Tử vi

Điều tra hôn nhân tới hiểu dịch 1

Điều tra hôn nhân tới hiểu dịch 1

Mệnh làm hóa kị nhập vợ chồng

Mệnh làm hóa kị nhập phu 1. Khiếm cảm tình phối ngẫu tới trái hội phiền tâm hôn nhân vấn đề

Bạn đang xem: Điều tra hôn nhân tới hiểu dịch 1

2. Theo như lại phối ngẫu quan tâm phối ngẫu nhưng cùng phối ngẫu giữa tới đối đãi không tốt

3. Thuộc kết hôn muộn cách nếu sớm hôn dễ có hôn biến

4. Sợ nhân hôn nhân tới vấn đề nhiều mà bạng châu ảnh hưởng sự nghiệp của mệnh chủ ( này là mệnh cách )

Mệnh làm hóa kị nhập phu hóa tượng không tốt biểu hiện đối với phối ngẫu quan tâm quản thúc Lao thao lòng nghi ngờ trọng vợ chồng thường cãi nhau < oán thở dài mệnh >

Khác biểu hiện đối với phối ngẫu lo lắng ( tâm tư ở phối ngẫu trên người )

Hoặc thường cảm giác phối ngẫu tới ái ý không đủ ( quá ít ) lại sơ với kinh doanh sự nghiệp

Thiếu khiếm phối ngẫu ái tích phối ngẫu dư nhiều quan tâm

Trùng Quan lộc không nặng sự nghiệp mà nặng phối ngẫu nhưng dễ có khóe miệng sự nghiệp không thuận hoặc thường thay công tác

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] biểu hiện mệnh chủ tâm tư đều ở tại phối ngẫu trên người của là phối ngẫu quan tâm đây hóa tượng thuộc hung

Chủ vợ chồng không hợp là ái phí tâm là ái chịu khổ khác biểu hiện đối với phối ngẫu lòng nghi ngờ trọng

Thả trùng Quan lộc ngoại trừ không cách nào được đến phối ngẫu trợ giúp cũng khá là vô tâm với sự nghiệp phần lớn sự nghiệp không thuận hoặc thường thay công tác

Ngày mốt tới kị dù chủ vợ chồng bất hòa nhưng vẫn ái được phí tâm ( đối với phối ngẫu tới lòng nghi ngờ trọng là ái chịu khổ ) không cách nào được đến phối ngẫu đấy trợ giúp

Nhân trùng Quan lộc cũng biểu hiện mệnh chủ khá là vô tâm với sự nghiệp phần lớn sự nghiệp không thuận không hài lòng chắc có thường thay công tác tới hiện tượng

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai can cung của nó hóa kị “Nhập “( nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài nhập phu trùng Quan ) đây “Kị” thuộc hung

[ mệnh ] làm hóa kị nhập [ phu ] thuộc kết hôn muộn cách nên kết hôn muộn ( phi hóa kỵ nhập vốn chính là khiếm trái bị sinh sản hôn nhân nguy cơ )

Nếu không tảo hôn hội nhân những nhân tố khác ý khí nắm quyền dẫn đến hôn nhân không mĩ mãn

[ mệnh ] làm hóa kị nhập [ phu trùng Quan ] tượng này biểu hiện mệnh chủ nhân cảm tình nhân tố vô tâm làm việc hoặc sự nghiệp không thuận thuộc không lành đấy hung tượng

Tượng này cũng biểu hiện mệnh chủ ấu lúc ( đệ nhất hạn ) không hoan hỉ đọc sách ( nhân trùng Quan lộc )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu trùng bản quan ]

< cung mệnh là Quan tới tài > biểu hiện công ty tới đãi ngộ không tốt công tác không bằng mình ý nghĩ thay công tác ( lĩnh lương tộc nên lưu ý )

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn kiếp nghiêm trọng

( gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc nhập phúc trùng tài )

Cung tài bạch cùng Quan lộc cung như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương danh cùng lợi nhuận hãm trong vây đốn

( bất luận [ bản mạng cung cung mệnh đại hạn năm xưa cung mệnh ] can cung hóa kị trùng [ tật ách Quan lộc điền trạch ] các loại cung vị cùng là nạn nạn thả có sinh mệnh nguy hiểm )

Mệnh làm hóa kị nhập phu mà thầy thuốc làm hóa lộc nhập mệnh tượng này [ lộc đến kị đi ]

Biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn ( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

Mệnh làm hóa kị nhập phu mà thầy thuốc làm hóa kị nhập mệnh tượng này [ kị đến kị đi ]

Biểu hiện đây hạn nội đúng là có giao dịch ( kết hôn ) cũng chờ với không ( bị hôn biến ly dị )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] nếu như phu thê cung vô sinh năm sao hóa thuộc “Thủy mệnh kị” biểu hiện mệnh chủ quan tâm phối ngẫu

Nếu can của phu cũng hóa kị nhập mệnh lấy cung phu thê mà luận cũng thế [ thủy mệnh kị ] phối ngẫu quan tâm mệnh chủ

Đây hóa tượng mệnh chủ đối với phối ngẫu hữu tình mà phối ngẫu cũng có nghĩa lẫn nhau đối đãi

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] nếu [ bản phu ] làm hóa kị nhập mệnh này là [ tuần hoàn kị ]

Tượng này 1. Lang có tình muội cố ý ( tốt ý tưởng ) 2. Mang theo có cho nhau can thiệp lẫn nhau nghi kỵ ( hoại đắc ý tượng )

Lưu ý đại hạn thứ tư ( thuận hành nhập điền trạch đi ngược chiều nhập đứa con ) vợ chồng hội là gia đình hoặc hoa đào sự kiện huyên náo trở mình thậm chí ở riêng hoặc ly dị tình huống

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] trợ từ, dùng ở đầu câu làm tự hóa kị

Tượng này biểu hiện mệnh chủ muốn quản bó buộc phối ngẫu nhưng phối ngẫu không súy chung nhưng lại vợ chồng bất hoà hoặc cãi nhau hoặc chia ly

Mệnh ( ngã cung )[ hóa xuất ] kị nhập phu biểu hiện mệnh chủ giao cho phối ngẫu ( bất luận quan tâm hoặc quản thúc ) đây thuộc [ giao dịch ]

Mà phu cung tự hóa kị thuộc phối ngẫu đấy [ bản bị ] tự hóa có cuối cùng không được phối ngẫu đấy kết quả ( chia ly )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] này là [ hóa xuất ] thuộc [ giao dịch ] mệnh chủ quan tâm quản chế phối ngẫu

Nếu gặp phu cung tự hóa kị này là [ bản bị ] có biến hóa ( tự hóa cuối cùng là không )

