Tử vi

Xem cổ phiếu đầu tư tới tứ hóa luận đoán

Xem cổ phiếu đầu tư tới tứ hóa luận đoán

1. Trước phải xem [ đại nạn ] [ năm xưa ] đấy tài vận rõ ràng này cát hung

Lấy [ đại nạn cung tài bạch ] [ năm xưa cung tài bạch ] tứ hóa kiểm nghiệm

Bạn đang xem: Xem cổ phiếu đầu tư tới tứ hóa luận đoán

=> cũng biết tài vận nếu không tài vận thì không thể ngoạn cổ phiếu

Lưu mệnh làm hóa lộc nhập lưu niên tài bạch gặp sinh kỵ hình thành song kị trùng lưu phúc lưu nguyệt tiến vào lưu phúc đáng tháng vất vả

Nếu cung mệnh đại hạn tọa sinh kỵ đây hạn mười năm sợ không quá thuận lợi nhuận từ thương lượng hoặc đầu tư nên cẩn thận

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị năm này bất lợi

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

2. Lấy cung tài bạch là [ thể ] sao thiên lương là [ dùng ] tứ hóa quy vu [ thể ] mà đoạn có không đầu tư cổ phiếu

Thiên lương tọa làm hóa lộc

Thiên lương tọa làm hóa quyền

Thiên lương tọa làm hóa khoa

Thiên lương tọa làm hóa kị

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Tài bạch gặp trái phải mua tưởng khoán sờ màu hội ở bên trong lớn tưởng

3. Lấy [ sao thiên lương tới Quan lộc cung ] tứ hóa xem đầu tư cổ phiếu tới vận thế ( quan trọng nhất hay là muốn tuyển chọn hành hạn năm xưa )

Can ất thiên lương hóa quyền nhập tài có thiên tài vận tài vận tốt

Nếu thiên lương tọa kỷ hợi thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt

( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Thiên lương tọa bản Huynh ( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không

Can đinh cự môn hóa kị nhập vở ( Đinh Sửu ) trùng bổn điền ( Tân Mùi ) ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

4. Lấy [ lưu nhật cung tài bạch ] tứ hóa lộc chiếu ngày mua tiến kị trùng ngày bán ra ( lấy mua nhập ngày truy đuổi mại ngày )

Lấy tính chất sao tới ngũ hành phỏng đoán cổ phiếu tới thuộc loại

5. Lên [ năm xưa cổ phiếu bàn ] đưa mệnh chủ sinh nhật lấy thất tinh quyết bộ nhập

Tìm ra [ cổ phiếu thất tinh định điểm ] tới rơi cung

Thôi xem mệnh chủ cùng năm đó thị trường chứng khoán tác động hỗ trợ cùng tổn ích quan hệ

Cổ phiếu tinh giải nghĩa

[ thiên lương ]

Nếu thiên lương tọa ( kỷ hợi ) thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt

Hộ pháp 094

( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

Thiên lương tọa mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Đây văn khúc hóa kị trùng phá cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa thiên cơ tự hóa khoa

[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cự môn tự hóa kị song kị trùng [ bản phu ] trùng điệp [ thiên lương đấy Quan lộc vị trí ]( cổ phiếu tới vận khí không tốt )

Đây hóa tượng biểu hiện cuối cùng cổ phiếu thao tác tất nhiên tổn tài bảo hộ ( tự hóa kị dính )

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa + hỏa khoảng không này là [ lộc ra ] là tổn rõ ràng buôn bán có lời rõ ràng hao phí

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phi hóa kỵ nhập [ thiên lương đấy tài bạch vị trí ]

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ )

Thứ ba đại nạn (22~31) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ cánh đồng ]

Năm xưa 23( tân mão ) hoặc năm xưa 31( kỷ hợi ) khả ngắn tuyến nhỏ ngoạn

Đại hạn thứ tư (32~41) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ đại quan ] năm xưa 39( giáp ngọ ) có thể ngắn tuyến nhỏ ngoạn

[ cung tài bạch ] tọa thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) lộc năm sinh thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Thiên lương tự hóa lộc nhâm có thiên tài trúng thưởng đổ tiền thắng tiền cạnh tái tưởng thưởng các loại ( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc cùng luận )

Nhưng tu chú ý vũ khúc hóa kị tới rơi cung ứng tường tra

Vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình ( lưu ý lộc ra )

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Thiên lương tọa [ bản Huynh ]( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không

Huynh can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Sửu ) trùng [ bổn điền ]( Tân Mùi ) cập trùng ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương

Cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Địa không hoặc địa kiếp cùng thiên lương đồng độ ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) tuyệt không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Thiên lương tọa tài bạch ( Đinh Hợi ) hồi không kiếp củng trùng ( thân giờ sinh nhân ) đây mệnh cách cũng không nên đầu tư cổ phiếu hoặc hợp ý thủ tài

[ bản mạng tài bạch ] cung ( nhâm tuất ) tọa vũ khúc tự hóa kị tài cách đã rõ ràng không tốt

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa này là [ lộc ra ] là tổn

Năm xưa đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị tất nhiên tài vật hồi tổn

Mệnh chủ năm đó nhận vi thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc đại lượng tư kim đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả chịu khổ bảo hộ tổn thất không phỉ

Nếu thiên cơ thiên lương lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( thìn tuất thiên cơ thiên lương đồng cung )

Thiên cơ đối chiếu thiên lương ( xấu chưa ) tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Nếu gặp sát thì có thể nào cách không nên hợp ý

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Phúc làm tham lang hóa lộc nhập Huynh ( Đinh Sửu ) phùng vũ khúc sinh khoa đây hóa tượng giống loại [ điệp ra lộc ] lộc ra là tổn

Hộ pháp 076

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) biểu hiện đối với tồn tiền ý tưởng tham nhiều không ghê

[ lộc chuyển kị ] Huynh can đinh cự môn hóa kị nhập mệnh ( bính dần ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thìn )

Nếu đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản thiên ]( nhâm thân )

[ cánh đồng ] bị song kị trùng phá tất nhiên đại phá bại năm xưa 39 đi vào ( nhâm thân ) là [ ứng nghiệm ] chi niên

Phúc làm mậu thiên cơ tự hóa kị biểu hiện tư tưởng hoặc ý tưởng từ tốt lại biến hoại trùng [ bản tài ]

Đây chủng mệnh cách thấp tốt nhất đi làm qua ngày nếu muốn làm phát tài mộng tất nhiên tự tìm khổ ăn

Phúc làm thiên cơ tự hóa kị ( mậu thìn ) trùng [ bản tài ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

[ định tượng ] năm giáp ngọ sinh ra [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản tài ] hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Thân dần vị trí Quan lộc cung thiên đồng thiên lương thủ ở dần khác hương phát tích ở thân thường có hình tụng nhiều phiêu bạc

Thiên đồng thiên lương tọa Quan lộc cung nếu hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư

Cung mệnh ( nhâm tí ) tử vi tự hóa quyền tả phụ phúc đức ( nhâm dần ) phá quân hữu bật đà la

Con mắt 286

Mệnh làm / phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ dậu ) phùng thiên lương tự hóa khoa ( thiên lương tự hóa khoa biểu hiện chỉ có thể nhỏ ngoạn )

Mệnh can lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế tiếp khách phùng tự hóa khoa thích hợp giáo dục y liệu kiến trúc cổ phiếu các loại tới kinh doanh

