Tử vi

Điều tra đại nạn cùng năm xưa vận thế tới giải nghĩa 1

Điều tra đại nạn cùng năm xưa vận thế tới giải nghĩa 1

< bản mạng lệ âm nam âm lịch quý tị (1953) năm 09 nguyệt 07 ngày dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở tài ( bính thìn ) >

A. [ định tượng ] năm sinh quý tị can quý rơi [ bổn điền ]( quý hợi ) thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

Bạn đang xem: Điều tra đại nạn cùng năm xưa vận thế tới giải nghĩa 1

Hộ pháp 434

Tứ hóa năm sinh từ cung điền trạch hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình gia vận gia sản tài khố liên quan đến

Tất cùng dịch mã liên quan đến

Dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm ( can cung tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] thì tốt có tổ ấm

Nếu can cung tứ hóa nhập tha cung [ ngoại cục ] không tốt không tổ ấm )

Bản mạng lệ lộc khoa phi hóa kỵ nhập ngã cung quyền rơi tha cung

Điền làm hóa kị nhập [ Quan lộc ]( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) nên làm hiện tiền sinh ý hoặc đang lĩnh lương tộc thuộc cát

Nhưng điền làm tham lang hóa kị nhập Quan ( giáp ) gặp tham lang sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản phu ]  sự nghiệp cảm tình lưỡng thất

< Quan lộc là Huynh tới nô > điền làm phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới nô ]

Biểu hiện cùng bằng hữu không hòa hợp nhiều quấy rầy bị nhân bằng hữu mà tổn tài

< vợ chồng là điền nhanh > chịu trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt ( gia phong không tốt )

Nhưng cung điền trạch phùng Tứ Sát ( đà ) kị hình âm sát cùng cấp độ

Này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Thái âm sinh khoa nhập điền có âm thầm mượn người khác danh nghĩa trí sản việc

Biểu hiện không hề động sinh vui mừng rừng viên hoa cỏ chỗ ở giảng cứu tình thú

Điền trạch tự hóa khoa nếu gặp sát tinh âm sát là đặc biệt sợ là gia sản mưu tư nhân phạm pháp

Đà la nhập điền trạch không lấy cát luận chủ hình khắc phá đãng lui tổ trước mại tổ nghiệp vất vả cần cù độ nhật

Việc nhà kéo thêm mài nhiều bất an

Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) biểu hiện điểm lạ tính duyên ( ngoại duyên tốt )

Cùng gia đình người nhà quan hệ tốt bụng có duyên phận

Điền làm quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) việc nhà sự sợ sẽ bị huynh đệ bằng hữu can thiệp hoặc quấy nhiễu

( nhân quyền cho huynh nô )

Điền làm quý thái âm tự hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) điền trạch ngoại quan u tĩnh bình thản

Điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) ( thỉnh tham duyệt kể trên )

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản tài ]( bính thìn ) tọa thất sát

Thất tinh định điểm nếu ở cung tài bạch biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời tiền tài tiến tài phương thức đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn

Cả đời lấy theo đuổi tiền vàng là bản vị này sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ phẩm chất đều cùng tiền tài tức tức tương quan

Mệnh chủ tự thân chi tâm thái cùng tiền tài nắm trong tay này sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác

Đây mệnh trọng thị tiền tài thả đối với tiền tài mẫn cảm

[ bản tài ]( bính thìn ) thất sát độc tọa

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Thìn vị trí thất sát nhập thủ tài bạch có tài quyền có thiên tài vận cũng có suy sụp

Thìn tuất nhị địa có thể phát đạt thả cục diện duy trì khá là đã lâu

Thất sát thủ tài bạch nhân thất sát cô khắc tính rất nặng có cô khắc tự thủ cẩn thận chần chừ

Nhân duyên không đủ cáo thải không đổi có tài quyền không mừng bị người chi phối

Lưu ý [ Quan lộc ]/[ tài tới tài ] tham lang sinh kỵ + linh tinh nếu tài cung hội sát kị chủ khiếm trái

Hoặc tài đến tài đi tay trái đến tay phải khoảng không ứng lấy chuyên nghiệp tri thức tiến tài

Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) phùng cự môn sinh quyền

< nô bộc là tài người ấy > tài can lộc nhập [ tài người ấy ] biểu hiện tiền tài dùng ở đầu tư giao tế tiếp khách

Đây hóa tượng phù hợp mệnh chủ đầu tư chúng sinh đang cổ đông tịnh thay được tổng kinh lý tới chức vị trí

Tài làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) từ trùng [ bản tài ] biểu hiện thực dám tốn tiền hưởng thụ

Tài làm hóa kị nhập phúc đức ( ngã cung ) mà tài làm hóa lộc nhập nô bộc ( tha cung ) này là lộc ra tượng này

Mệnh chủ đưa tài bạch đưa cho bằng hữu ( hoặc hộ khách ) không phúc hưởng thụ lại tự thân thừa nhận tổn tài tới trách

Chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản tài ] đây hạn hội tổn tài

Đi ngược chiều đệ thất đại hạn (63~72)( đi bản thiên ) [ đại nạn tài bạch ] trùng điệp [ cung phúc đức ]

Đại hạn này nội năm xưa 66 đi vào năm đó bất lợi

C. [ dần cung tứ hóa ] ở [ thiên di ]( giáp dần ) vũ khúc thiên tướng + hữu bật

[ thiên ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch

[ Quan lộc cung ]( giáp ) tử thiên khai với sự nghiệp quan hệ ( Quan lộc cung )

Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ nhu dựa vào sự nghiệp quan hệ

[ địa ] tịch với xấu tài vị trí biểu hiện ngày mốt tới hưởng thụ

[ cung nô bộc ]( ất sửu ) xấu ngày mốt đấy hưởng thụ dựa vào chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu ) phùng cự môn sinh quyền

[ nhân ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung xem suy tính mệnh vận trọng điểm

[ cung thiên di ]( giáp dần ) vũ khúc tự hóa khoa thiên tướng + hữu bật

Thiên di giáp ( thiên chi thiên ) bên ngoài có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất

( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng bên ngoài thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Thiên di tự hóa khoa biểu hiện bên ngoài có quý nhân tương trợ bởi vậy xuất ngoại đọc sách hoặc công tác có thể yên ổn

Lưu ý [ bản mạng ] tọa phá quân lộc năm sinh [ bản thiên ] tự hóa khoa

Thiên làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là thiên tới tài >

Bên ngoài có thể kiếm tiền chiếu [ thiên tới phúc ] biểu hiện bên ngoài có thể có hưởng thụ

Thiên làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) < tật ách là thiên chi phụ > trùng [ thiên nhanh ]

Thiên làm hóa kị nhập tật ách biểu hiện ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển

Nhưng bên ngoài không thuận toại xuất ngoại thủy thổ không quen thể xác và tinh thần uất tốt là “Kiếp số ”

Lưu ý thiên làm tới hóa lộc nhập phúc mà hóa kỵ nhập tật lộc kị kém sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông [ cung vị

Đây hóa tượng là tiêu hao giống

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

Bản mạng lệ [ định tượng ] can quý rơi [ bổn điền ]( quý hợi ) thuộc ngã cung

1. Phá quân lộc năm sinh rơi [ bản mạng ]( canh thân ) phá quân lộc năm sinh + văn xương nguyệt mã

Mệnh chủ ( sát phá lang ) nếu với loạn thế thì hưng tạo ra gặp dịp thật nhiều nếu với thái bình thịnh thế khá là bị thu nhận bạo khởi sụt

Nếu thủ khi sinh ra địa thì làm việc tương đối chủ động nhưng mang theo ích kỷ cập khá là vô tình nghĩa

Nếu ly hương phần đất bên ngoài phát triển thì có thể khá là cô lập không viện lộ ra bị động tính chất nhiều

