm, ý kiến nhiều, chịu liên lụy hòa tổn hại, bị ly dị; phối ngẫu thái độ làm người keo kiệt, — sinh vì tiền tài làm lụng vất vả, ít tích tụ, lao lực nhiều, ít hưởng thụ, cũng luyến tiếc hưởng thụ.

Hóa kị nhập nô bộc, phối ngẫu có hoa đào tranh cãi, cùng huynh đệ của ta, mẫu thân duyến gầy; phối ngẫu di truyền bất lương, thể chất nhược nhiều bệnh tai họa, cùng cha mẹ, trưởng bối duyến gầy, còn nhỏ không được sư trưởng thích cùng dẫn, không ánh sáng trà búp Minh Tiền đường.

Hóa kị nhập Quan lộc, phối ngẫu chiếu cố sự nghiệp của ta, nhưng dễ tổn hại sự nghiệp của ta và danh dự, vợ chồng duyến gầy, nhiều xung đột, bị ly dị; hóa kị hướng chính mình, phối ngẫu Tự mình không qua được, thường đi xa, xa ly gia hương phát triển tốt hơn, nhưng ở ngoại lại thị phi nhiều, nhân duyên kém, bên ngoài nên làm thuê, đi làm, trải qua gian khổ phấn đấu mới có thể thành công.

Hóa kị nhập điền trạch, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, rủi ro không tụ, đứa con duyến gầy; phối ngẫu cùng huynh đệ, mẫu duyến gầy, dễ phạm tiểu nhân, tiền tài nan liền, bị vì bằng hữu liên lụy.

Hóa kị nhập phúc đức, phối ngẫu dùng tiễn vô tiết chế, lãng phí lớn, làm ta phiền lòng; phối ngẫu sự nghiệp không như ý, không nên việc buôn bán, nên đi làm, làm thuê, đúng sự tình nghiệp mặc dù rất chân thành lại nhiều khúc chiết, vợ chồng duyến gầy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhiều xung đột, bị ly dị.

Hóa kị nhập cha mẹ, phối ngẫu tổn hại có hình tượng của ta, tính dục mạnh, tổn hại ta đấy khỏe mạnh, cùng phụ mẫu ta bất hòa; phối ngẫu kiếm tiền liền đưa sản nghiệp, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên kết phường, đứa con duyến gầy, có con hơi trễ, cùng thân tử trong lúc đó cảm tình không tốt, lúc tuổi già không cùng đứa con cùng ở; vừa kết hôn còn có chuyện xui xẻo.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung phu thê tứ hóa phi tinh

Cung phu thê tứ hóa nhập các cung biểu tượng

1, cung phu thê hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, vợ chồng duyến dày, phối ngẫu người yêu ta mới, như hình với bóng, có thể vì ta mang đến tài phú; cung mệnh làm phu thê tới phúc đức, phối ngẫu hào phóng, độ lượng lớn, không cùng nhân so đo, chú trọng hưởng thụ, cũng có tiễn hưởng thụ, sinh hoạt hạnh phúc khoái trá.

Hóa lộc nhập huynh đệ, phối ngẫu cùng mẫu thân của ta cập huynh đệ ở chung hòa hợp; huynh đệ làm phu thê cha mẹ của, biểu hiện phối ngẫu hiếu thuận cha mẹ, được trưởng bối dẫn, có chỗ dựa, tương lai tươi sáng.

Hóa lộc nhập vợ chồng, tức tự hóa lộc, phối ngẫu thông minh, thẳng thắn, nói chuyện minh lý khéo, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, vi tự lập thành tựu cách; vợ chồng ân ái, phối ngẫu đúng sự nghiệp của ta có trợ lực. Sau khi cưới vẫn nghĩ tái hoa đào. Nữ mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.

Hóa lộc nhập đứa con, phối ngẫu cùng đứa con duyến dày, có con sớm, thả có thể quan tâm yêu thương đứa con, cũng có thể tốt lắm chiếu cố gia đình; phối ngẫu cùng kỳ mẫu thân cập huynh đệ ở chung hòa hợp. Thê sinh nhi nhiều, song phương cùng mang hoa đào ( hóa quyền khoa cũng cùng ).

