Tử vi

Dần cung cấp áo bí mật

 	[ dần cung tứ hóa ]  suy luận nhân sinh họa phúc vị trí	Xem [ mệnh nhập tử vị trí ] ( thiên ) [ phụ nhập xấu vị trí ] ( địa )  [ phúc nhập dần vị trí ] ( nhân )

	[ mệnh nhập tử vị trí ] ( thiên )  tiên thiên phúc trạch vị trí thiên khai với tử ([ cung mệnh ] chính mình )

	[ phụ nhập xấu vị trí ] ( địa ) chủ tài ngày mốt đấy hưởng thụ vị trí địa tịch với xấu ([ cha mẹ ] biểu hiện nhà nước )

	[ phúc nhập dần vị trí ] ( nhân )  suy tính mạng sống con người vận đấy thành bại ( họa phúc ) trọng điểm    nhân sinh với dần ([ phúc đức ] lý niệm )

	[ mệnh ]( thiên ) cùng [ phúc ]( nhân )  lưỡng người [ thiên nhân hợp nhất ]  biểu hiện tiên thiên phúc trạch dựa vào [ cung mệnh ] chính mình

	Mạng sống con người vận đấy thành bại ( họa phúc ) trọng điểm dựa vào [ phúc đức ] lý niệm đầu óc tư tưởng

	Lấy ( địa ) [ cha mẹ ] biểu hiện nhà nước là người đại lý lấy phục vụ với hình chức ( triều đình chính phủ ) được hưởng bổng lộc	<[ dần cung tứ hóa ]  suy luận nhân sinh họa phúc vị trí >

	Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( Tân Mùi ) gặp cự môn tự hóa lộc

	Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] phùng tự hóa lộc đây hạn là nhân sinh nặng điểm

	Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn )

	Ngã cung ( phúc ) làm hóa lộc nhập ngã cung ( tật ) mà hóa kị cũng nhập ngã cung ( Quan )  này là [ cát tượng ]

	< phúc đức là tật của tật > cho nên phúc cùng tật nhất lục cộng tông

	Kể trên hóa tượng biểu hiện mệnh chủ đầy đầu óc muốn đem sự nghiệp làm tốt thế là toàn bộ tinh thần cùng tâm lực đều đầu nhập với sự nghiệp

	Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn )  trùng [ bản phu ]  < vợ chồng là phúc tới tài >

	Tượng này nói rõ mệnh chủ nghĩ là sự nghiệp làm thế nào tốt mà không cần danh lợi hoặc tình cảm vợ chồng các loại vấn đề

	Trở lên tới hóa tượng nếu lấy [ nhân bị tứ hóa ] tới [ lộc chuyển kị ] cập [ kị chuyển kị ] gia dĩ truy đuổi

	Càng có thể phỏng đoán mệnh chủ cả đời họa phúc tới đến long đi mạch


]
Hoan nghênh tham duyệt [ tử vi tứ hóa luận mệnh ] lan mắt tới [ dần cung tứ hóa đấy áo bí mật ]
Là duy trì website kinh doanh đi xuống động lực, phiền thỉnh nhất định phải điểm kích quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh điểm đánh xuống phương quảng cáo đỡ đầu

Bạn đang xem: Dần cung cấp áo bí mật

Thỉnh đỡ đầu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dần cung cấp áo bí mật

 	[ dần cung tứ hóa ]  suy luận nhân sinh họa phúc vị trí	Xem [ mệnh nhập tử vị trí ] ( thiên ) [ phụ nhập xấu vị trí ] ( địa )  [ phúc nhập dần vị trí ] ( nhân )

	[ mệnh nhập tử vị trí ] ( thiên )  tiên thiên phúc trạch vị trí thiên khai với tử ([ cung mệnh ] chính mình )

	[ phụ nhập xấu vị trí ] ( địa ) chủ tài ngày mốt đấy hưởng thụ vị trí địa tịch với xấu ([ cha mẹ ] biểu hiện nhà nước )

	[ phúc nhập dần vị trí ] ( nhân )  suy tính mạng sống con người vận đấy thành bại ( họa phúc ) trọng điểm    nhân sinh với dần ([ phúc đức ] lý niệm )

	[ mệnh ]( thiên ) cùng [ phúc ]( nhân )  lưỡng người [ thiên nhân hợp nhất ]  biểu hiện tiên thiên phúc trạch dựa vào [ cung mệnh ] chính mình

	Mạng sống con người vận đấy thành bại ( họa phúc ) trọng điểm dựa vào [ phúc đức ] lý niệm đầu óc tư tưởng

	Lấy ( địa ) [ cha mẹ ] biểu hiện nhà nước là người đại lý lấy phục vụ với hình chức ( triều đình chính phủ ) được hưởng bổng lộc	<[ dần cung tứ hóa ]  suy luận nhân sinh họa phúc vị trí >

	Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( Tân Mùi ) gặp cự môn tự hóa lộc

	Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ] phùng tự hóa lộc đây hạn là nhân sinh nặng điểm

	Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn )

	Ngã cung ( phúc ) làm hóa lộc nhập ngã cung ( tật ) mà hóa kị cũng nhập ngã cung ( Quan )  này là [ cát tượng ]

	< phúc đức là tật của tật > cho nên phúc cùng tật nhất lục cộng tông

	Kể trên hóa tượng biểu hiện mệnh chủ đầy đầu óc muốn đem sự nghiệp làm tốt thế là toàn bộ tinh thần cùng tâm lực đều đầu nhập với sự nghiệp

	Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu thìn )  trùng [ bản phu ]  < vợ chồng là phúc tới tài >

	Tượng này nói rõ mệnh chủ nghĩ là sự nghiệp làm thế nào tốt mà không cần danh lợi hoặc tình cảm vợ chồng các loại vấn đề

	Trở lên tới hóa tượng nếu lấy [ nhân bị tứ hóa ] tới [ lộc chuyển kị ] cập [ kị chuyển kị ] gia dĩ truy đuổi

	Càng có thể phỏng đoán mệnh chủ cả đời họa phúc tới đến long đi mạch


]
Hoan nghênh tham duyệt [ tử vi tứ hóa luận mệnh ] lan mắt tới [ dần cung tứ hóa đấy áo bí mật ]
Là duy trì website kinh doanh đi xuống động lực, phiền thỉnh nhất định phải điểm kích quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh điểm đánh xuống phương quảng cáo đỡ đầu

Thỉnh đỡ đầu

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button