Kể trên hóa tượng cuối cùng nhân phối ngẫu không súy mệnh chủ tới quan tâm quản chế mà sinh sản vợ chồng bất hòa thậm chí ly dị

< bản mạng lệ dương nữ nhân âm lịch giáp ngọ (1954) năm 10 nguyệt 22 ngày dậu lúc hỏa lục cục thất tinh ở điền ( kỉ tỵ ) >

A. [ định tượng ] năm sinh giáp ngọ rơi [ bản tài ]( giáp tuất ) tọa thái âm + đốm lửa thiên diêu

Can năm sinh [ định tượng ] ở tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Cả đời lấy tiền tài vì cuộc sống làm kẻ đó sống lại trọng tâm

Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời cuộc sống trọng điểm ở tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực

Đầu tư kế hoạch vân vân cùng tiền tài liên quan đến vấn đề

< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến

< tài vi phu phu quân > cùng vợ chồng đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan

< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến

Bởi vậy năm sinh lộc quyền khoa kị khả xem từ [ cung tài bạch ] hóa xuất

Cũng nói rõ mệnh chủ cả đời này quá trình đều cùng tiền tài liên quan đến

Tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) chiếu [ bổn điền ]

Tài làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) gặp thái dương sinh kỵ đây cấu thành [ nghịch thủy kị ] lui về [ bản tài ]

Biểu hiện mệnh chủ tới tiền tài cẩn thận ( trở lại bản tài )

[ cung tài bạch ] tọa thái âm + đốm lửa thiên diêu biểu hiện khả nhân cùng khác tính tác động hỗ trợ mà sống tài trí sản giống

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]( Đinh Sửu )

[ thiên mệnh ] phùng thiên tướng + tả hữu xương khúc thiên khôi đà la

< xem ngôi sao mà nói > đây hạn mệnh chủ tất có [ bầy hồ ly cẩu đảng ] truy đuổi theo ủng hộ ở bên cạnh

Tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ] đây hóa tượng:

[ thầy thuốc ] biểu hiện đây hạn chi công danh lộc nhập biểu hiện sự nghiệp phát triển khai mở đất thuận lợi nhuận hoàn mỹ

Tài làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) nhân [ nghịch thủy kị ] mà đáng quay về [ bản tài ] trùng điệp [ thái tử ]

Trùng [ cánh đồng ] biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nóng vội với tài bận rộn được không cách nào về nhà tượng trưng

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tài ]( giáp tuất ) trùng điệp [ thái tử ] là nghĩ kiếm tiền mà hoa đào giao tế

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( bính tý ) trùng điệp [ đại huynh ]( đại nạn tới tài khố ) trùng [ bản quan ]

Nói rõ nữ mệnh chủ đây hạn nghĩ kiếm tiền bên ngoài tư hỗn chơi nhạc trùng [ bản quan ] không nhớ nhung thư

Trùng [ bản quan ]/[ phụ tới điền ] bày bên ngoài chơi nhạc không niệm thư kiều gia ( cha mẹ nhà đình )

[ lớn tài ] ở [ bản tật ]( quý dậu ) tọa thiên phủ bày đây hạn đến tài kiếm được tiền

[ lớn tài ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( Tân Mùi ) phùng tử vi phá quân sinh quyền trùng điệp [ lớn thiên ] chiếu [ thiên mệnh ]

Lộc nhập [ bản nô ]/[ tật phu quân ]( biểu hiện thân thể bày ra biểu diễn )

Phá quân hóa lộc lấy ca xướng diễn nghệ phương thức kiếm tiền

[ lớn tài ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng liêm trinh lộc năm sinh

Đây hóa tượng vẫn là đại nạn ( ngã cung ) hóa kị nhập ( tha cung ) thuộc [ kỵ trảo lộc ] mà không phải là trùng phá

Nữ mệnh chủ lấy hoa đào giao tế ( diễn nghệ ca xướng nghiệp ) đi bắt tiền ( kiếm tiền ) ý

Tống hợp hóa lộc hóa kị tới hóa tượng nói rõ đây hạn nữ mệnh chủ lấy diễn nghệ ca xướng là nghiệp

[ đại quan ] ở [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao liêm trinh lộc năm sinh tham lang ) cũng ẩn ngậm hoa đào là nghiệp

[ đại quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mão ) phùng vũ khúc sinh khoa thất sát + kình dương chiếu [ bản tật ]

Lộc nhập [ bản phụ ]/[ nô tới tài ] đây hạn sự nghiệp nãi kiếm [ nô tới tài ]( chúng sinh chi tài )

Lộc nhập [ bản phụ ] trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền tự thân có thực chất được lợi

[ đại quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] đây hóa tượng đây hạn sự nghiệp dính trứ

Nữ mệnh chủ không có xong thả thân bất do kỷ kiếm tiền ngừng không thể đây thuộc cát tượng

Nếu phỏng đoán đại nạn đấy phập phồng hoặc tài Quan trạng huống phải hướng lên trên một cấp ( bản mạng bàn )[ thủ tượng ] cứ lấy trinh thám

Cho nên không cần chỉ ra tay vây vòng [ tam phương tứ chính ] là tinh diệu hoặc sao hóa liền chỉ phỏng đoán

( tinh diệu là cách hoặc biểu tượng mà thôi )

Không gian + thời gian chính là [ hành vận ] hơn nữa gặp phải hoàn cảnh ( hành vận đấy cơ ngộ ) còn có phập phồng

[ hoa đào tinh diệu ] các đều có nào đó hoa đào tính chất hơn nữa cùng bất đồng tinh diệu tổ hợp biến hóa lạ quá

[ hoa đào tinh diệu ] nhiều thuộc [ động ngôi sao ] có ái biểu hiện ái làm nũng truyền bá mị lực khá là không thể câu thúc ( phi tiện ngôi sao )

Lưu ý thái dương sinh kỵ nhập [ bản phúc ]( mậu thìn )/[ phu tới Quan ] trùng [ bản tài ]/[ phu phu quân ]( tự thân ý )

Tọa sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ hôn nhân phẩm chất không tốt bị sẽ có lưỡng độ hôn nhân

Hoặc bị tạo thành trì hôn, không cưới đấy hiện tượng

Nữ mệnh hóa kỵ năm sinh tọa phúc đức tám phần hôn nhân tất có vấn đề sớm kết sớm ly hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới

( phúc đức là vợ chồng khí số vị ) biểu hiện có nghiệp cách trở đấy nhân quả quan hệ

Khác mệnh chủ tự thân không biết an hưởng ( là người khác bận rộn ) thường phiền não không ngớt thiếu khiếm phúc đức trùng [ tài bạch ] kiếm tiền khá đau đớn

Thái dương sinh kỵ cũng biểu hiện nữ mệnh phu ngôi sao không rõ < phúc đức là phu tới Quan >