Nhưng nhu lưu ý mệnh làm phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc hình thành phải tài không muốn sống hoặc nói thường thường là tiền quan tâm tài vận không tốt

Phúc can lộc nhập tử biểu hiện tư tưởng bên trên theo đuổi đầu tư đồ đạc trong cửa hàng hoặc theo đuổi giao tế tiếp khách hoặc hoa đào

Xem [ lộc chuyển lộc ] tử làm mình vũ khúc hóa lộc nhập tài mà [ lộc chuyển kị ] tử làm mình văn khúc hóa kị cũng nhập tài sinh sản [ lộc kị chiến khắc ]

Tượng này biểu hiện tiền tài phập phồng không chừng tài đến tài đi

Mệnh làm / phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu thân )

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ muốn liều mạng truy tài đáng tiếc tài tinh vũ khúc hóa kị không như mong muốn ( tài tinh không giúp việc )

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài từ trùng phúc tự tìm khổ ăn

Ứng chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] lộc kị chiến khắc là hung tượng đầu tư phải cẩn thận

[ định tượng ] năm giáp ngọ sinh ra [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Hộ pháp 150

[ phúc đức ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản tài ] hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

[ Quan lộc ]( canh ngọ ) tọa đốm lửa địa không + thiên diêu song sát nhập [ Quan lộc ]/[ tài tới tài ]

Khác thái dương sinh kỵ nhập [ bản mạng ]( bính dần ) này là [ sách mã kỵ ] e rằng sẽ mình làm mà sách tự thân tới thai ( này là [ phục tượng ])

Cho nên nhất thiết không thể Suy nghĩ mơ ước nếu không ăn không hết gạt trứ đi

[ dần ] cung thuộc nhân vị nãi là cả đời tới họa phúc chỗ, nơi sinh kỵ nhập mệnh là [ ám tượng ] uy lực cường đại không thể không phòng

[ ám tượng ] mệnh chủ không thể hưởng thụ biểu hiện sợ đưa bận rộn nhiều phí công mà không hưởng thụ

Mặc dù mệnh chủ cả đời cố gắng dốc sức làm đến đầu đến không công bận rộn cả đời

[ cung mệnh ] cùng [ cung tật ách ] là [ nhất lục cộng tông ] [ cung tật ách ] phùng liêm trinh lộc năm sinh phá quân sinh quyền thả tự hóa lộc

( lộc năm sinh phùng tự hóa lộc cùng loại để tiêu lưu lại sinh quyền ) đây sinh quyền tọa tật ách là [ rõ ràng tượng ]

[ rõ ràng tượng ] mệnh chủ có thể hưởng thụ

Đây mệnh chủ tới tứ hóa năm sinh ( lộc quyền khoa kị ) hệ từ [ cung tài bạch ] hóa xuất ([ định tượng ] rơi [ cung tài bạch ])

Cho nên biết đây liều mạng mà sinh mệnh trong quá trình đều cùng tiền tài liên quan đến

Cung mệnh ( bính dần ) tọa thái dương sinh kỵ ( rơi nhân vị ) phỏng đoán đây mệnh chủ xem tâm thẳng thả cá tính phiêu di động không chừng

Cung tật ách ( quý dậu ) tọa liêm trinh lộc năm sinh phá quân sinh quyền ( lạc thiên vị trí ) bạn cố tri tâm thái bên trên cầu hảo tâm xì lại thường lo được lo mất

Này cầu tài đấy quá trình như người nước uống ấm lạnh tự biết

< tật ách là điền tới Quan > quan sát mệnh chủ nhà vận có thể cát hung phập phồng các loại trạng huống

< tật ách là Huynh tới tài > quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thành tựu hoặc để ý tài trạng huống

Nhưng nếu đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ vở ]( nhâm tuất )

( cung tử nữ giao tế hoa đào đầu tư hợp tác vị trí vì thế hạn tới cuộc sống trọng điểm )

[ thầy thuốc ] ở [ bản tật ]( canh thân ) can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) sợ đưa có cảm tình cách mạng huyên náo hôn biến

[ đại nạn mệnh ] can nhâm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh tị ) thiên lương là cổ phiếu ngôi sao

Mà [ thiên mệnh vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp ) trùng [ bản nô ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

Thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc là tài tinh đây hạn nếu cùng nhân hợp tác hoặc nói lung tung cổ phiếu sợ đưa tổn thất phí của

Lộc nhập Quan phi hóa kỵ nhập Huynh lộc kị cách xa nhau sáu ô là tiêu hao lộc tùy kị đi mệnh chủ chuyện nghiệp tiêu hao ở huynh đệ trên tay

Đi ngược chiều đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( bính tuất ) nếu [ lớn tài ] ở [ bản nô ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ]

[ kị chuyển kị ] mậu làm chuyển thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( trở lại [ lớn tài ]) trùng [ đại phúc ]

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp ([ lớn tài ] lộc nhập [ đại quan ])

Kết quả phi hóa kỵ nhập [ lớn tài ] tổn tiền lại phiền não ( thiên lương hóa lộc có thể thao tác cổ phiếu mà hồi bảo hộ )

[ vũ khúc ]

Là chính tài ( tài vương ) chúa tể mệnh chủ cả đời này tài bạch đấy chỗ then chốt

Vũ khúc tọa [ điền trạch ] phải hành động ra chiêu để cầu tài ( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu )

Nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống

Vũ khúc lộc năm sinh có lợi ngắn hạn cổ phiếu nói lung tung ( ngắn hạn thao tác không nên trường kỳ chỉnh thể kế hoạch )

Có lợi ngắn hạn mục tiêu khai sáng tiên phong ( hoặc nói lẻ tẻ quyết đoán hành động

Ngắn hạn hình thức hành nghề như ngắn hạn đầu tư cổ phiếu tài kinh hoạt động )

Vũ khúc hóa lộc tất nhiên văn khúc hóa kị phải chú ý văn khúc tới tọa cung hay không trở ngại ngại cầu tài

Vũ khúc sinh kỵ nhâm nhập [ tử trùng điền ] thì tài bất lợi tiền tài tuần chuyển thất linh ngã trái nhiều tài vật hồi trọng đại tổn thất

Đến tài bị ngăn trở tiến tài khó khăn, nhọc nhằn vô lực chiếu cố đứa con hoặc cổ đông

Tất nhiên thiên lương lộc năm sinh vẫn cần lưu ý thiên lương tới rơi cung làm tiếp phán đoán hay không đi vào cổ phiếu kỳ hóa các loại thao tác

[ tài bạch ] tọa vũ khúc tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ sẽ không để ý tài hoặc nói có tài vận không tốt tới hiện tượng

Địa không cùng vũ khúc cùng chủ phí của phá tới núi cùng thủy tận mới nghỉ

( nếu vũ khúc gặp địa kiếp chủ phí của còn bất trí một Văn Bất Danh )

Năm xưa 35( nhâm tuất ) [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản tài ] tọa vũ khúc tự hóa kị

[ lưu mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( thiên )( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại phúc ]( địa )+[ lưu tử 35]( nhân ) [ tam dịch hợp nhất ]

Biểu hiện năm này mệnh chủ nếu đầu tư cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) lại nhân [ lưu mệnh ] tọa vũ khúc tự hóa kị chịu khổ bảo hộ lớn bồi

Thiên phủ tọa mệnh ( quý tị ) tân sinh năm nhân nếu thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( bính thân ) phùng thái dương cự môn

