Tử vi

Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 3

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 3

< bản mạng lệ dương nam nông canh dần 1950/10/18 dậu giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở Huynh ( mình xấu ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

Hộ pháp 380

Bạn đang xem: Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 3

a. ) quan sát [ bản mạng ]( mậu dần ) thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không

[ cung mệnh ]( mậu dần ) phùng hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] tọa thiên đồng sinh kỵ này là [ sách mã kỵ ]

Thiên hình ( hỏa tinh ) thiên diêu ( thủy tinh ) nước lửa củng trùng tới cung vị xem [ phá thể vị trí ]  các cung đi vào giai là điềm xấu

Can cung của nó tứ hóa sở nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử

Hình diêu củng trùng cung mệnh [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc )  hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Sinh kỵ tọa mệnh với nhân vị ( dần ) là người chủ quan tâm thẳng cá tính di động bất ổn định

[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ám tượng ] uy lực cường đại

[ ám tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ thường có cả đời cố gắng dốc sức làm

Lại là lao lục một bối phí công một tràng

Cuộc đời này kị cấu thành [ sách mã kỵ ] ở dần cung ( chủ cả đời tới họa phúc )

Nhân là [ sách mã kỵ ] thì hội nhân tự thân chi tác là mà sách tự thân tới thai

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) biểu hiện mệnh chủ nhân duyên tốt thực hội giao tế

Nếu thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) đọc sách hạn

[ vở ] trùng điệp [ lớn tài ] mệnh can lộc nhập nói rõ đây hạn tiền tài không thiếu khả an tâm niệm thư

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) cũng thế [ kị chuyển kị ]( theo dõi nguồn gốc )

Biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( tọa sinh kỵ )

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Lưu ý dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] đây hạn nên cẩn thận

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ này là [ lộc nhập hiểu kị ]

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng [ bản tật ] này là phúc đeo trùng thọ đeo

Đây hạn tuyệt không thể đầu tư hợp tác giao hữu ứng cẩn thận

< cha mẹ là nô tới tài > gặp vũ khúc tài sao hóa kỵ nếu đưa tiền vàng thải nhân hoặc thay người đảm bảo nhất định nghiêm trọng tổn tài hậu quả chịu ngu

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( nhâm ngọ ) thiên cơ + thiên hình

Thiên cơ nhập Quan lộc tự hỏi linh hoạt ( kế hoạch tính toán ) lưu động tính lớn lợi nhuận hình chúng sự nghiệp

Thiên cơ ở ngọ nhật nguyệt thừa vượng cho nên khá là tốt

Vợ chồng cự môn tại tí nếu được lộc quyền khoa phối ngẫu là cường nhân danh tiếng thành tựu cao

Thiên hình tọa Quan lộc tốt nhất tiến hành cùng pháp luật tương quan sự nghiệp ( như quân cảnh quan toà luật sư ) khá xứng chức

[ bản quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão )

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất

Tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ]( bính tuất ) tọa thái âm sinh khoa + đốm lửa thiên diêu đối cung [ phúc đức ]( canh thìn ) thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ bản tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ]

Đừng có phát tài mộng an phận là nên

[ bản tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Hợi )

Tài làm hóa kị nhập đứa con biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác

Nhưng ( trùng bổn điền ) nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

a. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

[ thiên mệnh ]( mình mão ) tọa vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc khả đoạn mệnh chủ thực hội đọc sách cầm cờ đi trước

a. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ thiên mệnh ]/[ bản phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị [ trùng ra ]

[ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] này là [ quy vị trí ] không làm hung ý có phúc sẽ không hưởng thụ vẫn muốn theo đuổi lý tưởng

Thà … hơn bỏ cuộc sự nghiệp

< lấy [ kị truy lộc ] [ kị truy kị ] quan sát nguyên nhân >

[ kị chuyển lộc ] mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ bổn điền ]( tân tị )

[ kị chuyển kị ] mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]