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao liêm trinh lộc năm sinh tham lang )

Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch ( cung điền trạch chủ bản nhân ( giống như cung mệnh ) gia đình gia sản các loại )

Tỏ vẻ mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung nặng điểm chỗ, nơi

Nếu ở cung điền trạch đây mệnh trọng thị gia đình ( chuồng giới ) mà xem nhẹ tự thân ích lợi

Điền làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mão ) /[ nô tới tài ]

Điền làm hóa lộc nhập [ nô tới tài ] điền can lộc nhập chúng sinh chi tài đối với mệnh chủ cũng không ích xử

Khác < cha mẹ là điền phu quân > điền làm hóa lộc nhập phụ [ điền phu quân ] biểu hiện phối ngẫu đấy xuất thân cùng gia thế tốt bụng

Điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) < huynh đệ là điền tới tài > chủ huynh nô kiếp điền cướp của có tổn

< huynh đệ là tử tới phúc > điền làm hóa kị nhập Huynh /[ tử tới phúc ] hoa đào cung vị hóa kị nhập [ tử tới phúc ] biểu hiện sa vào tình ái hưởng thụ

Xem điền làm tới hóa lộc hóa kị tới rơi cung kém ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] phụ can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( bính tý ) < bản phu là điền nhanh > trùng [ bản quan ]

Mệnh chủ nhiệt trung mưu thủ chúng sinh chi tài lại nhân cùng khác tính miệng lưỡi thị phi mà ảnh hưởng tự thân việc nghiệp

Lưu ý đối cung [ vở ]( ất hợi ) tứ hóa năm sinh nhập đứa con chủ hoa đào ( này là tiên thiên giống )

Nếu lộc năm sinh tọa [ vở ] mệnh chủ tới tham sắc dục tất nhiên cường thịnh chủ là tinh thần hoa đào điểm lạ tính duyên

Hóa lộc lấy duyên phận nhiệt tình dựng lên vừa thấy chung tình nhân duyên sớm phát không nhất định sẽ có kết quả

Khác biểu hiện đối với khác tính dễ có ảo tưởng ý nghĩ kỳ quái

C. [ dần cung tứ hóa ] [ bản mạng ]( bính dần ) tọa thiên đồng tự hóa lộc thiên lương + lộc tồn địa không

Lưu ý [ bản mạng ]( bính dần ) phùng địa không mà [ bản thiên ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu địa kiếp độc tọa

Địa không biểu hiện làm việc hư không ( đựng lớn mật tạo ra mới tượng trưng )

Địa kiếp biểu hiện làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết này tư tưởng thường là trái lại xã hội thuỷ triều

Không kiếp tọa mệnh thiên cổ đại phong kiến xã hội thường thường không bị tán thưởng riêng chỉ đương kim xã hội biến thiên [ trái lại thuỷ triều ]

Ngược lại trở thành [ chủ lưu ] đây chủng mệnh cách này bản chất là không sợ người khác ánh mắt nên hướng triết học tư tưởng

Nghệ thuật sáng tác biểu diễn phương diện đi phát triển thường có thành công gặp dịp

[ cung mệnh ] ở ( bính dần ) dần nhân sinh với hành vi biểu hiện ( cung mệnh )

Dần vị trí chủ nhân suy tính cuộc sống trọng điểm cũng thế nói mệnh vận thành bại nằm ở hành vi biểu hiện

Người tới tự làm tự chịu đấy được cùng thất chủ đạo cả đời họa phúc

Mệnh làm bính thiên đồng tự hóa lộc biểu hiện mệnh chủ hội tự đi tranh thủ tài lộc hưởng phúc

Mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) gặp liêm trinh lộc năm sinh

( ngã cung hóa kị nhập tha cung [ kị trảo lộc năm sinh ] đây phi trùng phá )

Kể trên tới hóa tượng khả suy ra đệ nhất hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng ] cũng thế nói: nàng này ấu lúc

Tốt số nhân duyên tốt dễ có được sủng nhưng là chơi vui bên ngoài tư hỗn ( đại tỷ đầu )

[ cung phu thê ] ở ( bính tý ) tử thiên khai với cảm tình cùng vợ chồng quan hệ ( cung phu thê )

Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ nhu dựa vào cảm tình cùng vợ chồng quan hệ

Can của phu bính ( thiên chi nhân ) phối ngẫu rất hiếm có nữ nhân trợ

Ở tử thiên vị nhạc thiên không biết ưu sầu ( không lo hoạn ý thức )

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) phùng thiên đồng tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ]

Đây lộc lui về [ bản phu ] hình thành [ bản phu tự hóa lộc ] chiếu [ Quan lộc ]

Cũng biểu hiện mệnh chủ năng lực làm việc cường chiếu Quan lộc mệnh chủ đấy công tác ứng là “Sư “Cấp tới bối

D. Năm sinh tiên thiên tứ hóa tới bố khí

1. Liêm trinh lộc năm sinh nhập [ vở ]( ất hợi ) cùng tham lang đồng độ biểu hiện nàng này người duyên giao tế cực tốt

[ cung tử nữ ] là đứa con giao tế hoa đào cổ đông hợp tác các loại tới cung vị

Tử làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh ngọ )

Tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( giáp tuất )

Đây hóa tượng thuộc tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung là [ cát ] tượng ( lộc tùy kị đi ) nhập ngã cung

Đây vận mệnh nữ mệnh chủ tiến hành biểu diễn giao tế hoạt động hoặc cổ đông hợp tác tất nhiên vô vãng bất lợi

[ lộc năm sinh chuyển kị ] tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( giáp tuất ) thì thứ ba đại nạn [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]

Đây hạn [ thầy thuốc ] hồi [ lộc chuyển kị ] nhập cũng dự cáo thứ ba đại nạn cùng khác tính ( hoặc phối ngẫu ) giữa cảm tình tất có dao động

Nếu dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( bính tý ) phùng cự môn + linh tinh

Đây hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ] cũng thế bình thường cái gọi là [ kết hôn hạn ]

Âm nam dương gái lớn hạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn người đi ngược chiều phần lớn trước cầu danh ( quý ) rồi sau đó kiếm được tiền ( cầu phú ) đây hạn bình thường là kết hôn hạn

Đây mười năm đấy cuộc sống trọng điểm cùng phối ngẫu tức tức tương quan trước hôn nhân nghĩ kết giao khác tính sau hôn nhân nghĩ sáng nghiệp tìm việc làm kiếm tiền dưỡng gia

[ bản phu ]/[ thiên mệnh ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) phùng thiên đồng tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ] đây hóa lộc lui về [ bản phu ]( bính tý )

Cũng hình thành [ bản phu tự hóa lộc ] chiếu Quan lộc biểu hiện ra ngoài công tác thuận lợi nhuận như ý kiếm tiền dễ dàng