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( nhâm thìn ) cung vô chính diệu đối chiếu thiên cơ thiên lương

[ lớn tài ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phùng võ tham trùng [ bản tài ]( tân sửu ) cung vô chính diệu

[ lớn tài ] trùng [ bản tài ] lấy nhỏ trùng lớn này là [ tài ngã ] biểu hiện tổn tài tài nguyên ngắn truất buôn bán có lời không đến tiền tới hiện tượng

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập [ bản phúc trùng bản tài ] tỏ vẻ tiền tài hội chạy trốn chủ tổn tài ( bản hạn là tài thất phúc phiền não )

[ lớn tài ] hóa kị trùng [ bản tài ] lấy nhỏ trùng lớn biểu hiện đây hạn mười năm hội nghiêm trọng tổn tài hoặc buôn bán có lời không đến tiền

Thiên đồng tọa mệnh ( ất dậu ) ất người sinh năm canh thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) ở [ bản phu ]( quý chưa ) phá hao tổn

[ bản mạng đứa con ]( nhâm ngọ ) liêm trinh thiên tướng này can cung nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) [ lương tới điền ]

Trùng [ tật ách ]/[ lương người ấy ]( canh thìn ) phùng tham lang biểu hiện mệnh chủ không tốt giao tế không thể đầu tư cổ phiếu

< tật ách là tử phu quân > tham lang chịu trùng hoa đào hồi tiết chế thả biểu hiện mệnh chủ cùng hoa đào không duyên

Thuận hành thứ năm đại nạn [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ Quan lộc ] ( mậu ngọ ) thái dương thủ ( mậu quý sinh năm nhân )

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ thiên di ]( canh thân ) trùng điệp [ đại phúc ]) trùng [ bản mạng ]( giáp dần ) cung vô chính diệu ( trùng điệp [ lớn tài ])

Lưu ý <[ lớn tài ] là [ đại quan ] tới Quan > đã bị [ thiên mệnh ]/[ đại quan tới tài ] làm hóa kị sở trùng

Chủ đây hạn sự nghiệp bất lợi thả tổn tài giống

Thất sát tọa mệnh ( mậu ngọ ) thuận hành thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm tuất ) phá quân thủ

Này [ lớn tài ]( mậu ngọ ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( ất mão ) phùng thiên cơ sinh kỵ cự môn

Hình thành song kị trùng [ bổn điền ]( tân dậu ) này là “Phản cung kị ”

Chủ đây hạn mười năm tổn tài khố

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp ) phùng vũ khúc thiên phủ

[ năm xưa cung mệnh ] đi vào [ bản thiên ]( giáp ) thì [ thiên mệnh ] đấy vũ khúc hóa kị dẫn động kị vị trí

Cho nên năm xưa 47 giáp [ lưu điền ]( ất mão ) thiên cơ song kị trùng phá cho nên năm đó đầu tư cổ phiếu tổn thất không ít

[ văn khúc ]

Văn khúc có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính

Nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Văn khúc không thể bị “Kình Đà giáp kị” ( không thể gặp sinh kỵ phá )

Riêng chỉ nếu văn khúc hóa kị ở cung mệnh /[ tài tới Quan ] hoặc cung phúc đức /[ tài tới thiên ] người, thì tài mỗi khi nhiều sai sót bị người phụ mệt

Tuyệt không nên hợp ý, cũng không nên là người chỉ tiền tài đảm bảo

Xem ba sao ( thiên lương vũ khúc văn khúc ) tới tọa làm tứ hóa

( nếu hóa lộc nhập phụ tật là người tác giá từ không có chỗ tốt ( tốt nhất nhập ngã cung mệnh tài quan điền phúc )

[ bản tài ] không thể tự hóa kị ( thiên cơ tự hóa kị ) tài làm tự hóa kị là tài ra

Biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Nếu văn khúc hóa kị mình nhập mệnh /[ Quan tới tài ]/[ tài tới Quan ] tối kỵ hợp ý nhân tất có hành động sai sót

( năm xưa cung mệnh gặp văn khúc hóa kị cùng luận )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Quan lộc /[ tài tới tài ] thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Văn khúc hóa kị nhất thiết không thể tham đổ thậm chí cổ phiếu hợp ý vân vân cũng ứng lưu ý võ mồm thị phi các loại sự

Văn khúc nhập huynh đệ có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ

Hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Nếu văn khúc hóa kị ( sinh năm kỷ nhân hoặc ngồi mình làm ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ ( ngân hàng gởi ngân hàng vị trí ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc sinh kỵ nhập huynh đệ /[ Quan nhanh ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Nếu văn khúc tọa cung hồi lộc kị trùng biểu hiện nhất định sẽ bị ngã hội phí của

[ văn khúc tới Quan lộc ] can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] mệnh tài Quan biểu hiện nhất định sẽ bị ngã hội phí của

Văn khúc hóa kị nhất thiết không thể tham đổ thậm chí cổ phiếu hợp ý vân vân cũng ứng lưu ý võ mồm thị phi các loại sự

Năm xưa 37( canh ngọ ) [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

Lưu tài hóa kị

[ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Văn khúc tọa dần ngọ tuất tam hợp hỏa vị văn khúc thuộc thủy không nên

Nếu lại gặp Tứ Sát phá quân các loại là “Văn tinh bỏ vị trí “Cách

Đèn lửa vất vả cần cù tài hoa khó phát huy dù có văn tài lại công danh khó được thả có công danh cũng già rồi

Chủ cả đời bận rộn tham gia ứng thi sợ rơi tôn núi nhất giới cùng nho chắc có công không lộc lao mà không công

Hoặc trở ngại nhiều hữu danh vô thật ( nhưng không làm dưới tiện )

Văn khúc tọa mệnh tị miếu địa không phùng sát trùng phá là nếu không phú chính là quý mệnh

Xương khúc liêm trinh tham lang với tị hợi hồi hình không tốt thả hư khen

Kị liêm trinh đồng độ trái lại không lành là người hư khen không thực tế rất có yểu hoặc hoành tử chi triệu chứng xấu

[ văn xương ]

Văn xương với vật biểu hiện văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận hoặc chi phiếu các loại

Xương khúc là hao tổn tổn biến thiên ngôi sao gấp gáp tư tưởng hay thay đổi ( lúc đeo ngôi sao ) tâm tình bất ổn

Lưu ý dục nhanh thì không đạt thường trở thành này thiếu điểm

Văn xương vụ lợi trái khoán hoặc lấy đầu tư hình bảo hiểm làm dự trữ là vụ lợi đúng lúc đường lối còn có bảo đảm để ý tài phương thức

Văn xương văn khúc xạ xuất kị hoặc tự hóa kị dịch văn qua sức phi

Văn xương hóa kị hoặc văn khúc hóa kị lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận hoặc chi phiếu vân vân vấn đề phát sinh

Văn xương hóa kị nên lưu ý tai nạn giao thông hoặc giao thông vi quy hồi phạt các loại sự

Văn xương tọa miếu vượng ( tị dậu xấu ) địa chủ trước lao sau dật trước đau khổ sau cam tu kinh vất vả cày cấy sau có thể đã có thành tựu

Văn xương văn khúc cùng thái dương thiên lương lộc tồn đồng cung là [ dương lương xương lộc ] cách vui mừng hội hóa khoa hóa quyền hợp

Đại biểu đoạt khôi thủ vinh dự hiển quý có lợi quốc gia kỳ thi

Nếu không có đồng cung mà tam phương hội chiếu cũng có lợi nhuận kỳ thi khả là tài nghệ giáo dục bọn người mới

