Tử vi

Tử vi đấu sổ sao tứ hóa: sao hóa lộc ở thập nhị cung

Hóa ghi âm ngôi sao cổ luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tài lộc, quý nhân.

 
Cung vị

 
Chủ nhân duyến tốt, vô tư một loại, trí tuệ cao, tài ăn nói tốt, có ăn lộc, đối với người đa tình, vui mừng trả giá.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ quyền uy, càng có năng lực lãnh đạo, có thể làm cho nhân phục tòng cùng duy trì, làm việc thuận lợi. Lại chủ hoa đào, liêm trinh nếu không hóa lộc, hoa đào không rõ ràng, một hóa ghi âm, hoa đào theo đồng loạt đến. Hành hạn phùng tới, các loại nghi nan vấn đề, khả thuận lợi giải quyết, thả chủ có thai khánh, phùng sát chủ cảm tình dây dưa.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ thông minh, trí tuệ, tư tưởng nhanh nhẹn, liên tưởng lực phong phú. Nhiệt tình yêu thương tôn giáo, âm dương học, triết học.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, phúc khí, nhưng chủ vận khí tốt, cũng không có hành động, cũng có lười nhác tới tệ nạn.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ lộc khố, tài khố, an nhàn, nhưng vô có lực giải tai ách.

 
Tham lang hóa lộc:

Vi hoa đào, thọ tinh, tài ngôi sao, lại chủ thông minh. Sở chủ tới tài vi thiên tài, có đầu cơ tính chất.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vi chính tài ngôi sao, chủ tài. Hóa lộc nhập mệnh, thái độ làm người cá tính kiên cường, thả giỏi về kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Nếu làm thuê vu nhân giả, cũng vì chưởng thực quyền đứng đầu quản giai cấp. Nữ mệnh không nên.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói tốt, có lộc ăn tốt, lấy miệng vi nghiệp, nói chuyện kiếm tiền. Cánh cửa cực lớn hóa lộc cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, không nên nữ mệnh, tất chủ thủy tính dương hoa.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, có nạn khả giải, lại chủ Phúc Thọ. Nói chuyện hòa hợp tẫn, thiên hạ không có gì không hiểu sự.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ biến thiên nhiều cơ hội, chủ vợ chồng, đứa con, phương diện giao hữu có chỗ lợi.

 
 
Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ hữu duyên, lẫn nhau dẫn.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ huynh đệ có khác phái duyến. Lại chủ bản nhân tới ám hoa đào, nhân cung huynh đệ ở giao hữu tới đối cung nguyên nhân.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ huynh đệ thông minh có trí tuệ, thả nhiệt tâm tôn giáo, triết học, âm dương học. Gần thủ huynh đệ mà nói, tỷ muội không bao gồm ở bên trong.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ huynh đệ hài hòa, giúp đỡ trợ.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng tỷ muội duyến sâu, ngay cả hệ nhiều, giúp đỡ trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Thiên tài, lại chủ đương cùng huynh đệ bằng hữu giao tế xã giao, uống rượu mua vui.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ huynh đệ cá tính mạnh.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ bản nhân tuy có lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, nếu không có trên danh nghĩa người, tức là kết phường cổ đông.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bọc tại huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân giao tế xã giao nhiều, cùng huynh đệ bằng hữu vui chơi giải trí, hoặc run lẩy bẩy miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bộ nhập huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân được Huynh tả tới quan ái.

 
Phá quân hóa lộc:

Cùng bạn ở chung hài hòa, có phần có thể tương trợ, nhân phá quân hóa lộc ở huynh đệ chiếu giao hữu nguyên nhân.

 
Cung phu thê

Có khác phái duyến, thả chủ thân mình xã hội bối cảnh, hoàn cảnh làm việc không tệ.

 
Đôi phối ngẫu tốt, phối ngẫu là “Gầy” không được hình thể.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ phối ngẫu có khác phái duyến. Nam mệnh lại chủ kết bạn phong trần nữ lang.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ khác phái duyến tốt, nhân công tác quan hệ thường kết bạn khác phái, thả rất có trợ lực.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Phối ngẫu đúng sự tình nghiệp trợ lớn, có thể giải nguy khốn.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam chính thái thái hiền lành có khả năng, năng chủ trì sự nghiệp. Nữ chính phu ấm, cho nên sau khi kết hôn mới có thể làm lão bản.

 
Tham lang hóa lộc:

Phối ngẫu cùng bản ai cũng đều có khác phái duyến, dễ có gặp ở ngoài.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Phối ngẫu cá tính mạnh, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam chính cưới vợ sau đó có sự nghiệp của chính mình, thả thái thái có khả năng giúp đỡ nhiều, thái thái so với tiên sinh lao lực. Nữ chính có làm lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, trên danh nghĩa mà thôi.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Khác phái duyến tốt, vợ chồng duyến gầy.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ phối ngẫu nhiều ấm, trên sự nghiệp nhiều trưởng bối trợ giúp.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ khác phái duyến, không chủ vợ chồng duyến.