Khác biểu hiện sẽ có quý nhân ( bên thứ ba ) trợ giúp sự nghiệp của mệnh chủ hoặc nói sau hôn nhân phối ngẫu hội hiệp trợ sự nghiệp tới phát triển

[ bản phu ]/[ thiên mệnh ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh

Theo như [ bản phu mà nói ] này là trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng [ bổn điền ] phi hóa kỵ nhập [ vở ]/[ phu tới Huynh ] trùng [ bổn điền ]/[ phu tới nô ]

Biểu hiện khác tính ( hoặc phối ngẫu ) quấy nhiễu đến mệnh chủ tới cuộc sống

Theo như [ mệnh chủ mà nói ] biểu hiện mệnh chủ đây hạn phi hóa kỵ nhập [ đại huynh ] [ kỵ trảo lộc ] nghĩ đồ mưu càng nhiều tới tiền tài

< đại huynh là thái tử tới phúc > khác bày mệnh chủ sa vào tình ái hưởng phúc việc lại ảnh hưởng chúng sinh bằng hữu chi giao hướng

[ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( giáp tuất ) phùng thái âm + đốm lửa thiên diêu thiên diêu nhập cung phu thê này hôn nhân sẽ mang có không hẹn mà gặp hôn nhân duyên

[ thầy thuốc ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại huynh ] phùng liêm trinh lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

[ thầy thuốc ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại quan ] gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ song kị ] từ trùng [ thầy thuốc ] ( đây phi nghịch thủy kị )

Nàng này mệnh chủ tằng với năm xưa 27(1980) ở USA đính hôn ([ lưu mệnh 27] đi vào [ bản thiên ]( nhâm thân ) tọa cung vô chính diệu địa kiếp độc thủ

[ lưu mệnh 27]( nhâm thân ) tá tinh thiên cùng tự hóa lộc thiên lương + địa không không kiếp giao trì

[ lưu phu 27] ở [ bản quan ]( canh ngọ ) tọa thiên cơ ( động ngôi sao ) đối chiếu cự môn

[ lưu phu ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

[ lưu phu ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( bính dần ) phùng thiên đồng tự hóa lộc song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thân ) cũng thế trùng [ lưu mệnh ]

Đây hôn nhân cùng mệnh chủ không duyên

Suy luận đây hạn kết hôn tới cơ dẫn không cao < bản mạng lệ ở đại hạn thứ tư mới kết hôn >–

E. Điều tra hôn nhân tới chủng chủng trạng huống

[ bản mạng cung phu thê ] này là ( thiên bàn ) thuộc không gian tượng

[ đại nạn cung phu thê ] này là ( địa bàn ) thuộc thời gian tượng

[ năm xưa cung phu thê ] này là ( nhân bàn ) thuộc [ ứng số ]

Tử vi đấu sổ phỏng đoán chi dụng pháp [ thiên nhân ] hợp nhất lấy [ địa ] chỉ phân biệt ( người đại lý )

Mỗi cung vị đều phân ba cấp thả một cấp quản một cấp này là [ luân lý ]

[ đại nạn bàn ] tứ hóa hướng lên trên một cấp [ bản mạng bàn ] đi [ thủ tượng ] mà [ ứng số ] với [ năm xưa ]

[ năm xưa ] tứ hóa phải quy với [ bản mạng ] mà lấy [ đại nạn ] chỉ phân biệt

[ lưu nguyệt ] tứ hóa phải quy với [ đại nạn ] mà lấy [ năm xưa ] chỉ phân biệt

Trở lên thuật chi phương pháp luận đoán tài năng trong lời có ý sâu xa là bạng châu lưu với trống rỗng

Nếu [ bản mạng ] tứ hóa quy với [ bản mạng bàn ] đây thuộc [ vận mệnh ] giống nếu dùng lấy tham dò [ phối ngẫu vận mệnh ]

[ bản mạng ] đối với [ đại nạn ] hoặc [ năm xưa ] bàn thì có cát hung giống

[ đại nạn ] đối với [ năm xưa ] hoặc [ lưu nguyệt ] bàn thì có cát hung giống để mà tham dò đại nạn vợ chồng cảm giác tình trạng huống

[ năm xưa ] đối với [ lưu nguyệt ] hoặc [ lưu nhật ] bàn thì có cát hung giống để mà tham dò năm xưa vợ chồng cảm giác tình trạng huống

Nếu theo như [ đẩu số mệnh bàn ] này [ đại nạn vợ chồng ] cùng [ năm xưa vợ chồng ] cung vị phi tinh phi cung các loại tứ hóa diễn dịch

Có thể suy tính 1. ) nếu ly dị thời gian

2. ) ly dị nguyên nhân

3. ) ly hôn quá trình đấy trạng huống ( hay không sớm tụ sớm tan? Hoặc nhánh tiết hoành sinh hoặc lôi lôi kéo kéo? )

Nếu dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( ất hợi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh tham lang

Đây mệnh lệ [ bản phu ]( bính tý ) tọa cự môn + linh tinh

[ thầy thuốc ] ở [ bản tật ]( quý dậu ) tọa thiên phủ

[ lưu mệnh 41] ở [ bản tài ]( giáp tuất ) tọa thái âm + đốm lửa thiên diêu

[ lưu phu 41] ở [ bản thiên ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu

[ bản phu ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) trùng điệp [ cánh đồng ] phối ngẫu cùng gia đình có duyên

[ bản phu ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thiên mệnh ] phối ngẫu dính lên mệnh chủ

Đây hạn hội kết hôn

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( Tân Mùi ) phùng phá quân sinh quyền

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thiên mệnh ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh

[ lưu mệnh 41] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phụ 41]

[ lưu mệnh 41] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 41]

[ lưu phu 41] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 41] chiếu [ lưu phu 41]

[ lưu phu 41] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 41]

Nàng này mệnh chủ cùng phú thương kết hôn sau hôn nhân bỏ cuộc tự thân việc nghiệp tránh bóng giúp chồng dạy con

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra hôn nhân tới hiểu dịch 1

Điều tra hôn nhân tới hiểu dịch 1

Mệnh làm hóa kị nhập vợ chồng

Mệnh làm hóa kị nhập phu 1. Khiếm cảm tình phối ngẫu tới trái hội phiền tâm hôn nhân vấn đề

2. Theo như lại phối ngẫu quan tâm phối ngẫu nhưng cùng phối ngẫu giữa tới đối đãi không tốt

3. Thuộc kết hôn muộn cách nếu sớm hôn dễ có hôn biến

4. Sợ nhân hôn nhân tới vấn đề nhiều mà bạng châu ảnh hưởng sự nghiệp của mệnh chủ ( này là mệnh cách )

Mệnh làm hóa kị nhập phu hóa tượng không tốt biểu hiện đối với phối ngẫu quan tâm quản thúc Lao thao lòng nghi ngờ trọng vợ chồng thường cãi nhau < oán thở dài mệnh >