Lộc năm sinh ở tứ mã địa ( dần thân tị hợi ) nhân chi vị trí chủ dịch mã bôn ba

Chủ mệnh chủ tu bôn ba lao lục ( đến nơi xa ) tài năng lừa dối tiền

Nguyệt mã nên gặp xương khúc, khả giảm đau đớn

Canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

Can canh nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) tứ mã nơi dịch mã bôn ba cả đời nhấp nhô bôn ba suy sụp không ngừng

Cá tính tốt động ( đối với hoàn cảnh công tác có thể thích ứng biến động ) vui mừng phấn đấu nhận chân cố gắng bôn ba lao lục

Khó được thanh nhàn không lấy là đau khổ

Theo đuổi dị địa công danh trọng thị nhân tế quan hệ quê người phát đạt cho nên địa vực quan niệm mỏng ( tứ hải là gia )

Đây cách thích hợp ngoại vụ mậu dịch giao thông tương quan hành nghề

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] mệnh thiên tử điền [ tứ chính vị trí ] đều tại bốn góc địa dễ có [ cách giác sát ]

Chuyển nhà sách bạn bè chia ly tới hiện tượng

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] nếu gặp lộc năm sinh hoặc sinh kỵ đều không cát

Nếu phá quân ở sai người vị trí biểu hiện là người chuyên chế

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác

Nếu tham lang sinh kỵ ở Quan lộc ( giáp ) bình thường biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

[ lộc năm sinh ] tọa mệnh thiên tuyến biểu hiện độc lập tính phục vụ tính chuyến đi nghiệp ( ngoại vụ du lịch bưu điện các loại )

Xem tính có người duyên hay nói này nội dung thiên hướng ngay mặt ( thực hòa hợp đẹp )

Có lợi ích có thể kiếm tiền các loại người sự vật đề tài

Nhân duyên tốt đa tình tự lập trí tuệ cao có quý nhân thực lộc không ngờ khuyết thiếu ( khá ích kỷ vui mừng hưởng thụ )

Thăng quan phát tài

Tài lộc nhu dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu đi thu được cho nên cả đời khá bận rộn ( cam tâm tình nguyện lao lục khoái trá )

Cung mệnh tọa lộc năm sinh mà thiên di tuyệt không thể có tự hóa lộc dễ dàng bị dẫn dụ đi ra ngoài

Lộc năm sinh ở tứ mã địa ( dần thân tị hợi ) nhân chi vị trí chủ dịch mã bôn ba

Chủ mệnh chủ tu bôn ba lao lục ( đến nơi xa ) tài năng lừa dối tiền

Mệnh làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa lộc này là lộc ra

Cung tật ách chủ thân cùng ở bên trong tâm thái tính tình tự hóa đều không phải là hiện tượng tốt

Mệnh can lộc nhập tật biểu hiện hòa hợp đãi mình thân thể điều dưỡng chú trọng hình tượng trang phục cầu hảo tâm xì

Là người lạc quan có độ lượng tu dưỡng tốt là người phúc hậu

Nhưng khiếm khuyết ở bên trong khí chất dù có người duyên lại duyên thiển

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ bản Huynh ]

Đây hóa tượng vì ngã cung ( mệnh ) hóa kị nhập tha cung ( nô ) là hung tượng

Là khiếm bằng hữu tới trái ( mới tan thùy tượng )

[ kị chuyển lộc ] nô làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) này là [ hai chuyển lộc ] biết quá trình

[ ba chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền [ quyền kị dây dưa ]

Trùng [ bản Huynh ] thành tựu tuyến chịu trùng khó có thành tựu lý tưởng thất bại cũng thuộc hung tượng

2. Cự môn sinh quyền rơi [ bản nô ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn sinh quyền + kình dương địa kiếp

Xem tính quyền vui mừng làm náo động ái rõ ràng tranh biện hoặc nói cưỡng từ đoạt lý ( lệ cự môn sinh quyền ái xuy ngưu )

Sinh quyền nhập nô bộc có lợi dụng lẫn nhau tranh quyền giống mệnh chủ giao du cẩn thận tầng mặt có điều tuyển chọn

Giao hữu trung tâm dù thuộc hạ đắc lực ứng phòng thuộc hạ tranh quyền

Nếu nô bên trong cung sát trọng sợ phòng ác nô khi chủ ( lưu ý kình dương địa kiếp )

[ quyền chuyển quyền ] nô làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) < bản tật là nô tới phúc >

Đây quyền đến từ chúng sinh chính mình lý niệm ( lý tưởng )

Nô làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị )

Nô làm ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý chưa )

Nô làm tới hóa lộc hóa kị rơi cung đối với trùng này là hung tượng đây thùy tượng biểu hiện mệnh chủ chi giao hướng chúng sinh huynh nô

Tịnh không chân tâm có lẫn nhau công kiết

Tha cung ( nô ) làm hóa lộc nhập tha cung ( tử ) hóa kị nhập ngã cung ( bổn điền )

Nhìn như cát tượng kết quả là lộc ra ( là song kị )

Hóa lộc sở chiếu tới cung ( điền ) là bằng hữu muốn lợi dụng mệnh chủ thả ra đấy dây dài nghĩ câu cá lớn

3. Thái âm sinh khoa rơi [ bổn điền ]( quý hợi ) thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

Cung điền trạch biểu hiện hoàn cảnh gia đình không nhúc nhích sinh cũng thế giấu tài chỗ ( tài khố )

Giấu tài tới khố cất giấu bao hàm tổ ấm tới tài sản cập phi tổ ấm mà mệnh chủ sở kiếm được đấy hữu hình tài sản

[ tổ ấm ] có lúc là [ đức ấm ] nhượng mệnh chủ không hình ở bên trong phát đạt hoạch lợi nhuận

Hoặc nói mệnh chủ đấy cố gắng cùng tích đức tích phúc quả này thực cũng có thể ấm cập đứa con hoặc đời sau ( chiếu đứa con )

Khác biểu hiện mệnh chủ nhà vận ( nhân sự vật tương quan ) hoặc ở hoàn cảnh

Này đối cung là [ cung tử nữ ] khác ẩn ngậm cùng đứa con tương quan nhà giáo quản giáo

Nếu điền trạch tọa sinh khoa tự hóa khoa đây có cùng loại để tiêu giống ( quý nhân vô lực )

Mà đối cung đứa con cũng tự hóa khoa

Điền trạch quý ( thiên địa nhân không dựa vào nơi ) mang theo phá hao tổn gia đình phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn

Thành tựu khá là nhiều nhưng mang theo có phá hao tổn tính chất

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu

Làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí khá là để ý tự thân cảm thụ ( cũng thế phá hao tổn vị trí )

< điền trạch là phu tới nô > quan sát mệnh chủ tới khác tính bằng hữu hoặc biểu hiện này hôn nhân tới trạng huống

Cũng thế quan sát phối ngẫu của giao hữu tình huống

Sinh khoa nhập điền biểu hiện ở nhà phác thực gia đình hòa thuận ấm áp trong sạch

Thái âm hóa khoa nhập điền có âm thầm mượn người khác danh nghĩa trí sản việc

Biểu hiện không hề động sinh vui mừng rừng viên hoa cỏ chỗ ở giảng cứu tình thú

Tọa sinh khoa thả làm tự hóa khoa chủ gia vận không tệ ứng cố mà trân quý nếu không khoa khoa cùng loại để tiêu khoảng không hối hận

Đà la nhập điền trạch biểu hiện việc nhà nhiều gia đình nhiều bất an

Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) phùng phá quân lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) gặp tham lang sinh kỵ song kị trùng [ vở ]( ất tị )

Phùng [ sinh kỵ ] là “Tuyệt mệnh kị” là triệu chứng xấu hành hạn lại vào can quý tới cung bất lợi

Xem điền làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập tam hợp cung vị này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

4. Tham lang sinh kỵ rơi [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Nếu Quan lộc cung biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ biểu hiện với bên ngoài [ hình tượng ]

Thì cung phu thê là quan sát sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển cùng xí nghiệp hoạch năng lực

