Tử vi

Đại nạn Thiên can cầu pháp

Đại nạn Thiên can và nguyên cục Thiên can có chút khác biệt, tiêu điểm tại bốn cung Tý Sửu Dần Mão, đặc biệt cung Dần là bước ngoặt. Vì lưu niên và lưu Nguyệt là theo quy luật đẩy về phía trước, mà Thiên Bàn Thiên can tại cung Dần Tả Hữu cung độ và quy tắc lưu niên lưu Nguyệt hướng về phía trước không hợp. Ví dụ như Mệnh Bàn của Tưởng Giới Thạch, đại nạn chạy nghịch, mệnh cung Giáp Thìn, nghịch thượng là Quý Mão, lại nghịch thượng là Nhâm Dần, tương đương với tháng giêng, lại nghịch thượng một hạn tương đương với tháng mười hai năm trước, lẽ ra là nghịch hành Tân Sửu, mà Thiên bàn cung Sửu Thiên can là Quý, cũng là đi tới, cho nên không hợp. Lại nghịch lên tới cung Tý, tương đương với tháng mười một năm trước, lẽ ra là Canh Tý mới đúng.

Những cái khác cũng như vậy.

Đại nạn Thiên can cầu pháp quy thời: Lấy Thiên bàn Mệnh cung Thiên can dẫn đầu, theo Thiên can thứ tự, Dương nam Âm nữ thuận mười hai cung, Âm nam Dương nữ nghịch hành mười hai cung.

Chú thích: Không ít lưu phái không quá chú trọng đại nạn Thiên can, vẫn dùng nguyên Mệnh Bàn Thiên can, mọi người trong thực tiễn tùy thời lấy hay bỏ.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Đại nạn Thiên can cầu pháp

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đại nạn Thiên can cầu pháp

Đại nạn Thiên can và nguyên cục Thiên can có chút khác biệt, tiêu điểm tại bốn cung Tý Sửu Dần Mão, đặc biệt cung Dần là bước ngoặt. Vì lưu niên và lưu Nguyệt là theo quy luật đẩy về phía trước, mà Thiên Bàn Thiên can tại cung Dần Tả Hữu cung độ và quy tắc lưu niên lưu Nguyệt hướng về phía trước không hợp. Ví dụ như Mệnh Bàn của Tưởng Giới Thạch, đại nạn chạy nghịch, mệnh cung Giáp Thìn, nghịch thượng là Quý Mão, lại nghịch thượng là Nhâm Dần, tương đương với tháng giêng, lại nghịch thượng một hạn tương đương với tháng mười hai năm trước, lẽ ra là nghịch hành Tân Sửu, mà Thiên bàn cung Sửu Thiên can là Quý, cũng là đi tới, cho nên không hợp. Lại nghịch lên tới cung Tý, tương đương với tháng mười một năm trước, lẽ ra là Canh Tý mới đúng.

Những cái khác cũng như vậy.

Đại nạn Thiên can cầu pháp quy thời: Lấy Thiên bàn Mệnh cung Thiên can dẫn đầu, theo Thiên can thứ tự, Dương nam Âm nữ thuận mười hai cung, Âm nam Dương nữ nghịch hành mười hai cung.

Chú thích: Không ít lưu phái không quá chú trọng đại nạn Thiên can, vẫn dùng nguyên Mệnh Bàn Thiên can, mọi người trong thực tiễn tùy thời lấy hay bỏ.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button