Khác biểu hiện đối với phối ngẫu lo lắng ( tâm tư ở phối ngẫu trên người )

Hoặc thường cảm giác phối ngẫu tới ái ý không đủ ( quá ít ) lại sơ với kinh doanh sự nghiệp

Thiếu khiếm phối ngẫu ái tích phối ngẫu dư nhiều quan tâm

Trùng Quan lộc không nặng sự nghiệp mà nặng phối ngẫu nhưng dễ có khóe miệng sự nghiệp không thuận hoặc thường thay công tác

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] biểu hiện mệnh chủ tâm tư đều ở tại phối ngẫu trên người của là phối ngẫu quan tâm đây hóa tượng thuộc hung

Chủ vợ chồng không hợp là ái phí tâm là ái chịu khổ khác biểu hiện đối với phối ngẫu lòng nghi ngờ trọng

Thả trùng Quan lộc ngoại trừ không cách nào được đến phối ngẫu trợ giúp cũng khá là vô tâm với sự nghiệp phần lớn sự nghiệp không thuận hoặc thường thay công tác

Ngày mốt tới kị dù chủ vợ chồng bất hòa nhưng vẫn ái được phí tâm ( đối với phối ngẫu tới lòng nghi ngờ trọng là ái chịu khổ ) không cách nào được đến phối ngẫu đấy trợ giúp

Nhân trùng Quan lộc cũng biểu hiện mệnh chủ khá là vô tâm với sự nghiệp phần lớn sự nghiệp không thuận không hài lòng chắc có thường thay công tác tới hiện tượng

Từ cung mệnh tới tam hợp phương ( bên ta ) là phát xạ thai can cung của nó hóa kị “Nhập “( nhập thiên trùng mệnh nhập phúc trùng tài nhập phu trùng Quan ) đây “Kị” thuộc hung

[ mệnh ] làm hóa kị nhập [ phu ] thuộc kết hôn muộn cách nên kết hôn muộn ( phi hóa kỵ nhập vốn chính là khiếm trái bị sinh sản hôn nhân nguy cơ )

Nếu không tảo hôn hội nhân những nhân tố khác ý khí nắm quyền dẫn đến hôn nhân không mĩ mãn

[ mệnh ] làm hóa kị nhập [ phu trùng Quan ] tượng này biểu hiện mệnh chủ nhân cảm tình nhân tố vô tâm làm việc hoặc sự nghiệp không thuận thuộc không lành đấy hung tượng

Tượng này cũng biểu hiện mệnh chủ ấu lúc ( đệ nhất hạn ) không hoan hỉ đọc sách ( nhân trùng Quan lộc )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu trùng bản quan ]

< cung mệnh là Quan tới tài > biểu hiện công ty tới đãi ngộ không tốt công tác không bằng mình ý nghĩ thay công tác ( lĩnh lương tộc nên lưu ý )

Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn kiếp nghiêm trọng

( gì can cung hóa kị nhập phu trùng Quan hoặc nhập phúc trùng tài )

Cung tài bạch cùng Quan lộc cung như bị trùng phá thì tiến giảm mất cứ công thủ không phương danh cùng lợi nhuận hãm trong vây đốn

( bất luận [ bản mạng cung cung mệnh đại hạn năm xưa cung mệnh ] can cung hóa kị trùng [ tật ách Quan lộc điền trạch ] các loại cung vị cùng là nạn nạn thả có sinh mệnh nguy hiểm )

Mệnh làm hóa kị nhập phu mà thầy thuốc làm hóa lộc nhập mệnh tượng này [ lộc đến kị đi ]

Biểu hiện đây hạn nội nhất định hội kết hôn ( lấy vợ chồng đối đãi mà nói thật sự thuộc “Thị phi kị “)

Mệnh làm hóa kị nhập phu mà thầy thuốc làm hóa kị nhập mệnh tượng này [ kị đến kị đi ]

Biểu hiện đây hạn nội đúng là có giao dịch ( kết hôn ) cũng chờ với không ( bị hôn biến ly dị )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] nếu như phu thê cung vô sinh năm sao hóa thuộc “Thủy mệnh kị” biểu hiện mệnh chủ quan tâm phối ngẫu

Nếu can của phu cũng hóa kị nhập mệnh lấy cung phu thê mà luận cũng thế [ thủy mệnh kị ] phối ngẫu quan tâm mệnh chủ

Đây hóa tượng mệnh chủ đối với phối ngẫu hữu tình mà phối ngẫu cũng có nghĩa lẫn nhau đối đãi

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] nếu [ bản phu ] làm hóa kị nhập mệnh này là [ tuần hoàn kị ]

Tượng này 1. Lang có tình muội cố ý ( tốt ý tưởng ) 2. Mang theo có cho nhau can thiệp lẫn nhau nghi kỵ ( hoại đắc ý tượng )

Lưu ý đại hạn thứ tư ( thuận hành nhập điền trạch đi ngược chiều nhập đứa con ) vợ chồng hội là gia đình hoặc hoa đào sự kiện huyên náo trở mình thậm chí ở riêng hoặc ly dị tình huống

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] trợ từ, dùng ở đầu câu làm tự hóa kị

Tượng này biểu hiện mệnh chủ muốn quản bó buộc phối ngẫu nhưng phối ngẫu không súy chung nhưng lại vợ chồng bất hoà hoặc cãi nhau hoặc chia ly

Mệnh ( ngã cung )[ hóa xuất ] kị nhập phu biểu hiện mệnh chủ giao cho phối ngẫu ( bất luận quan tâm hoặc quản thúc ) đây thuộc [ giao dịch ]

Mà phu cung tự hóa kị thuộc phối ngẫu đấy [ bản bị ] tự hóa có cuối cùng không được phối ngẫu đấy kết quả ( chia ly )

Mệnh làm hóa kị nhập [ bản phu ] này là [ hóa xuất ] thuộc [ giao dịch ] mệnh chủ quan tâm quản chế phối ngẫu

Nếu gặp phu cung tự hóa kị này là [ bản bị ] có biến hóa ( tự hóa cuối cùng là không )

Kể trên hóa tượng cuối cùng nhân phối ngẫu không súy mệnh chủ tới quan tâm quản chế mà sinh sản vợ chồng bất hòa thậm chí ly dị

< bản mạng lệ dương nữ nhân âm lịch giáp ngọ (1954) năm 10 nguyệt 22 ngày dậu lúc hỏa lục cục thất tinh ở điền ( kỉ tỵ ) >