 
Cung tử nữ

Chủ yêu thương đứa con, đứa con hữu cầu tất ứng. Chủ được quý tử, thông minh, hoạt bát. Chủ bản con của người nhiều, hoa đào nhiều, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân hoạt bát, có khác phái duyến. Chủ bản nhân ám hoa đào, đối tượng vi người trẻ tuổi.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ nam đứa bé hiếu động hoạt bát, có trí tuệ.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ được quý tử, thuộc béo búp bê, phúc tinh hình người. Bổn nhân ở ngoại nhiều hưởng phúc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thông minh, nam hài ngày sau khác phái duyến tốt. Thái Âm vượng thủ, chủ bản nhân bất động sản nhiều.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ bản nhân tính dục mạnh, đặc biệt thủy cung vi quá mức, bên ngoài hoa đào nhiều. Đứa con thông minh, tò mò cao.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Đứa con thông minh quật cường, ngày sau rất biết kiếm tiền. Chủ bổn nhân ở ngoại tiền tài điều hành linh hoạt.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ bản nhân kết hôn có con về sau, mới có thể làm lão bản hoặc cùng người kết phường, nhưng đều không thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân tài ăn nói tốt, vui mừng đẩu miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thụ nhiều bề trên yêu thương.

 
Phá quân hóa lộc:

Đứa con cuộc sống lãng phí. Bản nhân hoa đào, đối tượng là ấu xỉ đấy.

 
Cung tài bạch

Hóa lộc mới tiền tài so với ở cung mệnh tốt, chủ tự mình có năng lực kiếm rất nhiều tiễn, kiếm tiền dễ dàng, còn có thiên tài vận. Đây hóa lộc chủ tài, tiên thiên mang tới; chủ quý nhân giúp ngươi kiếm tiền, trước do thiên định. Phải không sợ không có tiền dùng mệnh cách.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh là Quan lộc chủ, hóa lộc nhập tiền tài, chủ làm việc, kiếm tiền thuận lợi. Đại khái là nhà nước cơ cấu tới tiền tài, không sợ bị ngã trướng, tài nguyên vững chắc, tự mình có quyền lực chi phối thu chi. Sẽ hoa đào ngôi sao, có thể muốn kiếm chút hoa đào tài, hoặc hao tổn chút hoa đào tài, tài chi tiến ra bao nhiêu cùng hoa đào có điểm quan hệ.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên cơ là động tinh, trí tuệ ngôi sao, không phải tài ngôi sao; hóa lộc lúc, tiền tài lưu động tính lớn, gặp cát tắc tiến nhanh đại xuất, gặp hung tức là qua tay xem qua tới tài. Hương vị bên trên, tiền tài lưu động lớn, tiến trí tuệ ngôi sao liền động đầu óc để nó đi ra ngoài, dùng ở mọi phương diện. Thiên cơ tới tài, không có nhàn trí chi tiền mặt.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Có tiền có thể hưởng mà thôi, chủ nhân không có hành động hoặc lười với kiếm tiền. Thiên đồng không mừng hóa lộc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tài khố, tài từ phương xa tới, tài chính và kinh tế khác phái trợ giúp mà được. Nam mệnh chủ rất hiếm có nữ tính trợ giúp kiếm tiền, nữ mệnh chủ có lão bản cách, có thực quyền. Thái Âm nhập tài khố, vô sát hướng, vượng cung cố thủ, tài phú vô số; nếu sát kị phá tan, tiến nhanh tài, đại phá tài, nhân Thái Âm vô có lực giải tai ách.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, có thể như nguyện kiếm tiền. Lại kiếm tiền trong quá trình, tránh không được mời khách xã giao, chầu mặn, mang hoa đào tính chất. Lại chủ thiên tài vận, hơi đầu cơ tính. Như thương nhân ở giữa đánh cuộc bác tình hình cũng thuộc tới.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc vi chính tài ngôi sao, đang ngồi tiền tài lại hóa lộc, cống bên trên nở hoa thêm một đài, cả đời không nợ tiền tài, kiếm tiền có một bộ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, còn có thực quyền. Thái dương hóa lộc, mưu tài quản lý tài sản đều có một bộ, lại rất biết tiêu tiền, thái dương sĩ diện nguyên nhân. Thái dương nếu lạc hãm, tức nhập thất huy cung vị, góc vất vả, nhưng cũng hòa hợp mưu hòa hợp quản lý tài sản, chính là thái độ làm người mưu tài quản lý tài sản, cẩn thận tỉ mỉ, đối với mình như thế đấy tiền tài không thèm để ý.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cánh cửa cực lớn tới hóa lộc, lấy tranh luận mà được, dùng miệng kiếm. Như bán không khí chính là MC, đúng lý hợp tình luận người phi ta là đấy luật sư, quan toà, cùng người đấu thầu, so giá đấy lái buôn, nhân viên bán hàng, người đại diện, người trung gian. Cánh cửa cực lớn không chủ tài, cho nên cần lấy miệng tranh luận nhập tài.

 
Thiên lương hóa lộc:

Thiên lương chủ ấm không chủ tài, hóa lộc nãi chịu bề trên phúc ấm tới tài. Một khác tài nguyên là đùa giỡn lão Đại, thổi phồng mà chiêu tài, bình thường đều là bộc phát. Nhân trên thế giới này, có một nửa nhân thích kết bạn người như thế, một nửa khác không biết rõ thứ người như vậy thực lực chân chánh.

 
Phá quân hóa lộc:

Phá quân tới tài nãi ngoài ý muốn tới tài, bạo có được tài. Chịu sát kị phá tan, cũng muốn hoành phá, hoặc vật thế chấp tá có được khoản tiền lớn. Cũng chủ hoa đào là dùng tiền mua đấy.

 
Cung tật ách

Tâm tính lạc quan, lòng thoải mái thân thể béo mập, là mập dáng người, số ít phân người đã trung niên mới béo phì. Chủ nhân sâu duyến, làm cho người ta càng xem càng thích. Chủ nhân tính dục mạnh, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Thiên chủ hoa đào, tính nhu cầu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên chủ trí tuệ, làm việc lo lắng chu đáo chặt chẽ hòa hợp.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Mập mạp phúc tướng, chủ thọ lại chủ hiểu nạn; thiên đồng hóa lộc vui mừng nhập tật ách, có nguy nan khả giải.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, Thái Âm thất huy tắc lòng có buồn khổ, lại thường tự mình tìm giải thích, giải khai tâm kết.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, lại chủ thọ, lại chủ hoa đào, bản nhân muốn hoa đào, nhân tính dục mạnh nguyên nhân.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoài mềm trong cứng người.