[ lưu mệnh 28] đi vào [ bổn điền ] mệnh chủ là theo đuổi lý tưởng ( kị nhập đại phúc (tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) ) bỏ cuộc bản chức

Chạy đến gia ngoại đi đầu tư chính mình ( đào tạo sâu niệm thư )

[ thiên mệnh ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 34] năm này hội thăng quan

a. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị ))

[ thiên mệnh ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 35]

[ thiên mệnh ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản phúc ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 35]

Cũng có thể suy ra năm này 35 hội thăng quan

a. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Cấu thành [ đại nạn tam phương ] cùng [ bản mạng tam phương ] trùng điệp đại hạn này đối với mệnh chủ cả đời này rất trọng yếu

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

Năm này 45 tuế Quan vận không tệ

Thiên lương hóa lộc chủ người sống thọ chủ quản lão Đại vân vân nếu thăng quan ứng là chủ quản chức

Nếu [ thiên mệnh ] lộc nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu mệnh 49] năm này cũng không tệ

Nếu [ thiên mệnh ] tử vi hóa quyền nhập [ bản nô ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 54] cũng có thể cầm quyền

a. 5) dương nam thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( quý chưa ) tử vi phá quân

Đây hạn can quý mang theo phá hao tổn tính chất

[ thiên mệnh ] can quý phá quân tự hóa lộc

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu quan 55] năm này hội thăng quan

Lưu ý [ đại tật ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không ứng lưu ý thân khỏe mạnh

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

b. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ bản mạng ] phùng thiên đồng sinh kỵ đây hạn tới tài vận không tốt

[ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ lớn nô ]

< lấy [ lộc chuyển kị ] truy tra hậu quả >

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]/ cũng thế [ thiên mệnh ]

Nếu đây hạn cùng chúng sinh hợp tác đầu tư tất nhiên hồi tổn ( nhân trùng [ thiên mệnh ]/[ đại quan tới tài ])

Lưu ý phát xạ cung [ lớn tài ]/[ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao )

Cũng thế nói đây hạn nếu đầu tư cổ phiếu nghĩ tạ lấy phát tài tất nhiên hồi tổn

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản nô ]( quý chưa )

[ đại quan ] can quý phá quân tự hóa lộc trùng điệp [ bản nô ]+[ lưu tật 23]

Lộc nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu tật 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất mệnh chủ cả người cùng chúng sinh kết tốt duyên

Lấy [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn chuyện nghiệp ( công tác ) bên trên

[ đại quan ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 23]

Quyền nhập [ bản phu ]( thiên )+[ lưu mệnh 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất biểu hiện năm đó mệnh chủ có danh phận ( công danh )

Lấy [ thái tử ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn đấy giao tế tiếp khách ( tức hành sử công tác quyền lực )

Suy ra năm này bắt đầu liền nghiệp ( phục vụ hình chức )

c. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] phùng thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( giáp thân ) phùng cung vô chính diệu địa kiếp lộc tồn âm sát

[ đại quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 26]

[ đại quan ] lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu quan 30]

[ đại quan ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Khả suy ra năm này 26 tuế thăng quan

[ đại quan ] quyền nhập ] bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu mệnh 30] năm này cũng hội thăng quan

c. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị )

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( ất dậu ) thiên phủ + kình dương

[ đại quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) này là [ quy vị trí ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu quan 37]

[ đại quan ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 37]

Đây hóa tượng suy ra năm đó 37 thăng quan

[ đại quan ] can ất tử vi hóa khoa nhập [ bản nô [( quý chưa ) trùng điệp [[ đại phúc ]

[ đại quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

Nếu [ đại quan ] lộc nhập [ lưu Huynh 42] quyền nhập [ lưu tật 42] khoa nhập [ lưu mệnh 42] phi hóa kỵ nhập [ lưu điền 42]

Đây hóa tượng năm này 42 thăng quan thả được công danh ( độc đang một mặt chức vị trí )

c. 4 dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Thì [ đại quan ] ở [ bản tài ]( bính tuất )