Văn xương tọa dần ngọ tuất tam hợp hỏa vị văn xương thuộc kim không nên

Nếu lại gặp Tứ Sát phá quân các loại là “Văn tinh bỏ vị trí “Cách

Đèn lửa vất vả cần cù tài hoa khó phát huy dù có văn tài lại công danh khó được thả có công danh cũng già rồi

Chủ cả đời bận rộn tham gia ứng thi sợ rơi tôn núi nhất giới cùng nho chắc có công không lộc lao mà không công

Hoặc trở ngại nhiều hữu danh vô thật ( nhưng không làm dưới tiện )

Văn xương nhập mệnh với lạc hãm ( dần ngọ tuất ) địa đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách

Gặp sát trùng phá chủ cả đời bận rộn tham gia ứng thi sợ rơi tôn núi chắc có công không lộc lao mà không công ( nhưng không làm dưới tiện )

Phùng hung thần ngôi sao hoặc cùng không vong đồng độ nhất định có sai lầm học ưu lự hoặc việc học hành không tốt kỳ thi danh rơi tôn núi

Có tài nhưng không gặp thời khó thân chí lớn là kỹ nghệ công tượng sát nặng thì bệnh lao kéo dài

Đại nạn tiểu hạn năm xưa phùng đến hãm địa ( dần ngọ tuất ) phải cẩn thận văn thư đấy sai sót

Nếu lại phùng kình dương đà la Quan phù thiên hình bạch hổ các loại hung thần biểu hiện có văn thư đấy khuyết điểm mà dẫn đến quan phi tố tụng

Nếu gặp sát trùng phá nhiều hư danh hư lợi nhuận hào nhoáng

“Sát phá lang “Tốt động nếu hội xương khúc hội phá hoại xương khúc văn tĩnh

Phá quân xương khúc phùng hình khắc nhiều lao lục thả tam phương không sát cũng thế cả đời hình khắc nhiều lao lục

Nếu lại gặp kiếp không hóa kị sợ một đời thanh bần

Phá quân xương khúc tất phùng “Sát phá lang “Cục không nên

Văn khúc hóa kị là hao tổn không hình chức mệnh tổn thương tổn tài thất tình cảm tình vỡ tan mà chia ly thường thường duyên tha hồ chưa xong

Hoặc tích tụ ngày một lớn nói lải nhải quấy rầy sự < phá quân cũng hóa kị >

Phùng hóa kị thì hội họa từ miệng ra xuy ngưu nói nhiều tất nói hớ danh dự tuyển tổn đã bị xử phân

Văn xương hóa kị là sát công danh không vọng huyết quang ngã chàng văn thư quấy rầy không mừng niệm thư

Gặp vấn đề tình cảm thường là nói đoạn liền đoạn tuyệt không quay đầu hoặc tha nê mang theo thủy < thất sát cũng hóa kị >

Văn xương hóa kị ( tân ) nên lưu ý chi phiếu văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận các loại loại sơ sẩy hoặc vấn đề

Văn khúc hóa kị ( mình ) hoặc văn xương hóa kị ( tân ) ứng lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận loại sơ sẩy hoặc vấn đề

Văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị với [ huynh đệ ]/[ tài tới điền ] thì có giữ gìn đơn ra vấn đề hoặc bởi vì tư kim không đủ

Mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

Văn xương nhập miếu vượng giàu có chiếm giữ rương thêm cát ngôi sao tài khí vượng cự môn cùng phú ( nhưng nên lưu ý văn xương văn khúc đấy hao tổn tổn cùng biến thiên đấy tính chất )

Văn xương miếu vượng gặp cát tài phú chiếm giữ đầy giàu có người cả đời không lo tiền tài áo cơm hưởng dụng giàu có

Văn xương miếu vượng gặp sát tiến tài tân vội bôn ba thu vào hữu hạn thường là tiền tài làm phức tạp

Văn xương tọa miếu tị dậu xấu tiến tài thuận lợi nhuận tài vận hanh thông thu vào còn tốt khả tích phú nhập miếu giàu có chiếm giữ rương

Thêm cát ngôi sao tài khí vượng cự môn cùng phú

Văn xương tọa vượng thìn thân tử tiến tài thuận lợi nhuận tài vận hanh thông thu vào còn tốt khả tích phú

Văn xương tọa lợi nhuận bằng hợi mão chưa tiến tài thuận lợi nhuận tài vận hanh thông thu vào còn tốt khả tích phú

Văn xương tọa hãm dần ngọ tuất tiến tài trước khó sau bị tân vội thu vào hữu hạn nhưng cuộc sống hưởng dụng không thiếu

Văn xương hãm yếu gặp cát dần ngọ tuất dù tiến tài tân vội cũng có thể áo cơm không thiếu thu vào tốt

Văn xương lạc hãm địa thêm đà la đốm lửa linh tinh địa không tài hàn nho bối ( nhưng nên lưu ý văn xương văn khúc đấy hao tổn tổn cùng biến thiên đấy tính chất )

Văn xương hãm yếu gặp sát dần ngọ tuất cung lạc hãm thêm đà la đốm lửa linh tinh địa không

Thì tài hàn văn nho tới bối tiền tài tán tụ không thường dễ có làm phức tạp cùng phiền ưu khó tích phú

Văn xương phùng kình dương đà la đốm lửa linh tinh địa không địa kiếp gặp sát cùng nên tiến hành nghiên cứu học giả giới giáo dục người làm

Bại tổ khó có sinh nghiệp thả có cũng dễ có biến động hư nát Thường gia sự phân tranh

Gặp tham lang văn xương chủ ngoại đẹp nội hư lấy việc không mừng tính toán thường có hắc bạch hòa hợp ác không phần có cử không nên để ý tài sợ “Chính sự điên đảo ”

Điền trạch giáp thân ( tuyệt ) thất sát + thiên việt văn khúc thiên diêu hồng loan cô thần thiên phúc thiên thọ

“Sát phá lang “Biến động khúc chiết lớn càng hồi Kình Đà linh trùng chiếu tổ sinh không duyên cũng khó tụ tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem cổ phiếu đầu tư tới tứ hóa luận đoán

Xem cổ phiếu đầu tư tới tứ hóa luận đoán

1. Trước phải xem [ đại nạn ] [ năm xưa ] đấy tài vận rõ ràng này cát hung

Lấy [ đại nạn cung tài bạch ] [ năm xưa cung tài bạch ] tứ hóa kiểm nghiệm

=> cũng biết tài vận nếu không tài vận thì không thể ngoạn cổ phiếu

Lưu mệnh làm hóa lộc nhập lưu niên tài bạch gặp sinh kỵ hình thành song kị trùng lưu phúc lưu nguyệt tiến vào lưu phúc đáng tháng vất vả

Nếu cung mệnh đại hạn tọa sinh kỵ đây hạn mười năm sợ không quá thuận lợi nhuận từ thương lượng hoặc đầu tư nên cẩn thận

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị năm này bất lợi

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

2. Lấy cung tài bạch là [ thể ] sao thiên lương là [ dùng ] tứ hóa quy vu [ thể ] mà đoạn có không đầu tư cổ phiếu

Thiên lương tọa làm hóa lộc

Thiên lương tọa làm hóa quyền

Thiên lương tọa làm hóa khoa

Thiên lương tọa làm hóa kị

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Tài bạch gặp trái phải mua tưởng khoán sờ màu hội ở bên trong lớn tưởng