 
Thái dương hóa lộc:

Tuyệt không lão bản mệnh cách. Tâm địa quang minh, được chăng hay chớ, không quá so đo.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn không tệ. Duy nữ mệnh không nên cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, dương nước hoa tính.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ thọ, chủ ấm, chủ hiểu nạn. Cho nên thân thể khỏe mạnh, rất hiếm có trưởng bối trợ giúp, gặp hung nạn khả giải.

 
Phá quân hóa lộc:

Thích tiêu phí.

 
Cung thiên di

Chủ xuất ngoại được quý, bên ngoài có quý nhân, thân mình nhân duyên tốt. Xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền, bản nhân góc cẩu thả.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ xuất ngoại được khác phái trợ giúp, thả khác phái duyến dày. Hạn vận phùng liêm trinh ở di chuyển, có thai khánh hoặc gặp ở ngoài.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ đi xa, chuyển nhà, đến xa xa giành chính quyền loại tình cảm sự.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ bên ngoài có hưởng thụ, thái độ làm người lạc quan, nhưng không quá tiến thủ.

 
Thái Âm hóa lộc:

Thích du lịch, tiếp cận thiên nhiên, nhân Thái Âm làm ruộng chủ nhà, ngươi thích lấy bên ngoài làm ruộng trạch.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ thông minh, xuất ngoại được hoan nghênh, thường có rượu thực, hoa đào khó tránh khỏi.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoại trở ra tài lộc.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ thanh danh, vui mừng đi xa; nếu làm thuê đi làm người có làm chủ quản cách, cũng chưởng thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói, có lộc ăn. Vui mừng ngoại giao, tranh cãi.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ xuất ngoại rất hiếm có trưởng bối trợ giúp quan ái.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ bên ngoài chi tiêu lớn, vừa vui ra ngoài tiêu phí.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giỏi giao thiệp, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, bằng hữu giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình. Góc sẽ hưởng thụ, khó tránh khỏi có chút nợ phong lưu, cùng với phong tình bức tranh.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ cùng bạn xã giao, khó tránh khỏi tửu sắc, đánh bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng người.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ cùng bạn bằng cơ duyên nhận thức, mà lẫn nhau ưu ái, phần lớn vi tuổi xấp xỉ tới nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ cùng bạn giao, vui đùa hưởng phúc mà thôi.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng bạn hưởng thụ, chú ý bằng hữu. Nam mệnh lại chủ hoa đào, nữ nhân duyên, phong lưu, cũng có con gái nhân chi trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ khẳng khái hiếu khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, hoa đào.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Cùng bạn giao tế, xã giao, hưởng lạc, giai vì tiền tài sự.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ giao tế xã giao, lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, hoặc chính là kết phường sự nghiệp.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn, ăn lộc tới xã giao, cùng bạn đàm nói khoái trá.

 
Thiên lương hóa lộc:

Đúng lớn tuổi chính là bằng hữu góc kính trọng, cũng chịu trợ giúp. Nhưng cần phòng thổi phồng tới bằng hữu, sát kị phá tan, dễ bị liên lụy.

 
Phá quân hóa lộc:

Có nhân duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Công tác thoải mái, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Nếu sát tinh phá tan, làm việc góc không thể chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không kiên nhẫn chuyên nhất ngành sản xuất gian khổ làm ra thật kiền.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh làm quan lộc chủ, chủ làm việc trôi chảy, lại chủ quyền trách. Hóa lộc chủ hoa đào, nếu cung thân ở Quan lộc, hoa đào càng dữ dội hơn, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Giỏi về kiếm lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ gây dựng sự nghiệp. Cùng hung tinh sát tinh câu, có hoa không quả, thiên kiều kỹ năng.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Không tốt. Chủ bản nhân vô gì hành động, chỉ trông vào phúc vận, rất ít có thể khai sáng đấy, dày nguyên nhân.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam mệnh chủ thái thái hiền lành, nhưng vì nữ lão bản. Cũng có một loại khả năng, có một khác thái thái Mịa chưởng sự nghiệp, nhân vợ chồng chủ nội thê, Quan lộc chủ ngoại thê. Nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Thái Âm vượng thủ, sự nghiệp trôi chảy; thất huy, chủ vãn thành.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ thiên tài, hơi đầu cơ tính, giải trí tính. Công tác trường hợp ở bên trong, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc hóa lộc nhập cung quan lộc chủ tài, công tác trôi chảy. Trên sự nghiệp tiền tài ra vào trôi chảy như ý, hoặc làm cùng tài chính có quan hệ chức vụ ắt hoặc sự nghiệp.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, thả ủng thực quyền, dù cho là dân đi làm, cũng vì có quyền lực đứng đầu quản. Nữ mệnh chủ tiên sinh làm, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, tranh luận chức vụ, văn hóa truyền bá người là. Nhân hoàn cảnh làm việc tới quan hệ, thường có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chịu thủ trưởng ân sủng, đề bạt, nên địa vị cao. Rất hiếm có người lớn tuổi tới phúc ấm, chiếu cố.

 
Phá quân hóa lộc:

Có thể được phối ngẫu trợ giúp, sứ công tác, sự nghiệp trôi chảy.