Hóa lộc nhập tiền tài, phối ngẫu giúp ta phát tài làm giàu, tài vận tốt, nhiều hưởng thụ; phu thê tình thâm, phối ngẫu sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập tật ách, phối ngẫu quan tâm ta thân thể khỏe mạnh, yêu thân hình của ta, phu thê tình thâm, cũng có thể hiếu thuận phụ mẫu ta; phối ngẫu cùng đứa con duyến dày, quan tâm yêu thương đứa con, có con sớm, cũng có thể chiếu cố tốt gia đình.

Hóa lộc nhập di chuyển, phu thê tình thâm, ở ta lúc đi ra ngoài, phối ngẫu thường nhớ ta; thiên làm phu thê đấy tiền tài, biểu hiện phối ngẫu nhiệt tâm trợ giúp kiếm tiền, thả tài vận tốt, cũng có được hưởng thụ.

Hóa lộc nhập nô bộc, phối ngẫu đúng bằng hữu của ta nhiệt tình, dễ có ngoại tình, hoa đào; phối ngẫu vất vả kiếm tiền, phấn đấu về sau có quang minh, quan tâm cha mẹ, ấu niên thể nhược nếu có bệnh bị khôi phục.

Hóa lộc nhập Quan lộc, phối ngẫu quan tâm hòa duy trì sự nghiệp của ta, vợ chồng ân ái; phối ngẫu thường ra ngoài, người ở bên ngoài duyến tốt, có thể kiếm tiền.

Hóa lộc nhập điền trạch, phối ngẫu quan tâm duy trì gia đình hòa đầu bếp đình, gia đình có tích tụ hoặc đưa sinh, tình cảm lẫn nhau tốt, sinh hoạt hạnh phúc; phối ngẫu nhân duyên tốt, khác phái duyến tốt, nhiều hoa đào.

Hóa lộc nhập phúc đức, được phối ngẫu trợ mà tài nguyên quảng tiến, có hưởng thụ; phối ngẫu công tác tích cực phụ trách, thường được với ti đề bạt, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập cha mẹ, phối ngẫu hiếu thuận phụ mẫu ta, quan tâm ta thân thể, đề cao mệnh cách của ta; phối ngẫu quan lòng chiếu cố gia đình, có tiền liền đưa sản nghiệp hoặc dự trữ, tài sản sung túc; vừa kết hôn còn có vận may, hôn nhân hài hòa.

2, vợ chồng hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, vợ chồng duyến tốt, nhưng cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; phối ngẫu dùng tiễn vô tiết chế, lãng phí lớn.

Hóa quyền nhập huynh đệ, phối ngẫu quan tâm ta huynh đệ, mẫu thân cập cha mẹ, nhưng có ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; chuyện lạ đã giao tranh hậu sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập vợ chồng, phối ngẫu cá tính mạnh, có khi cùng ta ý kiến không hợp, sẽ quản ta; phối ngẫu có tài cán, nhưng cố chấp bá đạo, hiếu thắng tranh cường, phản ứng nhanh nhẹn, hòa hợp vì mình biện hộ, đang làm việc quyền lực bên trên dễ vậy nhân tranh chấp, không tín nhiệm nhân, dễ có ngoại thương. Nữ mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.

Hóa quyền nhập đứa con, phối ngẫu quan tâm đứa con, đối với con cái quản giáo rất nghiêm, hoặc chọn dùng mạnh chế tạo phương pháp giáo dục, khiến cho đứa con bất mãn; phối ngẫu quan tâm huynh đệ hoặc mẫu thân, nhưng có ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp; trải qua giao tranh hậu sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập tiền tài, phối ngẫu hòa hợp quản lý tài sản, ở nhà nắm quyền sở hữu tài sản, hoặc lấy trong nhà tích tài, làm lời nhiều đấy ngành sản xuất; phối ngẫu kiên cường bá đạo, cùng ta ý kiến không hợp mà nhiều tranh chấp.