[ Quan lộc cung ] hành vận tuổi nhỏ lúc phản ánh mệnh chủ đọc sách liền học trạng huống

[ Quan lộc cung ] hành vận trung niên sau khi biểu hiện mệnh chủ đấy công tác thái độ hoặc này sự nghiệp vận thế

Quan lộc làm giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất

( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Quan lộc tọa sinh kỵ biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

Sinh kỵ nhập Quan biểu hiện mệnh chủ cá tính dũng cảm lỗ thẳng không câu nệ tiểu tiết

Lộc tồn nhập Quan lộc bình thường thường nhân nhân sự bất hòa hoặc những nhân tố khác thường thay công tác thay đổi nghề nghiệp

Điều chức hoặc thiên di

Lộc tích trữ ở Quan gặp sinh kỵ hình thành [ Kình Đà giáp kị ] chủ cả đời sự nghiệp liền sẽ rất không thuận lợi nhuận

Thậm chí ngã bế quan môn

Lục sát ( linh tinh ) nhập Quan lộc cung chuyện lạ nghiệp nhiều khúc chiết không hài lòng

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất )/[ Quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc

Sự nghiệp tới phát triển đi tiêu năng lực không tệ ( nhưng không thể phùng tự hóa )

Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão )/[ Quan tới điền ] can của quan phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến

Biểu hiện làm việc ngây thơ, tổn quang minh, từ hủy tiền đồ

Can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ bày vận khí không tốt dấu diếm nguy hiểm giống ( này là nhất cửu vấn đề )

Chủ nhậm chức thì thăng thiên khó khăn ( trùng phụ cùng thủ trưởng khó đối đãi nhau )

Nhưng là chính mình kinh doanh lại khó kiếm tiền ( trùng phụ /[ nô tới tài ] buôn bán có lời không đến chúng sinh chi tài )

Khác chủ có công việc cuồng cả đời đi làm là nên

Biểu hiện nhân sự nghiệp công tác ảnh hưởng tạo thành thân lên gánh nặng ( quấn thân )

Xem can của quan tới hóa lộc hóa kị kém sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ bản mạng ] tứ hóa tới rơi cung

A. Mệnh làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa quyền

< tật ách là Quan tới điền > mệnh can lộc nhập tật [ Quan tới điền ] biểu hiện mệnh chủ muốn đem sự nghiệp ( công ty hoặc công xưởng ) làm tốt quản tốt

< tật ách là Quan tới điền > thiên lương tự hóa quyền biểu hiện sự nghiệp căn cơ không tệ có mở rộng ra năng lực

B. Mệnh làm canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) bên ngoài yêu thích biểu hiện chính mình lãnh đạo âm mưu tâm cường có thể cầm quyền

Bên ngoài bị người coi trọng nhưng không thực tế

C. Mệnh làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi )

Biểu hiện có nhà sinh thanh nhã sạch nhưng không lớn khác biểu hiện ở nhà quý nhân chỉ đạo hết thảy muốn làm gì thì làm

D. Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản Huynh ]

Trùng [ bản Huynh ]< huynh đệ là Quan nhanh > cùng bằng hữu quan hệ không tốt hợp không đến sự nghiệp dễ bị gây khó khăn

2. [ bản tài ] tứ hóa tới rơi cung

A. Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền ]

Biểu hiện trọng thị bằng hữu tình tốn tiền mời khách hoặc biểu hiện bị ngã tiền

< nô bộc là điền tới phúc > tài can lộc nhập nô [ điền tới phúc ] cũng nói rõ tiền tài tiêu phí nhiều ở gia đình đấy hạnh phúc

B. Tài làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) từ trùng [ bản tài ]

< phúc đức là điền tới Huynh > tài làm hóa kị nhập phúc [ điền tới Huynh ] biểu hiện tiền tài tiêu phí nhiều ở gia đình tới tuần chuyển hoặc mua sắm không nhúc nhích sinh

Tài làm hóa kị nhập [ phúc đức ]( ngã cung ) mà tài làm hóa lộc nhập [ nô bộc ]( tha cung ) này là lộc ra

Tượng này mệnh chủ đưa tài bạch ( tài lộc ) đưa cho chúng sinh ( hoặc hộ khách ) ăn uống chơi nhạc lại thừa nhận tổn tài tới trách

3. [ bản quan ] tứ hóa tới rơi cung

A. Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là Quan phu quân >

[ Quan lộc ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây mệnh khuyết thiếu xã hội bối cảnh

A. Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là Quan phu quân >

B. Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phụ ]

Biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc trên sự nghiệp theo đuổi lý niệm ham mê cùng lý tưởng

Can của quan lộc nhập [ Quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp tới phát triển đi tiêu năng lực không tệ ( nhưng không thể phùng tự hóa )

B. Can của quan giáp phá quân hóa quyền nhập [ bản mạng ]( canh thân ) gặp phá quân lộc năm sinh

< cung mệnh là Quan tới tài > tọa lộc năm sinh biểu hiện sự nghiệp có thể có tư kim có thể dùng

Can của quan hóa quyền nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ có thể siêng năng kinh doanh sự nghiệp có thể thu được thành tựu ( lộc quyền )

C. Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phụ ]

Can của quan hóa kị nhập [ bản tật ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào thả thực kính nghiệp thân thân thân là

Xem Quan ( ngã cung ) hóa lộc nhập phúc ( ngã cung ) mà hóa kỵ nhập tật ( ngã cung ) này là cát tượng

Tỏ vẻ mệnh chủ chuyện nghiệp ( công tác ) dù rất khổ cực ( thể xác và tinh thần đầu nhập ) lại muốn theo đuổi lý tưởng cùng ham mê

4. [ bổn điền ] tứ hóa tới rơi cung

A. Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ] phùng phá quân lộc năm sinh ]

Mệnh chủ cùng gia đình người nhà quan hệ tốt bụng có duyên phận

Lộc nhập mệnh phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

B. Điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) gặp tham lang sinh kỵ song kị trùng [ bản phu ]

Điền làm hóa kị nhập [ Quan lộc ]( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) không phùng sao hóa hoặc tự hóa

Nên làm hiện tiền sinh ý hoặc đang lĩnh lương tộc thuộc cát

Phi hóa kỵ nhập Quan phùng sinh kị hình thành song kị trùng [ bản phu ]

< vợ chồng là điền nhanh > chịu trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt ( gia phong không tốt )

Nếu cung điền trạch phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ

Này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính trí sản tới giải nghĩa 1

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

c. ) quan sát [ bản tài ]

d. ) quan sát [ bản tật ]/[ điền tới Quan ]

d. ) quan sát [ bổn điền ]/[ điền mệnh ]

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

Hoặc cùng gia ngoại mưu sinh kinh doanh chi tướng quan làm trọng tâm

[ thiên mệnh ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa + thiên việt thiên hình đốm lửa

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] đây hóa tượng

Biểu hiện 1. Bên ngoài đắc ý 2. Bên ngoài trí sản

Nếu đây hạn nội [ lưu tài ] trùng điệp [ bổn điền ] được [ thiên mệnh ] lộc nhập năm này kiếm tiền nhiều hơn

[ thiên mệnh ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng cự môn sinh quyền

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ rất nghĩ cùng chúng sinh ngoạn tiền vàng trò chơi ( tiền cổn tiền ) phương thức mâu tài

[ thiên mệnh ] quyền nhập [ bản nô ] gặp sinh quyền < nô bộc là Quan chi phụ ] đây hạn hoạch đề bạt được quyền thế
Nếu hạn nội tới [ lưu phu ] đi vào [ bản nô ] được [ thiên mệnh ] hóa quyền cùng sinh quyền

Thì đây năm xưa danh vị tăng thêm

Chiếu [ lưu quan ] năm này có thể thăng Quan thêm tước

Lưu ý [ bản nô ] trùng điệp [ lớn tài ] cũng ẩn ngậm chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu ) giữa cùng tiền tài liên quan đến