3. Lấy [ sao thiên lương tới Quan lộc cung ] tứ hóa xem đầu tư cổ phiếu tới vận thế ( quan trọng nhất hay là muốn tuyển chọn hành hạn năm xưa )

Can ất thiên lương hóa quyền nhập tài có thiên tài vận tài vận tốt

Nếu thiên lương tọa kỷ hợi thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt

( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Quan thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Thiên lương tọa bản Huynh ( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không

Can đinh cự môn hóa kị nhập vở ( Đinh Sửu ) trùng bổn điền ( Tân Mùi ) ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

4. Lấy [ lưu nhật cung tài bạch ] tứ hóa lộc chiếu ngày mua tiến kị trùng ngày bán ra ( lấy mua nhập ngày truy đuổi mại ngày )

Lấy tính chất sao tới ngũ hành phỏng đoán cổ phiếu tới thuộc loại

5. Lên [ năm xưa cổ phiếu bàn ] đưa mệnh chủ sinh nhật lấy thất tinh quyết bộ nhập

Tìm ra [ cổ phiếu thất tinh định điểm ] tới rơi cung

Thôi xem mệnh chủ cùng năm đó thị trường chứng khoán tác động hỗ trợ cùng tổn ích quan hệ

Cổ phiếu tinh giải nghĩa

[ thiên lương ]

Nếu thiên lương tọa ( kỷ hợi ) thả tự hóa khoa ám chỉ cổ phiếu chỉ có thể nhỏ ngoạn không thể tham nhiều nếu không bị bị mắc kẹt

Hộ pháp 094

( chú ý đối cung văn xương sinh kỵ đến trùng )

Thiên lương tọa mình làm thuộc thổ nhiều ấm người khác sở kiếm tiền dễ bị người khác hư nát chịu lừa ( văn khúc hóa kị )

Thiên lương tọa mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( đinh dậu ) thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Đây văn khúc hóa kị trùng phá cự môn lộc năm sinh thả tự hóa kị văn khúc sinh khoa thiên cơ tự hóa khoa

[ kị chuyển kị ] can của quan đinh cự môn tự hóa kị song kị trùng [ bản phu ] trùng điệp [ thiên lương đấy Quan lộc vị trí ]( cổ phiếu tới vận khí không tốt )

Đây hóa tượng biểu hiện cuối cùng cổ phiếu thao tác tất nhiên tổn tài bảo hộ ( tự hóa kị dính )

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ ) phùng vũ khúc tự hóa khoa + hỏa khoảng không này là [ lộc ra ] là tổn rõ ràng buôn bán có lời rõ ràng hao phí

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phi hóa kỵ nhập [ thiên lương đấy tài bạch vị trí ]

Thiên lương tọa mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp ngọ )

Thứ ba đại nạn (22~31) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ cánh đồng ]

Năm xưa 23( tân mão ) hoặc năm xưa 31( kỷ hợi ) khả ngắn tuyến nhỏ ngoạn

Đại hạn thứ tư (32~41) đây thiên lương mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ đại quan ] năm xưa 39( giáp ngọ ) có thể ngắn tuyến nhỏ ngoạn

[ cung tài bạch ] tọa thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) lộc năm sinh thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Thiên lương tự hóa lộc nhâm có thiên tài trúng thưởng đổ tiền thắng tiền cạnh tái tưởng thưởng các loại ( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc cùng luận )

Nhưng tu chú ý vũ khúc hóa kị tới rơi cung ứng tường tra

Vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình ( lưu ý lộc ra )

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Thiên lương tọa [ bản Huynh ]( Đinh Mão ) phùng thái dương sinh kỵ + kình dương địa không

Huynh can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Sửu ) trùng [ bổn điền ]( Tân Mùi ) cập trùng ( trùng điệp thiên lương tới Quan lộc )

Đây mệnh chủ có thể nào dựa vào mua bán cổ phiếu phát tài?

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương

Cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Địa không hoặc địa kiếp cùng thiên lương đồng độ ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) tuyệt không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Địa không cùng thiên lương cùng ( thiên lương cổ phiếu ngôi sao ) không thể đầu tư cổ phiếu kỳ hóa các loại hợp ý thao tác

Thiên lương tọa tài bạch ( Đinh Hợi ) hồi không kiếp củng trùng ( thân giờ sinh nhân ) đây mệnh cách cũng không nên đầu tư cổ phiếu hoặc hợp ý thủ tài

[ bản mạng tài bạch ] cung ( nhâm tuất ) tọa vũ khúc tự hóa kị tài cách đã rõ ràng không tốt

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa này là [ lộc ra ] là tổn

Năm xưa đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị tất nhiên tài vật hồi tổn

Mệnh chủ năm đó nhận vi thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc đại lượng tư kim đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả chịu khổ bảo hộ tổn thất không phỉ

Nếu thiên cơ thiên lương lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( thìn tuất thiên cơ thiên lương đồng cung )

Thiên cơ đối chiếu thiên lương ( xấu chưa ) tam phương không thấy sát kị mới thành cách này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Nếu gặp sát thì có thể nào cách không nên hợp ý

Xấu chưa vị trí cung tài bạch thiên cơ thủ đối chiếu thiên lương cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

Xem can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] mà can của quan phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

[ lộc chuyển kị ] phụ làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân tị ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( Đinh Hợi )

Can của quan lộc nhập phụ [ nô tới tài ] thay người tác giá ở ngoài sợ thương hại tự thân tới tài lộc

Đây mệnh cách thiên lương tọa [ bản tài ] hồi can của quan lộc tới [ lộc chuyển kị ] trùng phá nhất thiết không thể tiến hành cổ phiếu đầu tư hoặc hợp ý thủ tài

Phúc làm tham lang hóa lộc nhập Huynh ( Đinh Sửu ) phùng vũ khúc sinh khoa đây hóa tượng giống loại [ điệp ra lộc ] lộc ra là tổn

Hộ pháp 076

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) biểu hiện đối với tồn tiền ý tưởng tham nhiều không ghê

[ lộc chuyển kị ] Huynh can đinh cự môn hóa kị nhập mệnh ( bính dần ) gặp thái dương sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thìn )

Nếu đại nạn thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản thiên ]( nhâm thân )

[ cánh đồng ] bị song kị trùng phá tất nhiên đại phá bại năm xưa 39 đi vào ( nhâm thân ) là [ ứng nghiệm ] chi niên

Phúc làm mậu thiên cơ tự hóa kị biểu hiện tư tưởng hoặc ý tưởng từ tốt lại biến hoại trùng [ bản tài ]

Đây chủng mệnh cách thấp tốt nhất đi làm qua ngày nếu muốn làm phát tài mộng tất nhiên tự tìm khổ ăn

Phúc làm thiên cơ tự hóa kị ( mậu thìn ) trùng [ bản tài ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

[ định tượng ] năm giáp ngọ sinh ra [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản tài ] hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Thân dần vị trí Quan lộc cung thiên đồng thiên lương thủ ở dần khác hương phát tích ở thân thường có hình tụng nhiều phiêu bạc

Thiên đồng thiên lương tọa Quan lộc cung nếu hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư

Cung mệnh ( nhâm tí ) tử vi tự hóa quyền tả phụ phúc đức ( nhâm dần ) phá quân hữu bật đà la