 
Cung điền trạch

Chủ có tổ nghiệp, hoàn cảnh gia đình đầy đủ, gia đình bố đưa không tệ. Chủ bản nhân lo cho gia đình, nhưng cũng bản nhân có hoa đào, đối tượng góc người lớn tuổi.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ gia bên trong bình an, tài phú không tệ, thả mang hoa đào, đối tượng so với ta tuổi lớn. Chủ gia đình giàu có, phải có điện nhà thiết bị đều có, chú ý bên trong bài trí, trang hoàng.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Càng biến động điền trạch càng tốt, một lần so với một lần tốt. Chủ có kế hoạch tính biến thiên.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hoa lệ tới nơi ở, thả vui mừng đem bố đưa được mỹ quan, thoải mái, hơn nữa thích lại trong nhà, hưởng thụ thoải mái nhà ở cuộc sống.

 
Thái Âm hóa lộc:

Thái Âm là điền trạch chủ, sẽ có hứa có bất động sản, càng lấy Thái Âm vượng thạch sùng vị trí hoặc thái dương đồng cung, càng chủ gia sinh khó có thể đếm hết. Trong nhà biến thành sạch sành sinh đấy. Có thể kinh doanh bất động sản, sẽ kiếm rất nhiều tiễn.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, chủ hoa đào, nhưng không chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc chủ tài, vui mừng hóa lộc nhập điền trạch, tài thủ được, lại rất biết kiếm tiền, cả đời giàu có.

 
Thái dương hóa lộc:

Khả làm lão bản, nhưng vô thực quyền, trở thành kết phường sinh ý. Nam mệnh chủ trước thành gia về sau lập nghiệp, kiếm tiền mua phòng trước tử. Nếu cùng Thái Âm đồng cung, gia sản vô số.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Trong nhà phòng rượu và đồ nhắm cùng bạn tổng hợp, cao đàm khoát luận, nói chuyện trời đất.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, cũng chủ hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, gia bên trong bình an. Ở cung điền trạch gọi là có “Phòng ấm “, có phòng khả an cư cũng.

 
Phá quân hóa lộc:

Chiếu cung tử nữ là nhà, nhân phá quân vi cung tử nữ chủ, do đó phá quân hóa lộc chiếu đứa con, đứa con ở chung tốt lắm, thả đối gia đình có trợ lực lực. Chủ bản nhân hoa đào, đối tượng vi người lớn tuổi.

 
Cung phúc đức

Chủ tốt hưởng thụ, phúc trạch dày, già vận tốt lắm.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, hoa đào, chủ quan.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thích kế hoạch tính cuộc sống, yêu thích tôn giáo, triết học, huyền Phật học, âm dương học.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hưởng thụ. Thiên đồng hóa lộc nhập phúc đức lành nhất, khả gặp dữ hóa lành, có có lực giải tai ách, chủ thọ lại chủ có phúc có thể hưởng.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nếu như mất huy, cũng chủ hoa đào. Thái Âm hóa lộc ở phúc đức chiếu tiền tài, chủ tài phú. Nữ mệnh có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hoa đào, tính nhu cầu mãnh liệt. Lại chủ hiểu nạn, chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ hưởng dụng không sứt mẻ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, khoái hoạt không lo. Nam mệnh chủ có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ cả đời có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm, chủ thọ, phùng nạn khả giải, thân thể khỏe mạnh.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, vi hưởng thụ dùng tiễn vô độ.

Cung phụ mẫu     cùng cha mẹ duyến sâu, phàm trưởng bối đều rất quan ái. Chủ bản nhân thông minh, cũng hiếu kính cha mẹ, trưởng bối.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ trưởng bối duyến, thả khác phái người càng sâu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ trưởng bối duyến, lại chủ trí tuệ cao, cân não linh hoạt. Trưởng bối thiên chủ nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu chiếu cố.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cha mẹ duyến khá sâu dày.

 
Tham lang hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu có thọ, bản nhân thông minh.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu duyến, cha mẹ cá tính góc cương, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Họ Chủ Phụ duyến khá sâu. Lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, trên danh nghĩa mà thôi, hoặc bang nhân làm công văn, hiệp bàn công việc.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cùng cha mẹ thực có lời nói, đặc biệt mẫu thân là nhất. Lại chủ bản nhân tài ăn nói không tệ, có lộc ăn cũng tốt.

 
Thiên lương hóa lộc:

Ấm ngôi sao hóa lộc nhập cha mẹ, chịu cha mẹ tới ấm càng sâu.

 
Phá quân hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu hao phí.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ sao tứ hóa: sao hóa lộc ở thập nhị cung

Hóa ghi âm ngôi sao cổ luận thuộc âm thổ, nay luận chúc kim, thành phúc đức chi thần, chủ tài lộc, quý nhân.

 
Cung vị

 
Cung mệnh

Chủ nhân duyến tốt, vô tư một loại, trí tuệ cao, tài ăn nói tốt, có ăn lộc, đối với người đa tình, vui mừng trả giá.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ quyền uy, càng có năng lực lãnh đạo, có thể làm cho nhân phục tòng cùng duy trì, làm việc thuận lợi. Lại chủ hoa đào, liêm trinh nếu không hóa lộc, hoa đào không rõ ràng, một hóa ghi âm, hoa đào theo đồng loạt đến. Hành hạn phùng tới, các loại nghi nan vấn đề, khả thuận lợi giải quyết, thả chủ có thai khánh, phùng sát chủ cảm tình dây dưa.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ thông minh, trí tuệ, tư tưởng nhanh nhẹn, liên tưởng lực phong phú. Nhiệt tình yêu thương tôn giáo, âm dương học, triết học.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, phúc khí, nhưng chủ vận khí tốt, cũng không có hành động, cũng có lười nhác tới tệ nạn.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ lộc khố, tài khố, an nhàn, nhưng vô có lực giải tai ách.