Có lẽ mệnh chủ đầu tư công ty cổ phần lấy được cao giai chức vụ ( được quyền thế ) đấy tượng ý

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy cuộc sống trọng tâm nằm ở đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn sinh quyền + kình dương địa kiếp

Sinh quyền nhập [ lớn tài bạch ] biểu hiện để ý tài có quan niệm nên tài chính tới quản lý quyền hành động thủ tài

Nhưng kiếm tiền hơi đau đớn ( lấy thực lực thủ tài ) đối với tiền tài có thành tựu

Biểu hiện để ý tài có quan niệm nhưng kiếm tiền hơi đau đớn đối với để ý tài có một bộ dám kiếm tiền

Kình dương ở nhập miếu ( thìn tuất xấu chưa ) huyên náo trung sinh tài lấy kỹ nghệ xảo công duy sinh

Nên tiến hành thiết kế điêu khắc biểu diễn các loại hành nghề

Địa kiếp nhập tài vị trí chủ tài chính không tốt mỗi ngày lấy đông tường bổ tây tường bì với chạy lang thang

Thường hao phí oan uổng tiền tài không nên kinh doanh không nên chịu trách nhiệm tiền tài có tiền liền loạn tiêu phí nhiều

< lấy [ đại nạn cung vị ] tứ hóa hướng [ bản mạng cung vị ] thủ tượng quy với [ đại nạn cung vị ] chỉ phân biệt luận sự >

[ lớn tài ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn tiền nhiều hơn

Tiền tài đầu nhập [ vở ] tức đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp lớn thiên ]

[ lớn tài ] thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] đây hạn đưa tiền tài đầu nhập bất động sản

[ lớn thiên ] chỉ phân biệt tức biểu hiện bên ngoài mua đưa

[ lớn tài ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] trùng điệp [ thầy thuốc ]

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này hội mua đưa phòng sinh ( hạn nội 35 tuế )

Nếu [ lưu điền ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này cũng hội mua đưa phòng sinh

(32 44 tuế không ở hạn nội phi đây [ lớn tài ] đấy ảnh hưởng )

< bị chú > hóa lộc nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện sơ mua thủ phòng ( mua thứ nhất giữa )

Hóa quyền nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện lần thứ hai tăng mua ( mua thứ hai giữa )

Hóa khoa nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện một lần nữa trang hoàng hoặc ngay tại chỗ cải biến

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại quan ] ở [ bản phụ ]( tân dậu ) cung vô chính diệu thiên diêu địa không < cha mẹ là nô tới tài >

Cho nên đây hạn chuyện nghiệp cùng chúng sinh chi tài thả cùng thủ trưởng trưởng thượng tức tức tương quan

[ đại quan ]( tân dậu ) phùng cung vô chính diệu thường nghe hầu sai phái

Địa không bất lợi, suy sụp cùng dao động nhưng nếu [ lớn tài ] cát, ngược lại nhiều gặp dịp

Lưu ý không kiếp củng trùng [ thiên mệnh ] đây hạn khó có vượng đạt kỳ hạn

Dù được quyền thế cũng ứng chú ý đột nhiên tới suy sụp

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn sự nghiệp hưng thịnh

Có thể buôn bán có lời lớn tiền

[ đại quan ] cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ] phùng thiên đồng cự môn sinh quyền quyền lộc tụ tập

Khả kiếm chúng sinh chi có lộc ăn hưởng thụ tới tài ( cơm lữ ăn uống hành nghề )

[ đại quan ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa quyền trùng điệp [ thầy thuốc ]

Cũng biết tự thân cầm quyền thả có công danh chiếu [ đại quan ] sự nghiệp thuận lợi nhuận

Nếu hạn nội [ lưu mệnh ] đi vào [ bản tật ] thiên nhân hợp nhất năm này cầm quyền thăng quan

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng phá phá quân lộc năm sinh

Nguyên bản là “Cất chứa” bất kị ( nếu không gặp lộc năm sinh )

Nhưng nếu cung mệnh tọa [ lộc năm sinh ] thì lộc năm sinh bị trùng phá bản hạn nội rất khó có thành tựu

d. ) quan sát [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ đại tật ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Liêm trinh hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên phủ biểu hiện vui vẻ ngoại ô có khí phái biệt thự

[ đại tật ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản mạng [( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp phá quân lộc năm sinh

[ đại tật ] giáp làm vũ khúc hóa khoa nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]/[ cánh đồng tới thiên ] chiếu [ cánh đồng ]

[ đại tật ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ]

[ kị chuyển lộc ] tật làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

< tật ách là điền tới Quan > lộc nhập [ vở ]/[ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn hội đầu tư phòng sinh

Đấy khí số tốt

[ kị chuyển kị ] tật làm ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ cánh đồng tới điền ]

Thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] biểu hiện phòng sinh dính chặt nhà mình điền sinh

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu quan 35] ở [ bản Huynh ]( kỷ mùi )/[ Quan nhanh ]

[ lưu quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố chúng sinh bằng hữu

[ lưu quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia

Hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

[ lưu tài 35] ở [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng bên ngoài ( lớn thiên ) đấy phòng sinh ( bổn điền ) tức tức tương quan

[ lưu tài 35] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 35 người ấy ]

Lộc nhập [ bản mạng ]( thiên )+[ lưu tài người ấy ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất tự thân có duyên đầu tư

Lộc nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 35] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 35]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu phu ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh phát triển sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ lớn tài ]( địa ) chỉ người đại lý mưu thủ tài vật ích lợi

[ lưu tài 35] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35 mệnh ]

Khoa nhập [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tài mệnh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu thoải mái tốt phòng sinh

Khoa nhập [ lớn thiên ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 35] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 35 chi phụ ]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( thiên ) dùng ở trên sự nghiệp

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại tật ]( địa ) dùng ở tự thân hoặc [ cánh đồng tới Quan ] phòng sinh tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu tài chi phụ ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài [ nô tới tài ] đưa tiền cầm mua phòng

Tiền lấy cho chúng sinh ( biến thành chúng sinh chi tài ) thay trở về phòng sinh

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

Mà này [ lưu tật 35] ở [ bản phúc ]( nhâm tuất ) liêm trinh thiên phủ + âm sát

[ lưu tật ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 35]

[ lưu tật ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tử 35] chiếu [ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35] trùng [ bản mạng ]

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] lộc nhập [ lưu mệnh ] quyền khoa nhập [ năm xưa tử điền tuyến ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa tứ chính vị trí ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ]/[ cánh đồng ] tâm thái bên trên nghĩ đi ra bên ngoài ( thiên ở đổi mới gia )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra đại nạn cùng năm xưa vận thế tới giải nghĩa 1

Điều tra đại nạn cùng năm xưa vận thế tới giải nghĩa 1

< bản mạng lệ âm nam âm lịch quý tị (1953) năm 09 nguyệt 07 ngày dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở tài ( bính thìn ) >

A. [ định tượng ] năm sinh quý tị can quý rơi [ bổn điền ]( quý hợi ) thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

Hộ pháp 434

Tứ hóa năm sinh từ cung điền trạch hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng gia đình gia vận gia sản tài khố liên quan đến

Tất cùng dịch mã liên quan đến

Dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm ( can cung tứ hóa nhập bên ta [ nội cục ] thì tốt có tổ ấm

Nếu can cung tứ hóa nhập tha cung [ ngoại cục ] không tốt không tổ ấm )

Bản mạng lệ lộc khoa phi hóa kỵ nhập ngã cung quyền rơi tha cung

Điền làm hóa kị nhập [ Quan lộc ]( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) nên làm hiện tiền sinh ý hoặc đang lĩnh lương tộc thuộc cát

Nhưng điền làm tham lang hóa kị nhập Quan ( giáp ) gặp tham lang sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản phu ]  sự nghiệp cảm tình lưỡng thất

< Quan lộc là Huynh tới nô > điền làm phi hóa kỵ nhập [ Huynh tới nô ]