Hóa quyền nhập tật ách, phối ngẫu quan tâm ta thân thể, nếu có điểm cưỡng chế; nữ mệnh sẽ lên xe trước mua vé sau; phối ngẫu đối với con cái quản giáo rất nghiêm, hoặc chọn dùng mạnh chế tạo phương pháp giáo dục, khiến cho đứa con bất mãn.

Hóa quyền nhập di chuyển, phối ngẫu quan tâm ta ngoại vụ, đóng nhiều tế; phối ngẫu hòa hợp quản lý tài sản hòa gây dựng sự nghiệp, nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận tốt.

Hóa quyền nhập nô bộc, phối ngẫu quan tâm người khác, nhưng quá mức đông cứng mà gây nên tranh chấp, nữ mệnh tắc dễ có gặp ở ngoài, hoa đào; phối ngẫu chú thích trọng thân thể khỏe mạnh, nhưng bị có ngoài ý muốn tổn thương tai nạn, cá tính kiên cường, công tác tích cực chủ động, sự nghiệp thành công.

Hóa quyền nhập Quan lộc, phối ngẫu quan tâm ta sự vụ, cho ta trên sự nghiệp mạnh mẽ đấy trợ giúp hòa duy trì; phối ngẫu bên ngoài nên mới làm, kỹ thuật lấy được thành công, có quyền lực.

Hóa quyền nhập điền trạch, phối ngẫu chưởng quản gia đình, vui mừng đưa bất động sản hòa xa hoa ở nhà chơi rông; phối ngẫu đúng cấp dưới nghiêm khắc quản giáo, khiến cho cấp dưới bất mãn, nam mệnh đấy phối ngẫu dễ có hoa đào tính hành vi.

Hóa quyền nhập phúc đức, phối ngẫu quan tâm quản lý ta đấy tài nguyên, tư tưởng cùng hưởng thụ; phối ngẫu có tài cán, kỹ thuật, công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp trôi chảy, học tập đọc sách giai đoạn, ở trường góc sinh động.

Hóa quyền nhập cha mẹ, phối ngẫu cùng phụ mẫu ta duyên phận tốt, nhưng ý kiến không hợp, thường gây nên tranh chấp; phối ngẫu chưởng quản gia đình, từ hắn định đoạt, vui mừng đưa bất động sản hòa xa hoa ở nhà chơi rông.

3, vợ chồng hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, phối ngẫu là của ta quý nhân, cùng ta ở chung sự hòa thuận, ở ta có khó khăn lúc có thể cấp cho trợ giúp; phối ngẫu cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá; song phương cùng có khác phái duyến.

Hóa khoa nhập huynh đệ, phối ngẫu cùng huynh đệ của ta hòa mẫu thân có thể ở chung hòa thuận; phối ngẫu hiếu thuận cha mẹ, lẫn nhau ở chung sự hòa thuận.

Hóa khoa nhập vợ chồng, vợ chồng tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, ở chung hòa thuận, đúng sự nghiệp của ta có trợ lực; phối ngẫu hào hoa phong nhã, cách nói năng văn nhã, hiếu học tập thiên môn, học thức phong phú, nhưng công tác không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, vi nhân viên và giáo viên. Nữ mệnh, dễ bị nam nhân thầm mến.

Hóa khoa nhập đứa con, phối ngẫu có thể kiên trì giáo dục đứa con, công việc quản gia có cách; phối ngẫu cùng với huynh đệ hòa mẫu thân ở chung hòa thuận.

Hóa khoa nhập tiền tài, phối ngẫu cho ta cầu tài ra mưu hiến kế, cũng sẽ tích tiền riêng, tồn trữ đắc lợi; vợ chồng tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, phối ngẫu sự nghiệp trôi chảy.