 
Tham lang hóa lộc:

Vi hoa đào, thọ tinh, tài ngôi sao, lại chủ thông minh. Sở chủ tới tài vi thiên tài, có đầu cơ tính chất.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vi chính tài ngôi sao, chủ tài. Hóa lộc nhập mệnh, thái độ làm người cá tính kiên cường, thả giỏi về kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Nếu làm thuê vu nhân giả, cũng vì chưởng thực quyền đứng đầu quản giai cấp. Nữ mệnh không nên.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói tốt, có lộc ăn tốt, lấy miệng vi nghiệp, nói chuyện kiếm tiền. Cánh cửa cực lớn hóa lộc cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, không nên nữ mệnh, tất chủ thủy tính dương hoa.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, có nạn khả giải, lại chủ Phúc Thọ. Nói chuyện hòa hợp tẫn, thiên hạ không có gì không hiểu sự.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ biến thiên nhiều cơ hội, chủ vợ chồng, đứa con, phương diện giao hữu có chỗ lợi.

 
 
Cung huynh đệ

Chủ huynh đệ hữu duyên, lẫn nhau dẫn.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ huynh đệ có khác phái duyến. Lại chủ bản nhân tới ám hoa đào, nhân cung huynh đệ ở giao hữu tới đối cung nguyên nhân.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ huynh đệ thông minh có trí tuệ, thả nhiệt tâm tôn giáo, triết học, âm dương học. Gần thủ huynh đệ mà nói, tỷ muội không bao gồm ở bên trong.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ huynh đệ hài hòa, giúp đỡ trợ.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng tỷ muội duyến sâu, ngay cả hệ nhiều, giúp đỡ trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Thiên tài, lại chủ đương cùng huynh đệ bằng hữu giao tế xã giao, uống rượu mua vui.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ huynh đệ cá tính mạnh.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ bản nhân tuy có lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, nếu không có trên danh nghĩa người, tức là kết phường cổ đông.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bọc tại huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân giao tế xã giao nhiều, cùng huynh đệ bằng hữu vui chơi giải trí, hoặc run lẩy bẩy miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Lấy ở cung mệnh tới giải thích, bộ nhập huynh đệ tỷ muội bên trên. Chủ bản nhân được Huynh tả tới quan ái.

 
Phá quân hóa lộc:

Cùng bạn ở chung hài hòa, có phần có thể tương trợ, nhân phá quân hóa lộc ở huynh đệ chiếu giao hữu nguyên nhân.

 
Cung phu thê

Có khác phái duyến, thả chủ thân mình xã hội bối cảnh, hoàn cảnh làm việc không tệ.

 
Đôi phối ngẫu tốt, phối ngẫu là “Gầy” không được hình thể.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ phối ngẫu có khác phái duyến. Nam mệnh lại chủ kết bạn phong trần nữ lang.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ khác phái duyến tốt, nhân công tác quan hệ thường kết bạn khác phái, thả rất có trợ lực.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Phối ngẫu đúng sự tình nghiệp trợ lớn, có thể giải nguy khốn.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam chính thái thái hiền lành có khả năng, năng chủ trì sự nghiệp. Nữ chính phu ấm, cho nên sau khi kết hôn mới có thể làm lão bản.

 
Tham lang hóa lộc:

Phối ngẫu cùng bản ai cũng đều có khác phái duyến, dễ có gặp ở ngoài.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Phối ngẫu cá tính mạnh, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam chính cưới vợ sau đó có sự nghiệp của chính mình, thả thái thái có khả năng giúp đỡ nhiều, thái thái so với tiên sinh lao lực. Nữ chính có làm lão bản mệnh, nhưng vô thực quyền, trên danh nghĩa mà thôi.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Khác phái duyến tốt, vợ chồng duyến gầy.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ phối ngẫu nhiều ấm, trên sự nghiệp nhiều trưởng bối trợ giúp.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ khác phái duyến, không chủ vợ chồng duyến.

 
Cung tử nữ

Chủ yêu thương đứa con, đứa con hữu cầu tất ứng. Chủ được quý tử, thông minh, hoạt bát. Chủ bản con của người nhiều, hoa đào nhiều, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân hoạt bát, có khác phái duyến. Chủ bản nhân ám hoa đào, đối tượng vi người trẻ tuổi.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ nam đứa bé hiếu động hoạt bát, có trí tuệ.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ được quý tử, thuộc béo búp bê, phúc tinh hình người. Bổn nhân ở ngoại nhiều hưởng phúc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thông minh, nam hài ngày sau khác phái duyến tốt. Thái Âm vượng thủ, chủ bản nhân bất động sản nhiều.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ bản nhân tính dục mạnh, đặc biệt thủy cung vi quá mức, bên ngoài hoa đào nhiều. Đứa con thông minh, tò mò cao.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Đứa con thông minh quật cường, ngày sau rất biết kiếm tiền. Chủ bổn nhân ở ngoại tiền tài điều hành linh hoạt.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ bản nhân kết hôn có con về sau, mới có thể làm lão bản hoặc cùng người kết phường, nhưng đều không thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân tài ăn nói tốt, vui mừng đẩu miệng.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ tử nữ nhân thụ nhiều bề trên yêu thương.

 
Phá quân hóa lộc:

Đứa con cuộc sống lãng phí. Bản nhân hoa đào, đối tượng là ấu xỉ đấy.