Biểu hiện cùng bằng hữu không hòa hợp nhiều quấy rầy bị nhân bằng hữu mà tổn tài

< vợ chồng là điền nhanh > chịu trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt ( gia phong không tốt )

Nhưng cung điền trạch phùng Tứ Sát ( đà ) kị hình âm sát cùng cấp độ

Này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

Thái âm sinh khoa nhập điền có âm thầm mượn người khác danh nghĩa trí sản việc

Biểu hiện không hề động sinh vui mừng rừng viên hoa cỏ chỗ ở giảng cứu tình thú

Điền trạch tự hóa khoa nếu gặp sát tinh âm sát là đặc biệt sợ là gia sản mưu tư nhân phạm pháp

Đà la nhập điền trạch không lấy cát luận chủ hình khắc phá đãng lui tổ trước mại tổ nghiệp vất vả cần cù độ nhật

Việc nhà kéo thêm mài nhiều bất an

Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) biểu hiện điểm lạ tính duyên ( ngoại duyên tốt )

Cùng gia đình người nhà quan hệ tốt bụng có duyên phận

Điền làm quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) việc nhà sự sợ sẽ bị huynh đệ bằng hữu can thiệp hoặc quấy nhiễu

( nhân quyền cho huynh nô )

Điền làm quý thái âm tự hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) điền trạch ngoại quan u tĩnh bình thản

Điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) ( thỉnh tham duyệt kể trên )

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản tài ]( bính thìn ) tọa thất sát

Thất tinh định điểm nếu ở cung tài bạch biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời tiền tài tiến tài phương thức đối với cả đời ảnh hưởng rất lớn

Cả đời lấy theo đuổi tiền vàng là bản vị này sinh hoạt hàng ngày bên trên chỗ cảm thụ phẩm chất đều cùng tiền tài tức tức tương quan

Mệnh chủ tự thân chi tâm thái cùng tiền tài nắm trong tay này sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác

Đây mệnh trọng thị tiền tài thả đối với tiền tài mẫn cảm

[ bản tài ]( bính thìn ) thất sát độc tọa

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Thìn vị trí thất sát nhập thủ tài bạch có tài quyền có thiên tài vận cũng có suy sụp

Thìn tuất nhị địa có thể phát đạt thả cục diện duy trì khá là đã lâu

Thất sát thủ tài bạch nhân thất sát cô khắc tính rất nặng có cô khắc tự thủ cẩn thận chần chừ

Nhân duyên không đủ cáo thải không đổi có tài quyền không mừng bị người chi phối

Lưu ý [ Quan lộc ]/[ tài tới tài ] tham lang sinh kỵ + linh tinh nếu tài cung hội sát kị chủ khiếm trái

Hoặc tài đến tài đi tay trái đến tay phải khoảng không ứng lấy chuyên nghiệp tri thức tiến tài

Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) phùng cự môn sinh quyền

< nô bộc là tài người ấy > tài can lộc nhập [ tài người ấy ] biểu hiện tiền tài dùng ở đầu tư giao tế tiếp khách

Đây hóa tượng phù hợp mệnh chủ đầu tư chúng sinh đang cổ đông tịnh thay được tổng kinh lý tới chức vị trí

Tài làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) từ trùng [ bản tài ] biểu hiện thực dám tốn tiền hưởng thụ

Tài làm hóa kị nhập phúc đức ( ngã cung ) mà tài làm hóa lộc nhập nô bộc ( tha cung ) này là lộc ra tượng này

Mệnh chủ đưa tài bạch đưa cho bằng hữu ( hoặc hộ khách ) không phúc hưởng thụ lại tự thân thừa nhận tổn tài tới trách

Chú ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (43~52) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản tài ] đây hạn hội tổn tài

Đi ngược chiều đệ thất đại hạn (63~72)( đi bản thiên ) [ đại nạn tài bạch ] trùng điệp [ cung phúc đức ]

Đại hạn này nội năm xưa 66 đi vào năm đó bất lợi

C. [ dần cung tứ hóa ] ở [ thiên di ]( giáp dần ) vũ khúc thiên tướng + hữu bật

[ thiên ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch

[ Quan lộc cung ]( giáp ) tử thiên khai với sự nghiệp quan hệ ( Quan lộc cung )

Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ nhu dựa vào sự nghiệp quan hệ

[ địa ] tịch với xấu tài vị trí biểu hiện ngày mốt tới hưởng thụ

[ cung nô bộc ]( ất sửu ) xấu ngày mốt đấy hưởng thụ dựa vào chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu ) phùng cự môn sinh quyền

[ nhân ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung xem suy tính mệnh vận trọng điểm

[ cung thiên di ]( giáp dần ) vũ khúc tự hóa khoa thiên tướng + hữu bật

Thiên di giáp ( thiên chi thiên ) bên ngoài có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất

( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng bên ngoài thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Thiên di tự hóa khoa biểu hiện bên ngoài có quý nhân tương trợ bởi vậy xuất ngoại đọc sách hoặc công tác có thể yên ổn

Lưu ý [ bản mạng ] tọa phá quân lộc năm sinh [ bản thiên ] tự hóa khoa

Thiên làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là thiên tới tài >

Bên ngoài có thể kiếm tiền chiếu [ thiên tới phúc ] biểu hiện bên ngoài có thể có hưởng thụ

Thiên làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) < tật ách là thiên chi phụ > trùng [ thiên nhanh ]

Thiên làm hóa kị nhập tật ách biểu hiện ra ngoài mệnh nên sớm ly hương bỏ tỉnh ra ngoài địa phát triển

Nhưng bên ngoài không thuận toại xuất ngoại thủy thổ không quen thể xác và tinh thần uất tốt là “Kiếp số ”

Lưu ý thiên làm tới hóa lộc nhập phúc mà hóa kỵ nhập tật lộc kị kém sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông [ cung vị

Đây hóa tượng là tiêu hao giống

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

Bản mạng lệ [ định tượng ] can quý rơi [ bổn điền ]( quý hợi ) thuộc ngã cung

1. Phá quân lộc năm sinh rơi [ bản mạng ]( canh thân ) phá quân lộc năm sinh + văn xương nguyệt mã

Mệnh chủ ( sát phá lang ) nếu với loạn thế thì hưng tạo ra gặp dịp thật nhiều nếu với thái bình thịnh thế khá là bị thu nhận bạo khởi sụt

Nếu thủ khi sinh ra địa thì làm việc tương đối chủ động nhưng mang theo ích kỷ cập khá là vô tình nghĩa

Nếu ly hương phần đất bên ngoài phát triển thì có thể khá là cô lập không viện lộ ra bị động tính chất nhiều

Lộc năm sinh ở tứ mã địa ( dần thân tị hợi ) nhân chi vị trí chủ dịch mã bôn ba

Chủ mệnh chủ tu bôn ba lao lục ( đến nơi xa ) tài năng lừa dối tiền

Nguyệt mã nên gặp xương khúc, khả giảm đau đớn

Canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm ) thành tựu khá là nhiều

Can canh nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) tứ mã nơi dịch mã bôn ba cả đời nhấp nhô bôn ba suy sụp không ngừng

Cá tính tốt động ( đối với hoàn cảnh công tác có thể thích ứng biến động ) vui mừng phấn đấu nhận chân cố gắng bôn ba lao lục

Khó được thanh nhàn không lấy là đau khổ

Theo đuổi dị địa công danh trọng thị nhân tế quan hệ quê người phát đạt cho nên địa vực quan niệm mỏng ( tứ hải là gia )

Đây cách thích hợp ngoại vụ mậu dịch giao thông tương quan hành nghề

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] mệnh thiên tử điền [ tứ chính vị trí ] đều tại bốn góc địa dễ có [ cách giác sát ]