Hóa khoa nhập tật ách, phối ngẫu quan tâm ta thân thể bảo dưỡng, hoặc cấp công ty của ta, nhà xưởng lấy kỹ thuật trợ giúp; phối ngẫu có thể lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục đứa con, cấp đứa con mang đến danh dự, thả công việc quản gia có cách.

Hóa khoa nhập di chuyển, phối ngẫu quan tâm thông cảm ta, cho ta ra ngoài công tác ra mưu hiến kế; phối ngẫu thu vào ổn định, liệu cơm gắp mắm.

Hóa khoa nhập nô bộc, phối ngẫu cùng bằng hữu của ta ở chung sự hòa thuận; phối ngẫu chú thích trọng thân thể khỏe mạnh, cả đời ít tật, gặp dữ hóa lành, hoặc lấy khoa học kỹ thuật chữa hán, công ty, cấp nhà xưởng, công ty nổi danh hoặc sáng chế hàng hiệu sản phẩm.

Hóa khoa nhập Quan lộc, phối ngẫu quan tâm thông cảm ta, vi sự nghiệp của ta ra mưu hiến kế; phối ngẫu xuất ngoại lấy tài nghệ mưu sinh, chủ động tiếp cận quý nhân, gặp vây khó có người tương trợ, bình an thuận lợi.

Hóa khoa nhập điền trạch, phối ngẫu có thể quan lòng chiếu cố gia đình, công việc quản gia có cách, gia đình đạt đến thường thường bậc trung xoay ngang; phối ngẫu cùng bạn, cấp dưới ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau, hữu tình lâu dài.

Hóa khoa nhập phúc đức, phối ngẫu cuộc sống đơn giản, có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá; phối ngẫu trong công tác thích nhẹ nhàng như thường, không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, làm tài nghệ, hình nhân viên trường học chỉ, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập cha mẹ, phối ngẫu hiếu thuận phụ mẫu ta, lẫn nhau ở chung sự hòa thuận; phối ngẫu có thể quan lòng chiếu cố gia đình, công việc quản gia có cách, gia đình đạt đến thường thường bậc trung xoay ngang.

4, vợ chồng hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, phối ngẫu đồng sàng dị mộng, cứ thế thường cãi nhau, kết hôn muộn; phối ngẫu hết ăn lại nằm, lãng phí lớn, cả đời ít phúc khí, nhiều làm lụng vất vả, khó có phát triển, tâm tình không thư, góc bi quan, tiền tài ra nhiều nhập ít, nhiều công văn chứng cớ phiền toái, thân thể dễ có bệnh tật, không nên từ muốn làm xí nghiệp; hướng thiên, thiên vi phu tới tài, biểu hiện phối ngẫu cùng tiền tài vô duyên, tiền tài ra nhiều nhập ít.

Hóa kị nhập huynh đệ, phối ngẫu cùng huynh đệ của ta, bằng hữu hòa mẫu thân không hợp; phối ngẫu tiền tài không ánh sáng rõ ràng, công tác không ổn định, thu vào không ổn định, cùng cha mẹ quan hệ không tốt. Yêu đương bị trên giường, phùng sát phá Liêm Tham nhanh hơn.

Hóa kị nhập vợ chồng, vợ chồng duyến gầy, phối ngẫu can thiệp, phương hại sự nghiệp của ta; phối ngẫu thái độ làm người khẳng khái, ngay thẳng, nhưng cố chấp, ích kỷ, gặp chuyện do dự không quyết, vận mệnh góc nhấp nhô, chính mình không hiểu hưởng thụ, còn nhỏ thân thể không tốt, chắc có bệnh kín, xuất ngoại từ tìm phiền toái, làm cho sự nghiệp bất lợi hoặc ngoài ý muốn tổn thương tai nạn.

Hóa kị nhập đứa con, phối ngẫu là việc chính động hoa đào, không nghĩ sinh cô gái, hoặc quá nhiều quản tiểu hài tử, nhưng đứa con không nghe lời, phối ngẫu đối gia đình không chịu trách nhiệm, tổn hại sản nghiệp của ta; phối ngẫu tiền tài không có thành tựu, phối ngẫu công danh bị ngăn trở, cùng huynh đệ, bằng hữu cập đồng sự không hợp, không nên kết phường, quan hệ vợ chồng không tốt. Sau khi cưới vẫn nghĩ tái hoa đào.