[ đại quan ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

[ đại quan ] bính làm thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu tài 45]

Năm này 45 tuế khả thăng quan phát tài

Nếu [ đại quan ] thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu quan 49] năm này cũng có thể thăng quan

Trọng tổn tài hậu quả chịu ngu

Chúng sinh kết tốt duyên có danh phận ( công danh )

Phụ ]+[ lưu quan 37] năm này cũng có thể thăng quan

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 3

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng tài chính tới giải nghĩa 3

< bản mạng lệ dương nam nông canh dần 1950/10/18 dậu giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở Huynh ( mình xấu ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

Hộ pháp 380

a. ) quan sát [ bản mạng ]( mậu dần ) thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không

[ cung mệnh ]( mậu dần ) phùng hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] tọa thiên đồng sinh kỵ này là [ sách mã kỵ ]

Thiên hình ( hỏa tinh ) thiên diêu ( thủy tinh ) nước lửa củng trùng tới cung vị xem [ phá thể vị trí ]  các cung đi vào giai là điềm xấu

Can cung của nó tứ hóa sở nhập tới cung không nên cùng tứ hóa năm sinh cùng xử

Hình diêu củng trùng cung mệnh [ phá thể vị trí ] ảnh hưởng mệnh chủ tới mâu thuẫn tính cách thỉnh thoảng mới ( kiên trì nguyên tắc )  hoặc nhu ( linh hoạt biến thông )

Chủ này xử sự sẽ không biến thông linh hoạt thủ pháp thân thể cường tráng nên tiến hành quân cảnh pháp luật hành nghề

[ sách mã kỵ ] ở cung mệnh cả đời lao lục bôn ba biến động nhiều dễ dàng có ngoài ý muốn tới thương hại nạn nạn phát sinh

Sinh kỵ tọa mệnh với nhân vị ( dần ) là người chủ quan tâm thẳng cá tính di động bất ổn định

[ sinh kỵ ] tọa mệnh cung xem [ ám tượng ] uy lực cường đại

[ ám tượng ] tự thân không thể hưởng thụ lưu với phí công lao lục mà không hưởng thụ thường có cả đời cố gắng dốc sức làm

Lại là lao lục một bối phí công một tràng

Cuộc đời này kị cấu thành [ sách mã kỵ ] ở dần cung ( chủ cả đời tới họa phúc )

Nhân là [ sách mã kỵ ] thì hội nhân tự thân chi tác là mà sách tự thân tới thai

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm

Lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) biểu hiện mệnh chủ nhân duyên tốt thực hội giao tế

Nếu thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) đọc sách hạn

[ vở ] trùng điệp [ lớn tài ] mệnh can lộc nhập nói rõ đây hạn tiền tài không thiếu khả an tâm niệm thư

Mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) cũng thế [ kị chuyển kị ]( theo dõi nguồn gốc )

Biểu hiện đối với công tác rất dụng tâm mình ý thức mãnh liệt ( tọa sinh kỵ )

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Lưu ý dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ] đây hạn nên cẩn thận

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ này là [ lộc nhập hiểu kị ]

Nếu sinh kỵ ngôi sao tọa mệnh đại nạn hóa lộc nhập mệnh này là [ hóa lộc hiểu kị ] mà không phải là [ lộc phùng trùng phá ] phi “Song kị ”

Hóa lộc hiểu kị giống loại ở đại hạn này kiếm tiền trả nợ cũng là chuyện tốt

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng [ bản tật ] này là phúc đeo trùng thọ đeo

Đây hạn tuyệt không thể đầu tư hợp tác giao hữu ứng cẩn thận

< cha mẹ là nô tới tài > gặp vũ khúc tài sao hóa kỵ nếu đưa tiền vàng thải nhân hoặc thay người đảm bảo nhất định nghiêm trọng tổn tài hậu quả chịu ngu

b. ) quan sát [ bản quan ]