Con mắt 286

Mệnh làm / phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ dậu ) phùng thiên lương tự hóa khoa ( thiên lương tự hóa khoa biểu hiện chỉ có thể nhỏ ngoạn )

Mệnh can lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế tiếp khách phùng tự hóa khoa thích hợp giáo dục y liệu kiến trúc cổ phiếu các loại tới kinh doanh

Nhưng nhu lưu ý mệnh làm phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc hình thành phải tài không muốn sống hoặc nói thường thường là tiền quan tâm tài vận không tốt

Phúc can lộc nhập tử biểu hiện tư tưởng bên trên theo đuổi đầu tư đồ đạc trong cửa hàng hoặc theo đuổi giao tế tiếp khách hoặc hoa đào

Xem [ lộc chuyển lộc ] tử làm mình vũ khúc hóa lộc nhập tài mà [ lộc chuyển kị ] tử làm mình văn khúc hóa kị cũng nhập tài sinh sản [ lộc kị chiến khắc ]

Tượng này biểu hiện tiền tài phập phồng không chừng tài đến tài đi

Mệnh làm / phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu thân )

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài biểu hiện mệnh chủ muốn liều mạng truy tài đáng tiếc tài tinh vũ khúc hóa kị không như mong muốn ( tài tinh không giúp việc )

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập tài từ trùng phúc tự tìm khổ ăn

Ứng chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] lộc kị chiến khắc là hung tượng đầu tư phải cẩn thận

[ định tượng ] năm giáp ngọ sinh ra [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Hộ pháp 150

[ phúc đức ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ bản tài ] hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

[ Quan lộc ]( canh ngọ ) tọa đốm lửa địa không + thiên diêu song sát nhập [ Quan lộc ]/[ tài tới tài ]

Khác thái dương sinh kỵ nhập [ bản mạng ]( bính dần ) này là [ sách mã kỵ ] e rằng sẽ mình làm mà sách tự thân tới thai ( này là [ phục tượng ])

Cho nên nhất thiết không thể Suy nghĩ mơ ước nếu không ăn không hết gạt trứ đi

[ dần ] cung thuộc nhân vị nãi là cả đời tới họa phúc chỗ, nơi sinh kỵ nhập mệnh là [ ám tượng ] uy lực cường đại không thể không phòng

[ ám tượng ] mệnh chủ không thể hưởng thụ biểu hiện sợ đưa bận rộn nhiều phí công mà không hưởng thụ

Mặc dù mệnh chủ cả đời cố gắng dốc sức làm đến đầu đến không công bận rộn cả đời

[ cung mệnh ] cùng [ cung tật ách ] là [ nhất lục cộng tông ] [ cung tật ách ] phùng liêm trinh lộc năm sinh phá quân sinh quyền thả tự hóa lộc

( lộc năm sinh phùng tự hóa lộc cùng loại để tiêu lưu lại sinh quyền ) đây sinh quyền tọa tật ách là [ rõ ràng tượng ]

[ rõ ràng tượng ] mệnh chủ có thể hưởng thụ

Đây mệnh chủ tới tứ hóa năm sinh ( lộc quyền khoa kị ) hệ từ [ cung tài bạch ] hóa xuất ([ định tượng ] rơi [ cung tài bạch ])

Cho nên biết đây liều mạng mà sinh mệnh trong quá trình đều cùng tiền tài liên quan đến

Cung mệnh ( bính dần ) tọa thái dương sinh kỵ ( rơi nhân vị ) phỏng đoán đây mệnh chủ xem tâm thẳng thả cá tính phiêu di động không chừng

Cung tật ách ( quý dậu ) tọa liêm trinh lộc năm sinh phá quân sinh quyền ( lạc thiên vị trí ) bạn cố tri tâm thái bên trên cầu hảo tâm xì lại thường lo được lo mất

Này cầu tài đấy quá trình như người nước uống ấm lạnh tự biết

< tật ách là điền tới Quan > quan sát mệnh chủ nhà vận có thể cát hung phập phồng các loại trạng huống

< tật ách là Huynh tới tài > quan sát mệnh chủ tới tiền tài đấy thành tựu hoặc để ý tài trạng huống

Nhưng nếu đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ vở ]( nhâm tuất )

( cung tử nữ giao tế hoa đào đầu tư hợp tác vị trí vì thế hạn tới cuộc sống trọng điểm )

[ thầy thuốc ] ở [ bản tật ]( canh thân ) can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( quý hợi ) sợ đưa có cảm tình cách mạng huyên náo hôn biến

[ đại nạn mệnh ] can nhâm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản quan ]( đinh tị ) thiên lương là cổ phiếu ngôi sao

Mà [ thiên mệnh vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp ) trùng [ bản nô ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn tài ]

Thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc là tài tinh đây hạn nếu cùng nhân hợp tác hoặc nói lung tung cổ phiếu sợ đưa tổn thất phí của

Lộc nhập Quan phi hóa kỵ nhập Huynh lộc kị cách xa nhau sáu ô là tiêu hao lộc tùy kị đi mệnh chủ chuyện nghiệp tiêu hao ở huynh đệ trên tay

Đi ngược chiều đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( bính tuất ) nếu [ lớn tài ] ở [ bản nô ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ]

[ kị chuyển kị ] mậu làm chuyển thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( trở lại [ lớn tài ]) trùng [ đại phúc ]

Tượng này tỏ vẻ mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp ([ lớn tài ] lộc nhập [ đại quan ])

Kết quả phi hóa kỵ nhập [ lớn tài ] tổn tiền lại phiền não ( thiên lương hóa lộc có thể thao tác cổ phiếu mà hồi bảo hộ )

[ vũ khúc ]

Là chính tài ( tài vương ) chúa tể mệnh chủ cả đời này tài bạch đấy chỗ then chốt

Vũ khúc tọa [ điền trạch ] phải hành động ra chiêu để cầu tài ( lấy vật sưu tầm đi tiến hành sao bán hoạt động hoặc là xào lâu đầu cơ cổ phiếu )

Nếu không hành động thì giá trị vây trệ giảm xuống

Vũ khúc lộc năm sinh có lợi ngắn hạn cổ phiếu nói lung tung ( ngắn hạn thao tác không nên trường kỳ chỉnh thể kế hoạch )

Có lợi ngắn hạn mục tiêu khai sáng tiên phong ( hoặc nói lẻ tẻ quyết đoán hành động

Ngắn hạn hình thức hành nghề như ngắn hạn đầu tư cổ phiếu tài kinh hoạt động )

Vũ khúc hóa lộc tất nhiên văn khúc hóa kị phải chú ý văn khúc tới tọa cung hay không trở ngại ngại cầu tài

Vũ khúc sinh kỵ nhâm nhập [ tử trùng điền ] thì tài bất lợi tiền tài tuần chuyển thất linh ngã trái nhiều tài vật hồi trọng đại tổn thất

Đến tài bị ngăn trở tiến tài khó khăn, nhọc nhằn vô lực chiếu cố đứa con hoặc cổ đông

Tất nhiên thiên lương lộc năm sinh vẫn cần lưu ý thiên lương tới rơi cung làm tiếp phán đoán hay không đi vào cổ phiếu kỳ hóa các loại thao tác

[ tài bạch ] tọa vũ khúc tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ sẽ không để ý tài hoặc nói có tài vận không tốt tới hiện tượng

Địa không cùng vũ khúc cùng chủ phí của phá tới núi cùng thủy tận mới nghỉ

( nếu vũ khúc gặp địa kiếp chủ phí của còn bất trí một Văn Bất Danh )