Chuyển nhà sách bạn bè chia ly tới hiện tượng

Cung mệnh ở [ tứ mã địa ] nếu gặp lộc năm sinh hoặc sinh kỵ đều không cát

Nếu phá quân ở sai người vị trí biểu hiện là người chuyên chế

Tài bạch ở [ tứ khố địa ] khá trọng tài ( tiền vàng tối thượng ) là người khá sự thật chỉ cần có tiền khả buôn bán có lời đều chịu làm

Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn buông lỏng công tác

Nếu tham lang sinh kỵ ở Quan lộc ( giáp ) bình thường biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

[ lộc năm sinh ] tọa mệnh thiên tuyến biểu hiện độc lập tính phục vụ tính chuyến đi nghiệp ( ngoại vụ du lịch bưu điện các loại )

Xem tính có người duyên hay nói này nội dung thiên hướng ngay mặt ( thực hòa hợp đẹp )

Có lợi ích có thể kiếm tiền các loại người sự vật đề tài

Nhân duyên tốt đa tình tự lập trí tuệ cao có quý nhân thực lộc không ngờ khuyết thiếu ( khá ích kỷ vui mừng hưởng thụ )

Thăng quan phát tài

Tài lộc nhu dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu đi thu được cho nên cả đời khá bận rộn ( cam tâm tình nguyện lao lục khoái trá )

Cung mệnh tọa lộc năm sinh mà thiên di tuyệt không thể có tự hóa lộc dễ dàng bị dẫn dụ đi ra ngoài

Lộc năm sinh ở tứ mã địa ( dần thân tị hợi ) nhân chi vị trí chủ dịch mã bôn ba

Chủ mệnh chủ tu bôn ba lao lục ( đến nơi xa ) tài năng lừa dối tiền

Mệnh làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa lộc này là lộc ra

Cung tật ách chủ thân cùng ở bên trong tâm thái tính tình tự hóa đều không phải là hiện tượng tốt

Mệnh can lộc nhập tật biểu hiện hòa hợp đãi mình thân thể điều dưỡng chú trọng hình tượng trang phục cầu hảo tâm xì

Là người lạc quan có độ lượng tu dưỡng tốt là người phúc hậu

Nhưng khiếm khuyết ở bên trong khí chất dù có người duyên lại duyên thiển

Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ bản Huynh ]

Đây hóa tượng vì ngã cung ( mệnh ) hóa kị nhập tha cung ( nô ) là hung tượng

Là khiếm bằng hữu tới trái ( mới tan thùy tượng )

[ kị chuyển lộc ] nô làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) này là [ hai chuyển lộc ] biết quá trình

[ ba chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền [ quyền kị dây dưa ]

Trùng [ bản Huynh ] thành tựu tuyến chịu trùng khó có thành tựu lý tưởng thất bại cũng thuộc hung tượng

2. Cự môn sinh quyền rơi [ bản nô ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn sinh quyền + kình dương địa kiếp

Xem tính quyền vui mừng làm náo động ái rõ ràng tranh biện hoặc nói cưỡng từ đoạt lý ( lệ cự môn sinh quyền ái xuy ngưu )

Sinh quyền nhập nô bộc có lợi dụng lẫn nhau tranh quyền giống mệnh chủ giao du cẩn thận tầng mặt có điều tuyển chọn

Giao hữu trung tâm dù thuộc hạ đắc lực ứng phòng thuộc hạ tranh quyền

Nếu nô bên trong cung sát trọng sợ phòng ác nô khi chủ ( lưu ý kình dương địa kiếp )

[ quyền chuyển quyền ] nô làm ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) < bản tật là nô tới phúc >

Đây quyền đến từ chúng sinh chính mình lý niệm ( lý tưởng )

Nô làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị )

Nô làm ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý chưa )

Nô làm tới hóa lộc hóa kị rơi cung đối với trùng này là hung tượng đây thùy tượng biểu hiện mệnh chủ chi giao hướng chúng sinh huynh nô

Tịnh không chân tâm có lẫn nhau công kiết

Tha cung ( nô ) làm hóa lộc nhập tha cung ( tử ) hóa kị nhập ngã cung ( bổn điền )

Nhìn như cát tượng kết quả là lộc ra ( là song kị )

Hóa lộc sở chiếu tới cung ( điền ) là bằng hữu muốn lợi dụng mệnh chủ thả ra đấy dây dài nghĩ câu cá lớn

3. Thái âm sinh khoa rơi [ bổn điền ]( quý hợi ) thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

Cung điền trạch biểu hiện hoàn cảnh gia đình không nhúc nhích sinh cũng thế giấu tài chỗ ( tài khố )

Giấu tài tới khố cất giấu bao hàm tổ ấm tới tài sản cập phi tổ ấm mà mệnh chủ sở kiếm được đấy hữu hình tài sản

[ tổ ấm ] có lúc là [ đức ấm ] nhượng mệnh chủ không hình ở bên trong phát đạt hoạch lợi nhuận

Hoặc nói mệnh chủ đấy cố gắng cùng tích đức tích phúc quả này thực cũng có thể ấm cập đứa con hoặc đời sau ( chiếu đứa con )

Khác biểu hiện mệnh chủ nhà vận ( nhân sự vật tương quan ) hoặc ở hoàn cảnh

Này đối cung là [ cung tử nữ ] khác ẩn ngậm cùng đứa con tương quan nhà giáo quản giáo

Nếu điền trạch tọa sinh khoa tự hóa khoa đây có cùng loại để tiêu giống ( quý nhân vô lực )

Mà đối cung đứa con cũng tự hóa khoa

Điền trạch quý ( thiên địa nhân không dựa vào nơi ) mang theo phá hao tổn gia đình phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn

Thành tựu khá là nhiều nhưng mang theo có phá hao tổn tính chất

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu

Làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí khá là để ý tự thân cảm thụ ( cũng thế phá hao tổn vị trí )

< điền trạch là phu tới nô > quan sát mệnh chủ tới khác tính bằng hữu hoặc biểu hiện này hôn nhân tới trạng huống

Cũng thế quan sát phối ngẫu của giao hữu tình huống

Sinh khoa nhập điền biểu hiện ở nhà phác thực gia đình hòa thuận ấm áp trong sạch

Thái âm hóa khoa nhập điền có âm thầm mượn người khác danh nghĩa trí sản việc

Biểu hiện không hề động sinh vui mừng rừng viên hoa cỏ chỗ ở giảng cứu tình thú

Tọa sinh khoa thả làm tự hóa khoa chủ gia vận không tệ ứng cố mà trân quý nếu không khoa khoa cùng loại để tiêu khoảng không hối hận

Đà la nhập điền trạch biểu hiện việc nhà nhiều gia đình nhiều bất an

Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) phùng phá quân lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) gặp tham lang sinh kỵ song kị trùng [ vở ]( ất tị )

Phùng [ sinh kỵ ] là “Tuyệt mệnh kị” là triệu chứng xấu hành hạn lại vào can quý tới cung bất lợi

Xem điền làm tới hóa lộc hóa kị phân nhập tam hợp cung vị này là cao đến đi lui không giúp được gì giống

4. Tham lang sinh kỵ rơi [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Nếu Quan lộc cung biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ biểu hiện với bên ngoài [ hình tượng ]

Thì cung phu thê là quan sát sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển cùng xí nghiệp hoạch năng lực

[ Quan lộc cung ] hành vận tuổi nhỏ lúc phản ánh mệnh chủ đọc sách liền học trạng huống

[ Quan lộc cung ] hành vận trung niên sau khi biểu hiện mệnh chủ đấy công tác thái độ hoặc này sự nghiệp vận thế

Quan lộc làm giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất

( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ

Nhưng thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Quan lộc tọa sinh kỵ biểu hiện khuyết thiếu xã hội bối cảnh

Sinh kỵ nhập Quan biểu hiện mệnh chủ cá tính dũng cảm lỗ thẳng không câu nệ tiểu tiết

Lộc tồn nhập Quan lộc bình thường thường nhân nhân sự bất hòa hoặc những nhân tố khác thường thay công tác thay đổi nghề nghiệp

