Tử vi

Đạo giáo vãng sinh chú

  Thái thượng sắc lệnh siêu ngươi cô hồn quỷ mị hết thảy tứ sinh dính ân


Có thủ lĩnh người siêu không đầu người thăng sinh khác biệt đao giết nhảy cầu huyền thằng


Rõ ràng tử ám tử   oan khúc khuất vong chủ nợ oan gia     thảo mệnh binh sĩ

Bạn đang xem: Đạo giáo vãng sinh chú


Quỳ ngô trước đài bát quái tỏa ánh sáng đứng Khảm mà ra siêu sinh tha phương


Vi nam vi nữ nhân tự thân đảm đương phú quý bần * từ ngươi từ tuyển


Sắc cứu các loại chúng vội vàng siêu sinh sắc cứu các loại chúng vội vàng siêu sinh

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đạo giáo vãng sinh chú

  Thái thượng sắc lệnh siêu ngươi cô hồn quỷ mị hết thảy tứ sinh dính ân


Có thủ lĩnh người siêu không đầu người thăng sinh khác biệt đao giết nhảy cầu huyền thằng


Rõ ràng tử ám tử   oan khúc khuất vong chủ nợ oan gia     thảo mệnh binh sĩ


Quỳ ngô trước đài bát quái tỏa ánh sáng đứng Khảm mà ra siêu sinh tha phương


Vi nam vi nữ nhân tự thân đảm đương phú quý bần * từ ngươi từ tuyển


Sắc cứu các loại chúng vội vàng siêu sinh sắc cứu các loại chúng vội vàng siêu sinh

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button