Năm xưa 35( nhâm tuất ) [ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản tài ] tọa vũ khúc tự hóa kị

[ lưu mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( thiên )( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại phúc ]( địa )+[ lưu tử 35]( nhân ) [ tam dịch hợp nhất ]

Biểu hiện năm này mệnh chủ nếu đầu tư cổ phiếu ( thiên lương hóa lộc ) lại nhân [ lưu mệnh ] tọa vũ khúc tự hóa kị chịu khổ bảo hộ lớn bồi

Thiên phủ tọa mệnh ( quý tị ) tân sinh năm nhân nếu thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( bính thân ) phùng thái dương cự môn

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( nhâm thìn ) cung vô chính diệu đối chiếu thiên cơ thiên lương

[ lớn tài ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất chưa ) phùng võ tham trùng [ bản tài ]( tân sửu ) cung vô chính diệu

[ lớn tài ] trùng [ bản tài ] lấy nhỏ trùng lớn này là [ tài ngã ] biểu hiện tổn tài tài nguyên ngắn truất buôn bán có lời không đến tiền tới hiện tượng

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập [ bản phúc trùng bản tài ] tỏ vẻ tiền tài hội chạy trốn chủ tổn tài ( bản hạn là tài thất phúc phiền não )

[ lớn tài ] hóa kị trùng [ bản tài ] lấy nhỏ trùng lớn biểu hiện đây hạn mười năm hội nghiêm trọng tổn tài hoặc buôn bán có lời không đến tiền

Thiên đồng tọa mệnh ( ất dậu ) ất người sinh năm canh thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) ở [ bản phu ]( quý chưa ) phá hao tổn

[ bản mạng đứa con ]( nhâm ngọ ) liêm trinh thiên tướng này can cung nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) [ lương tới điền ]

Trùng [ tật ách ]/[ lương người ấy ]( canh thìn ) phùng tham lang biểu hiện mệnh chủ không tốt giao tế không thể đầu tư cổ phiếu

< tật ách là tử phu quân > tham lang chịu trùng hoa đào hồi tiết chế thả biểu hiện mệnh chủ cùng hoa đào không duyên

Thuận hành thứ năm đại nạn [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ Quan lộc ] ( mậu ngọ ) thái dương thủ ( mậu quý sinh năm nhân )

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ thiên di ]( canh thân ) trùng điệp [ đại phúc ]) trùng [ bản mạng ]( giáp dần ) cung vô chính diệu ( trùng điệp [ lớn tài ])

Lưu ý <[ lớn tài ] là [ đại quan ] tới Quan > đã bị [ thiên mệnh ]/[ đại quan tới tài ] làm hóa kị sở trùng

Chủ đây hạn sự nghiệp bất lợi thả tổn tài giống

Thất sát tọa mệnh ( mậu ngọ ) thuận hành thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm tuất ) phá quân thủ

Này [ lớn tài ]( mậu ngọ ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( ất mão ) phùng thiên cơ sinh kỵ cự môn

Hình thành song kị trùng [ bổn điền ]( tân dậu ) này là “Phản cung kị ”

Chủ đây hạn mười năm tổn tài khố

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp ) phùng vũ khúc thiên phủ

[ năm xưa cung mệnh ] đi vào [ bản thiên ]( giáp ) thì [ thiên mệnh ] đấy vũ khúc hóa kị dẫn động kị vị trí

Cho nên năm xưa 47 giáp [ lưu điền ]( ất mão ) thiên cơ song kị trùng phá cho nên năm đó đầu tư cổ phiếu tổn thất không ít

[ văn khúc ]

Văn khúc có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính

Nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

Văn khúc không thể bị “Kình Đà giáp kị” ( không thể gặp sinh kỵ phá )

Riêng chỉ nếu văn khúc hóa kị ở cung mệnh /[ tài tới Quan ] hoặc cung phúc đức /[ tài tới thiên ] người, thì tài mỗi khi nhiều sai sót bị người phụ mệt

Tuyệt không nên hợp ý, cũng không nên là người chỉ tiền tài đảm bảo

Xem ba sao ( thiên lương vũ khúc văn khúc ) tới tọa làm tứ hóa

( nếu hóa lộc nhập phụ tật là người tác giá từ không có chỗ tốt ( tốt nhất nhập ngã cung mệnh tài quan điền phúc )

[ bản tài ] không thể tự hóa kị ( thiên cơ tự hóa kị ) tài làm tự hóa kị là tài ra

Biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Nếu văn khúc hóa kị mình nhập mệnh /[ Quan tới tài ]/[ tài tới Quan ] tối kỵ hợp ý nhân tất có hành động sai sót

( năm xưa cung mệnh gặp văn khúc hóa kị cùng luận )

Nếu văn khúc hóa kị nhập Quan lộc /[ tài tới tài ] thì không thể đem cổ phiếu coi như chủ nghiệp ( sự nghiệp )

Văn khúc hóa kị nhất thiết không thể tham đổ thậm chí cổ phiếu hợp ý vân vân cũng ứng lưu ý võ mồm thị phi các loại sự

Văn khúc nhập huynh đệ có tế thủy chảy tràn đấy ổn định tính nên đưa bộ phận tư kim đầu tư với định kỳ định ngạch đấy quỹ

Hoặc trường kỳ kiềm giữ đáng giá đầu tư đấy tích ưu cổ phiếu

Nếu văn khúc hóa kị ( sinh năm kỷ nhân hoặc ngồi mình làm ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc hóa kị nhập huynh đệ ( ngân hàng gởi ngân hàng vị trí ) thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Văn khúc sinh kỵ nhập huynh đệ /[ Quan nhanh ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Nếu văn khúc tọa cung hồi lộc kị trùng biểu hiện nhất định sẽ bị ngã hội phí của

[ văn khúc tới Quan lộc ] can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] mệnh tài Quan biểu hiện nhất định sẽ bị ngã hội phí của

Văn khúc hóa kị nhất thiết không thể tham đổ thậm chí cổ phiếu hợp ý vân vân cũng ứng lưu ý võ mồm thị phi các loại sự

Năm xưa 37( canh ngọ ) [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

Lưu tài hóa kị

[ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Văn khúc tọa dần ngọ tuất tam hợp hỏa vị văn khúc thuộc thủy không nên

Nếu lại gặp Tứ Sát phá quân các loại là “Văn tinh bỏ vị trí “Cách

Đèn lửa vất vả cần cù tài hoa khó phát huy dù có văn tài lại công danh khó được thả có công danh cũng già rồi

Chủ cả đời bận rộn tham gia ứng thi sợ rơi tôn núi nhất giới cùng nho chắc có công không lộc lao mà không công

Hoặc trở ngại nhiều hữu danh vô thật ( nhưng không làm dưới tiện )

Văn khúc tọa mệnh tị miếu địa không phùng sát trùng phá là nếu không phú chính là quý mệnh

Xương khúc liêm trinh tham lang với tị hợi hồi hình không tốt thả hư khen

Kị liêm trinh đồng độ trái lại không lành là người hư khen không thực tế rất có yểu hoặc hoành tử chi triệu chứng xấu

[ văn xương ]

Văn xương với vật biểu hiện văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận hoặc chi phiếu các loại

Xương khúc là hao tổn tổn biến thiên ngôi sao gấp gáp tư tưởng hay thay đổi ( lúc đeo ngôi sao ) tâm tình bất ổn