Điều chức hoặc thiên di

Lộc tích trữ ở Quan gặp sinh kỵ hình thành [ Kình Đà giáp kị ] chủ cả đời sự nghiệp liền sẽ rất không thuận lợi nhuận

Thậm chí ngã bế quan môn

Lục sát ( linh tinh ) nhập Quan lộc cung chuyện lạ nghiệp nhiều khúc chiết không hài lòng

Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất )/[ Quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc

Sự nghiệp tới phát triển đi tiêu năng lực không tệ ( nhưng không thể phùng tự hóa )

Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão )/[ Quan tới điền ] can của quan phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến

Biểu hiện làm việc ngây thơ, tổn quang minh, từ hủy tiền đồ

Can của quan hóa kị nhập tật trùng phụ bày vận khí không tốt dấu diếm nguy hiểm giống ( này là nhất cửu vấn đề )

Chủ nhậm chức thì thăng thiên khó khăn ( trùng phụ cùng thủ trưởng khó đối đãi nhau )

Nhưng là chính mình kinh doanh lại khó kiếm tiền ( trùng phụ /[ nô tới tài ] buôn bán có lời không đến chúng sinh chi tài )

Khác chủ có công việc cuồng cả đời đi làm là nên

Biểu hiện nhân sự nghiệp công tác ảnh hưởng tạo thành thân lên gánh nặng ( quấn thân )

Xem can của quan tới hóa lộc hóa kị kém sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ bản mạng ] tứ hóa tới rơi cung

A. Mệnh làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa quyền

< tật ách là Quan tới điền > mệnh can lộc nhập tật [ Quan tới điền ] biểu hiện mệnh chủ muốn đem sự nghiệp ( công ty hoặc công xưởng ) làm tốt quản tốt

< tật ách là Quan tới điền > thiên lương tự hóa quyền biểu hiện sự nghiệp căn cơ không tệ có mở rộng ra năng lực

B. Mệnh làm canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) bên ngoài yêu thích biểu hiện chính mình lãnh đạo âm mưu tâm cường có thể cầm quyền

Bên ngoài bị người coi trọng nhưng không thực tế

C. Mệnh làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi )

Biểu hiện có nhà sinh thanh nhã sạch nhưng không lớn khác biểu hiện ở nhà quý nhân chỉ đạo hết thảy muốn làm gì thì làm

D. Mệnh làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản Huynh ]

Trùng [ bản Huynh ]< huynh đệ là Quan nhanh > cùng bằng hữu quan hệ không tốt hợp không đến sự nghiệp dễ bị gây khó khăn

2. [ bản tài ] tứ hóa tới rơi cung

A. Tài làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) gặp cự môn sinh quyền ]

Biểu hiện trọng thị bằng hữu tình tốn tiền mời khách hoặc biểu hiện bị ngã tiền

< nô bộc là điền tới phúc > tài can lộc nhập nô [ điền tới phúc ] cũng nói rõ tiền tài tiêu phí nhiều ở gia đình đấy hạnh phúc

B. Tài làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) từ trùng [ bản tài ]

< phúc đức là điền tới Huynh > tài làm hóa kị nhập phúc [ điền tới Huynh ] biểu hiện tiền tài tiêu phí nhiều ở gia đình tới tuần chuyển hoặc mua sắm không nhúc nhích sinh

Tài làm hóa kị nhập [ phúc đức ]( ngã cung ) mà tài làm hóa lộc nhập [ nô bộc ]( tha cung ) này là lộc ra

Tượng này mệnh chủ đưa tài bạch ( tài lộc ) đưa cho chúng sinh ( hoặc hộ khách ) ăn uống chơi nhạc lại thừa nhận tổn tài tới trách

3. [ bản quan ] tứ hóa tới rơi cung

A. Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là Quan phu quân >

[ Quan lộc ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây mệnh khuyết thiếu xã hội bối cảnh

A. Can của quan giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) < phúc đức là Quan phu quân >

B. Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phụ ]

Biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc trên sự nghiệp theo đuổi lý niệm ham mê cùng lý tưởng

Can của quan lộc nhập [ Quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp tới phát triển đi tiêu năng lực không tệ ( nhưng không thể phùng tự hóa )

B. Can của quan giáp phá quân hóa quyền nhập [ bản mạng ]( canh thân ) gặp phá quân lộc năm sinh

< cung mệnh là Quan tới tài > tọa lộc năm sinh biểu hiện sự nghiệp có thể có tư kim có thể dùng

Can của quan hóa quyền nhập mệnh biểu hiện mệnh chủ có thể siêng năng kinh doanh sự nghiệp có thể thu được thành tựu ( lộc quyền )

C. Can của quan giáp thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) gặp thiên lương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phụ ]

Can của quan hóa kị nhập [ bản tật ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đặt nặng tâm vào thả thực kính nghiệp thân thân thân là

Xem Quan ( ngã cung ) hóa lộc nhập phúc ( ngã cung ) mà hóa kỵ nhập tật ( ngã cung ) này là cát tượng

Tỏ vẻ mệnh chủ chuyện nghiệp ( công tác ) dù rất khổ cực ( thể xác và tinh thần đầu nhập ) lại muốn theo đuổi lý tưởng cùng ham mê

4. [ bổn điền ] tứ hóa tới rơi cung

A. Điền làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ] phùng phá quân lộc năm sinh ]

Mệnh chủ cùng gia đình người nhà quan hệ tốt bụng có duyên phận

Lộc nhập mệnh phùng sinh lộc này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng không duyên cớ lãng phí

B. Điền làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) gặp tham lang sinh kỵ song kị trùng [ bản phu ]

Điền làm hóa kị nhập [ Quan lộc ]( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) không phùng sao hóa hoặc tự hóa

Nên làm hiện tiền sinh ý hoặc đang lĩnh lương tộc thuộc cát

Phi hóa kỵ nhập Quan phùng sinh kị hình thành song kị trùng [ bản phu ]

< vợ chồng là điền nhanh > chịu trùng biểu hiện gia đình căn cơ không tốt ( gia phong không tốt )

Nếu cung điền trạch phùng Tứ Sát kị hình âm sát cùng cấp độ

Này can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn

Khiến cho hóa kị tới cung vị chính là nạn làm hại nguồn gốc

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính trí sản tới giải nghĩa 1

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

c. ) quan sát [ bản tài ]

d. ) quan sát [ bản tật ]/[ điền tới Quan ]

d. ) quan sát [ bổn điền ]/[ điền mệnh ]

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

Hoặc cùng gia ngoại mưu sinh kinh doanh chi tướng quan làm trọng tâm

[ thiên mệnh ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa + thiên việt thiên hình đốm lửa

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] đây hóa tượng

Biểu hiện 1. Bên ngoài đắc ý 2. Bên ngoài trí sản

Nếu đây hạn nội [ lưu tài ] trùng điệp [ bổn điền ] được [ thiên mệnh ] lộc nhập năm này kiếm tiền nhiều hơn

[ thiên mệnh ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng cự môn sinh quyền

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ rất nghĩ cùng chúng sinh ngoạn tiền vàng trò chơi ( tiền cổn tiền ) phương thức mâu tài

[ thiên mệnh ] quyền nhập [ bản nô ] gặp sinh quyền < nô bộc là Quan chi phụ ] đây hạn hoạch đề bạt được quyền thế
Nếu hạn nội tới [ lưu phu ] đi vào [ bản nô ] được [ thiên mệnh ] hóa quyền cùng sinh quyền

Thì đây năm xưa danh vị tăng thêm

Chiếu [ lưu quan ] năm này có thể thăng Quan thêm tước

Lưu ý [ bản nô ] trùng điệp [ lớn tài ] cũng ẩn ngậm chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu ) giữa cùng tiền tài liên quan đến

Có lẽ mệnh chủ đầu tư công ty cổ phần lấy được cao giai chức vụ ( được quyền thế ) đấy tượng ý