A. [ định tượng ] năm sinh giáp ngọ rơi [ bản tài ]( giáp tuất ) tọa thái âm + đốm lửa thiên diêu

Can năm sinh [ định tượng ] ở tài bạch biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp < tài bạch là Quan tới Quan >

Cả đời lấy tiền tài vì cuộc sống làm kẻ đó sống lại trọng tâm

Can năm sinh rơi cung tài bạch biểu hiện cả đời cuộc sống trọng điểm ở tiền tài vận thế kiếm tiền mưu sinh năng lực

Đầu tư kế hoạch vân vân cùng tiền tài liên quan đến vấn đề

< tài là Quan tới Quan > cùng sự nghiệp tới thuận nghịch hoặc nhân sự hoàn cảnh bối cảnh các loại liên quan đến

< tài vi phu phu quân > cùng vợ chồng đối đãi sự nghiệp giao tế phát triển tương quan

< tài là phụ nhanh > cùng tổ tiên tổ ấm liên quan đến

Bởi vậy năm sinh lộc quyền khoa kị khả xem từ [ cung tài bạch ] hóa xuất

Cũng nói rõ mệnh chủ cả đời này quá trình đều cùng tiền tài liên quan đến

Tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) chiếu [ bổn điền ]

Tài làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) gặp thái dương sinh kỵ đây cấu thành [ nghịch thủy kị ] lui về [ bản tài ]

Biểu hiện mệnh chủ tới tiền tài cẩn thận ( trở lại bản tài )

[ cung tài bạch ] tọa thái âm + đốm lửa thiên diêu biểu hiện khả nhân cùng khác tính tác động hỗ trợ mà sống tài trí sản giống

Dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ hai đại nạn (16~25) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]( Đinh Sửu )

[ thiên mệnh ] phùng thiên tướng + tả hữu xương khúc thiên khôi đà la

< xem ngôi sao mà nói > đây hạn mệnh chủ tất có [ bầy hồ ly cẩu đảng ] truy đuổi theo ủng hộ ở bên cạnh

Tài làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ] đây hóa tượng:

[ thầy thuốc ] biểu hiện đây hạn chi công danh lộc nhập biểu hiện sự nghiệp phát triển khai mở đất thuận lợi nhuận hoàn mỹ

Tài làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) nhân [ nghịch thủy kị ] mà đáng quay về [ bản tài ] trùng điệp [ thái tử ]

Trùng [ cánh đồng ] biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nóng vội với tài bận rộn được không cách nào về nhà tượng trưng

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tài ]( giáp tuất ) trùng điệp [ thái tử ] là nghĩ kiếm tiền mà hoa đào giao tế

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( bính tý ) trùng điệp [ đại huynh ]( đại nạn tới tài khố ) trùng [ bản quan ]

Nói rõ nữ mệnh chủ đây hạn nghĩ kiếm tiền bên ngoài tư hỗn chơi nhạc trùng [ bản quan ] không nhớ nhung thư

Trùng [ bản quan ]/[ phụ tới điền ] bày bên ngoài chơi nhạc không niệm thư kiều gia ( cha mẹ nhà đình )

[ lớn tài ] ở [ bản tật ]( quý dậu ) tọa thiên phủ bày đây hạn đến tài kiếm được tiền

[ lớn tài ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( Tân Mùi ) phùng tử vi phá quân sinh quyền trùng điệp [ lớn thiên ] chiếu [ thiên mệnh ]

Lộc nhập [ bản nô ]/[ tật phu quân ]( biểu hiện thân thể bày ra biểu diễn )

Phá quân hóa lộc lấy ca xướng diễn nghệ phương thức kiếm tiền

[ lớn tài ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ] phùng liêm trinh lộc năm sinh

Đây hóa tượng vẫn là đại nạn ( ngã cung ) hóa kị nhập ( tha cung ) thuộc [ kỵ trảo lộc ] mà không phải là trùng phá

Nữ mệnh chủ lấy hoa đào giao tế ( diễn nghệ ca xướng nghiệp ) đi bắt tiền ( kiếm tiền ) ý

Tống hợp hóa lộc hóa kị tới hóa tượng nói rõ đây hạn nữ mệnh chủ lấy diễn nghệ ca xướng là nghiệp

[ đại quan ] ở [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao liêm trinh lộc năm sinh tham lang ) cũng ẩn ngậm hoa đào là nghiệp

[ đại quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mão ) phùng vũ khúc sinh khoa thất sát + kình dương chiếu [ bản tật ]

Lộc nhập [ bản phụ ]/[ nô tới tài ] đây hạn sự nghiệp nãi kiếm [ nô tới tài ]( chúng sinh chi tài )

Lộc nhập [ bản phụ ] trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền tự thân có thực chất được lợi

[ đại quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] đây hóa tượng đây hạn sự nghiệp dính trứ

Nữ mệnh chủ không có xong thả thân bất do kỷ kiếm tiền ngừng không thể đây thuộc cát tượng

Nếu phỏng đoán đại nạn đấy phập phồng hoặc tài Quan trạng huống phải hướng lên trên một cấp ( bản mạng bàn )[ thủ tượng ] cứ lấy trinh thám

Cho nên không cần chỉ ra tay vây vòng [ tam phương tứ chính ] là tinh diệu hoặc sao hóa liền chỉ phỏng đoán

( tinh diệu là cách hoặc biểu tượng mà thôi )

Không gian + thời gian chính là [ hành vận ] hơn nữa gặp phải hoàn cảnh ( hành vận đấy cơ ngộ ) còn có phập phồng

[ hoa đào tinh diệu ] các đều có nào đó hoa đào tính chất hơn nữa cùng bất đồng tinh diệu tổ hợp biến hóa lạ quá

[ hoa đào tinh diệu ] nhiều thuộc [ động ngôi sao ] có ái biểu hiện ái làm nũng truyền bá mị lực khá là không thể câu thúc ( phi tiện ngôi sao )

Lưu ý thái dương sinh kỵ nhập [ bản phúc ]( mậu thìn )/[ phu tới Quan ] trùng [ bản tài ]/[ phu phu quân ]( tự thân ý )

Tọa sinh kỵ biểu hiện mệnh chủ hôn nhân phẩm chất không tốt bị sẽ có lưỡng độ hôn nhân

Hoặc bị tạo thành trì hôn, không cưới đấy hiện tượng

Nữ mệnh hóa kỵ năm sinh tọa phúc đức tám phần hôn nhân tất có vấn đề sớm kết sớm ly hoặc kết hôn muộn hoặc không cưới

( phúc đức là vợ chồng khí số vị ) biểu hiện có nghiệp cách trở đấy nhân quả quan hệ

Khác mệnh chủ tự thân không biết an hưởng ( là người khác bận rộn ) thường phiền não không ngớt thiếu khiếm phúc đức trùng [ tài bạch ] kiếm tiền khá đau đớn