Lưu ý dục nhanh thì không đạt thường trở thành này thiếu điểm

Văn xương vụ lợi trái khoán hoặc lấy đầu tư hình bảo hiểm làm dự trữ là vụ lợi đúng lúc đường lối còn có bảo đảm để ý tài phương thức

Văn xương văn khúc xạ xuất kị hoặc tự hóa kị dịch văn qua sức phi

Văn xương hóa kị hoặc văn khúc hóa kị lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận hoặc chi phiếu vân vân vấn đề phát sinh

Văn xương hóa kị nên lưu ý tai nạn giao thông hoặc giao thông vi quy hồi phạt các loại sự

Văn xương tọa miếu vượng ( tị dậu xấu ) địa chủ trước lao sau dật trước đau khổ sau cam tu kinh vất vả cày cấy sau có thể đã có thành tựu

Văn xương văn khúc cùng thái dương thiên lương lộc tồn đồng cung là [ dương lương xương lộc ] cách vui mừng hội hóa khoa hóa quyền hợp

Đại biểu đoạt khôi thủ vinh dự hiển quý có lợi quốc gia kỳ thi

Nếu không có đồng cung mà tam phương hội chiếu cũng có lợi nhuận kỳ thi khả là tài nghệ giáo dục bọn người mới

Văn xương tọa dần ngọ tuất tam hợp hỏa vị văn xương thuộc kim không nên

Nếu lại gặp Tứ Sát phá quân các loại là “Văn tinh bỏ vị trí “Cách

Đèn lửa vất vả cần cù tài hoa khó phát huy dù có văn tài lại công danh khó được thả có công danh cũng già rồi

Chủ cả đời bận rộn tham gia ứng thi sợ rơi tôn núi nhất giới cùng nho chắc có công không lộc lao mà không công

Hoặc trở ngại nhiều hữu danh vô thật ( nhưng không làm dưới tiện )

Văn xương nhập mệnh với lạc hãm ( dần ngọ tuất ) địa đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách

Gặp sát trùng phá chủ cả đời bận rộn tham gia ứng thi sợ rơi tôn núi chắc có công không lộc lao mà không công ( nhưng không làm dưới tiện )

Phùng hung thần ngôi sao hoặc cùng không vong đồng độ nhất định có sai lầm học ưu lự hoặc việc học hành không tốt kỳ thi danh rơi tôn núi

Có tài nhưng không gặp thời khó thân chí lớn là kỹ nghệ công tượng sát nặng thì bệnh lao kéo dài

Đại nạn tiểu hạn năm xưa phùng đến hãm địa ( dần ngọ tuất ) phải cẩn thận văn thư đấy sai sót

Nếu lại phùng kình dương đà la Quan phù thiên hình bạch hổ các loại hung thần biểu hiện có văn thư đấy khuyết điểm mà dẫn đến quan phi tố tụng

Nếu gặp sát trùng phá nhiều hư danh hư lợi nhuận hào nhoáng

“Sát phá lang “Tốt động nếu hội xương khúc hội phá hoại xương khúc văn tĩnh

Phá quân xương khúc phùng hình khắc nhiều lao lục thả tam phương không sát cũng thế cả đời hình khắc nhiều lao lục

Nếu lại gặp kiếp không hóa kị sợ một đời thanh bần

Phá quân xương khúc tất phùng “Sát phá lang “Cục không nên

Văn khúc hóa kị là hao tổn không hình chức mệnh tổn thương tổn tài thất tình cảm tình vỡ tan mà chia ly thường thường duyên tha hồ chưa xong

Hoặc tích tụ ngày một lớn nói lải nhải quấy rầy sự < phá quân cũng hóa kị >

Phùng hóa kị thì hội họa từ miệng ra xuy ngưu nói nhiều tất nói hớ danh dự tuyển tổn đã bị xử phân

Văn xương hóa kị là sát công danh không vọng huyết quang ngã chàng văn thư quấy rầy không mừng niệm thư

Gặp vấn đề tình cảm thường là nói đoạn liền đoạn tuyệt không quay đầu hoặc tha nê mang theo thủy < thất sát cũng hóa kị >

Văn xương hóa kị ( tân ) nên lưu ý chi phiếu văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận các loại loại sơ sẩy hoặc vấn đề

Văn khúc hóa kị ( mình ) hoặc văn xương hóa kị ( tân ) ứng lưu ý văn thư khế ước chừng giấy chứng nhận loại sơ sẩy hoặc vấn đề

Văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị với [ huynh đệ ]/[ tài tới điền ] thì có giữ gìn đơn ra vấn đề hoặc bởi vì tư kim không đủ

Mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

Văn xương nhập miếu vượng giàu có chiếm giữ rương thêm cát ngôi sao tài khí vượng cự môn cùng phú ( nhưng nên lưu ý văn xương văn khúc đấy hao tổn tổn cùng biến thiên đấy tính chất )

Văn xương miếu vượng gặp cát tài phú chiếm giữ đầy giàu có người cả đời không lo tiền tài áo cơm hưởng dụng giàu có

Văn xương miếu vượng gặp sát tiến tài tân vội bôn ba thu vào hữu hạn thường là tiền tài làm phức tạp

Văn xương tọa miếu tị dậu xấu tiến tài thuận lợi nhuận tài vận hanh thông thu vào còn tốt khả tích phú nhập miếu giàu có chiếm giữ rương

Thêm cát ngôi sao tài khí vượng cự môn cùng phú

Văn xương tọa vượng thìn thân tử tiến tài thuận lợi nhuận tài vận hanh thông thu vào còn tốt khả tích phú

Văn xương tọa lợi nhuận bằng hợi mão chưa tiến tài thuận lợi nhuận tài vận hanh thông thu vào còn tốt khả tích phú

Văn xương tọa hãm dần ngọ tuất tiến tài trước khó sau bị tân vội thu vào hữu hạn nhưng cuộc sống hưởng dụng không thiếu

Văn xương hãm yếu gặp cát dần ngọ tuất dù tiến tài tân vội cũng có thể áo cơm không thiếu thu vào tốt

Văn xương lạc hãm địa thêm đà la đốm lửa linh tinh địa không tài hàn nho bối ( nhưng nên lưu ý văn xương văn khúc đấy hao tổn tổn cùng biến thiên đấy tính chất )

Văn xương hãm yếu gặp sát dần ngọ tuất cung lạc hãm thêm đà la đốm lửa linh tinh địa không

Thì tài hàn văn nho tới bối tiền tài tán tụ không thường dễ có làm phức tạp cùng phiền ưu khó tích phú

Văn xương phùng kình dương đà la đốm lửa linh tinh địa không địa kiếp gặp sát cùng nên tiến hành nghiên cứu học giả giới giáo dục người làm

Bại tổ khó có sinh nghiệp thả có cũng dễ có biến động hư nát Thường gia sự phân tranh

Gặp tham lang văn xương chủ ngoại đẹp nội hư lấy việc không mừng tính toán thường có hắc bạch hòa hợp ác không phần có cử không nên để ý tài sợ “Chính sự điên đảo ”

Điền trạch giáp thân ( tuyệt ) thất sát + thiên việt văn khúc thiên diêu hồng loan cô thần thiên phúc thiên thọ

“Sát phá lang “Biến động khúc chiết lớn càng hồi Kình Đà linh trùng chiếu tổ sinh không duyên cũng khó tụ tài

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button