 
Cung tài bạch

Hóa lộc mới tiền tài so với ở cung mệnh tốt, chủ tự mình có năng lực kiếm rất nhiều tiễn, kiếm tiền dễ dàng, còn có thiên tài vận. Đây hóa lộc chủ tài, tiên thiên mang tới; chủ quý nhân giúp ngươi kiếm tiền, trước do thiên định. Phải không sợ không có tiền dùng mệnh cách.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh là Quan lộc chủ, hóa lộc nhập tiền tài, chủ làm việc, kiếm tiền thuận lợi. Đại khái là nhà nước cơ cấu tới tiền tài, không sợ bị ngã trướng, tài nguyên vững chắc, tự mình có quyền lực chi phối thu chi. Sẽ hoa đào ngôi sao, có thể muốn kiếm chút hoa đào tài, hoặc hao tổn chút hoa đào tài, tài chi tiến ra bao nhiêu cùng hoa đào có điểm quan hệ.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên cơ là động tinh, trí tuệ ngôi sao, không phải tài ngôi sao; hóa lộc lúc, tiền tài lưu động tính lớn, gặp cát tắc tiến nhanh đại xuất, gặp hung tức là qua tay xem qua tới tài. Hương vị bên trên, tiền tài lưu động lớn, tiến trí tuệ ngôi sao liền động đầu óc để nó đi ra ngoài, dùng ở mọi phương diện. Thiên cơ tới tài, không có nhàn trí chi tiền mặt.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Có tiền có thể hưởng mà thôi, chủ nhân không có hành động hoặc lười với kiếm tiền. Thiên đồng không mừng hóa lộc.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tài khố, tài từ phương xa tới, tài chính và kinh tế khác phái trợ giúp mà được. Nam mệnh chủ rất hiếm có nữ tính trợ giúp kiếm tiền, nữ mệnh chủ có lão bản cách, có thực quyền. Thái Âm nhập tài khố, vô sát hướng, vượng cung cố thủ, tài phú vô số; nếu sát kị phá tan, tiến nhanh tài, đại phá tài, nhân Thái Âm vô có lực giải tai ách.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, có thể như nguyện kiếm tiền. Lại kiếm tiền trong quá trình, tránh không được mời khách xã giao, chầu mặn, mang hoa đào tính chất. Lại chủ thiên tài vận, hơi đầu cơ tính. Như thương nhân ở giữa đánh cuộc bác tình hình cũng thuộc tới.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc vi chính tài ngôi sao, đang ngồi tiền tài lại hóa lộc, cống bên trên nở hoa thêm một đài, cả đời không nợ tiền tài, kiếm tiền có một bộ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ lão bản cách, còn có thực quyền. Thái dương hóa lộc, mưu tài quản lý tài sản đều có một bộ, lại rất biết tiêu tiền, thái dương sĩ diện nguyên nhân. Thái dương nếu lạc hãm, tức nhập thất huy cung vị, góc vất vả, nhưng cũng hòa hợp mưu hòa hợp quản lý tài sản, chính là thái độ làm người mưu tài quản lý tài sản, cẩn thận tỉ mỉ, đối với mình như thế đấy tiền tài không thèm để ý.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cánh cửa cực lớn tới hóa lộc, lấy tranh luận mà được, dùng miệng kiếm. Như bán không khí chính là MC, đúng lý hợp tình luận người phi ta là đấy luật sư, quan toà, cùng người đấu thầu, so giá đấy lái buôn, nhân viên bán hàng, người đại diện, người trung gian. Cánh cửa cực lớn không chủ tài, cho nên cần lấy miệng tranh luận nhập tài.

 
Thiên lương hóa lộc:

Thiên lương chủ ấm không chủ tài, hóa lộc nãi chịu bề trên phúc ấm tới tài. Một khác tài nguyên là đùa giỡn lão Đại, thổi phồng mà chiêu tài, bình thường đều là bộc phát. Nhân trên thế giới này, có một nửa nhân thích kết bạn người như thế, một nửa khác không biết rõ thứ người như vậy thực lực chân chánh.

 
Phá quân hóa lộc:

Phá quân tới tài nãi ngoài ý muốn tới tài, bạo có được tài. Chịu sát kị phá tan, cũng muốn hoành phá, hoặc vật thế chấp tá có được khoản tiền lớn. Cũng chủ hoa đào là dùng tiền mua đấy.

 
Cung tật ách

Tâm tính lạc quan, lòng thoải mái thân thể béo mập, là mập dáng người, số ít phân người đã trung niên mới béo phì. Chủ nhân sâu duyến, làm cho người ta càng xem càng thích. Chủ nhân tính dục mạnh, tính nhu cầu nhiều.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Thiên chủ hoa đào, tính nhu cầu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thiên chủ trí tuệ, làm việc lo lắng chu đáo chặt chẽ hòa hợp.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Mập mạp phúc tướng, chủ thọ lại chủ hiểu nạn; thiên đồng hóa lộc vui mừng nhập tật ách, có nguy nan khả giải.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, Thái Âm thất huy tắc lòng có buồn khổ, lại thường tự mình tìm giải thích, giải khai tâm kết.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hiểu nạn, lại chủ thọ, lại chủ hoa đào, bản nhân muốn hoa đào, nhân tính dục mạnh nguyên nhân.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoài mềm trong cứng người.

 
Thái dương hóa lộc:

Tuyệt không lão bản mệnh cách. Tâm địa quang minh, được chăng hay chớ, không quá so đo.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn không tệ. Duy nữ mệnh không nên cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, dương nước hoa tính.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ thọ, chủ ấm, chủ hiểu nạn. Cho nên thân thể khỏe mạnh, rất hiếm có trưởng bối trợ giúp, gặp hung nạn khả giải.