Thái dương sinh kỵ cũng biểu hiện nữ mệnh phu ngôi sao không rõ < phúc đức là phu tới Quan >

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) cung vô chính diệu ( tá ngôi sao liêm trinh lộc năm sinh tham lang )

Thất tinh định điểm rơi cung điền trạch ( cung điền trạch chủ bản nhân ( giống như cung mệnh ) gia đình gia sản các loại )

Tỏ vẻ mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày cát hung nặng điểm chỗ, nơi

Nếu ở cung điền trạch đây mệnh trọng thị gia đình ( chuồng giới ) mà xem nhẹ tự thân ích lợi

Điền làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( Đinh Mão ) /[ nô tới tài ]

Điền làm hóa lộc nhập [ nô tới tài ] điền can lộc nhập chúng sinh chi tài đối với mệnh chủ cũng không ích xử

Khác < cha mẹ là điền phu quân > điền làm hóa lộc nhập phụ [ điền phu quân ] biểu hiện phối ngẫu đấy xuất thân cùng gia thế tốt bụng

Điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( Đinh Sửu ) < huynh đệ là điền tới tài > chủ huynh nô kiếp điền cướp của có tổn

< huynh đệ là tử tới phúc > điền làm hóa kị nhập Huynh /[ tử tới phúc ] hoa đào cung vị hóa kị nhập [ tử tới phúc ] biểu hiện sa vào tình ái hưởng thụ

Xem điền làm tới hóa lộc hóa kị tới rơi cung kém ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] phụ can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( bính tý ) < bản phu là điền nhanh > trùng [ bản quan ]

Mệnh chủ nhiệt trung mưu thủ chúng sinh chi tài lại nhân cùng khác tính miệng lưỡi thị phi mà ảnh hưởng tự thân việc nghiệp

Lưu ý đối cung [ vở ]( ất hợi ) tứ hóa năm sinh nhập đứa con chủ hoa đào ( này là tiên thiên giống )

Nếu lộc năm sinh tọa [ vở ] mệnh chủ tới tham sắc dục tất nhiên cường thịnh chủ là tinh thần hoa đào điểm lạ tính duyên

Hóa lộc lấy duyên phận nhiệt tình dựng lên vừa thấy chung tình nhân duyên sớm phát không nhất định sẽ có kết quả

Khác biểu hiện đối với khác tính dễ có ảo tưởng ý nghĩ kỳ quái

C. [ dần cung tứ hóa ] [ bản mạng ]( bính dần ) tọa thiên đồng tự hóa lộc thiên lương + lộc tồn địa không

Lưu ý [ bản mạng ]( bính dần ) phùng địa không mà [ bản thiên ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu địa kiếp độc tọa

Địa không biểu hiện làm việc hư không ( đựng lớn mật tạo ra mới tượng trưng )

Địa kiếp biểu hiện làm việc sơ cuồng không câu nệ tiểu tiết này tư tưởng thường là trái lại xã hội thuỷ triều

Không kiếp tọa mệnh thiên cổ đại phong kiến xã hội thường thường không bị tán thưởng riêng chỉ đương kim xã hội biến thiên [ trái lại thuỷ triều ]

Ngược lại trở thành [ chủ lưu ] đây chủng mệnh cách này bản chất là không sợ người khác ánh mắt nên hướng triết học tư tưởng

Nghệ thuật sáng tác biểu diễn phương diện đi phát triển thường có thành công gặp dịp

[ cung mệnh ] ở ( bính dần ) dần nhân sinh với hành vi biểu hiện ( cung mệnh )

Dần vị trí chủ nhân suy tính cuộc sống trọng điểm cũng thế nói mệnh vận thành bại nằm ở hành vi biểu hiện

Người tới tự làm tự chịu đấy được cùng thất chủ đạo cả đời họa phúc

Mệnh làm bính thiên đồng tự hóa lộc biểu hiện mệnh chủ hội tự đi tranh thủ tài lộc hưởng phúc

Mệnh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) gặp liêm trinh lộc năm sinh

( ngã cung hóa kị nhập tha cung [ kị trảo lộc năm sinh ] đây phi trùng phá )

Kể trên tới hóa tượng khả suy ra đệ nhất hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng ] cũng thế nói: nàng này ấu lúc

Tốt số nhân duyên tốt dễ có được sủng nhưng là chơi vui bên ngoài tư hỗn ( đại tỷ đầu )

[ cung phu thê ] ở ( bính tý ) tử thiên khai với cảm tình cùng vợ chồng quan hệ ( cung phu thê )

Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ nhu dựa vào cảm tình cùng vợ chồng quan hệ

Can của phu bính ( thiên chi nhân ) phối ngẫu rất hiếm có nữ nhân trợ

Ở tử thiên vị nhạc thiên không biết ưu sầu ( không lo hoạn ý thức )

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) phùng thiên đồng tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ]

Đây lộc lui về [ bản phu ] hình thành [ bản phu tự hóa lộc ] chiếu [ Quan lộc ]

Cũng biểu hiện mệnh chủ năng lực làm việc cường chiếu Quan lộc mệnh chủ đấy công tác ứng là “Sư “Cấp tới bối

D. Năm sinh tiên thiên tứ hóa tới bố khí

1. Liêm trinh lộc năm sinh nhập [ vở ]( ất hợi ) cùng tham lang đồng độ biểu hiện nàng này người duyên giao tế cực tốt

[ cung tử nữ ] là đứa con giao tế hoa đào cổ đông hợp tác các loại tới cung vị

Tử làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( canh ngọ )

Tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( giáp tuất )

Đây hóa tượng thuộc tha cung hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung là [ cát ] tượng ( lộc tùy kị đi ) nhập ngã cung

Đây vận mệnh nữ mệnh chủ tiến hành biểu diễn giao tế hoạt động hoặc cổ đông hợp tác tất nhiên vô vãng bất lợi

[ lộc năm sinh chuyển kị ] tử làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( giáp tuất ) thì thứ ba đại nạn [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản tài ]

Đây hạn [ thầy thuốc ] hồi [ lộc chuyển kị ] nhập cũng dự cáo thứ ba đại nạn cùng khác tính ( hoặc phối ngẫu ) giữa cảm tình tất có dao động

Nếu dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( bính tý ) phùng cự môn + linh tinh

Đây hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ] cũng thế bình thường cái gọi là [ kết hôn hạn ]

Âm nam dương gái lớn hạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn người đi ngược chiều phần lớn trước cầu danh ( quý ) rồi sau đó kiếm được tiền ( cầu phú ) đây hạn bình thường là kết hôn hạn

Đây mười năm đấy cuộc sống trọng điểm cùng phối ngẫu tức tức tương quan trước hôn nhân nghĩ kết giao khác tính sau hôn nhân nghĩ sáng nghiệp tìm việc làm kiếm tiền dưỡng gia