[ bản quan ]( nhâm ngọ ) thiên cơ + thiên hình

Thiên cơ nhập Quan lộc tự hỏi linh hoạt ( kế hoạch tính toán ) lưu động tính lớn lợi nhuận hình chúng sự nghiệp

Thiên cơ ở ngọ nhật nguyệt thừa vượng cho nên khá là tốt

Vợ chồng cự môn tại tí nếu được lộc quyền khoa phối ngẫu là cường nhân danh tiếng thành tựu cao

Thiên hình tọa Quan lộc tốt nhất tiến hành cùng pháp luật tương quan sự nghiệp ( như quân cảnh quan toà luật sư ) khá xứng chức

[ bản quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần )

[ bản quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mình mão )

Can của quan phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật ( tật ách là nội trong lòng thái ) biểu hiện là người làm việc biểu hiện lý không đồng nhất

Tâm biết không một hư ngụy khẩu thị tâm phi

c. ) quan sát [ bản tài ]

[ bản tài ]( bính tuất ) tọa thái âm sinh khoa + đốm lửa thiên diêu đối cung [ phúc đức ]( canh thìn ) thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ bản tài ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) gặp thiên đồng sinh kỵ [ lộc nhập động không đáy ]

Đừng có phát tài mộng an phận là nên

[ bản tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( Đinh Hợi )

Tài làm hóa kị nhập đứa con biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác

Nhưng ( trùng bổn điền ) nhất thiết chớ kinh doanh hội bồi bản

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

a. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

[ thiên mệnh ]( mình mão ) tọa vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc khả đoạn mệnh chủ thực hội đọc sách cầm cờ đi trước

a. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] can canh thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ thiên mệnh ]/[ bản phúc ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị [ trùng ra ]

[ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập [ bản mạng ] này là [ quy vị trí ] không làm hung ý có phúc sẽ không hưởng thụ vẫn muốn theo đuổi lý tưởng

Thà … hơn bỏ cuộc sự nghiệp

< lấy [ kị truy lộc ] [ kị truy kị ] quan sát nguyên nhân >

[ kị chuyển lộc ] mệnh làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ bổn điền ]( tân tị )

[ kị chuyển kị ] mệnh làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]

[ lưu mệnh 28] đi vào [ bổn điền ] mệnh chủ là theo đuổi lý tưởng ( kị nhập đại phúc (tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) ) bỏ cuộc bản chức

Chạy đến gia ngoại đi đầu tư chính mình ( đào tạo sâu niệm thư )

[ thiên mệnh ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản phụ ]( mình mão ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 34] năm này hội thăng quan

a. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị ))

[ thiên mệnh ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 35]

[ thiên mệnh ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản phúc ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu quan 35]

Cũng có thể suy ra năm này 35 hội thăng quan

a. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Cấu thành [ đại nạn tam phương ] cùng [ bản mạng tam phương ] trùng điệp đại hạn này đối với mệnh chủ cả đời này rất trọng yếu

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

Năm này 45 tuế Quan vận không tệ

Thiên lương hóa lộc chủ người sống thọ chủ quản lão Đại vân vân nếu thăng quan ứng là chủ quản chức

Nếu [ thiên mệnh ] lộc nhập [ bản mạng ] trùng điệp [ lưu mệnh 49] năm này cũng không tệ

Nếu [ thiên mệnh ] tử vi hóa quyền nhập [ bản nô ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu mệnh 54] cũng có thể cầm quyền

a. 5) dương nam thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( quý chưa ) tử vi phá quân

Đây hạn can quý mang theo phá hao tổn tính chất

[ thiên mệnh ] can quý phá quân tự hóa lộc

[ thiên mệnh ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu quan 55] năm này hội thăng quan

Lưu ý [ đại tật ] ở [ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng sinh kỵ thiên lương + địa không ứng lưu ý thân khỏe mạnh