Hóa kị nhập tiền tài, phối ngẫu tiêu tiền như nước, xài tiền bậy bạ, lãng phí lớn, khiến ta thực phiền lòng, hoặc nhân tài nổi lên tranh chấp; phối ngẫu nói chuyện không đủ ngọt ngào, quản thúc hành vi của ta mà khiến cho quan hệ vợ chồng không hiệp, cả đời nhiều ngoại tình, hôn nhân nhiều khúc chiết, công tác không ổn định, sự nghiệp bất lợi, công tác hay thay đổi.

Hóa kị nhập tật ách, cảm tình không tốt, sinh hoạt tình dục không cân đối; phối ngẫu tổn hại hình tượng của ta, danh dự, cùng phụ mẫu ta nghiêm trọng xung đột; phối ngẫu dễ phạm tiểu nhân, đứa con không phục quản giáo, cả đời dễ có kiếp số, bị nhân hoa đào gặp ở ngoài mà đưa tới phiền lòng hoặc phiền toái, cùng tộc nhân bất hòa, ở nhà chơi rông không yên, gia đình ly dị, bất động sản ít, nhân tranh cãi mà rủi ro, không tụ tài.

Hóa kị nhập di chuyển, phối ngẫu cùng ta duyến đạm, ý kiến nhiều, chịu liên lụy hòa tổn hại, bị ly dị; phối ngẫu thái độ làm người keo kiệt, — sinh vì tiền tài làm lụng vất vả, ít tích tụ, lao lực nhiều, ít hưởng thụ, cũng luyến tiếc hưởng thụ.

Hóa kị nhập nô bộc, phối ngẫu có hoa đào tranh cãi, cùng huynh đệ của ta, mẫu thân duyến gầy; phối ngẫu di truyền bất lương, thể chất nhược nhiều bệnh tai họa, cùng cha mẹ, trưởng bối duyến gầy, còn nhỏ không được sư trưởng thích cùng dẫn, không ánh sáng trà búp Minh Tiền đường.

Hóa kị nhập Quan lộc, phối ngẫu chiếu cố sự nghiệp của ta, nhưng dễ tổn hại sự nghiệp của ta và danh dự, vợ chồng duyến gầy, nhiều xung đột, bị ly dị; hóa kị hướng chính mình, phối ngẫu Tự mình không qua được, thường đi xa, xa ly gia hương phát triển tốt hơn, nhưng ở ngoại lại thị phi nhiều, nhân duyên kém, bên ngoài nên làm thuê, đi làm, trải qua gian khổ phấn đấu mới có thể thành công.

Hóa kị nhập điền trạch, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, rủi ro không tụ, đứa con duyến gầy; phối ngẫu cùng huynh đệ, mẫu duyến gầy, dễ phạm tiểu nhân, tiền tài nan liền, bị vì bằng hữu liên lụy.

Hóa kị nhập phúc đức, phối ngẫu dùng tiễn vô tiết chế, lãng phí lớn, làm ta phiền lòng; phối ngẫu sự nghiệp không như ý, không nên việc buôn bán, nên đi làm, làm thuê, đúng sự tình nghiệp mặc dù rất chân thành lại nhiều khúc chiết, vợ chồng duyến gầy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhiều xung đột, bị ly dị.

Hóa kị nhập cha mẹ, phối ngẫu tổn hại có hình tượng của ta, tính dục mạnh, tổn hại ta đấy khỏe mạnh, cùng phụ mẫu ta bất hòa; phối ngẫu kiếm tiền liền đưa sản nghiệp, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên kết phường, đứa con duyến gầy, có con hơi trễ, cùng thân tử trong lúc đó cảm tình không tốt, lúc tuổi già không cùng đứa con cùng ở; vừa kết hôn còn có chuyện xui xẻo.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button