 
Phá quân hóa lộc:

Thích tiêu phí.

 
Cung thiên di

Chủ xuất ngoại được quý, bên ngoài có quý nhân, thân mình nhân duyên tốt. Xuất ngoại nhiều cơ hội kiếm tiền, bản nhân góc cẩu thả.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ xuất ngoại được khác phái trợ giúp, thả khác phái duyến dày. Hạn vận phùng liêm trinh ở di chuyển, có thai khánh hoặc gặp ở ngoài.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ đi xa, chuyển nhà, đến xa xa giành chính quyền loại tình cảm sự.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ bên ngoài có hưởng thụ, thái độ làm người lạc quan, nhưng không quá tiến thủ.

 
Thái Âm hóa lộc:

Thích du lịch, tiếp cận thiên nhiên, nhân Thái Âm làm ruộng chủ nhà, ngươi thích lấy bên ngoài làm ruộng trạch.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ thông minh, xuất ngoại được hoan nghênh, thường có rượu thực, hoa đào khó tránh khỏi.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ ngoại trở ra tài lộc.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ thanh danh, vui mừng đi xa; nếu làm thuê đi làm người có làm chủ quản cách, cũng chưởng thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ tài ăn nói, có lộc ăn. Vui mừng ngoại giao, tranh cãi.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ xuất ngoại rất hiếm có trưởng bối trợ giúp quan ái.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ bên ngoài chi tiêu lớn, vừa vui ra ngoài tiêu phí.

 
Nô bộc ( giao hữu ) cung

Giỏi giao thiệp, bằng hữu nhiều, xã giao nhiều, bằng hữu giúp đỡ nhiều, bản nhân đối với bằng hữu đa tình. Góc sẽ hưởng thụ, khó tránh khỏi có chút nợ phong lưu, cùng với phong tình bức tranh.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ cùng bạn xã giao, khó tránh khỏi tửu sắc, đánh bạc, bằng hữu cũng hơn nửa là cuồng vọng người.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ cùng bạn bằng cơ duyên nhận thức, mà lẫn nhau ưu ái, phần lớn vi tuổi xấp xỉ tới nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ cùng bạn giao, vui đùa hưởng phúc mà thôi.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cùng bạn hưởng thụ, chú ý bằng hữu. Nam mệnh lại chủ hoa đào, nữ nhân duyên, phong lưu, cũng có con gái nhân chi trợ.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ khẳng khái hiếu khách, thường mời khách. Cũng chủ hưởng thụ, phong lưu, hoa đào.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Cùng bạn giao tế, xã giao, hưởng lạc, giai vì tiền tài sự.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ giao tế xã giao, lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, hoặc chính là kết phường sự nghiệp.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ có lộc ăn, ăn lộc tới xã giao, cùng bạn đàm nói khoái trá.

 
Thiên lương hóa lộc:

Đúng lớn tuổi chính là bằng hữu góc kính trọng, cũng chịu trợ giúp. Nhưng cần phòng thổi phồng tới bằng hữu, sát kị phá tan, dễ bị liên lụy.

 
Phá quân hóa lộc:

Có nhân duyên, bằng hữu trợ giúp lực lớn.

 
Quan lộc ( sự nghiệp ) cung

Công tác thoải mái, cũng có thể kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp thuận lợi. Nếu sát tinh phá tan, làm việc góc không thể chuyên tâm, thích công việc nhẹ nhõm, không kiên nhẫn chuyên nhất ngành sản xuất gian khổ làm ra thật kiền.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Liêm trinh làm quan lộc chủ, chủ làm việc trôi chảy, lại chủ quyền trách. Hóa lộc chủ hoa đào, nếu cung thân ở Quan lộc, hoa đào càng dữ dội hơn, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Giỏi về kiếm lấy trí tuệ tài, bằng trí tuệ gây dựng sự nghiệp. Cùng hung tinh sát tinh câu, có hoa không quả, thiên kiều kỹ năng.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Không tốt. Chủ bản nhân vô gì hành động, chỉ trông vào phúc vận, rất ít có thể khai sáng đấy, dày nguyên nhân.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nam mệnh chủ thái thái hiền lành, nhưng vì nữ lão bản. Cũng có một loại khả năng, có một khác thái thái Mịa chưởng sự nghiệp, nhân vợ chồng chủ nội thê, Quan lộc chủ ngoại thê. Nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, thả chưởng thực quyền. Thái Âm vượng thủ, sự nghiệp trôi chảy; thất huy, chủ vãn thành.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ thiên tài, hơi đầu cơ tính, giải trí tính. Công tác trường hợp ở bên trong, rất hiếm có khác phái trợ giúp.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc hóa lộc nhập cung quan lộc chủ tài, công tác trôi chảy. Trên sự nghiệp tiền tài ra vào trôi chảy như ý, hoặc làm cùng tài chính có quan hệ chức vụ ắt hoặc sự nghiệp.

 
Thái dương hóa lộc:

Nam mệnh chủ có lão bản cách, thả ủng thực quyền, dù cho là dân đi làm, cũng vì có quyền lực đứng đầu quản. Nữ mệnh chủ tiên sinh làm, khả gây dựng sự nghiệp vi lão bản, hoặc là công dân doanh cơ cấu chủ quản.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ lấy miệng vi nghiệp, tranh luận chức vụ, văn hóa truyền bá người là. Nhân hoàn cảnh làm việc tới quan hệ, thường có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chịu thủ trưởng ân sủng, đề bạt, nên địa vị cao. Rất hiếm có người lớn tuổi tới phúc ấm, chiếu cố.