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

b. 4) dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

[ lớn tài ]( mậu dần ) trùng điệp [ bản mạng ] phùng thiên đồng sinh kỵ đây hạn tới tài vận không tốt

[ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ lớn nô ]

< lấy [ lộc chuyển kị ] truy tra hậu quả >

[ lộc chuyển kị ] tử can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng [ bản quan ]/ cũng thế [ thiên mệnh ]

Nếu đây hạn cùng chúng sinh hợp tác đầu tư tất nhiên hồi tổn ( nhân trùng [ thiên mệnh ]/[ đại quan tới tài ])

Lưu ý phát xạ cung [ lớn tài ]/[ bản mạng ]( mậu dần ) tọa thiên đồng thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao )

Cũng thế nói đây hạn nếu đầu tư cổ phiếu nghĩ tạ lấy phát tài tất nhiên hồi tổn

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. 1) dương nam thuận hành thứ hai đại nạn (15~24) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phụ ]( mình mão ) này là [ đọc sách hạn ]

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản nô ]( quý chưa )

[ đại quan ] can quý phá quân tự hóa lộc trùng điệp [ bản nô ]+[ lưu tật 23]

Lộc nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu tật 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất mệnh chủ cả người cùng chúng sinh kết tốt duyên

Lấy [ đại quan ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn chuyện nghiệp ( công tác ) bên trên

[ đại quan ] can quý cự môn hóa quyền nhập [ bản phu ]( mậu tử ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 23]

Quyền nhập [ bản phu ]( thiên )+[ lưu mệnh 23]( nhân ) thiên nhân hợp nhất biểu hiện năm đó mệnh chủ có danh phận ( công danh )

Lấy [ thái tử ]( địa ) chỉ người đại lý đây hạn đấy giao tế tiếp khách ( tức hành sử công tác quyền lực )

Suy ra năm này bắt đầu liền nghiệp ( phục vụ hình chức )

c. 2) dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( canh thìn )

[ thiên mệnh ] phùng thái dương lộc năm sinh tự hóa lộc

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( giáp thân ) phùng cung vô chính diệu địa kiếp lộc tồn âm sát

[ đại quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu tài 26]

[ đại quan ] lộc nhập [ vở ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu quan 30]

[ đại quan ] giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Khả suy ra năm này 26 tuế thăng quan

[ đại quan ] quyền nhập ] bản nô ]( quý chưa ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu mệnh 30] năm này cũng hội thăng quan

c. 3) dương nam thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( tân tị )

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( ất dậu ) thiên phủ + kình dương

[ đại quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) này là [ quy vị trí ] trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu quan 37]

[ đại quan ] can ất thiên lương hóa quyền nhập [ bản mạng ]( mậu dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 37]

Đây hóa tượng suy ra năm đó 37 thăng quan

[ đại quan ] can ất tử vi hóa khoa nhập [ bản nô [( quý chưa ) trùng điệp [[ đại phúc ]

[ đại quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tài ]( bính tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

Nếu [ đại quan ] lộc nhập [ lưu Huynh 42] quyền nhập [ lưu tật 42] khoa nhập [ lưu mệnh 42] phi hóa kỵ nhập [ lưu điền 42]

Đây hóa tượng năm này 42 thăng quan thả được công danh ( độc đang một mặt chức vị trí )

c. 4 dương nam thuận hành thứ năm đại nạn (45~54) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( nhâm ngọ )

Thì [ đại quan ] ở [ bản tài ]( bính tuất )

[ đại quan ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản mạng ]( mậu thân ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 45]

[ đại quan ] bính làm thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu tài 45]

Năm này 45 tuế khả thăng quan phát tài

Nếu [ đại quan ] thiên cơ hóa quyền nhập [ bản quan ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu quan 49] năm này cũng có thể thăng quan

Trọng tổn tài hậu quả chịu ngu

Chúng sinh kết tốt duyên có danh phận ( công danh )

Phụ ]+[ lưu quan 37] năm này cũng có thể thăng quan

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button