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

Đây hạn mệnh chủ đấy cuộc sống trọng tâm nằm ở đầu tư hợp tác cổ đông giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] ở [ bản nô ]( ất sửu ) thiên đồng cự môn sinh quyền + kình dương địa kiếp

Sinh quyền nhập [ lớn tài bạch ] biểu hiện để ý tài có quan niệm nên tài chính tới quản lý quyền hành động thủ tài

Nhưng kiếm tiền hơi đau đớn ( lấy thực lực thủ tài ) đối với tiền tài có thành tựu

Biểu hiện để ý tài có quan niệm nhưng kiếm tiền hơi đau đớn đối với để ý tài có một bộ dám kiếm tiền

Kình dương ở nhập miếu ( thìn tuất xấu chưa ) huyên náo trung sinh tài lấy kỹ nghệ xảo công duy sinh

Nên tiến hành thiết kế điêu khắc biểu diễn các loại hành nghề

Địa kiếp nhập tài vị trí chủ tài chính không tốt mỗi ngày lấy đông tường bổ tây tường bì với chạy lang thang

Thường hao phí oan uổng tiền tài không nên kinh doanh không nên chịu trách nhiệm tiền tài có tiền liền loạn tiêu phí nhiều

< lấy [ đại nạn cung vị ] tứ hóa hướng [ bản mạng cung vị ] thủ tượng quy với [ đại nạn cung vị ] chỉ phân biệt luận sự >

[ lớn tài ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn tiền nhiều hơn

Tiền tài đầu nhập [ vở ] tức đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào các loại

[ lớn tài ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp lớn thiên ]

[ lớn tài ] thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] đây hạn đưa tiền tài đầu nhập bất động sản

[ lớn thiên ] chỉ phân biệt tức biểu hiện bên ngoài mua đưa

[ lớn tài ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] trùng điệp [ thầy thuốc ]

Nếu [ lưu mệnh ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này hội mua đưa phòng sinh ( hạn nội 35 tuế )

Nếu [ lưu điền ] trùng điệp quyền nhập tới cung năm này cũng hội mua đưa phòng sinh

(32 44 tuế không ở hạn nội phi đây [ lớn tài ] đấy ảnh hưởng )

< bị chú > hóa lộc nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện sơ mua thủ phòng ( mua thứ nhất giữa )

Hóa quyền nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện lần thứ hai tăng mua ( mua thứ hai giữa )

Hóa khoa nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện một lần nữa trang hoàng hoặc ngay tại chỗ cải biến

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại quan ] ở [ bản phụ ]( tân dậu ) cung vô chính diệu thiên diêu địa không < cha mẹ là nô tới tài >

Cho nên đây hạn chuyện nghiệp cùng chúng sinh chi tài thả cùng thủ trưởng trưởng thượng tức tức tương quan

[ đại quan ]( tân dậu ) phùng cung vô chính diệu thường nghe hầu sai phái

Địa không bất lợi, suy sụp cùng dao động nhưng nếu [ lớn tài ] cát, ngược lại nhiều gặp dịp

Lưu ý không kiếp củng trùng [ thiên mệnh ] đây hạn khó có vượng đạt kỳ hạn

Dù được quyền thế cũng ứng chú ý đột nhiên tới suy sụp

[ đại quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ] đây hạn sự nghiệp hưng thịnh

Có thể buôn bán có lời lớn tiền

[ đại quan ] cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ] phùng thiên đồng cự môn sinh quyền quyền lộc tụ tập

Khả kiếm chúng sinh chi có lộc ăn hưởng thụ tới tài ( cơm lữ ăn uống hành nghề )

[ đại quan ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản tật ]( ất mão ) phùng thiên lương tự hóa quyền trùng điệp [ thầy thuốc ]

Cũng biết tự thân cầm quyền thả có công danh chiếu [ đại quan ] sự nghiệp thuận lợi nhuận

Nếu hạn nội [ lưu mệnh ] đi vào [ bản tật ] thiên nhân hợp nhất năm này cầm quyền thăng quan

[ đại quan ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng phá phá quân lộc năm sinh

Nguyên bản là “Cất chứa” bất kị ( nếu không gặp lộc năm sinh )

Nhưng nếu cung mệnh tọa [ lộc năm sinh ] thì lộc năm sinh bị trùng phá bản hạn nội rất khó có thành tựu

d. ) quan sát [ đại tật ]/[ cánh đồng tới Quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ] điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ đại tật ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phúc ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Liêm trinh hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên phủ biểu hiện vui vẻ ngoại ô có khí phái biệt thự

[ đại tật ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản mạng [( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp phá quân lộc năm sinh

[ đại tật ] giáp làm vũ khúc hóa khoa nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]/[ cánh đồng tới thiên ] chiếu [ cánh đồng ]

[ đại tật ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]/[ cánh đồng nhanh ]

[ kị chuyển lộc ] tật làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]

< tật ách là điền tới Quan > lộc nhập [ vở ]/[ thiên mệnh ] biểu hiện đây hạn hội đầu tư phòng sinh

Đấy khí số tốt

[ kị chuyển kị ] tật làm ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]/[ cánh đồng tới điền ]

Thái âm ( điền trạch chủ ) hóa kị nhập [ bổn điền ] biểu hiện phòng sinh dính chặt nhà mình điền sinh

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )/[ điền tới Quan ] năm này cùng [ điền tới Quan ] tức tức tương quan

[ lưu quan 35] ở [ bản Huynh ]( kỷ mùi )/[ Quan nhanh ]

[ lưu quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố chúng sinh bằng hữu

[ lưu quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

Can của quan hóa kị nhập điền trạch ( phi hóa kỵ nhập cùng loại ) chủ công tác kiếm tiền dưỡng gia

Hoặc tiến hành không nhúc nhích sinh nghiệp vụ thuộc cát

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

[ lưu tài 35] ở [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] thái âm sinh khoa thả tự hóa khoa + đà la

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng bên ngoài ( lớn thiên ) đấy phòng sinh ( bổn điền ) tức tức tương quan

[ lưu tài 35] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mạng ]( canh thân ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu tài 35 người ấy ]

Lộc nhập [ bản mạng ]( thiên )+[ lưu tài người ấy ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất tự thân có duyên đầu tư

Lộc nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 35] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản nô ]( ất sửu ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phu 35]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu phu ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh phát triển sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ lớn tài ]( địa ) chỉ người đại lý mưu thủ tài vật ích lợi

[ lưu tài 35] can quý thái âm hóa khoa nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35 mệnh ]

Khoa nhập [ bổn điền ]( thiên )+[ lưu tài mệnh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu thoải mái tốt phòng sinh

Khoa nhập [ lớn thiên ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 35] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 35 chi phụ ]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( thiên ) dùng ở trên sự nghiệp

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại tật ]( địa ) dùng ở tự thân hoặc [ cánh đồng tới Quan ] phòng sinh tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu tài chi phụ ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài [ nô tới tài ] đưa tiền cầm mua phòng

Tiền lấy cho chúng sinh ( biến thành chúng sinh chi tài ) thay trở về phòng sinh

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (33~42) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( đinh tị ) thiên cơ tự hóa khoa

[ đại tật ] trùng điệp [ bản quan ]( giáp ) tham lang sinh kỵ + lộc tồn tả phụ linh tinh

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở sự nghiệp kinh doanh

[ lưu mệnh 35] ở [ bản tật ]( ất mão )

Mà này [ lưu tật 35] ở [ bản phúc ]( nhâm tuất ) liêm trinh thiên phủ + âm sát

[ lưu tật ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất mão ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu mệnh 35]

[ lưu tật ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản quan ]( giáp ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tử 35] chiếu [ lưu điền 35]

[ lưu tật ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu Huynh 35] trùng [ bản mạng ]

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] lộc nhập [ lưu mệnh ] quyền khoa nhập [ năm xưa tử điền tuyến ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa tứ chính vị trí ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mạng ]/[ cánh đồng ] tâm thái bên trên nghĩ đi ra bên ngoài ( thiên ở đổi mới gia )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button