[ bản phu ]/[ thiên mệnh ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) phùng thiên đồng tự hóa lộc cấu thành [ tiến mã lộc ] đây hóa lộc lui về [ bản phu ]( bính tý )

Cũng hình thành [ bản phu tự hóa lộc ] chiếu Quan lộc biểu hiện ra ngoài công tác thuận lợi nhuận như ý kiếm tiền dễ dàng

Khác biểu hiện sẽ có quý nhân ( bên thứ ba ) trợ giúp sự nghiệp của mệnh chủ hoặc nói sau hôn nhân phối ngẫu hội hiệp trợ sự nghiệp tới phát triển

[ bản phu ]/[ thiên mệnh ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh

Theo như [ bản phu mà nói ] này là trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng [ bổn điền ] phi hóa kỵ nhập [ vở ]/[ phu tới Huynh ] trùng [ bổn điền ]/[ phu tới nô ]

Biểu hiện khác tính ( hoặc phối ngẫu ) quấy nhiễu đến mệnh chủ tới cuộc sống

Theo như [ mệnh chủ mà nói ] biểu hiện mệnh chủ đây hạn phi hóa kỵ nhập [ đại huynh ] [ kỵ trảo lộc ] nghĩ đồ mưu càng nhiều tới tiền tài

< đại huynh là thái tử tới phúc > khác bày mệnh chủ sa vào tình ái hưởng phúc việc lại ảnh hưởng chúng sinh bằng hữu chi giao hướng

[ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( giáp tuất ) phùng thái âm + đốm lửa thiên diêu thiên diêu nhập cung phu thê này hôn nhân sẽ mang có không hẹn mà gặp hôn nhân duyên

[ thầy thuốc ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ đại huynh ] phùng liêm trinh lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ]

[ thầy thuốc ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại quan ] gặp thái dương sinh kỵ hình thành [ song kị ] từ trùng [ thầy thuốc ] ( đây phi nghịch thủy kị )

Nàng này mệnh chủ tằng với năm xưa 27(1980) ở USA đính hôn ([ lưu mệnh 27] đi vào [ bản thiên ]( nhâm thân ) tọa cung vô chính diệu địa kiếp độc thủ

[ lưu mệnh 27]( nhâm thân ) tá tinh thiên cùng tự hóa lộc thiên lương + địa không không kiếp giao trì

[ lưu phu 27] ở [ bản quan ]( canh ngọ ) tọa thiên cơ ( động ngôi sao ) đối chiếu cự môn

[ lưu phu ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

[ lưu phu ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( bính dần ) phùng thiên đồng tự hóa lộc song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thân ) cũng thế trùng [ lưu mệnh ]

Đây hôn nhân cùng mệnh chủ không duyên

Suy luận đây hạn kết hôn tới cơ dẫn không cao < bản mạng lệ ở đại hạn thứ tư mới kết hôn >–

E. Điều tra hôn nhân tới chủng chủng trạng huống

[ bản mạng cung phu thê ] này là ( thiên bàn ) thuộc không gian tượng

[ đại nạn cung phu thê ] này là ( địa bàn ) thuộc thời gian tượng

[ năm xưa cung phu thê ] này là ( nhân bàn ) thuộc [ ứng số ]

Tử vi đấu sổ phỏng đoán chi dụng pháp [ thiên nhân ] hợp nhất lấy [ địa ] chỉ phân biệt ( người đại lý )

Mỗi cung vị đều phân ba cấp thả một cấp quản một cấp này là [ luân lý ]

[ đại nạn bàn ] tứ hóa hướng lên trên một cấp [ bản mạng bàn ] đi [ thủ tượng ] mà [ ứng số ] với [ năm xưa ]

[ năm xưa ] tứ hóa phải quy với [ bản mạng ] mà lấy [ đại nạn ] chỉ phân biệt

[ lưu nguyệt ] tứ hóa phải quy với [ đại nạn ] mà lấy [ năm xưa ] chỉ phân biệt

Trở lên thuật chi phương pháp luận đoán tài năng trong lời có ý sâu xa là bạng châu lưu với trống rỗng

Nếu [ bản mạng ] tứ hóa quy với [ bản mạng bàn ] đây thuộc [ vận mệnh ] giống nếu dùng lấy tham dò [ phối ngẫu vận mệnh ]

[ bản mạng ] đối với [ đại nạn ] hoặc [ năm xưa ] bàn thì có cát hung giống

[ đại nạn ] đối với [ năm xưa ] hoặc [ lưu nguyệt ] bàn thì có cát hung giống để mà tham dò đại nạn vợ chồng cảm giác tình trạng huống

[ năm xưa ] đối với [ lưu nguyệt ] hoặc [ lưu nhật ] bàn thì có cát hung giống để mà tham dò năm xưa vợ chồng cảm giác tình trạng huống

Nếu theo như [ đẩu số mệnh bàn ] này [ đại nạn vợ chồng ] cùng [ năm xưa vợ chồng ] cung vị phi tinh phi cung các loại tứ hóa diễn dịch

Có thể suy tính 1. ) nếu ly dị thời gian

2. ) ly dị nguyên nhân

3. ) ly hôn quá trình đấy trạng huống ( hay không sớm tụ sớm tan? Hoặc nhánh tiết hoành sinh hoặc lôi lôi kéo kéo? )

Nếu dương nữ nhân đại nạn đi ngược chiều đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( ất hợi ) phùng liêm trinh lộc năm sinh tham lang

Đây mệnh lệ [ bản phu ]( bính tý ) tọa cự môn + linh tinh

[ thầy thuốc ] ở [ bản tật ]( quý dậu ) tọa thiên phủ

[ lưu mệnh 41] ở [ bản tài ]( giáp tuất ) tọa thái âm + đốm lửa thiên diêu

[ lưu phu 41] ở [ bản thiên ]( nhâm thân ) cung vô chính diệu

[ bản phu ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) trùng điệp [ cánh đồng ] phối ngẫu cùng gia đình có duyên

[ bản phu ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thiên mệnh ] phối ngẫu dính lên mệnh chủ

Đây hạn hội kết hôn

[ thầy thuốc ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( Tân Mùi ) phùng phá quân sinh quyền

[ thầy thuốc ] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thiên mệnh ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh

[ lưu mệnh 41] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( ất hợi ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phụ 41]

[ lưu mệnh 41] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( mậu thìn ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 41]

[ lưu phu 41] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( bính dần ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 41] chiếu [ lưu phu 41]

[ lưu phu 41] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 41]

Nàng này mệnh chủ cùng phú thương kết hôn sau hôn nhân bỏ cuộc tự thân việc nghiệp tránh bóng giúp chồng dạy con

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button