 
Phá quân hóa lộc:

Có thể được phối ngẫu trợ giúp, sứ công tác, sự nghiệp trôi chảy.

 
Cung điền trạch

Chủ có tổ nghiệp, hoàn cảnh gia đình đầy đủ, gia đình bố đưa không tệ. Chủ bản nhân lo cho gia đình, nhưng cũng bản nhân có hoa đào, đối tượng góc người lớn tuổi.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ gia bên trong bình an, tài phú không tệ, thả mang hoa đào, đối tượng so với ta tuổi lớn. Chủ gia đình giàu có, phải có điện nhà thiết bị đều có, chú ý bên trong bài trí, trang hoàng.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Càng biến động điền trạch càng tốt, một lần so với một lần tốt. Chủ có kế hoạch tính biến thiên.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hoa lệ tới nơi ở, thả vui mừng đem bố đưa được mỹ quan, thoải mái, hơn nữa thích lại trong nhà, hưởng thụ thoải mái nhà ở cuộc sống.

 
Thái Âm hóa lộc:

Thái Âm là điền trạch chủ, sẽ có hứa có bất động sản, càng lấy Thái Âm vượng thạch sùng vị trí hoặc thái dương đồng cung, càng chủ gia sinh khó có thể đếm hết. Trong nhà biến thành sạch sành sinh đấy. Có thể kinh doanh bất động sản, sẽ kiếm rất nhiều tiễn.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ tài, chủ hoa đào, nhưng không chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Vũ khúc chủ tài, vui mừng hóa lộc nhập điền trạch, tài thủ được, lại rất biết kiếm tiền, cả đời giàu có.

 
Thái dương hóa lộc:

Khả làm lão bản, nhưng vô thực quyền, trở thành kết phường sinh ý. Nam mệnh chủ trước thành gia về sau lập nghiệp, kiếm tiền mua phòng trước tử. Nếu cùng Thái Âm đồng cung, gia sản vô số.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Trong nhà phòng rượu và đồ nhắm cùng bạn tổng hợp, cao đàm khoát luận, nói chuyện trời đất.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm không chủ tài, cũng chủ hiểu nạn, thân thể khỏe mạnh, gia bên trong bình an. Ở cung điền trạch gọi là có “Phòng ấm “, có phòng khả an cư cũng.

 
Phá quân hóa lộc:

Chiếu cung tử nữ là nhà, nhân phá quân vi cung tử nữ chủ, do đó phá quân hóa lộc chiếu đứa con, đứa con ở chung tốt lắm, thả đối gia đình có trợ lực lực. Chủ bản nhân hoa đào, đối tượng vi người lớn tuổi.

 
Cung phúc đức

Chủ tốt hưởng thụ, phúc trạch dày, già vận tốt lắm.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, hoa đào, chủ quan.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Thích kế hoạch tính cuộc sống, yêu thích tôn giáo, triết học, huyền Phật học, âm dương học.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Chủ có hưởng thụ. Thiên đồng hóa lộc nhập phúc đức lành nhất, khả gặp dữ hóa lành, có có lực giải tai ách, chủ thọ lại chủ có phúc có thể hưởng.

 
Thái Âm hóa lộc:

Nếu như mất huy, cũng chủ hoa đào. Thái Âm hóa lộc ở phúc đức chiếu tiền tài, chủ tài phú. Nữ mệnh có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Tham lang hóa lộc:

Chủ hoa đào, tính nhu cầu mãnh liệt. Lại chủ hiểu nạn, chủ thọ.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Chủ hưởng dụng không sứt mẻ.

 
Thái dương hóa lộc:

Chủ tâm ánh địa quang rõ ràng, khoái hoạt không lo. Nam mệnh chủ có lão bản cách, nhưng vô thực quyền.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Chủ cả đời có có lộc ăn.

 
Thiên lương hóa lộc:

Chủ ấm, chủ thọ, phùng nạn khả giải, thân thể khỏe mạnh.

 
Phá quân hóa lộc:

Chủ tốt hưởng thụ, vi hưởng thụ dùng tiễn vô độ.

Cung phụ mẫu     cùng cha mẹ duyến sâu, phàm trưởng bối đều rất quan ái. Chủ bản nhân thông minh, cũng hiếu kính cha mẹ, trưởng bối.

 
Liêm trinh hóa lộc:

Chủ trưởng bối duyến, thả khác phái người càng sâu.

 
Thiên cơ hóa ghi âm:

Chủ trưởng bối duyến, lại chủ trí tuệ cao, cân não linh hoạt. Trưởng bối thiên chủ nam tính.

 
Thiên đồng hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu chiếu cố.

 
Thái Âm hóa lộc:

Chủ cha mẹ duyến khá sâu dày.

 
Tham lang hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu có thọ, bản nhân thông minh.

 
Vũ khúc hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu duyến, cha mẹ cá tính góc cương, rất biết kiếm tiền.

 
Thái dương hóa lộc:

Họ Chủ Phụ duyến khá sâu. Lại chủ bản nhân dù cho là lão bản cũng không thực quyền, trên danh nghĩa mà thôi, hoặc bang nhân làm công văn, hiệp bàn công việc.

 
Cánh cửa cực lớn hóa lộc:

Cùng cha mẹ thực có lời nói, đặc biệt mẫu thân là nhất. Lại chủ bản nhân tài ăn nói không tệ, có lộc ăn cũng tốt.

 
Thiên lương hóa lộc:

Ấm ngôi sao hóa lộc nhập cha mẹ, chịu cha mẹ tới ấm càng sâu.

 
Phá quân hóa lộc:

Họ Chủ Phụ mẫu hao phí.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button